fbpx

Επιστροφή στο Μέλλον - Ο Φαρμακοποιός των 7 Αστέρων

Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, συναντώ Φαρμακοποιούς που θέλουν να επιστρέψουν στο μέλλον που «είδαν» όταν άνοιξαν για πρώτη φορά την πόρτα του φαρμακείου τους.

Σχεδόν όλοι, όταν σχεδίασαν το Φαρμακείο και εξόπλισαν το εργαστήριο τους, ονειρεύονταν την παροχή ουσιαστικής φροντίδας και την παρασκευή ενός γαληνικού φαρμάκου που θα έκανε την ποιότητα ζωής των ασθενών τους καλύτερη.

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η απώλεια του ιστορικού ρόλου του φαρμακοποιού είναι μία πραγματικότητα, άμεσα συνδεδεμένη με τη μαζική παραγωγή φαρμάκων και την επικρατούσα τάση συνταγογράφησης έτοιμων εμπορικών σκευασμάτων.

Το ελληνικό Φαρμακείο βυθίζεται, όλο και πιο πολύ, σε έναν καθορισμένο στενά, αποκλειστικά διαχειριστικό ρόλο της διάθεσης των φαρμάκων ενώ, την ίδια στιγμή, άλλοι επαγγελματίες υγείας κατορθώνουν να ενσωματώνουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στους δικούς τους ρόλους.

Επιστροφή στο Μέλλον Ο Φαρμακοποιός των 7 Αστέρων

Η Σημερινή Πραγματικότητα για το Εργαστήριο

Τα τελευταία χρόνια, η απομάκρυνση της πλειονότητας των φαρμακοποιών από το εργαστήριο του Φαρμακείου έχει οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό κενών και προβλημάτων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη γνώσεων σε σχέση με το σωστό τρόπο συντήρησης, παρασκευής και συσκευασίας των γαληνικών σκευασμάτων, η μη ύπαρξη καθιερωμένων και επικυρωμένων διαδικασιών ή και πολύ συχνά η μη τήρηση τους ακόμη και αν υπάρχουν.

Εξαιρετικά συχνό φαινόμενο είναι και η μετατροπή του εργαστηρίου σε αποθήκη ή «κουζίνα» και η πρόσβαση σε αυτό ακόμη και ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με το Φαρμακείο.

Η απουσία εκπαιδευμένου προσωπικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου ελληνικού Φαρμακείου, καθώς ακόμα και το πιο αυτοματοποιημένο σύστημα εξαρτάται από τον χειριστή.

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό κλειδί για την πρόληψη των φρικτών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από λάθη σε γαληνικά σκευάσματα και στην παροχή φαρμακευτικής φροντίδας.

Οι άνθρωποι δε ξέρουν αυτό που δε γνωρίζουν και η μάθηση δε σταματά ποτέ.

Άλλωστε όπως είπε και ο Σωκράτης, «Όσο πιο πολλά μαθαίνω, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω πόσο λίγα ξέρω»

Παράλληλα, η αλλαγή κατεύθυνσης ορισμένων και πάλι προς το εργαστήριο του φαρμακείου και την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων, συνοδεύεται σήμερα από εξαιρετικά έντονη παραφιλολογία έως και εκφοβισμό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έχει, δυστυχώς, δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ανεξάρτητα από τον τύπο και την κατηγορία του σκευάσματος που παρασκευάζεται, απαιτείται μεγάλη επένδυση σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

Επιστροφή στο Μέλλον Ο Φαρμακοποιός των 7 Αστέρων 3

Πώς μπορεί να Εξελιχθεί το Εργαστήριο

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, πριν την εκτέλεση μιας συνταγής, (Pharmaceutical preparations 2619) πρέπει να λαμβάνει χώρα μία αξιολόγηση διακινδύνευσης (Risk assessment) και να «ζυγίζονται» ουσιαστικά οι κίνδυνοι σε σχέση με τα οφέλη που πιθανόν να προκύψουν.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορείτε, αυτή τη στιγμή, να αξιολογήσετε τι έχετε τη δυνατότητα να παρασκευάσετε με ασφάλεια στο εργαστήριο σας και τι όχι.

Τους τελευταίους μήνες γίνεται μία πολύ σημαντική προσπάθεια από το ΙΔΔΕΑΦ –ΠΦΣ ώστε να καλυφθούν κενά στη νομοθεσία και στην εκπαίδευση μετά το Πανεπιστήμιο, αλλά και να δοθούν λύσεις που θα κατοχυρώσουν και θα διευκολύνουν τον ρόλο του φαρμακοποιού στο εργαστήριο.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή είναι πολλά, με σημαντικότερο την κατοχύρωση της μοναδικότητας του Φαρμακοποιού ως τον μοναδικό επιστήμονα στο χώρο της υγείας, ο οποίος έχει λάβει εκπαίδευση στην τέχνη και την επιστήμη της παρασκευής φαρμάκων.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα πρέπει η μοναδικότητα αυτή να προφυλαχθεί και να διασφαλιστεί η παραμονή της αποκλειστικά και μόνο στο χώρο του Φαρμακείου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν «οχυρά ασφαλείας», τα οποία θα απομακρύνουν μία και καλή τον κίνδυνο να έρθει και στην Ελλάδα το φαινόμενο «compounding centers».

Ενδυνάμωση του Ρόλου του Φαρμακοποιού ως Παρόχου Φροντίδας Υγείας

Σύμφωνα με τις Κοινές κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν το 2011 από τη Διεθνή Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), δύο από τους 4 ρόλους του φαρμακοποιού είναι:

Ρόλος 1: Προετοιμασία, απόκτηση, αποθήκευση, κατανομή, χορήγηση, διάθεση και απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων.

Ρόλος 2: Παροχή αποτελεσματικής διαχείρισης της φαρμακευτικής θεραπείας.

Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι πως μπορεί ο Φαρμακοποιός να ανταποκριθεί σε αυτούς τους ρόλους στο σημερινό περιβάλλον.

Σήμερα, πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την υγεία και τη θεραπευτική αγωγή είναι άμεσα προσιτές στον καθένα από το ιντερνέτ, μέσω ενός smartphone ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φόβο για πιθανή μείωση της αξίας του Φαρμακοποιού, λόγω απώλειας και αμφισβήτησης, της μέχρι τώρα προνομιακής θέσης του ως ο επαγγελματίας υγείας που παρέχει δια ζώσης , ανάλογες συμβουλές στον ασθενή πελάτη του.

Στην πραγματικότητα όμως, είναι αυτή η άμεση ανθρώπινη σχέση στην οποία μπορεί να βασιστεί ο νέος ενδυναμωμένος ρόλος του φαρμακοποιού, στην εξέλιξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Η σημαντική αύξηση της γήρανσης ενός πληθυσμού, η πολύ συχνή εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, η εμφάνιση νέων λοιμώξεων, αλλά και περισσότερων life style θεραπειών, θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, όπου η ανάγκη για ένα φαρμακοποιό που θα μπορεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ασθενούς με τη θεραπεία θα είναι πιο μεγάλη από ποτέ!

Η επένδυση μάλιστα σε σύγχρονο εξοπλισμό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των γαληνικών σκευασμάτων.

Σύγχρονος εξοπλισμός δε σημαίνει και ακριβός.

Πολλά Φαρμακεία στη Ελλάδα είναι πλέον εξοπλισμένα με ηλεκτρικούς αναδευτήρες, σύγχρονους και μεγάλης ακρίβειας ζυγούς, συσκευές καψουλοποίησης κ.ά. με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων υψηλής ομοιομορφίας και ποιότητας.

Έχουν επίσης εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις τους ώστε να προστατεύεται τόσο ο παρασκευαστής ,όσο και το προϊόν.

Η ύπαρξη και διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης όλων των παραγόντων με άμεση επίδραση στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των παρασκευαζόμενων γαληνικών σκευασμάτων, διασφαλίζει την επαναληψιμότητα και την ιχνηλασιμότητα τους.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε, χωρίς πανικό αλλά και χωρίς παράδοση αμαχητί, σε όλους αυτούς που θέλουν να απογυμνώσουν τοΝ Φαρμακοποιό από τον πραγματικό του ρόλο και δυνατότητες.

Έτσι μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον του φαρμακοποιού των 7 αστέρων!

Ευαγγελία Καναβού, Αντιπρόεδρος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων