fbpx

Μια Μελέτη Γεωμάρκετινγκ στην Υπηρεσία της Επιχείρησής σας

Είσαστε σίγουροι ότι η επιλογή και η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας ικανοποιεί την πελατεία σας;

Γνωρίζετε την αγοραστική δύναμη, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και την ηλικία των ανθρώπων της περιοχής σας;

Το Γεωμάρκετινγκ μπορεί να σας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και μάλιστα να σας βοηθήσει να κερδίστε και νέους πελάτες.

Το geomarketing ή γεωγραφικό marketing, αναφέρεται στη γεωγραφική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων της επιχείρησης.

Είναι το σύνολο εργαλείων του marketing με τη μορφή ψηφιακών θεματικών χαρτών, που επιτρέπει να έχετε μια καλύτερη γνώση του χωροταξικού περιβάλλοντος της επιχείρησης σας πάνω σε κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα.

Έτσι η επιχείρηση γνωρίζει καλύτερα την αγορά και τις τάσεις της, τους πελάτες της και τους ανταγωνιστές της σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο, στοιχεία που συχνά δεν εμφανίζονται με την υφιστάμενη διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησης.

Ποιοί είναι οι στόχοι;

1. Να προσδιορίσουμε την τυπολογία των πελατών μας.

Το geomarketing αναλύει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπ όψιν του τις συνήθειές του και την αγοραστική του δύναμη.

2. Να προσδιορίσουμε μια ζώνη επιρροής.

Έτσι με βάση τη γεωγραφική θέση αλλά και του υπολοίπου επιχειρηματικού και ιατρικού περιβάλλοντος του φαρμακείου, το geomarketing προσδιορίζει τη ζώνη επιρροής δηλαδή την περίμετρο ελκυστικότητας ενός καταστήματος.

Αυτό στη συνέχεια επιτρέπει να αξιολογηθεί το δυναμικό της πελατείας. Μια μελέτη geomarketing δίνει στοιχεία ποσοτικά σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων μιας περιοχής, την κατανομή της ηλικίας τους, την αγοραστική τους ικανότητα, αλλά και ποιοτικά σχετικά με τη δομή των οικογενειών, τις προτεραιότητες των αγορών τους και τους τομείς δραστηριότητάς τους.

3. Να αξιολογήσουμε το δυναμικό του τζίρου μας.

Σε τελική ανάλυση το geomarketing επιτρέπει την προσομοίωση του τζίρου ενός καταστήματος με ένα άλλο ανταγωνιστικό του στην ίδια περιοχή

Ποιο το ενδιαφέρον μιας τέτοιας μελέτης για το φαρμακείο;

 1. Να αξιολογήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης.

Το πλεονέκτημα του geomarketing είναι να μας γνωστοποιήσει την τυπολογία της πελατείας μιας περιοχής.

Προσοχή όμως, αυτό δεν ανταποκρίνεται πάντα στην τυπολογία των πελατών που επισκέπτονται ένα φαρμακείο!

Παράδειγμα η μελέτη μπορεί να δείξει ότι το φαρμακείο προσελκύει ανάμεσα στη πελατεία του το 20% σε νέες μητέρες, ενώ η περιοχή έχει 30% αυτής της κατηγορίας πελατείας.

Άρα έχει ένα δυναμικό ανεκμετάλλευτο ακόμη και μπορεί με τις κατάλληλες ενέργειες να τραβήξει νέες πελάτισσες.

μελέτη geomarketing

2. Να προτείνουμε μια κατάλληλη προσφορά.

Με τα δεδομένα αυτά πάνω στο κοινωνικο-επαγγελματικό επίπεδο της πελατείας και το προφίλ της κατανάλωσης τους, είναι δυνατό να πιστοποιήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ αυτών που επιθυμούν και αυτό που τους προσφέρουμε.

Το geomarketing μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της πελατείας μας και συνεπώς να προσδιορίσουμε τα πεδία της καινοτομίας που μπορούμε να τους προσφέρουμε.

3. Να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον μιας συστέγασης ή μιας μεταφοράς ή της ίδρυσης φαρμακείου.

Με την ανάλυση του ανταγωνισμού, των πόλων ελκυστικότητας και του ιατρικού περιβάλλοντος, μπορούμε να μελετήσουμε τις επιδράσεις στο τζίρο, μιας συστέγασης ή μιας μεταφοράς ή της σκοπιμότητας ίδρυσης φαρμακείου.

4. Να αποφύγουμε άσκοπες επενδύσεις.

Είναι το μέσο για να πιστοποιήσουμε ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και αν μια καινοτόμος επένδυσή μας, μικρή ή μεγάλη, θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εξαιρέσεις: Η μελέτη αυτή δεν είναι δόκιμη για φαρμακεία σε τουριστικές περιοχές ή αυτά που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα ή αεροδρόμια.

Μεθοδολογία

Το τελικό προϊόν-υπηρεσία είναι ψηφιακοί χάρτες. Γι αυτό χρησιμοποιούνται τα λογισμικά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

Τα Βήματα:

1. Επιλογή δεδομένων (περιγραφικά και γεωγραφικά).

a. Το αποτέλεσμα αποτελείται από τη σύνθεση πολλαπλών θεματικών χαρτών. Φανταστείτε χοντρικά ένα projector με πολλές διαφάνειες η μια πάνω στην άλλη με διαφορετικές πληροφορίες έκαστη.

b. Δεδομένα επιχείρησης (διευθύνσεις πελατών, τζίροι, αγοραστική δύναμη).

c. Χωρικά δεδομένα: οδικό δίκτυο, θέσεις επιχειρήσεων, υποδομές, συγκοινωνίες, εγγύτητα σε σπίτια ή γραφεία κλπ.

2. Ανάλυση δεδομένων για τη δημιουργία πληροφορίας.

3. Η τελική μορφή του χάρτη μπορεί να είναι σε διαδικτυακό χώρο, σε σκληρό δίσκο, σε αναλογική μορφή ή και ως αρχείο συμβατό με λογισμικά παρουσιάσεων, e-mail κλπ.

Υλοποίηση

• Ανάλυση μερίδιου αγοράς.

• Περιοχική ανάλυση πωλήσεων.

• Ανάπτυξη δικτύου.

• Σχεδιασμός ζωνών διανομής, περιοχές ελέγχου κλπ.

Η Καινοτομία

Αυτή εντοπίζεται στη δυνατότητα να αναλυθούν, να συσχετισθούν και να αποτυπωθούν οι 4 μεταβλητές του marketing (τιμή, προϊόν, προώθηση, θέση) στο χώρο.

Είναι μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τοποθεσίας της επιχείρησης ή του προϊόντος, ή υπηρεσίας.

Με τη χρήση του ψηφιακού χάρτη και τη σύνθεση της πληροφορίας (περιγραφική, χωρική), η εικόνα επικοινωνεί στο διαχειριστή πιο εύληπτα τα πρότυπα, τους συσχετισμούς και τις τάσεις που εμφανίζει η αγορά.

Το πλεονέκτημα είναι ότι πλέον η μεταβλητή της τοποθεσίας γίνεται εξαρτημένη και πλήρως διαχειρίσιμη μέσω του συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας και μετατρέπεται στην ουσία στο πλαίσιο αναφοράς του συνόλου των μεταβλητών του marketing.

Σε τελική ανάλυση, αν μια επιχείρηση αποφασίσει να βασίσει τη στρατηγική marketing σε τέτοιες εφαρμογές, ίσως να μην μπορέσει να αποφύγει μια λάθος απόφαση, αλλά σίγουρα θα τη διακρίνει ταχύτερα.

Χαρακτηριστικό Παράδειγμα

Για ένα κατάστημα λιανικής και για ένα φαρμακείο φυσικά, έχει σημασία να εμφανίζονται καθημερινά πελάτες και να κάνουν αγορές. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησης αφορούν μεταξύ άλλων:

1) Εγγύτητα στην κατοικία του πελάτη

2) Προσβασιμότητα

3) Ανταγωνισμός στην περιοχή

4) Το κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ των κατοίκων ή/και των εργαζομένων της περιοχής και

5) Οι υποδομές της περιοχής

Σε αυτά τα στοιχεία θα στηριχθεί η ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι οι γνωστοί ψηφιακοί θεματικοί χάρτες.

Συμπεράσματα

Ας μην ξεχνάμε ότι το geomarketing δεν είναι παρά ένα μέσο για να ανακαλύψουμε τα πεδία ανάπτυξης του τζίρου του φαρμακείου μας.

Από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από το πλάνο δράσης και τη σωστή υλοποίησή του.

Περιπτώσεις όπου μια τέτοια μελέτη μπορεί να επισημάνει τα πεδία ανάπτυξης είναι:

Η επανεξέταση της πολιτικής τιμών.

Μια ανακαίνιση του χώρου.

Μια ανάπτυξη σε παραφαρμακευτικά προϊόντα και σε ποιές κατηγορίες.

Σε όλα αυτά η γνώση της πελατείας είναι πρωταρχική, γιατί όπως σε κάθε κατάστημα ο αριθμός των πελατών του και το μέσο καλάθι αγορών τους είναι ο πυλώνας της επιβίωσής του, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό φαρμακείων αναλογικά με τον πληθυσμό της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Περιβαλλοντολόγος

Ο κ. Κωνσταντίνος Δημηρόπουλος είναι Περιβαλλοντολόγος (ΑΠΘ) με M.Sc. στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας (University of Edinburgh).

Είναι Γενικός Διευθυντής της ΓΕΩΜΕΤΡΟΝ M.ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στη δημιουργία, ανάπτυξη, προώθηση και πώληση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια που ορίζονται από τα συστήματα ψηφιακής γεωγραφικής πληροφορίας (GIS), καθώς και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων