fbpx

Ο Φαρμακοποιός στην Υπηρεσία του Πολίτη και της Δημόσιας Υγείας

Ο κοινωνικός ρόλος του Φαρμακοποιού βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου και σύνθετου πανοράματος των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών παροχών που βιώνει σήμερα ο έλληνας πολίτης.

Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό. Είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση του κράτους να του την διασφαλίζει.

Με αφετηρία, λοιπόν, το κοινωνικό συμφέρον και με στόχο την βελτίωση των παροχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο Φαρμακοποιός αναλαμβάνει ενεργό ρόλο με επαγγελματισμό, γνώση, τόλμη και απόφαση στη στήριξη και βελτίωση της υγείας του έλληνα πολίτη.

Ο Φαρμακοποιός στην Υπηρεσία του Πολίτη και της Δημόσιας Υγείας.

Στη βασική υπηρεσία του Φαρμακοποιού, δηλαδή στη διάθεση των φαρμάκων, προστίθενται η συμβουλή και η φροντίδα για την πρόληψη διαφόρων παθολογιών.

Ο Φαρμακοποιός γίνεται ο κύριος αποδέκτης των ερωτημάτων ή αιτημάτων του ασθενή, τα οποία άλλες φορές είναι εκφρασμένα με ακρίβεια κι άλλες χρειάζεται να ερμηνεύσει ο ίδιος.

Η Φαρμακευτική Φροντίδα έχει ως βασικό της στόχο να συμβάλει στη φροντίδα της υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενή.

Πράγματι, σήμερα, η εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών για θέματα υγείας οδηγεί πολλές φορές σε φαινόμενα επικοινωνιακής σύγχυσης: ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει πάντα την ορθή, μεταξύ των πολλών ακόμα και αντιφατικών πληροφοριών, από τις οποίες κατακλύζεται.

Αναδύεται λοιπόν η ανάγκη που καθιερώνει τον φαρμακοποιό ως αξιόπιστο σύμβουλο υγείας του κοινωνικού συνόλου και τον συγκαταλέγει μεταξύ των πρωταρχικών επαγγελματιών υγείας.

Στον Φαρμακοποιό αναγνωρίζεται το καθήκον να μεσολαβεί μεταξύ του πολίτη και της φαρμακευτικής θεραπείας, κάτω από την οπτική που επιβάλλεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, μιας στενής επικοινωνίας με το Σύστημα Υγείας.

Σημειωτέον ότι στις μικρές και απομονωμένες κοινότητες, αλλά και στην ιδιάζουσα οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, το Φαρμακείο αποτελεί τον πρώτο χώρο υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων βοηθειών.

Φαρμακοποιός, Ένα Επάγγελμα με Ιστορία

Ο Φαρμακοποιός ασκεί ένα επάγγελμα που έχει πολύ βαθιές ιστορικές ρίζες και κοινωνικές αξίες.

Οι πρώτοι θεραπευτές ήταν ιερείς-μάγοι, οι οποίοι ασκούσαν ταυτόχρονα την ιατρική και τη φαρμακευτική, ενώ η ιατροφαρμακευτική αντίληψη θεμελιώθηκε στην αρχαία Ελλάδα με τον Ιπποκράτη.

Το σχίσμα της ιατρικής και φαρμακευτικής επέρχεται με το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ στη διάρκεια του Μεσαίωνα, ο Παράκελσος θα φέρει μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της φαρμακευτικής, αφού θα στρέψει την επιστήμη από τη βοτανική στη Χημεία.

Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα οι Φαρμακοποιοί είχαν τα σκήπτρα στην παρασκευή των φαρμάκων που συνταγογραφούσαν οι ιατροί, ενώ πολλοί συνήθισαν να παρασκευάζουν τα δικά τους θεραπευτικά σκευάσματα μέσα από την μελέτη ουσιών με θεραπευτική δράση.

Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, όμως, μοιραία ήρθε και η επικράτηση του βιομηχανικού φαρμάκου, γεγονός που είχε ως συνέπεια να χάσει ο φαρμακοποιός το ουσιαστικό περιεχόμενο της εργασίας του που είναι η παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η εξάπλωση της φαρμακευτικής βιομηχανίας σχεδόν μετέτρεψε τον φαρμακοποιό σε έναν απλό ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στο φάρμακο και στον ασθενή, ενώ το φαρμακείο από χώρος υγείας μετατράπηκε σε ένα απλό κανάλι διανομής με κύριο στόχο την προμήθεια, την αποθήκευση, τη συντήρηση και τη διάθεση φαρμάκων.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η φαρμακευτική βιομηχανία και ο γιατρός φαίνεται να κρατούν τα σκήπτρα της θεραπευτικής μεθόδου, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Η Πολύτιμη Φαρμακευτική Φροντίδα

Στις ημέρες μας, η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Πλέον γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η Φαρμακευτική Φροντίδα, ένας όρος που αντικατοπτρίζει μια νέα συνολική θεώρηση του ρόλου του Φαρμακοποιού στη σύγχρονη κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, η Φαρμακευτική Φροντίδα εκφράζει «τη φροντίδα που ζητά και δέχεται ένας ασθενής και που του εξασφαλίζει την ασφαλή και λογική χρήση του φαρμάκου».

Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνική υποχρέωση του φαρμακοποιού να συμβάλει, από τη δική του πλευρά, στη φροντίδα της υγείας, στην ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας του πληθυσμού.

Η Φαρμακευτική Φροντίδα έχει ως βασικό της στόχο να συμβάλει στη φροντίδα της υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενή.

Πέρα από την ίδια τη θεραπεία, μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην πρόληψη της ασθένειας, όπως και στη μείωση των συμπτωμάτων του ασθενή και στην επιβράδυνση της παθολογικής διαδικασίας (όταν μιλάμε για πιο σοβαρές παθολογικές καταστάσεις).

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαρμακοποιός, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης Φαρμακευτικής Φροντίδας, συνεργάζεται με τον ασθενή, αλλά και τους ιατρούς και τους νοσηλευτές ως προς τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του πλάνου θεραπείας.

Έτσι, πέρα από την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών, ένας Φαρμακοποιός μπορεί:

• Να δίνει συμβουλές που αφορούν μια παθολογική κατάσταση.

• Να ενημερώνει σχετικά με προβλήματα υγείας, όπως η ηπατίτιδα C, ο ιός HIV, η αιμορροφιλία, το άσθμα, ο διαβήτης, η παχυσαρκία κ.ά.

• Να συμβάλλει στην φαρμακευτική επιμόρφωση του πελάτη/ασθενή στην πάθηση και την συμμόρφωση του στη θεραπεία.

• Να ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό για την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.

• Να παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των παθολογικών καταστάσεων.

• Να στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως σε περιπτώσεις καπνίσματος, εθισμού σε ναρκωτικά ή αλκοόλ, αλλά και σε θέματα σωστής διατροφής και άσκησης.

• Να παρέχει υποστήριξη σε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη ή το άγχος, καθώς και βοήθεια για την αντιμετώπιση του ασθενούς από την οικογένεια.

Ο Φαρμακοποιός ως Σύμβουλος Υγείας και Ευεξίας

Στις μέρες μας, ο Φαρμακοποιός καλείται επιπλέον να διαχειριστεί τις καθημερινές ανάγκες καλής διαβίωσης του πολίτη, απόρροια της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της έκρηξης της κουλτούρας του fitness και της αναζήτησης εν γένει του wellness.

Πρόκειται για τομείς στους οποίους μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να δίνει τις επιστημονικές συμβουλές του σε ότι αφορά τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής, των φυτοθεραπευτικών μεθόδων αλλά και των ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος του «Φαρμακοποιού Συμβούλου Υγείας», ο οποίος προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του για να βοηθήσει το άτομο να ακολουθήσει έναν πραγματικά υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς να προβεί σε αλόγιστη χρήση των πολυδιαφημιζόμενων σκευασμάτων.

Πρόκειται για ένα είδος «συμφώνου συνέργειας» μεταξύ των πολιτών και του Φαρμακοποιού, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι να ερμηνεύσει τις ανάγκες του πληθυσμού, παρέχοντας έγκαιρες και στοχευμένες υπηρεσίες υγείας, που ανακουφίζουν και ικανοποιούν τον Έλληνα πολίτη.

Σοφία Τσαλουχίδου, Ερευνήτρια L.U.de.S University Lugano CH & Academy of Nutritional Medicine London, Φαρμακοποιός

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων