fbpx

Οι Υπάλληλοι Φαρμακοποιοί Είναι Δυσεύρετοι και Πολύ Καλά Αμειβόμενοι

Οι Βρετανοί υπάλληλοι φαρμακοποιοί εξελίσσονται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο τα ανεξάρτητα φαρμακεία συνυπάρχουν με μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων.

Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπάλληλοι φαρμακοποιοί ορίζονται με δύο όρους, τους «διευθυντές» που διαχειρίζονται ένα φαρμακείο χωρίς να τους ανήκει και τους «δεύτερους φαρμακοποιούς» ή «βοηθούς φαρμακοποιούς» που απασχολούνται εκεί.

Από τα 14.000 φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου, περίπου τα μισά είναι ανεξάρτητα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Υπάλληλοι Φαρμακοποιοί Είναι Δυσεύρετοι και πολύ καλά Αμειβόμενοι.

Η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) ανταμείβει όλους τους επαγγελματίες υγείας στη χώρα μέσω μισθών ή ανταμοιβών:

Οι φαρμακοποιοί είναι σίγουρα «ανεξάρτητοι», αλλά πληρώνονται με ανταμοιβές που καταβάλλονται από το NHS.

Αυτές οι ανταμοιβές σχετίζονται με τη διανομή φαρμάκων, αλλά και με έναν αυξανόμενο αριθμό υπηρεσιών, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τα τέσσερα «έθνη» που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Σκωτία, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πραγματικές συμβουλές στο φαρμακείο με συνταγογράφιση για ορισμένες παθήσεις -ονομάζονται «ήπιες » παθήσεις, χωρίς να περάσει ο ασθενής από τον γιατρό.

Η Αγγλία έχει πρόσφατα καθιερώσει συγκρίσιμες διαβουλεύσεις, οι οποίες όμως μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας από έναν παραπέμποντα γιατρό ή το ίδιο το NHS και δεν επειτρέπουν συνταγογράφηση του φαρμακοποιού.

Επιπλέον, οι Άγγλοι φαρμακοποιοί είναι πλέον υπεύθυνοι για ένα μεγάλο μέρος της μετανοσοκομειακής παρακολούθησης πολλών ασθενών.

Στην Ουαλία, τα τέλη διανομής έχουν μόλις μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο και αντισταθμίζονται από μια συγκρίσιμη αύξηση στις ανταμοιβές για υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνταγών φαρμάκων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους φαρμακοποιούς να αναπτύξουν περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα.

Η ποικιλία των αποστολών που ανατίθενται σε Βρετανούς φαρμακοποιούς αφορά τόσο φαρμακοποιούς πλήρους απασχόλησης, γνωστούς ως «ιδιοκτήτες», όσο και βοηθούς φαρμακοποιούς, οι οποίοι συχνά διαπιστώνουν ότι η επαγγελματική τους ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι θα ήταν σε πολλές άλλες χώρες.

Εκτός από τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το NHS, οι φαρμακοποιοί μπορούν επίσης να συνεργαστούν με ιδιώτες ασφαλισμένους, χρεώνοντας τις υπηρεσίες τους ελεύθερα, ειδικά στο Λονδίνο, μία πόλη του πλούτου, σε μια χώρα που έχει γίνει πολύ λιγότερο πλούσια από πριν.

Δωρεάν και καθολικό, το σύστημα υγείας NHS χρηματοδοτείται από φόρους, αλλά πάντα στοχεύει στη μέγιστη οικονομική απόδοση.

Για τον λόγο αυτό, επιδιώκει να περιορίσει την προσφυγή στην ιατρική περίθαλψη, ειδικά επειδή οι γιατροί είναι παραδοσιακά λίγοι σε αριθμό και με αυξανόμενη ζήτηση.

Αυτή η αντίληψη περί υγείας ευνόησε, πολύ νωρίς, την ανάθεση καθηκόντων προς όφελος άλλων επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοποιών, κάτι που μερικές φορές έχει επιπτώσεις σε βάρος του φαρμακείου.

Επίσης περισσότεροι από 5.000 φαρμακοποιοί έχουν επιλέξει να εργαστούν απευθείας σε ιατρεία, γεγονός που προκαλεί την έλλειψη τους για τα φαρμακεία.

Η αυξανόμενη ζήτηση για φαρμακοποιούς θα τη δει κάποιος αν συνδεθεί σε έναν από τους πολλούς ιστότοπους για προσωρινούς φαρμακοποιούς, τους "locums", για να παρατηρήσει τα «επείγοντα» αιτήματα των ιδιοκτητών φαρμακείου που αναζητούν υπαλλήλους νεαρούς φαρμακοποιούς που κερδίζουν πολλά χρήματα από τις συνεργασίες τους στα φαρμακεία, μερικές φορές για εργασία μόνο για μία ή μερικές ημέρες.

Το βάρος των αλυσίδων

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει numerus clausus ούτε ποσοστώσεις και γεωγραφικά όρια εγκατάστασης, και οι ιδρύσεις φαρμακείων είναι θεωρητικά ελεύθερες…

Εκτός από το ότι είναι αδύνατες εδώ και μερικά χρόνια ήδη, το NHS εκτιμά τον αριθμό των φαρμακείων πολύ υψηλό.

12 μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα μισά από τα 14.000 βρετανικά φαρμακεία.

Η Boots και η Lloyds είναι οι δύο μεγαλύτερες, με 2.400 και 1.600 φαρμακεία αντίστοιχα, που απασχολούν 6.000 φαρμακοποιούς η πρώτη και 2.000 η δεύτερη.

Τα άλλα φαρμακεία είναι είτε εντελώς ανεξάρτητα, είτε ομαδοποιημένα σε μικρές τοπικές ή περιφερειακές αλυσίδες.

Το σύστημα της αλυσίδας κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εγκατάσταση νέων φαρμακοποιών, γιατί αν οι αλυσίδες συνεχίσουν να αγοράζουν φαρμακεία, σπάνια τα μεταπωλούν.

Με εξαίρεση μερικά πολύ μεγάλα φαρμακεία που θυμίζουν αμερικανικά φαρμακεία, τα ανεξάρτητα φαρμακεία στη Βρετανία είναι πολύ μικρά, κυρίως περιφερειακά και δουλεύουν με ένα το πολύ 2 άτομα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις επιτρέπονται, μεταξύ άλλων και για συνταγές, αλλά ότι είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς παρέχουν μόνο ένα πολύ περιορισμένο οικονομικό πλεονέκτημα στους ασθενείς πελάτες, διότι δεν προσφέρουν καμία έκπτωση στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Άσκηση επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, οποιοσδήποτε φαρμακοποιός επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει πρώτα να λάβει άδεια από το Γενικό Φαρμακευτικό Συμβούλιο (GPhC), έναν επίσημο φορέα του οποίου οι αρμοδιότητες είναι παρόμοιες με εκείνες του Εθνικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, δηλαδή την επικύρωση των διπλωμάτων που αποκτήθηκαν και τον έλεγχο της δραστηριότητας.

Όπως όλοι οι Βρετανοί επαγγελματίες υγείας, το ποσοστό των φαρμακοποιών που είναι αλλοδαποί ή αλλοδαπούς καταγωγής είναι πολύ υψηλό.

Ανάμεσά τους οι Ινδοί είναι οι πιο πολλοί, γιατί συχνά αναλάμβαναν τα φαρμακεία που είχαν δημιουργήσει οι γονείς ή οι παππούδες τους μερικές δεκαετίες νωρίτερα.

Υπάρχουν επίσης πολλοί Ισπανοί και Νοτιοαφρικανοί φαρμακοποιοί, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε πολλούς πριν από είκοσι περίπου χρόνια. Ωστόσο, για τους φαρμακοποιούς όπως και για άλλους επαγγελματίες υγείας, το NHS εφαρμόζει μια ρήτρα «δεοντολογίας» σχετικά με τη μη απασχόληση πτυχιούχων από χώρες όπου είναι πολύ λίγοι.

Έτσι, για παράδειγμα, αρνείται να προσλάβει φαρμακοποιούς από ορισμένες αφρικανικές ή ασιατικές χώρες όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη φαρμακοποιών, για να τους αποτρέψει να επιδεινώσουν περαιτέρω την έλλειψη στη χώρα τους ερχόμενοι να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι μισθοί είναι φυσικά πολύ υψηλότεροι.

Από το Brexit και μετά, έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκο για έναν Ευρωπαίο φαρμακοποιό να ασκεί το επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμα κι αν οι κανόνες μετανάστευσης για τους επαγγελματίες υγείας είναι πιο ευέλικτοι από ό,τι για άλλα επαγγέλματα, όλοι οι Ευρωπαίοι φαρμακοποιοί πρέπει να έχουν έναν «χορηγό», με άλλα λόγια έναν επώνυμο εργοδότη, προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια εργασίας, η οποία στη συνέχεια θα εκδοθεί, για λίγο ή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ευρωπαϊκά διπλώματα αναγνωρίζονται επί του παρόντος από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να είναι πιστοποιημένα, μια δαπανηρή και μερικές φορές πολύπλοκη διαδικασία.

Επιπλέον, όλοι οι ξένοι φαρμακοποιοί, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, πρέπει να περάσουν ένα τεστ γλώσσας για να εξασκήσουν το επάγγελμα.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων