fbpx

Η Τεχνολογία ως Σύμμαχος της Συμμόρφωσης των Ασθενών με τη Θεραπεία

Το πρόβλημα της μη συμμόρφωσης των ασθενών με τη θεραπεία, είναι αρκετά σημαντικό.

Οι υπάρχουσες λύσεις φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ικανοποιητικό βαθμό, οπότε η αλλαγή είναι αναγκαία.

Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στην προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας και να διευκολύνει τη σωστή επιμόρφωση των ασθενών.

Δεν θα πρέπει ωστόσο, να ξεχνάμε ότι οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές και όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικές. Ας τις αναλύσουμε…

Η Τεχνολογία ως Σύμμαχος για τη Συμμόρφωση των Ασθενών με τη Θεραπεία.

Σημασία της συμμόρφωσης

Συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία, χαρακτηρίζεται ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά των ασθενών συμβαδίζει με τις αντίστοιχες ιατρικές συστάσεις.

Η ορθή συμμόρφωση στη θεραπεία δεν αφορά μόνο τη σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά τη γενικότερη συμμόρφωση, τόσο σε επίπεδο μετρήσεων (αρτηριακή πίεση, οξυγόνο, επίπεδα σακχάρου), όσο και σε επίπεδο lifestyle (άσκηση, διακοπή καπνίσματος, έλεγχος βάρους).

Ως επαγγελματίες υγείας, αντιλαμβανόμαστε καθημερινά την αξία της σωστής συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Αρκετοί από τους ασθενείς μας δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας.

Η έκβαση της θεραπείας και ειδικότερα στις χρόνιες παθήσεις, είναι αλληλένδετη με τη συμμόρφωση.

Παράλληλα, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο ζωής όπως η χοληστερίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 κ.λπ. εμφανίζουν αυξητικά ποσοστά ανάμεσα σε νεότερους ασθενείς.

«Τα φάρμακα δεν δουλεύουν σε ασθενείς που δεν τα παίρνουν» C. Everett Koop-πρώην επικεφαλής χειρουργός των Η.Π.Α.

Ανθρωπιστικό και οικονομικό αντίκτυπο

Το αντίκτυπο, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε οικονομικούς πόρους είναι αρκετά μεγάλο.

Ας οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα ώστε να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος.

Το αντίκτυπο, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε οικονομικούς πόρους είναι αρκετά μεγάλο. Ας οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα ώστε να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος.

Επιβαρυντικοί παράγοντες

Υπάρχει πληθώρα παραγόντων που οδηγούν τους ασθενείς στην ελλιπή συμμόρφωση. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

Ανθρώπινος Παράγοντας

1 στους 4 ασθενείς ξεχνάει να πάρει την αγωγή του. Η περίπτωση αυτή δυσχεραίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε περίπτωση λήψης πολλών φαρμάκων.

Πολυφαρμακία

Ολοένα και περισσότεροι ασθενείς βρίσκονται σε θεραπεία για πολλές νόσους ταυτόχρονα.

Η σωστή τήρηση του προγράμματος λήψης σκευασμάτων, καθίσταται αρκετά δύσκολη σε καθημερινή βάση, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης.

Κόστος

Ένα επικίνδυνο φαινόμενο που σχετίζεται με την αδυναμία κάλυψης της χρηματικής συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Συχνά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ασθενείς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της συμμετοχής ή διαλέγουν συγκεκριμένα φάρμακα από τη συνταγή εκτελώντας τη μερικώς.

Έλλειψη συμπτωμάτων

Φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε ασθενείς με παθήσεις που χαρακτηρίζονται από απουσία εμφανών συμπτωμάτων π.χ. υπερχοληστερολαιμία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς θεωρούν λανθασμένα ότι η συμμόρφωση στην αγωγή δεν είναι απαραίτητη.

Δυσκολία πρόσβασης/μετακίνησης

Η κατηγορία αυτή δυστυχώς αυξήθηκε εν μέσω της πανδημίας, τόσο λόγω των κλειστών νοσοκομείων και ιατρείων, όσο και λόγω του φόβου για μετάδοση του ιού.

Αρκετοί ασθενείς είτε δεν μπορούσαν να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα τους είτε φοβούνταν να πάνε στα φαρμακεία.

Λανθασμένη χρήση συσκευών/φαρμάκων

Σύνηθες φαινόμενο σε χρόνιες ασθένειες, όπου η σωστή χρήση συσκευών είναι απαραίτητη.

Αρκετοί ασθενείς δεν χρησιμοποιούν σωστά τη θεραπευτική συσκευή π.χ. πένα ινσουλίνης, inhaler, ταινίες μέτρησης σακχάρου.

Οι υπάρχουσες λύσεις

1. Εφαρμογές υπενθύμισης

Πλέον, υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές οι οποίες υπενθυμίζουν με διάφορους τρόπους (φωνητικούς, οπτικούς, ακουστικούς) στον ασθενή να λάβει την αγωγή του στη σωστή στιγμή.

Οι περισσότερες παρέχονται δωρεάν και είναι αρκετά εύχρηστες, καθώς απαιτούν μόνο την εισαγωγή βασικών στοιχείων.

Ο ασθενής ρυθμίζει τα χρονικά διαστήματα για την εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή και επιλέγει τον τρόπο που η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί για να τον ειδοποιήσει.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς τις χρησιμοποιούν, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο ασθενής να είναι κάτοχος smartphone και να ανανεώνει συχνά τη φαρμακευτική του αγωγή στην εφαρμογή.

Πλέον, υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές οι οποίες υπενθυμίζουν με διάφορους τρόπους (φωνητικούς, οπτικούς, ακουστικούς) στον ασθενή να λάβει την αγωγή του στη σωστή στιγμή.

2. Προγράμματα φαρμακείου

Σε χρόνιες παθήσεις, η σωστή παρακολούθηση της θεραπείας είναι απαραίτητη.

Τα προγράμματα φαρμακείου αποτελούν σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια.

Μέσω αυτών, ο φαρμακοποιός μπορεί να δει στην καρτέλα του εκάστοτε ασθενή αν συνεχίζει να λαμβάνει τα φάρμακά του και έτσι, να παρέμβει συμβουλευτικά ή να προτρέψει την επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του ιατρού.

Παράλληλα, τα προγράμματα φαρμακείου επιτρέπουν στον φαρμακοποιό να κρατά σημειώσεις για τους ασθενείς, οπότε σε περίπτωση που αναγνωρίσει κάποιο πρόβλημα συμμόρφωσης μπορεί να το επικοινωνήσει μαζί του σε συχνή βάση.

Τέλος, σε επαναλαμβανόμενες συνταγές, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους ασθενείς ώστε να παραλάβουν τα φάρμακα τους.

3. Επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας

Η συνεργασία ιατρών και φαρμακοποιών ενισχύει τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Λόγω της προσβασιμότητας αλλά και της πανελλαδικής κάλυψης, τα φαρμακεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Οι φαρμακοποιοί, γνωρίζοντας σε βάθος τους ασθενείς τους, μπορούν να αναγνωρίσουν ποιοι δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τη θεραπεία και να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους ιατρούς.

Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι και οφείλουμε να εκσυγχρονίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Ήδη στο εξωτερικό υπάρχουν ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και φαρμακοποιών, όπου μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ασθενών.

4. Τηλεϊατρική

Η τηλεϊατρική είναι ένας ανερχόμενος κλάδος των επιστημών υγείας.

Ειδικότερα, εν μέσω της πανδημίας, αρκετές ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες μετασχηματίστηκαν ψηφιακά, ώστε να μειώσουν τις φυσικές επισκέψεις στα ιατρεία και φαρμακεία.

Στην Ελλάδα είδαμε την καθιέρωση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του ηλεκτρονικού ραντεβού, ενώ στο εξωτερικό αρκετοί ασθενείς εξετάζονται από τον ιατρό τους μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, όπως το skype.

Παράλληλα, στα φαρμακεία του εξωτερικού αυξήθηκαν οι άυλες ηλεκτρονικές συνταγές και ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες παράδοσης φαρμάκων στο σπίτι.

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της θεραπείας απομακρυσμένα και μέσω ψηφιακών μορφών επικοινωνίας να επεμβαίνουν όπου χρειαστεί.

Συμπεράσματα

Η συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί τον βασικό γνώμονα της έκβασης της θεραπείας.

Ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας, οι ασθενείς είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα υγείας τους και να τα επιλύσουν.

Ωστόσο, λόγω πληθώρας παραγόντων, η απόλυτη συμμόρφωση δυσχεραίνεται.

Η τεχνολογία είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια και δίνει αρκετές λύσεις.

Παράλληλα, η ανθρώπινη επαφή, η σωστή εκπαίδευση και παρακολούθηση των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα το βαρόμετρο στην προσπάθεια αυτή.

Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος - Μαραντίδης, Φαρμακοποιός, MBA

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων