fbpx

Το Κοινωνικό Φαρμακείο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, οι Δήμοι αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και υλοποιούν δράσεις για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων, με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων.

Μία από αυτές είναι η φαρμακευτική περίθαλψη. Σε μια περίοδο εκτεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το Κοινωνικό Φαρμακείο φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρό κρίκο μιας αλυσίδας κοινωνικών δομών αλληλεγγύης, με σκοπό να διατηρηθεί η συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας.

Ιδιαίτερα σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως είναι αυτός της φαρμακευτικής κάλυψης, ο ρόλος ενός δικτύου Κοινωνικών Φαρμακείων μπορεί να αποδειχθεί κομβικός.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια μικρή όαση που θέλει να ανακουφίσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή θέση αυτές τις δύσκολες ώρες για την Πατρίδα μας.

Αυτή η προσπάθεια αποδεικνύει πως όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε ν’ αλλάξει η ζωή των συμπολιτών μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Διαδικασία Δημιουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου

Με τον Κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.

Ο Κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, οι Δήμοι αναπτύσσουν και εκπονούν δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του δημοτικού ιατρείου, θεσμοθετείται πλέον και η λειτουργία του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».

Σκοπός του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα σε συνεργασία με τα ιατρεία εθελοντών του Δήμου.

Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα εξυπηρετούνται μετά από προσεκτική κρίση, και όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Σκοπός του Kοινωνικού Φαρμακείου είναι η δωρεάν παροχή φαρμάκων σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι ανασφάλιστα.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα στελεχώνεται εθελοντικά από έναν φαρμακοποιό και έναν υπάλληλο του δήμου.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές του κοινωνικού φαρμακείου με την επίδειξη της ειδικής κάρτας, η οποία θα εκδίδεται από τον κοινωνικό οργανισμό του δήμου.

Υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την κοινωνική υπηρεσία.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).

Συμβολή Πολιτών στο Κοινωνικό Έργο

Η συμβολή των πολιτών στην συνεχή τροφοδότηση του φαρμακείου με φάρμακα και εξοπλισμό είναι πολύ σημαντική για συνανθρώπους που στερούνται βασικών αγαθών και φαρμακευτικής περίθαλψης. Η δομή δρα παράλληλα και υποστηρικτικά με τις κύριες δομές υγείας.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά οι πολίτες, οι οποίοι θα βοηθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Ακόμη και η παροχή βοήθειας για κάποιες ώρες θεωρείται πολύτιμη, μιας και ο εθελοντισμός συνίσταται σημαντικά στην ενεργό συμμετοχή.

Όσον αφορά στη λειτουργία του Φαρμακείου, ο δήμος αναλαμβάνει την παραχώρηση χώρου και την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, ενώ ο φαρμακευτικός σύλλογος αναλαμβάνει τη διαχείριση του χώρου, καθώς και τη μεταφορά των προσφερομένων φαρμάκων.

Το Φαρμακείο θα εξυπηρετεί ακόμη τους οικονομικούς μετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες.

Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων, το Κοινωνικό Φαρμακείο θα μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε προσφορά από πολίτες, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς, φαρμακοβιομηχανίες, κ.ά.

Διαδικασία Επιλογής Δικαιούχων

Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής:

1. Η Εντοπιότητα

• Δημότες οι οποίοι διαμένουν στα όρια των συγκεκριμένων δήμων και

• Οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες, θα εξυπηρετούνται μόνο συμβουλευτικά για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστων.

2. Η Εργασία

Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:

• Συνδημότες χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

• Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους.

• Άνεργοι

• Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

• Ανήλικα τέκνα.

3. Η Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση

Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να αποδεικνύουν πραγματική ένδεια κάτω από το όριο της φτώχειας.

4. Η Ασφαλιστική Κατάσταση

Προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης.

5. Η Κατάσταση Υγείας

Παθολογικά προβλήματα.

6. Τα Δικαιολογητικά Εγγραφής

Social Pharmacy


Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου,

2. Ταυτότητα-Διαβατήριο,

3. Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι,

4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα,

5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα,

6. Ιατρική γνωμάτευση,

7. Για ανήλικους πιστοποιητικό γέννησης,

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

9. Νόμιμα δικαιολογητικά για (μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς).

Οι αλλοδαποί (οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες κ.ά.) εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον με εισήγηση των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί ιδιαίτερο αρχείο. Επίσης, η ίδια υπηρεσία αντιμετωπίζει τα επείγοντα περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους και τους χώρους του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.»

2. Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη του «Ειδικού Συνταγολογίου» που τους διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους από τα Δημοτικά ιατρεία.

3. Το «Ειδικό Συνταγολόγιο» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το «Ειδικό Συνταγολόγιο» αποκλειστικά και μόνο στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.»

5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.

Συμπεράσματα

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται αποκλεισμένοι από τις παροχές του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Σε αυτή την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις κοινωνικές δομές που υπάρχουν, πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος αγώνας, ώστε η οικονομική κρίση να μη μετατραπεί σε ανθρωπιστική.

Αξιοποιώντας το πλεόνασμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης των εθελοντών ιατρών αλλά και των πολιτών που προσφέρουν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται άλλο, δεν αφήνεται κανένας πολίτης χωρίς φάρμακο, φαγητό και στέγη.

Με τη νέα κοινωνική δομή ενισχύεται το οπλοστάσιο κοινωνικής προσφοράς των Δήμων στην καθημερινή μάχη που δίνεται για να στηριχθούν στην πράξη τους συμπολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Μέσα από αυτό πρέπει να υπάρξει η προσφορά θεραπείας και ανακούφισης στους ανασφάλιστους πολίτες που έχουν χρόνιες παθήσεις και χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής, αλλά δεν μπορούν να την εξασφαλίσουν.

Το κοινωνικό Φαρμακείο συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στη μείωση της κοινωνικής αποσύνθεσης.

Πλέον, δεν πρέπει να υπάρχει η απογοήτευση και το αδιέξοδο τόσο χιλιάδων ανασφάλιστων πολιτών!

Πρέπει να σταλθεί ένα μήνυμα στήριξης της κοινωνικής συνοχής στην κεντρική διοίκηση και αποδεικνύουμε έτσι ότι οι τοπικές κοινωνίες πρωτοστατούν και αντιπαλεύονται την οικονομική κρίση με την ενίσχυση της συλλογικότητας.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΛΗ
Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων