fbpx

Η Εκπαίδευση Μοχλός Ανάπτυξης του Φαρμακείου

Οι ανάγκες εκπαίδευσης είναι ποικίλες: παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών, μητρικός θηλασμός, τεχνικές πωλήσεων, τεχνικές συμπληρωματικής πρότασης, τόσα θέματα για να διαλέξουμε!

Εσείς έχετε βάλει την εκπαίδευση σαν στρατηγική σας προτεραιότητα;

Οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν επιφέρει δραστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών του μέσου Φαρμακείου με ταυτόχρονη απώλεια μεγάλου όγκου του τζίρου του.

Αυτή η εξέλιξη έκανε πολλούς συναδέλφους, να προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών τους προς τους πελάτες τους, προκειμένου να αντιστρέψουν την πτωτική πορεία του τζίρου τους σε ένα μεγάλο μέρος κατηγοριών και κυρίως των φαρμάκων, και να μπορέσουν να δώσουν στην επιχείρηση τους μια νέα προοπτική.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη του φαρμακείου παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με άλλα εμπορικά καταστήματα.

Αυτό συμβαίνει διότι βασίζεται πάνω στον επιστημονικό και κοινωνική ρόλο του Φαρμακοποιού, ο οποίος χρησιμοποιεί το προϊόν σαν «όχημα» για την παροχή της συμβουλής.

Συνεπώς, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στρέφονται πλέον προς την ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το Φαρμακείο.

Η Εκπαίδευση Μοχλός Ανάπτυξης του Φαρμακείου
Σωστή υπηρεσία σημαίνει εστίαση στις ανάγκες του ασθενή.

Δηλαδή πληρότητα και αμεσότητα, ώστε ο ασθενής να προμηθευτεί το φάρμακο του νιώθοντας καθησυχασμένος για την άμεση ίαση του.

Είναι λοιπόν ευκαιρία και αναγκαιότητα να υπάρξουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή αντίληψης και συμπεριφοράς, κάτι που σημαίνει αλλαγή των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος και της πρακτικής εξυπηρέτησης πελάτη.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την εκπαίδευση των Φαρμακοποιών και των συνεργατών τους.

Εκπαίδευση: Πώς και Γιατί

Η εκπαίδευση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει σε όλη την ομάδα του Φαρμακείου να βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας τους και να γίνουν πιο υπεύθυνοι στη συμβουλή τους προς τοn πελάτη.

Πέρα όμως από την εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση και πάνω στις διάφορες παθήσεις και σε νέους τομείς θεραπειών, προκειμένου να υπάρξει πραγματική προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία προς τον ασθενή.

Επίσης απαραίτητη και η εκπαίδευση στις τεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων καθώς και στις τεχνικές συμπληρωματικής πρότασης.

Η εξέλιξη των συνεργατών μας δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων τους...

Η εκπαίδευση συμβάλλει θετικά στην αύξηση της ικανοποίησης τους από την εργασία τους.

Η ικανότητα του Φαρμακοποιού - manager να φροντίσει για την εξέλιξη των υπαλλήλων του, να ακολουθεί την καινοτομία, να φροντίζει για την ποιότητα υπηρεσιών και για την παραγωγικότητα, βαίνει παράλληλα με τη διάθεσή του να βάζει την ομάδα του σε μια λογική προόδου που θα τονώσει τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

Για να πετύχουμε να κάνουμε την εκπαίδευση ένα μοχλό αναβάθμισης των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων, θα πρέπει ο ίδιος ο Φαρμακοποιός να είναι πεπεισμένος για το όφελος αλλά και για την αναγκαιότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Η φιλοσοφία που επικρατεί στα περισσότερα φαρμακεία ότι όλοι κάνουν απ' όλα, δεν συνάδει με την στρατηγική αυτή.

Παράλληλα, ο Φαρμακοποιός θα πρέπει να παίρνει σωστές αποφάσεις και να έχει το θάρρος να λέει στους συνεργάτες του τι κάνουν σωστό και τι όχι.

Όλα αυτά συμβάλλουν στο να βάλουμε τις αναγκαίες βάσεις για να βελτιώσουμε το επίπεδο των συνεργατών μας.

Τα παραπάνω απαιτούν μια καλή οργάνωση και ανταλλαγή πληροφόρησης ανάμεσα στην ομάδα.

Η εκπαίδευση είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στην αύξηση των ικανοτήτων του καθενός και όσο περισσότερο ικανοί είμαστε στην δουλειά μας, τόσο περισσότερο προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες μας.

Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό μέσο για να κάνουμε τους συνεργάτες μας συνυπεύθυνους στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προσδιορισμός της Στρατηγικής Εκπαίδευσης

Γενικά, η όλη στρατηγική της εκπαίδευσης ξεκινάει από έναν προσδιορισμό των αναγκών του Φαρμακείου και από το είδος της εξειδίκευσης που θέλει να δραστηριοποιηθεί.

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να προχωρήσουμε στη συνεχεία σε περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες.

Για παράδειγμα, αν η στρατηγική του φαρμακείου είναι να δοθεί προτεραιότητα στα ορθοπεδικά εξαρτήματα, θα πρέπει παράλληλα με την επένδυσή μας στο υλικό αυτό, να φροντίσουμε ο υπάλληλος που θα εξυπηρετεί αυτόν τον τομέα να περάσει από μία κατάλληλη εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση είναι εργαλείο της επιχείρησης για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξής της, αλλά και να βελτιώσει την ικανοποίηση του πελάτη.

Διάγνωση των Αναγκών Εκπαίδευσης

Η ετήσια αξιολόγηση του κάθε συνεργάτη σε μια ατομική συνεδρία μαζί του, θα μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε σε ποιους τομείς απαιτείται η εκπαίδευσή του, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και την εργασία που εκτελεί.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός πληροφορούμαστε για τις επιθυμίες των συνεργατών μας πάνω στην εξέλιξή τους και αφετέρου συμφωνούμε από κοινού στις προτεραιότητες της επιχείρησης.

Με άλλα λόγια, ο διάλογος αυτός μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αναδεικνύει κοινά ενδιαφέροντα.

Για να γίνει αυτή η συνάντηση ποιοτική και αποδοτική, υπολογίστε περίπου μια ώρα με τον κάθε συνεργάτη σας.

Κάνοντας ένα Πλάνο Εκπαίδευσης

Το πλάνο εκπαίδευσης πρέπει να γίνει με πλήρη υπευθυνότητα από τον Φαρμακοποιό - επιχειρηματία.

Αφού λοιπόν έχει καταγράψει τις επιθυμίες του καθένα, θα πρέπει να καταγράψει τα απαραίτητα θέματα για εκπαίδευση, να βρει τις πηγές εκπαίδευσης (σεμινάρια εταιρειών, ημερίδες, συνέδρια, ενημερωτικά φυλλάδια, άρθρα από κλαδικά περιοδικά…) και στη συνέχεια να τα προτείνει στον κάθε συνεργάτη του, ανάλογα με το θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται.

Φυσικά πρέπει να επιλέξει ποιοτικά σεμινάρια και αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν είναι για χάσιμο.

Μοιράστε Μεταξύ σας τη Γνώση

Μετά από κάθε ενέργεια εκπαίδευσης ενός υπαλλήλου είναι απαραίτητο να γίνει ένας σύντομος γραπτός απολογισμός των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσα από μία συνάντηση εργασίας, για να πληροφορηθούν και οι άλλοι συνεργάτες μας πάνω στο θέμα.

Ο γραπτός αυτός απολογισμός έχει σαν στόχο να πληροφορηθεί όλη η ομάδα για το τι γνώσεις αποκτήθηκαν και να γίνουν προτάσεις για ενέργειες βελτίωσης της καθημερινής πρακτικής εργασίας.

Έξοδο ή Επένδυση;

Οι περισσότερες εκπαιδευτικές ενέργειες γίνονται δωρεάν από τις εταιρείες.

Τα περισσότερα συνέδρια και ημερίδες έχουν δωρεάν συμμετοχή.

Το μόνο έξοδο είναι, πολλές φορές, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Είναι, όμως, τόσο σημαντικό το όφελος που θα αποκομίσουν οι συνεργάτες του Φαρμακείου, που αυτά τα λίγα έξοδα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν επένδυση παρά σαν έξοδο.

Χάρη στην εκπαίδευση, σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο στάδιο, οι υπάλληλοι γίνονται πιο επαγγελματίες και βελτιώνεται η πιστότητά τους στην επιχείρηση, αλλά και η σχέση τους με τον πελάτη.

Θα πρέπει λοιπόν οι Φαρμακοποιοί να κατανοήσουν το όφελος της εκπαίδευσης μιας και είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να εξελιχθούν.

Η διαφοροποίηση για τα Φαρμακεία του αύριο θα είναι πάνω στην ποιότητα της προσέγγισης και της επικοινωνίας υγείας!

Γιώργος Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων