fbpx

Πώς η Πολυκαναλική Επικοινωνία Χτίζει Ισχυρότερες Σχέσεις Μεταξύ Φαρμακοποιού και Πελάτη

Οι φαρμακοποιοί σήμερα, έχοντας ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, ενισχύουν όλο και περισσότερο την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς - πελάτες τους και εκτός του φυσικού τους φαρμακείου.

Πως η Πολυκαναλική Επικοινωνία Χτίζει Ισχυρότερες Σχέσεις Μεταξύ Φαρμακοποιού και Πελάτη.

Η ενίσχυση της επικοινωνίας οδηγεί στη δημιουργία στενής σχέσης με τους ασθενείς, οι οποίοι είναι και πιο πιθανό να προτιμήσουν και να επισκεφθούν πιο συχνά, το συγκεκριμένο φαρμακείο.

Σήμερα, ζούμε σε μια εποχή όπου οι κλασικοί ιστότοποι (sites) δεν προτιμώνται τόσο από τους καταναλωτές, καθώς αυτοί, προσελκύονται πολύ περισσότερο από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram. 

Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε λοιπόν ότι η δια ζώσης αλλά και η ψηφιακή σας επικοινωνία με τους ασθενείς, ανταποκρίνονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη;

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε σωστά τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να κατακτήσετε τη λεγόμενη «πολυκαναλική επικοινωνία»; Και κυρίως πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να τα κάνετε πιο αποδοτικά και εύκολα;

Αυτές, είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί σήμερα, των οποίων η προσέγγιση στην πολυκαναλική επικοινωνία με τους ασθενείς, είναι συχνά εμπειρική.

Τα τελευταία χρόνια, οι φαρμακοποιοί έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια για να επικοινωνούν με τους ασθενείς-πελάτες τους, επενδύοντας κλασικά στην επικοινωνία μέσα στο φυσικό φαρμακείο και στο διαδίκτυο, μέσω ιστοτόπων που έχουν δημιουργήσει, αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Πρόκειται για μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται ως «πολυκαναλική επικοινωνία» η οποία είναι αποτελεσματική και στον τομέα των πωλήσεων, τόσο στο φυσικό φαρμακείο, όσο και από το Διαδίκτυο. 

Ωστόσο, η συνδυαστική προσέγγιση αυτή στην επικοινωνία, έχει υιοθετηθεί από τους φαρμακοποιούς εμπειρικά, χωρίς κάποια επαγγελματική γνώση!

Επισημαίνοντας τη σχετική βαρύτητα της επικοινωνίας μέσα από έναν ιστότοπο, ή σε κάθε περίπτωση, την στατική του πλευρά, σε σύγκριση με ό,τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα όπου η επικοινωνία είναι πιο διαδραστική λόγω αλληλεπίδρασης, οι περισσότεροι έχουν δώσει έμφαση κυρίως στο Facebook, το Instagram, άλλα και στο YouTube και στο Tik tok…

Παρόλο που η πολυκαναλική προσέγγιση της επικοινωνίας σήμερα, απαιτεί τον συνδυασμό της  φυσικής επικοινωνίας με αυτή μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο ιστότοπος συνεχίζει να λειτουργεί σαν σύνδεσμος μεταξύ αυτών και παραμένει απαραίτητος.

Τα blogs και τα newsletters είναι ακόμη απαραίτητα!

Το γεγονός αυτό, δεν συνεπάγεται πως πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε επικοινωνία μέσω των ιστοτόπων. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικοί πάροχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης του περιεχομένου των ιστοτόπων αυτών. 

Συνεπώς, οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν πάροχο εξειδικευμένο στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ειδικά στον χώρου του φαρμακείου. 

Ο πάροχος αυτός, θα μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία της διαχείρισης σε όλα τα πιθανά ψηφιακά κανάλια, στο Google My Business, στο Facebook και στο Instagram, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα newsletters  και τα Blogs.

Ο πάροχος λοιπόν, θα πρέπει να καλύπτει όλο το εύρος του ψηφιακού μάρκετινγκ. Έτσι, ο φαρμακοποιός θα μπορεί να επικεντρωθεί στα κύρια καθήκοντά του δηλ. στο να συμβουλεύει τους ασθενείς του, παρακολουθώντας την πορεία της φαρμακοθεραπείας τους, σε συνεχή βάση.  

Είναι γεγονός πως τη σημερινή εποχή, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας για τους φαρμακοποιούς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο και τα άλλα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των blogs, ενός κυρίαρχου εργαλείου, για την προβολή όλων των πτυχών της εργασίας των φαρμακοποιών, των δεξιοτήτων τους και του συμβουλευτικού τους ρόλου.

Σημαντικός είναι επίσης και ο ρόλος των ενημερωτικών newsletters, που καθιστούν δυνατή την τακτική επικοινωνία με τους ασθενείς, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγεία και συντελούν στην πιστότητα των ασθενών στο φαρμακείο τους. 

Στην πραγματικότητα όμως, οι φαρμακοποιοί έχουν στραφεί κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι αναμφίβολα ευκολότερα στη χρήση και κυρίως πιο άμεσα και προσβάσιμα από τους ασθενείς. 

Οι φαρμακοποιοί, φαίνεται πως έχουν αντιληφθεί πολύ καλά το γεγονός αυτό, γι’ αυτό και που περίπου το 40% των φαρμακείων σήμερα, έχει τη δική του  σελίδα στο Facebook.

Σημεία επαγρύπνησης

Στο πλαίσιο αυτό κυριαρχίας των κοινωνικών δικτύων σήμερα, καλό είναι να ακολουθήσετε τρεις βασικές συμβουλές για να διασφαλίσετε, πρώτα απ’ όλα, την αποτελεσματική πολυκαναλική σας επικοινωνία με τους ασθενείς-πελάτες σας.

- Επιλέξτε τα κοινωνικά σας δίκτυα ανάλογα με τον χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε σε αυτά. Ένα κοινωνικό δίκτυο έχει σαν στόχο να δημιουργήσει μια κοινότητα ακολούθων, πιστών γύρω από κοινές αξίες και ιδέες.

Για να το πετύχετε όμως αυτό, θα πρέπει να έχετε ενεργή παρουσία στο συγκεκριμένο μέσο! Είναι καλύτερα λοιπόν να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο, τροφοδοτώντας το τακτικά με δημοσιεύσεις. 

- Συμμόρφωση με κανονισμούς οι οποίοι, όσον αφορά την ψηφιακή επικοινωνία, είναι ακόμη ασαφείς στον κώδικα δεοντολογίας. Οι πάροχοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι να ενημερώνουν τους φαρμακοποιούς, για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. 

Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μπορούμε να συνοψίσουμε την κατάσταση ως εξής: «οποιοδήποτε μήνυμα μπορεί να προβληθεί εντός του φυσικού φαρμακείου μπορεί επίσης να προβληθεί και στο διαδίκτυο». 

- Προσέχετε την συμβατότητα των όσων προβάλλετε στα κοινωνικά δίκτυα με αυτά που προσφέρετε στον χώρο των πωλήσεων. Εάν, για παράδειγμα, προβάλλετε μια μάρκα συμπληρωμάτων διατροφής στο Facebook ή το Instagram, αλλά έχει έλλειψη στο φαρμακείο σας, αυτό αποτελεί υπόσχεση που δεν τηρείται. 

Facebook Vs. Instagram

Συμπερασματικά, η πολυκαναλική προσέγγιση της επικοινωνίας, θα πρέπει να περιοριστεί στην επιλογή των κοινωνικών δικτύων στα οποία θα είστε ενεργοί. 

Ας αφήσουμε κατά μέρος το Google My Business, απαραίτητο σύμφωνα με τους παρόχους, αλλά όχι πραγματικά ένα κοινωνικό δίκτυο ως πλατφόρμα ανταλλαγής και πάνω από όλα κάτι πολύ απλό στη χρήση, όπως και το LinkedIn, ένα πραγματικό κοινωνικό δίκτυο, αλλά αυστηρά για επαγγελματική B2B χρήση.

Ο προβληματισμός λοιπόν επικεντρώνεται στο αν θα πρέπει να έχετε παρουσία στο Facebook, στο Instagram ή και στα δύο. Οι φαρμακοποιοί, εδώ και καιρό είναι παρόντες στο πρώτο και καταφθάνουν, σιγά σιγά και μαζικά και στο δεύτερο. 

Μια τάση που ευνοείται από τα διαφορετικά κοινά-στόχους των δύο δικτύων, με το δεύτερο να προσελκύει πολύ νεότερο πελατολόγιο. Στο Instagram, το 71% των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, ενώ στο Facebook το 63% είναι άνω των 35. 

Οι φαρμακοποιοί που αγαπούν το Instagram αναζητούν μια νεότερη, πιο θηλυκή πελατεία, ειδικά όταν πρόκειται για την προβολή παραφαρμάκων και δερμοκαλλυντικών.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο δικτύων, είναι γνωστές. Το Facebook μπορεί να υποστηρίξει μια πιο θεσμική προσέγγιση, με παρουσίαση κειμένων και εικόνων, των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να διαχειριστεί και τρίτος πάροχος, προκειμένου να απαλλάξει τον φαρμακοποιό από τη διαχείριση της σελίδας.

Το Instagram από την άλλη, είναι πιο «οπτικό» μέσο. Εδώ, η φωτογραφία προσελκύει την προσοχή του χρήστη και δίνει την εντύπωση περισσότερου αυθορμητισμού, χάρη και σε πιο άμεσες αλληλεπιδράσεις. 

Μια φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται από ένα πολύ σύντομο κείμενο με μια εντυπωσιακή φράση. Εξ ου και μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς να κάνετε πιο ελκυστικό αυτό το κοινωνικό δίκτυο. 

Τα νέα για την υγεία, αρμόζουν περισσότερο στο Facebook. Στο Instagram θα αναρτήσετε περισσότερο ένα νέο προϊόν, μια νέα σειρά ή κάτι καθημερινό και ανθρώπινο, από το περιβάλλον σας.

Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η φωτογράφηση μιας νέας διάταξης στον χώρο σας ή η προβολή της δουλειάς της ομάδας σας ή οι ίδιοι οι συνεργάτες σας. 

Αυτή η ανθρώπινη και φυσική πλευρά, μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από την ίδια την εικόνα, όπως μια απλή φωτογραφία της ομάδας, η οποία όμως μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή και αρεστή από το κοινό σας, συγκριτικά με μία άψογη φωτογραφία ενός προϊόντος.

Γενικά, το Instagram αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας και είναι ένας χώρος όπου είναι δυνατόν να αφήνεις τα πράγματα να συμβαίνουν μόνα τους. Η κοινότητα χτίζεται σχεδόν μόνη της. Ωστόσο, δεν είναι πιο εύκολο από ό,τι στο Facebook, γιατί πίσω από αυτή τη φυσικότητα, αφήνοντας τα πράγματα να συμβούν, πρέπει να κρατήσουμε ορισμένες προδιαγραφές, όπως ο ρυθμός δημοσίευσης, η σύντομη γραφή με τόνο που ελκύει...

Όσον αφορά τον ρυθμό των δημοσιεύσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών είναι σε θέση να τον διαχειριστούν άμεσα. Είναι συνεπώς δυνατό, να προγραμματίσουν δημοσιεύσεις σε διάστημα δύο μηνών με προκαθορισμένο ρυθμό. 

Ο πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης, μπορεί να προσφέρει επίσης μοντέλα φωτογραφιών. Ένα παράδειγμα φωτογραφίας είναι ένας νέος υπάλληλος που προσλαμβάνεται στο φαρμακείο και η ομάδα θέλει να τον παρουσιάσει μέσω Instagram. 

Σημαντικό επίσης, είναι να κατανοήσετε τους καθημερινούς ρυθμούς των κοινών που σας ενδιαφέρουν και να προσαρμοστείτε σε αυτούς. 

Για παράδειγμα, οι πιο ηλικιωμένοι είναι πιο άμεσα διαθέσιμοι το μεσημέρι, ενώ οι νέοι είναι κυρίως διαθέσιμοι το βράδυ. Ο ρυθμός αυτός της δημοσίευσης, είναι σημαντικός για τους αλγόριθμους των μηχανών αναζήτησης.

«Κάντο μόνος σου»

Η επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας συγκεκριμένος ρυθμός δημοσιεύσεων για να προσεγγίσει ένα ή περισσότερα κοινά μέσω των κοινωνικών δικτύων, σχετικά με θέματα που επιλέγει ο φαρμακοποιός συστηματικά, έρχεται σε αντίθεση με την έλλειψη χρόνου από μέρους του και μερικές φορές με τις δεξιότητές του. 

Γι’ αυτό, υπάρχουν πολυάριθμες προσφορές από παρόχους υπηρεσιών, όσον αφορά την κατ’ εξουσιοδότηση διαχείριση αυτού του περιεχομένου, διασφαλίζοντας έτσι την επικοινωνία με αποτελεσματικό και τακτικό τρόπο. 

Αυτό όμως αναιρεί τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της σχέσης φαρμακοποιού/ακολούθου, ειδικά όσον αφορά το Instagram. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πάροχοι οφείλουν να εργαστούν περισσότερο στην εκπαίδευση γύρω από το animation των κοινωνικών δικτύων, παρά για την άμεση διαχείρισή τους.

Πρέπει να εκπαιδεύουν τους φαρμακοποιούς στο να το «κάνουν μόνοι τους», καθώς οι απαραίτητες πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτήσεων, βρίσκονται στο φαρμακείο.

Να τους διδάσκουν να γράφουν δημοσιεύσεις, να βρίσκουν τα σωστά γραφικά, να ξέρουν τι μπορούν και τι όχι.

Συμπέρασμα

Σε γενικές γραμμές, είναι πάνω απ' όλα θέμα εξοικείωσης με τα κοινωνικά δίκτυα και επιθυμίας των φαρμακοποιών που θέλουν να μοιραστούν νέα από το φαρμακείο τους. Αν μάλιστα έχουν να αναδείξουν μια ξεχωριστή εξειδίκευση σε ένα τομέα, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. 

Για να πληροφορηθεί μάλιστα για τα θέματα που ενδιαφέρουν τους ασθενείς του, ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει μια έρευνα στο φαρμακείο του. 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων βρίσκεται σε πολύ έντονη δυναμική! Ορισμένοι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται και σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Tiktok που προσελκύει όλο και περισσότερο νεαρά άτομα, όντας αρκετά κοντά στο Instagram στην προσέγγισή του, αλλά με βίντεο αντί για φωτογραφία. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πλατφόρμα είναι και το Pinterest, το οποίο όπως και το Instagram έχει μια φωτοκεντρική προσέγγιση, αλλά είναι πολύ πιο “viral". Επομένως, οι εικόνες μοιράζονται (share) πολύ πιο γρήγορα. 

Το Twitter από την άλλη, δεν φαίνεται να βρίσκει πραγματικές διεξόδους στο κοινό του φαρμακείου και είναι πιο δύσκολο στη χρήση, αλλά είναι κατάλληλο για όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Ιωάννης-Ευάγγελος Χαραμής, Οικονομολόγος, CEO της Χαραμή ΑΕ

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων