fbpx

Το Φαρμακείο του 2020

Προκλήσεις και Προσδοκίες για τον Φαρμακοποιό ως Επιστήμονα και ως Επιχειρηματία

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχει ως αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη δημιουργία προβληματισμού σχετικά με την αποστολή που έχει κληθεί να εκπληρώσει, ως επιστήμονας και επιχειρηματίας.

Μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον η επιστημονική γνώση, η διαχείριση της γνώσης και η ορθή επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες στην παροχή υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως καθοριστικά στοιχεία, όχι μόνο της επαγγελματικής επιβίωσης του φαρμακοποιού, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και πρόληψης.

Ποιες είναι όμως οι βασικές προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει ο φαρμακοποιός, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του μέσα στην επόμενη δεκαετία;

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2008 από τη Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρία της Μεγάλης Βρετανίας.

Στην έρευνα αυτή, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 φαρμακοποιοί, ζητήθηκαν οι προβληματισμοί και οι απόψεις τους σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματός τους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Με ποιες λειτουργίες (εργασίες) αναμένετε να ασχολείστε λιγότερο ή περισσότερο το 2020;

2. Κατά τη γνώμη σας, ποια τρία γεγονότα είναι καθοριστικά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του επαγγέλματός σας;

3. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι εκείνες οι τρεις παρεμβάσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι ενώσεις σας, προκειμένου να διαμορφώσουν το μέλλον των φαρμακείων; και

4. Κατά τη γνώμη σας, ποιες τρεις ενέργειες θα πρέπει να κάνετε τώρα, για να διαμορφώσετε εσείς το μέλλον του φαρμακείου που προσδοκάτε;

Στην πρώτη ερώτηση, οι φαρμακοποιοί ανέφεραν σαν εργασίες που αναμένουν να εκτελούν περισσότερο:

 • Την παροχή συστάσεων και συμβουλών προς τους ασθενείς,
 • Την παροχή υποδείξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας και
 • Την προαγωγή της υγείας.

Όσον αφορά τις εργασίες που αναμένουν να εκτελούν λιγότερο, είναι:

 • Η εκτέλεση συνταγών,
 • Η ενασχόληση με εργασίες ρουτίνας και
 • Η πώληση μη φαρμακευτικών προϊόντων.

Στη δεύτερη ερώτηση, τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σχετικές με:

 • Την αναγκαιότητα συνεργασίας των φαρμακοποιών με άλλους επαγγελματίες υγείας,
 • Την προώθηση της ανάδειξης και ενδυνάμωσης του κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού και
 • Την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στην τρίτη ερώτηση, οι απαντήσεις των φαρμακοποιών επικεντρώθηκαν στην:

 • Εναρμόνιση των παρεμβάσεων και πολιτικών των διαφόρων ενώσεών τους,
 • Στην ανάδειξη του ρόλου των φαρμακοποιών,
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
 • Στην δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών.

Τέλος, στην τέταρτη ερώτηση οι φαρμακοποιοί δηλώνουν πρόθυμοι:

 • Να διευρύνουν το ρόλο τους ως επαγγελματίες υγείας,
 • Να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τους ασθενείς,
 • Να ολοκληρώσουν την παροχή υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας τους με άλλους επαγγελματίες υγείας και
 • Να αναλάβουν νέα διευρυμένα καθήκοντα προς την κοινωνία.

Γενικά, από τα παραπάνω παρατηρείται μια προοπτική ανάδειξης του φαρμακοποιού ως επαγγελματία υγείας, η ενδυνάμωση της εικόνας του ως επιχειρηματία με ευρύτερα καθήκοντα και ρόλους και παράλληλα τονίζεται η ανάγκη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing Professional Development, CPD) για την επίτευξη των προσδοκιών του.

Σε ποιο βαθμό όμως ο φαρμακοποιός στην Ελλάδα έχει αποδεχτεί μία κατάσταση που δεν συνάδει με το ρόλο που θα έπρεπε να έχει ως επιστήμονας υγείας;

Το Φαρμακείο το 2020

Μία σειρά από αιτίες μπορούν να αναφερθούν για αυτή την αποδυνάμωση του ρόλου του, όπως για παράδειγμα η αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στην επιχειρηματική πρακτική του φαρμακείου, η μη συνεχιζόμενη πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση ιδίως στις μη αστικές περιοχές, η έλλειψη χρόνου τόσο για τον ίδιο ως επιστήμονα όσο και για την επικοινωνία του με τον πελάτη-ασθενή, γεγονός που σαφώς απασχολεί και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με υπηρεσίες Παροχής Φροντίδας Υγείας και τέλος η δραστηριοποίησή του σε ένα περιβάλλον έντονα ρυθμιζόμενο και ελεγχόμενο.

Ο φαρμακοποιός στην Ελλάδα βιώνει πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις και θα πρέπει να αναπτύξει με τη σειρά του αντίστοιχους προβληματισμούς για ένα όραμα, το οποίο να είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό συγχρόνως.

Πρέπει να εξασφαλίσει, ότι το φαρμακείο θα συνεχίσει να συμβάλει καθοριστικά στην παροχή φροντίδας υγείας, επικεντρωμένο στην ασθενο-κεντρική αντίληψη.

Οι φαρμακοποιοί, αγωνιούν για την εξέλιξη του επαγγέλματός τους και θα πρέπει να θέσουν από τώρα τα κρίσιμα ερωτήματα, ώστε οι απαντήσεις να αναδειχθούν μέσα από μια στρατηγική επίλυσης των προβλημάτων τους και στοχοθέτησης των προσδοκιών τους.

Από τον Αθανάσιο Βοζίκη, Λέκτορα στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προφίλ: Ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών εμπειρογνωμόνων ανασχεδιασμού διαδικασιών, επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού του τομέα υγείας και μέλος ερευνητικών ομάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εγχώρια projects. Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων