fbpx

Τα Δεδομένα Υγείας και η Χρήση τους στο Φαρμακείο

Σαν κλάδος θεωρούμε ότι η ενασχόληση με τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των επιστημονικών δεδομένων είναι εκτός του πεδίου δράσης μας.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην ψηφιακή εποχή.

Ωστόσο, μια ματιά στην καθημερινότητα ενός φαρμακείου αναδεικνύει πράξεις που όλοι οι φαρμακοποιοί εφαρμόζουν, οι οποίες μπορούν να μεταφραστούν σε πολύτιμα δεδομένα υγείας.

Τι είναι όμως τα δεδομένα υγείας;

Είναι μια πληθώρα δεδομένων που αφορούν ιατρικές παθήσεις, αναπαραγωγικά αποτελέσματα, αιτίες θνησιμότητας και ποιότητα ζωής του ατόμου ή του συνόλου του πληθυσμού.

Χωρίζονται σε δομημένα-καταγεγραμμένα στα συστήματα υγείας και μη καταγεγραμμένα.

Χρήση δεδομένων υγείας από το φαρμακείο.

Η καθημερινή αλληλεπίδραση με τους ασθενείς, είτε μέσω της εκτέλεσης συνταγών, είτε με την ελεύθερη πώληση φαρμάκων και παραφαρμάκων, είτε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κρύβει πάντα την ύπαρξη μιας ανάγκης υγείας και γίνεται με σκοπό την επίλυση της.

Πώς και γιατί λοιπόν τα φαρμακεία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα στο χώρο τους και στο ευρύ σύνολο υγείας;

Τα οφέλη από τα δεδομένα αυτά κατανέμονται σε 3 βασικούς άξονες.

1. Ενημερωμένη λήψη αποφάσεων υγείας.

Το φαρμακείο με τη χρήση δεδομένων μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία στον κάθε ασθενή.

Καθημερινά παραδείγματα αποτελούν:  

- Η εξασφάλιση της ορθής χρήσης των διαφορετικών τύπων φαρμάκων (χάπια, ινσουλίνη, σπρέυ, συσκευές για εισπνοές).

- Η κατανόηση της σημασίας της συμμόρφωσης ως προς τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

- Η αναφορά των τυχών ανεπιθύμητων ενεργειών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της θεραπείας.

- Η επιμόρφωση του ασθενή ως προς τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και τη σωστή χρήση τους.

2. Ενίσχυση της υγείας του γενικότερου συνόλου.

Τον τελευταίο καιρό, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη διεξαγωγή ενημερωτικών ενεργειών από συλλόγους και συνεταιρισμούς προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με σκοπό την ανάδειξη πρόληψης σε σειρά παθήσεων.

Παράλληλα, ο εποχιακός εμβολιασμός είναι και αυτό ένα λαμπρό παράδειγμα ενίσχυσης της υγείας του κοινωνικού συνόλου, στο οποίο οι φαρμακοποιοί πρωτοστατούν.

Κοιτώντας τη γενικότερη εικόνα, η πρόληψη και η εκπαίδευση των πολιτών εξοικονομεί  μακροπρόθεσμα πόρους από την υγεία, είτε με μείωση αποτρέψιμων ασθενειών, είτε με την αναγνώριση περιοχών χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης και τη λήψη μέτρων και επιμόρφωσης για την αποφυγή επιδημιών.

Η συλλογή των δεδομένων αυτών, καθώς και ο καταμερισμός των διαφορετικών ομάδων ασθενών σε ομάδες χαμηλού και υψηλού κινδύνου, θα στρέψει την προσοχή των υπηρεσιών υγείας προς τις κατάλληλες ομάδες και τις ανάγκες της καθεμίας.

Δεδομένα υγείας των ασθενών.

3. Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Στο υπάρχον ελληνικό σύστημα υγείας, η κινητικότητα των δεδομένων υγείας είναι αλληλένδετη με την κινητικότητα του ασθενή.

Ειδικότερα, ο ασθενής έπειτα απο την επίσκεψη ή νοσηλεία σε μονάδες υγείας και ιδιώτες ιατρούς, έρχεται στο φαρμακείο ώστε να πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή και με το πέρας αυτής επισκέπτεται ξανά τον ιατρό του για περαιτέρω αξιολόγηση.

Όπως είναι κατανοητό, η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματιών υγείας, μαζί με πληθώρα συμβουλών είναι χαοτική για τον εκάστοτε ασθενή, ειδικά αν πάρουμε υπόψη σαν παράγοντα την ηλικία και την πολυφαρμακία.

Παράλληλα, συχνά είναι τα φαινόμενα συγκρούσεων των επαγγελματιών υγείας σε όλα τα επίπεδα, τα οποία οδηγούν σε δυσχερή επικοινωνία με αποδέκτη τον ασθενή.

Με την ψηφιοποίηση της υγείας και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των ιατρών με τους φαρμακοποιούς και τις δομές υγείας, είτε με προσθήκη πληροφοριών στους φακέλους υγείας, είτε με αποστολή σχολίων περί θεραπείας, είτε με την καταγραφή κλινικών μετρήσεων, προάγεται μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση χωρίς επιβάρυνση για τον ασθενή και με καλύτερη συνέργια μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Πώς προχωράμε στο μέλλον.

Χωρίς καταγραφή και αποκωδικοποίηση των πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο φαρμακείο καθημερινά, τα περισσότερα που περιγράψαμε φαντάζουν ουτοπία.

Το Υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ).

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας που, μεταξύ των άλλων, αντικαθιστά τα βιβλιάρια υγείας.

Περιέχει το ατοµικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας.

Στο τωρινό του στάδιο, περιέχονται ατομικές πληροφορίες του ασθενή, το ιστορικό διάγνωσης καθώς και φαρμακευτική αγωγή που συνταγογραφήθηκε.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δίχως τις πολύτιμες πληροφορίες που γνωρίζει το εκάστοτε φαρμακείο για τον πελάτη του (συμμόρφωση, παράλληλη λήψη ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., δείκτες επιμόρφωσης, εμβολιασμοί, κάπνισμα, αλκοόλ), δεν αποτελούν ολοκληρωμένο προφίλ υγείας και δεν μπορούν να προάγουν σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση της υγείας.

Ωστόσο, οφείλουμε να απαιτήσουμε πρόσβαση σαν φαρμακεία στον ΑΗΦΥ με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς.

Παράλληλα, είναι κρίσιμο να αποτυπώσουμε ψηφιακά, τις διάφορες δράσεις που εκπονούνται καθώς και τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρουμε στα φαρμακεία μας , π.χ. εποχιακός εμβολιασμός.

Στην περίπτωση αυτή, αρκετές ομάδες συστημάτων πληροφόρησης έχουν παρουσιάσει ενδιαφέρον και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με αυτές.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, στη χρήση των δεδομένων έχουν παρουσιάσει και άλλοι κλάδοι (ασφαλιστικοί, φαρμακευτικές εταιρίες…) οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μέσω εταιριών τρίτων και δυνητικά να εκμεταλλευτούν τις βάσεις δεδομένων.

Είναι καιρός η καθημερινή συνεισφορά που έχουμε στην υγεία των ασθενών μας, μέσω του πολύπλευρου ρόλου μας, να αποτυπωθεί σε μορφή η οποία θα αναδείξει την επιστημονικότητα του φαρμακείου, τον ρόλο του στη πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και παράλληλα θα οχυρώσει τη θέση μας στον τομέα των δεδομένων υγείας.

Θεοδωρόπουλος- Μαραντίδης Αλέξανδρος, Φαρμακοποιός, MPharmMBA
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων