fbpx

Η Θεραπευτική του Μέλλοντος

Οι ανακοινώσεις για συνέργειες μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και παικτών του ψηφιακού κόσμου ολοένα και αυξάνονται.

Η Ψηφιακή Υγεία γίνεται ευκαιρία για τα φαρμακευτικά εργαστήρια να προτείνουν πιο πολυδιάστατες λύσεις για τα φάρμακα που παράγουν.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση συνέργειας, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας με την Google Life Science για τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης ασθενών με διαβήτη τύπου Ι και τύπου ΙΙ.

Αυτή η πρωτοβουλία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της γνώσης μιας φαρμακευτικής εταιρίας πάνω στη πάθηση και της γνώσης μιας εταιρίας τεχνολογίας πάνω στην ανάλυση των δεδομένων, με στόχο να προσφέρουν στους ασθενείς μια καλύτερη διαχείριση της πάθησής τους.

Η Ψηφιακή Υγεία μια Νέα Πρόκληση στην Αγορά

Η νέα πρόκληση των φαρμακευτικών εργαστηρίων στον χώρο της υγείας είναι ο συνδυασμός της ιατρικής εμπειρίας τους με την εξειδίκευση άλλων εταιρειών στην ψηφιακή τεχνολογία για την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Νέα Θεραπευτική του Μέλλοντος

Αυτό σημαίνει "δημιουργία ιατρικής αξίας για τον ασθενή", που καταλήγει στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και τελικά εξοικονομεί χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για το όφελος των ασθενών προϋποθέτει την κατάρτιση μακροχρόνιας στρατηγικής.

Στις αναπτυγμένες χώρες, οι φαρμακευτικές εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς στα φάρμακα που παράγουν και διαθέτουν, τόσο στην κανονιστική συμμόρφωση, όσο και στους προϋπολογισμούς τους.

Το ενδιαφέρον τους λοιπόν εστιάζεται όλο και περισσότερο στην προσφορά προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά και στη συμμόρφωση, στη διαχείριση ανεπιθύμητων ενεργειών και στην εξατομικευμένη παρακολούθηση των ασθενών.

Η απάντηση για καινοτομία κρύβεται πέρα από το προϊόν-φάρμακο, στο συνδυασμό υπηρεσιών, διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών συσκευών και δεδομένων, βασισμένων στην τεχνολογία.

Με μία λέξη: ολοκληρωμένες λύσεις.

Παράλληλα, εταιρείες εκτός του φαρμακευτικού χώρου, έχουν αναπτύξει ψηφιακές εφαρμογές υγείας, με διασύνδεση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία δεν πρόκειται να αφήσει αυτή την ευκαιρία!

Ο λόγος απλός: Η ευκαιρία για βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών, αλλά και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας.

Συνεπώς, υπάρχει μια ξεκάθαρη διάθεση από μέρους των φαρμακευτικών εταιριών να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή υγεία με νέες λύσεις και συνέργιες με τις εταιρείες τεχνολογίας, όπως η τηλεϊατρική, τα λογισμικά εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), τα συνδεδεμένα αντικείμενα (connected objects) και έτσι να προσφέρουν μια πολυδιάστατη προσέγγιση.

Νέες Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (mobile apps)

Συνέργιες μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών τεχνολογίας έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις όπως:

α) Αιμοκάθαρση Νεφρού: δυνατότητα αξιολόγησης και ελέγχου λήψης πρωτεΐνης, φωσφόρου, ποτάσας και νατρίου, στη διατροφή των ασθενών.

β) Ηλεκτρονικός Οδηγός για Λυσοσωμικά Νοσήματα

γ) Μετρητής Γλυκόζης: δυνατότητα υπολογισμού λήψης υδατανθράκων στη διατροφή, ώστε να υπολογιστεί η σωστή δοσολογία ινσουλίνης για διαβητικούς.

δ) Δερματολογικά Νοσήματα: βάση δεδομένων για αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος σε φάρμακα, για δερματολόγους και δερματολογικά κέντρα.

ε) Καρκίνος του Στήθους και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: συστήματα καθημερινής παρακολούθησης της θεραπείας.

Συνοψίζοντας, πολλά φαρμακευτικά εργαστήρια αναπτύσσουν ψηφιακές εφαρμογές για τους θεραπευτικούς τομείς που καλύπτουν στρατηγικά, για να προσφέρουν στους ασθενείς καινοτόμες λύσεις που έχουν σαν στόχο να συμβάλλουν στην ψηφιακή υγεία του αύριο.

Σε Αναζήτηση του Επιχειρηματικού Μοντέλου

Οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες πολλές, το ζήτημα της χρηματοδότησης όμως παραμένει.

Είναι όμως εφικτή η χρηματοδότηση από ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία ή και από τους ίδιους τους ασθενείς;

Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμη οι φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο χρηματοδότησης, διότι αυτές οι καινοτόμες εφαρμογές δεν είναι παιχνιδάκια, αλλά αναπτύσσονται από ειδικούς επιστήμονες με την ίδια αξία όπως ένα νέο θεραπευτικό μόριο.

Η αποζημίωση μάλιστα από τα ταμεία θα είχε νόημα, διότι αυτά τα καινοτόμα ψηφιακά συστήματα, συμβάλλουν στην καλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, μειώνοντας τη νοσοκομειακή περίθαλψη και τις επιπλοκές, λόγω της συστηματικής παρακολούθησης των χρόνιων ασθενών.

Η νομική πλευρά του θέματος επίσης απασχολεί τη φαρμακοβιομηχανία.

Όπως συνήθως συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο, πρώτα κυκλοφορεί η λύση και μετά το κανονιστικό πλαίσιο.

Μερικοί πιστεύουν στην αυτορρύθμιση της αγοράς με την περιθωριοποίηση των ευκαιριακών παικτών που δεν έχουν να προσδώσουν πραγματική αξία.

Big Data - Η Ιστορική Αλλαγή

Ζούμε με τα ψηφιακά δεδομένα υγείας, ένα σημείο-κλειδί που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορικό: γιγαντιαίες ποσότητες δεδομένων παράγονται και κυκλοφορούν καθημερινά.

Τα περισσότερα δεδομένα υγείας (καρτέλες ασθενών, ψηφιακά σχεδιαγράμματα, ιατρικές συνταγές κλπ) σήμερα ψηφιοποιούνται.

Οι δυνατότητες επεξεργασίας της τεχνολογίας ανοίγουν νέους ορίζοντες: επιδημιολογία, πρόληψη, παρακολούθηση και φαρμακοεπαγρύπνηση, είναι τομείς που θα μεταλλαχθούν από αυτό που λέγεται "big data".

Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α., το FDA (αντίστοιχος Ε.Ο.Φ.) συνεργάζεται με την Google για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων ενεργειών, μέσω ερωτήσεων που γίνονται στη μηχανή αναζήτησης της Google!

Παράλληλα, οι αλλαγές αυτές αναδεικνύουν ηθικές και μεθοδολογικές προκλήσεις: πως θα αναλύσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, για να εξασφαλίσουμε και την ανάλογη ποιότητα συμπερασμάτων;

Το όλο θέμα της ανάλυσης των δεδομένων έγκειται ακριβώς στην ικανότητα να αντλούμε σχετική πληροφόρηση για να απαντούμε στις προκλήσεις της υγείας του σήμερα.

Για παράδειγμα, συγκρίσεις προϊόντων ή παθολογιών ασθενών με αντίστοιχα δεδομένα παρατηρήσεων στα φαρμακεία, οδηγούν στον ορισμό του και στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών.

Η ανάλυση δεδομένων είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Φαρμακοποιό να παίξει στο έπακρο τον ρόλο του συμβούλου υγείας.

Απλά, γιατί παραμένει στο επίκεντρο της σχέσης με τον ασθενή και είναι αυτός που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη θεραπεία του και την βελτίωση της συμμόρφωσής του!

Η ανάλυση δεδομένων είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Φαρμακοποιό να παίξει στο έπακρο τον ρόλο του συμβούλου υγείας.

Καθοδόν για την Ιατρική του Μέλλοντος

Οι ψηφιακές λύσεις που αναπτύσσονται στην υγεία σήμερα, θα καθορίσουν το μέλλον της ιατρικής. Μία ιατρική πολύ πιο προσωποποιημένη, πιο συμμετοχική, στηριζόμενη στη συνεργασία, όπου ο "ασθενής-ειδικός" θα είναι στο κέντρο της απόφασης για την πορεία της υγείας του.

Οι λύσεις της "ψηφιακής υγείας" επικεντρώνονται στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της πορείας της ασθένειας, στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση, στη παροχή βοήθειας για συμμόρφωση στη θεραπεία, στον συντονισμό της φροντίδας και στην "από απόσταση" παρακολούθηση.

Οι φαρμακευτικές εταιρίες που απευθύνονται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επενδύσουν στη βελτίωση του συστήματος υγείας και στη δημιουργία μία υπεραξίας στην υγεία, πέρα από τα όρια της ιατρικής.

Στα πλαίσια αυτά, μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές υγείας για κινητές συσκευές, συμβατές με τις συνθήκες ανάπτυξης νέων θεραπειών, με εξειδικευμένες λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών, των παρόχων φροντίδας υγείας και όλων των επαγγελματιών υγείας.

Δράσεις για την Ευημερία του Φαρμακείου

Με την επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας στην καινοτομία της τεχνολογίας, παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για το Φαρμακείο, τη στιγμή που η δραστική μείωση στις τιμές των φαρμάκων επιδρά αρνητικά στο "συμβατικό" επιχειρηματικό μοντέλο του φαρμακείου.

Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, η φαρμακοβιομηχανία θα στηρίξει τον Φαρμακοποιό στον καθοριστικό του ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην ψηφιακή μετάλλαξη του Φαρμακείου.

Αντώνης Σακάλογλου, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων