fbpx

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-Learning): Μια Εύκολη και Πρακτική Λύση για Φαρμακεία

Το e-Learning αποτελεί μία διεθνώς καταξιωμένη σύγχρονη πρακτική για τη συνεχή επιστημονική και επιχειρηματική εκπαίδευση του σύγχρονου Φαρμακοποιού και της ομάδας του, απαραίτητη προκειμένου να προσφέρουν σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις υγείας και ομορφιάς στους πελάτες του Φαρμακείου.

Οι Φαρμακοποιοί αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό τους, σε ένα επάγγελμα που απαιτεί συνεχή εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφέρουν τον παράγοντα «χρόνος», μιλούν δηλαδή για έλλειψη χρόνου, για δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου του προσωπικού τους στην εκπαίδευση, όπως επίσης και για το κόστος.

Στις μέρες μας, η ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) διευθετεί πολλές από τις ανωτέρω ανησυχίες καθώς παρέχει σημαντικές και συγκεκριμένες δυνατότητες μάθησης.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Επιτρέπει στο προσωπικό των φαρμακείων να επωφεληθούν από την εκπαίδευση χωρίς να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας τους.

Το κύριο εμπόδιο στην κατάρτιση είναι πράγματι η έλλειψη χρόνου - οι Φαρμακοποιοί διστάζουν να στείλουν τους συνεργάτες τους μία, δύο ή περισσότερες ημέρες για εκπαίδευση εκτός φαρμακείου.

Η ευκαιρία για εκπαίδευση μέσω e-Learning, ιδιαίτερα σε σύντομες ενότητες (πχ. μισή-μία ώρα/ημερησίως) είναι συμβατή με το έργο στο Φαρμακείο, χωρίς να χάνεται η εστίαση στην καθημερινότητα στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, με την ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να παρακολουθείται με ακρίβεια και από το ίδιο τον Φαρμακοποιό-manager η απόκτηση της γνώσης και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά της.

Δυναμική και Διαδραστική Μάθηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, που εξασφαλίζουν καλό έλεγχο του περιεχομένου της κατάρτισης από τον εκπαιδευόμενο.

Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα του e-Learning πρώτα για να καταστεί εφικτή η ενιαία και ταυτόχρονη εκπαίδευση σε ένα φαρμακείο, και στη συνέχεια να συνδυάσει όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες πολυμέσων για αποτελεσματική μάθηση.

Εναλλάσσοντας κείμενο, εικόνες, γραφικά, κινούμενα σχέδια και βίντεο, δημιουργείται μια διαδραστική σχέση στην εκμάθηση, σε κάθε σελίδα /διαφάνεια που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας.

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-Learning): Μια Εύκολη και Πρακτική Λύση για Φαρμακεία

Ενότητες Μαθημάτων Μικρής Διάρκειας

Αυτή η εκπαιδευτική μέθοδος πρέπει να στηρίζεται σε μικρής διάρκειας ενότητες μαθημάτων που να μην ξεπερνούν τη μισή ώρα, έτσι ώστε να είναι συμβατές με τις παράλληλες εργασίες στο φαρμακείο και επίσης να μην κουράζουν.

Σύγχρονη ή Ασύγχρονη Εκπαίδευση;

Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές ή διδάσκοντες παρεμβαίνουν άμεσα, σε «ζωντανή» σύνδεση, στη λειτουργία της εκπαίδευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αυτό απαιτεί οι εκπαιδευόμενοι να δεσμεύονται για διαδικτυακές συνεδρίες σε προκαθορισμένο χρόνο και για ορισμένο χρονικό διάστημα και πιθανόν, να διαθέτουν ακουστικά.

Το πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνει τη διαδικασία εκπαίδευσης χωρίς παρέμβαση από εκπαιδευτές, στον δικό του χρόνο και ρυθμό εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές και θεματολογίες, η ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι πιο αποτελεσματική, επειδή είναι πιο ευέλικτη και δυναμική.

Τα 5 Βασικά Χαρακτηριστικά του e-Learning που Συντελούν στη Μεγιστοποίηση της Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης

1. Διαθεσιμότητα

Δεν απαιτείται η απουσία του φαρμακοποιού ή των συνεργατών του από τον χώρο εργασίας.

Η εκπαίδευση γίνεται εντός φαρμακείου ή από την άνεση του σπιτιού τους.

2. Πρόσβαση

Τα περισσότερα μαθήματα e-learning είναι συμβατά με τα σημερινά συστήματα υπολογιστών και δεν απαιτούν κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς λογισμικού ή υλικού, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.

3. Έλεγχος της μάθησης

Ομοιόμορφη και ταυτόχρονη μάθηση για όλη την ομάδα του φαρμακείου, με δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και επανάληψης, όσες φορές χρειάζεται, για την απόκτηση της γνώσης.

4. Χαμηλό κόστος

Το κόστος της εκπαίδευσης μέσω e-learning είναι πολύ χαμηλότερo από ότι «δια ζώσης».

Συνήθως κυμαίνεται σε μερικές δεκάδες ευρώ ανά μάθημα ή για μηνιαία συνδρομή.

5. Υπερβατικά Όρια

Όπως κάθε κατάρτιση χωρίς αυστηρή επίβλεψη του εκπαιδευτή, ο κίνδυνος έλλειψης στήριξης και επεξήγησης είναι πραγματικός.

Παρ’ όλα αυτά μειώνεται, αν υπάρχουν εκπαιδευτές που λύνουν τις απορίες των διδασκομένων.

Έτσι η διαδραστικότητα και η χρήση των διαφόρων animations κατά τη διάρκεια των μαθημάτων e-learning, βοηθούν στο να κρατήσουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων σε ένα καλό επίπεδο.Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-Learning): Μια Εύκολη και Πρακτική Λύση για Φαρμακεία Φυσικά το e-Learning δεν αποτελεί εκπαιδευτική πανάκεια.

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί προτείνουν τον συνδυασμό του με «δια ζώσης» εκπαίδευση, ιδιαίτερα για θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων, όπως η Διοίκηση Προσωπικού, οι Τεχνικές Πωλήσεων και Διαπραγμάτευσης κ.ά., οι οποίες απαιτούν περισσότερο την ανταλλαγή εμπειριών δια ζώσης.

Τελικά εκείνο που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε σήμερα είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο:

Η Γνώση είναι Δύναμη!

Ανακαλύψτε το νέο εκπαιδευτικό εργαλείο www.eLearning-PharmaManage.gr

Αντώνης Σακάλογλου, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων