fbpx

Business και Health Coaching στο Σύγχρονο Φαρμακείο

Στη σημερινή εποχή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει ακουστεί πολύ ο όρος coaching και coach, αλλά αρκετός κόσμος αγνοεί περί τίνος ακριβώς πρόκειται.

Business Health Coaching στο Σύγχρονο Φαρμακείο

To Coaching είναι μία συστηματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες Coaches βοηθούν τους πελάτες τους να εκπληρώσουν τους στόχους τους τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αυτή η διαδικασία είναι προσανατολισμένη στη λύση και όχι στο πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Coach καλείται να αναδείξει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα επιπλέον θετικά χαρακτηριστικά του πελάτη του.

Η μεγάλη διάδοση του Coaching οφείλεται στην αποτελεσματικότητά του, να βοηθά ανθρώπους να βρουν λύσεις και να προχωρήσουν μπροστά.

Τα οφέλη του Coaching βάσει του Association for Coaching (AC) είναι:

• Αύξηση παραγωγικότητας: το coaching «ξεκλειδώνει» τη δυναμική των ανθρώπων μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητά τους.

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων, το οποίο είναι κριτικής σημασίας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων-οργανισμών.

• Λήψη «μετρήσιμων» αποτελεσμάτων, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αποσαφήνιση και την επίτευξη στόχων.

• Ικανοποίηση των πελατών.

To coaching αρχικά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα στελέχη επιχειρήσεων στα μέσα του 1960.

Αυτό που «μετρήθηκε» ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων, η οποία και ήταν ευθέως ανάλογη με την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι μονοδιάστατη, οδήγησαν στην εξέλιξη του ίδιου του coaching και στην πολύπλευρη εφαρμογή του: life coaching, health coaching, career coaching, business coaching, κλπ.

Coaching και φαρμακείο

Το φαρμακείο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος συνδυάζει την επιχειρηματικότητα και την επιστήμη.

Θα μπορούσε λοιπόν το coaching να βρει εφαρμογή στον χώρο του φαρμακείου, και αν ναι, με ποιόν τρόπο;

Business coaching στον χώρο του φαρμακείου

Στις μέρες μας, το σύγχρονο φαρμακείο απασχολεί έναν αριθμό επαγγελματιών, πέραν του ίδιου του φαρμακοποιού-ιδιοκτήτη.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο φαρμακοποιός, είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του το όραμα της επιχείρησής του.

Συνεπώς, τις περισσότερες φορές, τα μέλη της ομάδας του αγνοούν παντελώς τις βλέψεις του.

Ασαφείς και ακαθόριστοι στόχοι και οράματα είναι αδύνατο να επιτευχθούν.

Μέσω του business coaching, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να αποσαφηνισθούν οι στόχοι και να δομηθεί το όραμα αυτό. 

Επίσης, έρευνες υπογραμμίζουν ότι οι εργοδότες που δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας που π.χ. προάγει την εσωτερική επικοινωνία, συντελούν στο να αυξηθεί το κίνητρο, η πιστότητα και η παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, και διά της εφαρμογής των αντίστοιχων τεχνικών, «ευθυγραμμίζονται» τα μέλη της ομάδας στους στόχους και τα οράματα που τίθενται.

Αυτό εκπεφρασμένο σε νούμερα σημαίνει ανάπτυξη, και η ανάπτυξη με τη σειρά της συνιστά δικλείδα ασφαλείας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης-φαρμακείο.

Επιπλέον, το coaching, με τις αρχές που χρησιμοποιεί, αναδεικνύει τα θετικά στοιχεία των μελών της ομάδας και, ενισχύει την ενσυναίσθηση και τη συλλογική αντίληψη.

Ο φαρμακοποιός, εάν επιλέξει το coaching για την επιχείρησή του, θα πρέπει να αποταθεί σε έναν επαγγελματία coach, πιστοποιημένο από επίσημους φορείς, με τον οποίο θα δομήσουν μαζί το πλαίσιο συνεργασίας τους (ώρες, συναντήσεις, στόχοι, δεσμεύσεις εκατέρωθεν των πλευρών).

Business Coaching στο Φαρμακείο

Health coaching

Σε όλες τις άλλες μορφές coaching,o coach δεν χρειάζεται να είναι σχετικός με το αντικείμενο, παρόλο που η επιπλέον γνώση βοηθάει.

Το health coaching, από την άλλη πλευρά, απευθύνεται ρητά σε επαγγελματίες υγείας, γιατί αφενός θα πρέπει να εντοπίζουν παράγοντες κινδύνου, αφετέρου γιατί σε πιθανή επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών του αντικειμένου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή γλώσσα συνεννόησης.

Σκοπός του health coaching είναι να βοηθήσει έναν άνθρωπο να κατακτήσει καλύτερα επίπεδα υγείας-ευεξίας ή έναν ασθενή να μπορέσει να εξοικειωθεί με τη νόσο του και να φτάσει σε μία κατάσταση ευδαιμονίας.

Στο health coaching, o coach μπορεί να χρειαστεί να παρέμβει μέσω των επιστημονικών γνώσεών του (π.χ. ιατρικής, φαρμακολογίας, διατροφολογίας) και να αλλάξει ρόλο αντίστοιχα από coach σε γιατρό, φαρμακοποιό, διατροφολόγο κ.ο.κ., πάντα όμως με τη συναίνεση του πελάτη και περιορίζοντας αυτή τη διαδικασία στο ελάχιστο.

Health coaching στον χώρο του φαρμακείου

Το health coaching στον χώρο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα λειτουργίας του.

Καταρχήν, σε κάποιους ασθενείς-πελάτες μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει νέα διάγνωση με νέα φαρμακευτική αγωγή.

Μέσω της εκπαίδευσής μας ως health coaches, καλούμαστε να διακρίνουμε σε ποια φάση ψυχολογικής κατάστασης βρίσκεται ο πελάτης μας, για να ξέρουμε τον βαθμό που μπορούμε να παρέμβουμε, καθώς και να τον «επιμορφώσουμε» σε ότι άπτεται της φαρμακευτικής μας γνώσης.

Πολύ σημαντικό είναι, να ζητήσουμε από τον ασθενή-πελάτη να επιστρέψει σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, για να μας ενημερώσει για την πορεία της θεραπείας.

Επιπλέον, ακόμα κι όταν είμαστε «πίσω από τον πάγκο», μέσω:

α) των ερωτήσεων που έχουμε μάθει να κάνουμε, ("μαιευτική" μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο coaching),

β) του τρόπου που έχουμε μάθει να ακούμε (ενεργητική ακρόαση) και

γ) της ικανότητάς μας να παρατηρούμε (εξωλεκτική επικοινωνία), βοηθούμαστε να «χτίσουμε σχέση» με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας.

Πολύ γρήγορα, μπορούμε να βάλουμε τον ασθενή-πελάτη σε διαδικασία σκέψης, να τον ξεμπλοκάρουμε και να τον βοηθήσουμε να δομήσει ένα θεραπευτικό πλάνο.

Συμπέρασμα

Το Coaching στον χώρο του φαρμακείου ανοίγει μία νέα εποχή στο φαρμακευτικό επάγγελμα.

Ο διττός χαρακτήρας του φαρμακείου αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η μεγαλύτερη πιστοποίηση αυτού του γεγονότος είναι οι ικανοποιημένοι μας συνεργάτες και πελάτες.

Οι άνθρωποι είναι το «κεφάλαιό» μας και αυτή η πεποίθηση είναι που δίνει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στο επάγγελμά μας, αλλά και στην ανθρώπινή μας υπόσταση!

Μαρία Μπελημπασάκη, Φαρμακοποιός, Certified Coach, Certified Health & Wellness Coach
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων