fbpx

Επιτυχημένη Ανακαίνιση στο Φαρμακείο

Ο επανακαθορισμός της πορείας και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων κάθε επαγγελματία, αποτελούν βασικά εργαλεία ανάπτυξης και προόδου στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το ευμετάβλητο των συνθηκών της αγοράς, ο αυξημένος ανταγωνισμός, ο καθημερινός τρόπος ζωής, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το περιβάλλον.

Ο Φαρμακοποιός, όπως κάθε επαγγελματίας αγωνίζεται στο δικό του πεδίο για κοινωνική προσφορά, οικονομική επιτυχία και επαγγελματική καταξίωση.

Έρχεται όμως η στιγμή για αλλαγές, η στιγμή για ανακαίνιση!

Μια ανακαίνιση αποτελεί μια στρατηγική επένδυση, διότι προσδιορίζει την προσωπικότητα του φαρμακοποιού, την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα του φαρμακείου.

Επιτυχημένη Ανακαίνιση στο Φαρμακείο

Ο σχεδιασμός και η μελέτη μιας ανακαίνισης από τους ειδικούς της εμπορικής αρχιτεκτονικής, θα πρέπει στην ουσία να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των συνηθειών και της κουλτούρας μας σαν καταναλωτές.

Έτσι οι εταιρείες εξειδικευμένες στην εμπορική αρχιτεκτονική αναλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών που μαζί με τον Φαρμακοποιό, θα δώσουν το τελικό τους επίτευγμα: να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν όχι μόνο ένα «όμορφο» φαρμακείο με ωραία έπιπλα, αλλά ένα «καλό» φαρμακείο, ένα φαρμακείο που δημιουργεί την αίσθηση άνεσης στον πελάτη, που διευκολύνει την ανταλλαγή και τη επαφή με τον άνθρωπο!

Μέχρι πριν λίγα χρόνια το επάγγελμα του Φαρμακοποιού ήταν επικεντρωμένο στη διανομή φαρμάκου.

Τα τελευταία χρόνια όμως εξελίχθηκε πάρα πολύ και η προσφορά σε παραφάρμακα, που ανάγκασε τον φαρμακοποιό να μην περιορίζεται μόνο στον επιστημονικό του ρόλο αλλά να αναλάβει και ένα ρόλο πιο εμπορικό.

Παράλληλα δε με τους δύο ανωτέρω ρόλους, σήμερα, μέσα σε ένα δύσκολο πλέον περιβάλλον κρίσης, θα πρέπει να αναλάβει και ένα πιο εξελιγμένο επιχειρηματικό ρόλο.

Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον η επαφή με τον πελάτη είναι πρωταρχικής σημασίας.

Έτσι λοιπόν ο όλος σχεδιασμός μιας ανακαίνισης πρέπει να στηρίζεται σε μια λογική ενός marketing προβολής και προσφοράς και όχι ενός marketing απλής ζήτησης.

Το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη ανακαίνιση είναι και το πλέον δύσκολο.

Και αυτό γιατί θα πρέπει να απαντηθεί με μια ερώτηση.

Μια ερώτηση που θα πρέπει ο Φαρμακοποιός στη συνέχεια να τη βλέπει πίσω από κάθε απόφαση του, κάθε κίνηση του και κάθε επιλογή του: ΓΙΑΤΙ;

Γιατί Ανακαίνιση;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και απόλυτα σεβαστές απαντήσεις που οδηγούν όμως σε τελείως διαφορετικούς δρόμους.

Αυτήν την ευθύνη αναλαμβάνει ο Φαρμακοποιός.

Για παράδειγμα είναι τελείως διαφορετική μια ανακαίνιση που γίνεται για λόγους ανανέωσης του ίδιου του Φαρμακοποιού ή για τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, από μια ανακαίνιση που γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πελατών του συγκεκριμένου φαρμακείου.

Αλήθεια τις γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε τον τρόπο για να τις μάθουμε ή το κυριότερο, θέλουμε να τις μάθουμε;

Είναι δεδομένο βέβαια ότι μια ανακαίνιση πάνω απ’όλα βελτιώνει την εμπορική απόδοση του φαρμακείου.

Σύμφωνα με ειδικούς αυξάνει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο τον τζίρο του φαρμακείου κατά 20%

7 Ρεαλιστικοί Λόγοι που Οδηγούν στην Απόφαση μιας Ανακαίνισης:

1. Ένας τζίρος που αρχίζει να πέφτει,

2. Η ύπαρξη πολλών φαρμακείων στην περιοχή,

3. Οι πελάτες δεν βρίσκουν ποικιλία παραφαρμάκων στο φαρμακείο,

4. Ένας πολύ μικρός χώρος πώλησης,

5. Μια σχετική φθορά των επίπλων,

6. Μια ανάγκη αλλαγής π.χ: βελτίωση του φωτισμού, των ραφιών, της κίνησης των πελατών μέσα στο χώρο… και

7. Ο χρόνος. Κατά μέσο όρο κάθε 5-6 χρόνια πρέπει να ανανεώνουμε τον χώρο του καταστήματος.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ για μια Επιτυχημένη Ανακαίνιση:

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Διάγνωση βάσει αναγκών, ανάλυση της κατάστασης, του περιβάλλοντος, της αγοράς, επισκόπηση και έλεγχος.

Με βάση το σκεπτικό αυτό γίνεται πρώτα από όλα η αρχική επιλογή κάποιων πιθανών συνεργατών που μπορούν να υλοποιήσουν το όραμα και το επιχειρηματικό πλάνο του Φαρμακοποιού.

Ακολουθούν οι πρώτες συναντήσεις, κατά τις οποίες ο Φαρμακοποιός απαριθμεί τις ανάγκες του, τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες του και ο συνεργάτης επιχειρεί να τις κατανοήσει, να τις προσεγγίσει και να τις κωδικοποιήσει.

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρατήρηση της τρέχουσας θέσης, προσδιορισμός του μελλοντικού οράματος, προκλήσεις που θα απαντηθούν, καθορισμός ιδιαιτεροτήτων και κατάρτιση καταλόγου υποχρεώσεων.

Στο βήμα αυτό οι υποψήφιοι συνεργάτες-μελετητές επιχειρούν να μεταφράσουν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση, το σύνολο των πληροφοριών από το 1ο βήμα.

Σημεία κλειδιά στο βήμα αυτό αποτελούν η ανάλυση των εμπορικών επιδόσεων, η δημιουργία οργανωτικών δομών και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πελατών του φαρμακείου.

3. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Στρατηγική συμβουλή, δημιουργία ιδέας, συναινετικός εντοπισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, δημιουργική συνάντηση και συμφωνία.

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται στο Φαρμακοποιό η λύση του κάθε μελετητή.

Η παρουσίαση αυτή ακολουθείται από προϋπολογισμό και εδώ καλείται ο Φαρμακοποιός να επιλέξει τον τελικό συνεργάτη του.

Με αυτόν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης.

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ: Τρισδιάστατη αναπαράσταση, αρχιτεκτονική δημιουργία, σχέδιο και δημιουργία ταυτότητας.

Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την κατάδειξη της έκφρασης ταυτότητας του χώρου, μέσω διαδραστικής και εξατομικευμένης επικοινωνίας.

Η διαφορετικότητα μέσω της καινοτομίας, η εγγύηση της ποιότητας, η συνοχή και η απόδοση του συνόλου, αποτελούν προστιθέμενες αξίες για τους πελάτες του φαρμακείου, μέσω της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού.

5. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: Εφαρμογή της ιδέας, φάκελος σχεδίων APS/APD/DC, ανάθεση έργου, επίβλεψη εργασιών, κατασκευή, παραγωγή, αποστολή και εγκατάσταση.

Στο βήμα αυτό πραγματοποιείται η υλοποίηση του έργου που ξεκινάει με το σύνολο όλων των σχεδίων εφαρμογής (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, τελικός σχεδιασμός επίπλων, μηχανογράφηση κλπ.) και ολοκληρώνεται με την παράδοση του έργου στο φαρμακοποιό.

Η διαφορετικότητα μέσω της καινοτομίας, η εγγύηση της ποιότητας, η συνοχή και η απόδοση του συνόλου, αποτελούν προστιθέμενες αξίες για τους πελάτες του φαρμακείου, μέσω της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού.

6. MERCHANDISING

Το τελευταίο και πολύ σημαντικό βήμα είναι το merchandizing, δηλαδή η σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στις ραφιέρες, στις γόνδολες προβολής και στον πάγκο εξυπηρέτησης καθώς και η σήμανση ραφιού και η τοποθέτηση των υλικών της βιτρίνας.

Το merchandizing αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης ανακαίνισης, από τη στιγμή που συμβάλλει στην αύξηση των αυθόρμητων πωλήσεων μέσα στο φαρμακείο.

Η όλη οργάνωση των προϊόντων στο χώρο θα πρέπει να βασίζεται σε 2 βασικές παραμέτρους, στη λεγόμενη «εμπορική απόδοση του ραφιού» και στην διευκόλυνση του καταναλωτή να έρθει σε επαφή με το προϊόν, γιατί μόνο έτσι θα έχει απόδοση η όλη επένδυσή σας

Κλείνοντας θα πρέπει να τονισθεί ότι μια επιτυχημένη ανακαίνιση δεν είναι μόνο στο χέρι της εταιρείας σχεδιασμού, αλλά και στο πόσο ο ίδιος ο φαρμακοποιός έχει την ικανότητα να κατανοήσει το «γιατί» και το «πώς» η συγκεκριμένη πρόταση του concept της ανακαίνισης πρέπει να υλοποιηθεί.

Έτσι η τελική επιλογή της εταιρείας σχεδιασμού δεν θα πρέπει να έχει σαν μοναδικό κριτήριο την τιμή ανά τετραγωνικό, αλλά την σύμπνοια μεταξύ των δύο αυτουργών.

Μόνον έτσι η ανακαίνιση του φαρμακείου σας θα είναι επιτυχημένη!

Θάνος Πούλης, Φαρμακοποιός, ιδιοκτήτης της εταιρείας A.C.A.D. ΕΕ που εκπροσωπεί τη Γαλλική εταιρεία Εμπορικής αρχιτεκτονικής και Design, Mobil M
www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων