fbpx

Σύγχρονα Λογισμικά Διαχείρισης

Με τη διαχρονική εξέλιξή τους, τα σύγχρονα λογισµικά διαχείρισης (ΛΔ) φαρµακείου έχουν εµπλουτιστεί µε πλήθος νέων λειτουργιών, που επιτρέπουν στους φαρµακοποιούς να αναπτύσσουν αναδυόµενους άξονες δραστηριότητας, όπως νέες υπηρεσίες, νέους τρόπους χειρισµού των ασθενών/πελατών, νέους τρόπους διοίκησης, ηλεκτρονική υγεία...

Συνεπώς, η σημερινή αγορά των ΛΔ διαµορφώνει και αυτή από την πλευρά της τον ανταγωνισµό στον κλάδο των φαρµακείων και είναι συνυφασµένη µε την εξέλιξή του.

Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, τα λογισµικά διαχείρισης (ΛΔ) συνοδεύουν τον φαρµακοποιό στην καθηµερινή του άσκηση.

Οι εξελίξεις

Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, τα λογισµικά διαχείρισης (ΛΔ) συνοδεύουν τον φαρµακοποιό στην καθηµερινή του άσκηση.

Αρχικά σχεδιασµένα για να διευκολύνουν τη διαχείριση των αποθεµάτων και των παραγγελιών, επιτρέπουν στη συνέχεια την ενσωµάτωση νοµοθετικών κανονιστικών ή θεσµικών εξελίξεων.

Έχουν επίσης εµπλουτιστεί µε τα χρόνια µε µια σειρά εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του back office, εξοικονοµώντας χρόνο στον πάγκο.

Με ποια κριτήρια να επιλέξουµε ένα λογισµικό διαχείρισης;

Δεδοµένης της σηµασίας του ΛΔ στην ορθή λειτουργία της δραστηριότητας του φαρµακείου, η επιλογή µιας λύσης δεν είναι µια εύκολη απόφαση. Μπορεί να µετατραπεί γρήγορα σε πονοκέφαλο απέναντι στον αριθµό των παρόχων της αγοράς και τη δυσκολία σύγκρισης των προσφερόµενων υπηρεσιών.

Στην πραγµατικότητα, οι ορολογίες µπορούν να διαφέρουν από ένα πάροχο στον άλλο για να ορίσουν παρόµοιες λειτουργίες, όπως και η περίµετρος ολοκληρωµένων και προαιρετικών ενοτήτων.

Όµως, ένας µεγάλος αριθµός χαρακτηριστικών είναι κοινός στις περισσότερες λύσεις της αγοράς σήµερα, είτε λόγω κανονιστικής ανάγκης, είτε επειδή θεωρούνται απαραίτητα.

Η διαφορά µεταξύ τους επικεντρώνεται σε διάφορες παραλλαγές όσον αφορά την παρουσίαση, την εργονοµία ή την προσθήκη υπηρεσιών.

Και ποια τα κριτήρια που πρέπει να διατηρηθούν κατά προτεραιότητα;

Όλα εξαρτώνται από τη γνώση του εργαλείου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αναπτυξιακή στρατηγική του φαρµακείου, τις δεξιότητες της οµάδας...

Για παράδειγµα ένα συνοικιακό µικρό φαρµακείο θα αισθάνεται λιγότερο την ανάγκη για να εγκαταστήσει ένα ροµπότ ή να χρησιµοποιήσει ψηφιακά ράφια, από ένα κεντρικό φαρµακείο µε µεγάλη προσέλευση.

Πέρα ​​όµως από τα χαρακτηριστικά, απαιτούνται ορισµένες προφυλάξεις πριν από την επιλογή ενός παρόχου ή την αντικατάστασή του.

Όλα εξαρτώνται από τη γνώση του εργαλείου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αναπτυξιακή στρατηγική του φαρµακείου, τις δεξιότητες της οµάδας...

Ας κάνουµε λοιπόν µια λίστα 5 σηµείων ελέγχου.

1. Εξασφάλιση κανονιστικής συµµόρφωσης

Η τήρηση των λογιστικών στοιχείων ως προς τη δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης και ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι των φορολογικών αρχών, πρέπει να είναι άψογη.

Επίσης άψογη πρέπει να είναι και η δυνατότητα αξιοποίησης και υποβοήθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και τα δύο απαιτούν διαρκή ενηµέρωση των ΛΔ για την εναρµόνισή τους στο κανονιστικό πλαίσιο.

2. Απλότητα χρήσης

Δεν είναι όλοι οι φαρµακοποιοί εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία, και αυτό είναι µια µεγάλη πραγµατικότητα.

Όλη η οµάδα, από τον φαρµακοποιό ιδιοκτήτη έως τους βοηθούς και τους ασκούµενους, πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν γρήγορα να χειρίζονται το πρόγραµµα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι πάροχοι έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την εργονοµία και την εξοικονόµηση σε «κλικ», αλλά πάντα είναι απαραίτητη µια δοκιµή πριν από την αγορά.

3. Ξεκαθαρίστε το κόστος

Τα ΛΔ προσφέρονται µε εφ’ άπαξ τίµηµα απόκτησης διαρκούς δικαιώµατος χρήσης και τίµηµα ετήσιας συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης.

Σηµασία έχει η ξεκάθαρη περιγραφή του τι περιλαµβάνει κάθε ΛΔ και τι συνιστά πρόσθετο/προαιρετικό λογισµικό έναντι πρόσθετης τιµής.

Επιµείνετε λοιπόν σε σαφείς και λεπτοµερείς προδιαγραφές και διαπραγµατευτείτε παίζοντας το παιχνίδι µε τον ανταγωνισµό.

4. Εστίαση στην εκπαίδευση

Οι ικανότητες του ΛΔ µένουν πολύ συχνά αναξιοποίητες.

Συνεπώς είναι κρίµα να µην επωφεληθούµε από την εξέλιξη των στατιστικών εργαλείων, εξ ου και η σηµασία της εκπαίδευσης της οµάδας για την αξιοποίηση του λογισµικού, αλλά και την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέγονται.

Συνιστάται, αρκετούς µήνες µετά την εγκατάσταση, να γίνει πάλι µια εκπαίδευση που θα επιτρέψει, µετά από µια φάση χρήσης, να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις.

Προειδοποιούµε επίσης για τις εµπορικές προσφορές µε τη µορφή συµβάσεων αλυσίδας που δυσχεραίνουν την αλλαγή του ΛΔ.

5. Υπολογισµός του κόστους εγκατάλειψης

Γίνεται πολύς λόγος για το κόστος κτήσης ενός λογισµικού, αλλά σπάνια για το κόστος εξόδου, πάνω στο οποίο βασίζονται πολλοί πάροχοι για να κρατήσουν τους πελάτες τους «αιχµάλωτους».

Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να ενηµερωθείτε από τον πάροχο σχετικά µε τις διαδικασίες για την αποτροπή τυχόν απώλειας δεδοµένων, σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης.

Προειδοποιούµε επίσης για τις εµπορικές προσφορές µε τη µορφή συµβάσεων αλυσίδας που δυσχεραίνουν την αλλαγή του ΛΔ.

Από την άλλη, ελέγξτε επίσης τις µεθόδους υποστήριξης που εφαρµόζουν οι πάροχοι σε περίπτωση µετάβασης στη λύση τους, όταν εγκαταλείψετε τον προηγούµενο πάροχο.

Δυο άξονες λειτουργιών ενός σύγχρονου λογισµικού.

1ος άξονας: Λειτουργίες λογισµικού που επικεντρώνονται στον επιστηµονικό ρόλο φαρµακοποιού

Η ανθρώπινη σχέση βρισκόταν πάντα στην καρδιά της πρακτικής των φαρµακείων, σήµερα όµως αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.

Η γήρανση του πληθυσµού και οι χρόνιες ασθενείς αντιπροσωπεύουν το 70% του κοινού που επισκέπτεται το φαρµακείο.

Οι ανάγκες της πρωτοβάθµιας περίθαλψης και πρόληψης εντείνονται.

Ταυτόχρονα, ο φαρµακοποιός πρέπει να εξετάσει νέα µοντέλα ανάπτυξης υπηρεσιών στην υποστήριξη των ασθενών.

Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τις δεξιότητες του επαγγελµατία υγείας, µπορούν όµως να τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί καλύτερα σε θέµατα που κυµαίνονται από τη διάθεση των φαρµάκων, µέχρι τη συµµόρφωση στη θεραπεία, περνώντας από τη φάση των συµβουλών, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ασθενών... αλλά και τη βελτιωµένη επικοινωνία µε τους ασθενείς και τους άλλους επαγγελµατίες υγείας.

Εδώ στηρίζεται η σύγκριση δύο βασικών χαρακτηριστικών σε µια επιλογή ενός ΛΔ: Παρακολούθηση ασθενών και Health coaching στον πάγκο του φαρµακείου.

2ος άξονας: Λειτουργίες λογισµικού που επικεντρώνονται στην επιχείρηση φαρµακείο

Εκτός από την εξοικονόµηση χρόνου µέσω αυτοµατοποίησης εργασιών του back office, το λογισµικό µπορεί επίσης να προσδιορίσει και να ενεργοποιήσει µοχλούς ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα της δραστηριότητας του φαρµακείου.

Παρόλο που εδώ και δεκαπέντε χρόνια, τα ΛΔ παρέχουν στατιστικά στοιχεία και πίνακες διαχείρισης, η οικονοµική συνιστώσα έχει γίνει στις µέρες µας όλο και πιο σηµαντική για τον φαρµακοποιό, που επιθυµεί να επανακτήσει τα χαµένα περιθώρια κέρδους και να βελτιώσει τη ρευστότητα του.

Παράλληλα, η αυξανόµενη δύναµη των ικανοτήτων του λογισµικού και η ανάπτυξη αλγορίθµων, µας επιτρέπει να εµβαθύνουµε στη γνώση της συµπεριφοράς των πελατών µας, και µας παρέχει πρόσβαση σε όλο και πιο πολλούς και αξιόπιστους δείκτες και ευκαιρίες για συµπληρωµατική πώληση.

Αυτά τα δεδοµένα, κατευθύνουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης όσον αφορά την προµήθεια, την τιµολόγηση, τη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών, το merchandising, και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την πραγµατικότητα της ιδιαιτερότητας κάθε επιχείρησης.

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων