fbpx

Η Ηλεκτρονική Μάθηση Έχει Εισέλθει στην Καθημερινότητα των Φαρμακοποιών

Η COVID-19 σίγουρα αύξησε τη χρήση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Η τάση στην ηλεκτρονική μάθηση είχε μία σταδιακή διείσδυση τα τελευταία έτη, ενώ τώρα κυριαρχεί.

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καθώς και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την ηλεκτρονική μάθηση, ενώ συνδυάζοντάς την με τη «δια ζώσης», μεγιστοποιούν το όφελος.

Όπως και η τηλεδιάσκεψη, έτσι και η ηλεκτρονική μάθηση έχει ωφεληθεί από μία μεγάλη ώθηση που συνδέεται με την κρίση στην υγεία τελευταία.

Αυτό που δεν μπορούσε να γίνει δια ζώσης έγινε αναγκαστικά εξ αποστάσεως και αυτή η κατάσταση παραμένει εν μέρει σήμερα. 

Αυτή η επιτάχυνση στη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, λόγω της κρίσης στην υγεία, αναδεικνύει την αργή αλλά σίγουρη υιοθέτηση αυτού του τρόπου εκπαίδευσης και από τους φαρμακοποιούς. 

Η ψηφιακή εκπαίδευση δεν είναι πλέον απλά ένα συμπλήρωμα της «δια ζώσης», αλλά ένας πραγματικός «ακρογωνιαίος λίθος» στη συνεχή εκπαίδευσή τους.

Η Ηλεκτρονική Μάθηση Έχει Εισέλθει στην Καθημερινή Ζωή των Φαρμακοποιών.

Η ευκολία πρόσβασης στη διαδικτυακή εκπαίδευση

Είναι επίσης θέμα γενεών. Οι πιο ηλικιωμένοι εξακολουθούν να προτιμούν τη δια ζώσης, εκπαίδευση, ενώ οι περισσότεροι νέοι ενδιαφέρονται για τη διαδικτυακή. 

Παρατηρείται όμως μια σταδιακή αλλαγή. Αν και πριν από μερικά χρόνια, όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία ήταν διαθέσιμα, βίντεο, γραφικά, διαδραστικότητα..., αυτό που έχει αλλάξει σήμερα είναι ότι η ευρυζωνική σύνδεση έχει διευρυνθεί.

Ως αποτέλεσμα, διευκολύνεται η πρόσβαση, καθώς και η βελτίωση της εργονομίας.

Ένα από τα νέα φαινόμενα που σηματοδότησαν την ηλεκτρονική μάθηση τα τελευταία χρόνια, είναι η ευκολία πρόσβασης οπουδήποτε, οποτεδήποτε, από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο, ​​όπως για παράδειγμα ένα smartphone. 

Εξάλλου οι νέοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα μέσα! 

Σήμερα, βλέπουμε νέους φαρμακοποιούς που αναζητούν πρόθυμα μαθήματα e-learning, για να μπορούν να τα παρακολουθούν όπου και αν βρίσκονται.

Ας σημειωθεί επίσης ότι, οι σύντομες μορφές σεμιναρίων αναπτύσσονται όλο και περισσότερο και συμβαδίζουν τόσο με αυτήν την ευκολία πρόσβασης, όσο και με την εξέλιξη των πρακτικών εκπαίδευσης.

Σχεδιάζονται ενότητες δύο έως τριών ωρών, αποτελούμενες από συνεδρίες τριάντα λεπτών, σύντομες και ουσιώδεις, ειδικά, καθώς η συγκέντρωση του ατόμου είναι περιορισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Και όπως συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο που αναζητά ένα θέμα που τον ενδιαφέρει στο YouTube, έτσι συμβαίνει και με τους φαρμακοποιούς! 

Η ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση στο προσκήνιο

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τη σημασία της αρχής της εκπαίδευσης σε αυτήν την εξέλιξη με σύντομα σεμινάρια. Ο κίνδυνος παρουσιάζεται όταν συγχέουμε την εκπαίδευση με την πληροφόρηση. 

Πρέπει να παραμείνουμε σε μια λογική εκπαίδευσης και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εξειδικευμένες εταιρείες θέλουν να παραμείνουν στο προσκήνιο. 

Η ηλεκτρονική μάθηση, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι μια άκαμπτη ή αποκλειστική πρακτική. Οι πάροχοι μπορούν να τη συνδυάσουν με τη «δια ζώσης», αν κριθεί απαραίτητο. 

Υπάρχουν πράγματι πολύπλοκα θέματα, που μερικές φορές απαιτούν μια κλασική απόκτηση γνώσεων και, στη συνέχεια, την εφαρμογή τους. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των τεχνικών πωλήσεων και επικοινωνίας, σε θέματα merchandizing ή σε θέματα φαρμακευτικής φροντίδας σε χρόνιες παθήσεις, όπου πρέπει να αφιερώσουμε αρκετές ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

Αναμφισβήτητα, μόλις έχουμε τα επιτρεπτά δεδομένα υγείας, θα επανέλθουμε στη δια ζώσης εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο τεχνικό πεδίο εφαρμογής. 

Αυτό όμως δεν ισχύει για όλα τα πεδία μάθησης και πληροφόρησης. Η ηλεκτρονική μάθηση θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα όταν διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο να την παρακολουθήσει ασύγχρονα (on demand) δηλαδή οποτεδήποτε, από όπου και αν βρίσκεται και με όποιο ψηφιακό μέσο διαθέτει..

Το www.pharmamanage.gr προσφέρει αυτή τη λύση, μέσα από τα elearning και online σεμινάριά του, ενώ παράλληλα δημιουργεί δυναμική αλληλεπίδραση με το κοινό του φαρμακείου. 

Επιπλέον, υπάρχει και η υβριδική μορφή εκπαίδευσης η οποία δεν περιορίζεται αυστηρά στην ηλεκτρονική μάθηση, αλλά γίνεται παράλληλα και δια ζώσης. Συνεπώς, ο κάθε ενδιαφερόμενος παρακολουθεί με τον τρόπο που θέλει και τον βολεύει.

Ωστόσο, για πολλούς, τα ψηφιακά μαθήματα δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο, την ίδια απόδοση δηλαδή, με αυτά που γίνονται δια ζώσης.

Και αυτό, γιατί ο εκπαιδευτής όταν κάνει το μάθημα δια ζώσης έχει διαφορετική αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, όπως π.χ. να εντοπίσει τις αντιδράσεις τους, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε μέσω μιας οθόνης.

Το ίδιο και από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι κουράζονται πολύ πιο εύκολα και αποσπάται η προσοχή τους όταν βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη.

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) έχει πολλά πλεονεκτήματα. Με πολύ οπτικό και διαδραστικό τρόπο, προσφέρει μεγάλη ελευθερία πρόσβασης στο περιεχόμενο. 

Κάθε θέμα χωρισμένο σε διδακτικές ενότητες, επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν σταδιακά και όταν το επιθυμούν μέσω διαδραστικού περιεχομένου που συμπληρώνεται και με ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης.

Αυτή η ψηφιακή μέθοδος διδασκαλίας (e-learning) είναι μια μέθοδος κατάρτισης που εξελίσσεται επειδή ανταποκρίνεται στο μεγάλο πρόβλημα του φαρμακοποιού που είναι η έλλειψη χρόνου.

Οι διδασκόμενοι όμως παραμένουν ωστόσο ευαίσθητοι στη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή, έτσι ώστε η ιδανική λύση θα ήταν ο συνδυασμός πρακτικής άσκησης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Νέες μορφές εκπαίδευσης

Εκτός από την ευκολία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μάθηση και τον αντίκτυπό της στις μορφές εκπαίδευσης, υπάρχει ένα φαινόμενο που αναφέρεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συνδέεται με αυτό που ονομάζεται «gamification» ή «serious game».

Πρόκειται για έναν τρόπο λήψης κωδικών των βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογής τους σε ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύμπαν. 

Η χρήση της μορφής ενός βιντεοπαιχνιδιού, ως πρόκληση κατά τους ειδικούς, συμβάλλει στο να μαθαίνουμε πιο γρήγορα.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο θέμα των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τέτοιας προσέγγισης. 

Βέβαια, αυτό έχει αρκετά σημαντικό κόστος. Είναι πολύ ακριβό να παραχθεί μια τέτοια εκπαιδευτική μορφή και η απόδοση της επένδυσης πιθανόν να μην είναι ικανοποιητική για να αντισταθμίσει το κόστος.

Το «gamification» είναι μια πολύ συναρπαστική λογική, σαν ένα παιχνίδι ρόλων, αλλά η πολύ ακριβή ανάπτυξή του, εμποδίζει τη διείσδυσή του για την εκπαίδευση στα φαρμακεία. 

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι το κόστος της ηλεκτρονικής μάθησης και ιδιαίτερα των διαδικτυακών συνεδρίων δεν είναι αμελητέο.

Χρειάζεται να συνεργαστούν ειδικοί από διαφορετικούς κλάδους, γραφίστες, σχεδιαστές, βιντεογράφοι, ειδικοί ήχου κ.λπ. για μια σχετικά μικρή αγορά, μόνο 15.000-16.000 ατόμων, που στελεχώνουν τα φαρμακεία στην Ελλάδα. 

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων