fbpx

Δημιουργώντας Κίνητρα στην Ομάδα

Βλέπετε τους συνεργάτες σας αποθαρρημένους, κουρασμένους από την ένταση της πανδημίας και χωρίς διάθεση για δουλειά;Μην τους αφήνετε να χάσουν το ενδιαφέρον τους!

Ανακτήστε τον έλεγχο, ενεργοποιώντας μία αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης, ώστε να δημιουργήσετε τα κατάλληλα κίνητρα.

Μια απόδοση που μειώνεται ή μένει στάσιμη, εντάσεις μέσα στην ομάδα, υπάλληλοι κουρασμένοι από την πολλή δουλειά λόγω της πανδημίας ή απόντες, που αρνούνται να αναλάβουν νέες ευθύνες ή ακόμη που εγκαταλείπουν τη θέση τους στο φαρμακείο...

Όλα αυτά είναι σημάδια που πρέπει να σας προειδοποιήσουν.

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να τονώσετε το ηθικό των συνεργατών σας;

Δημιουργώντας Κίνητρα στην Ομάδα

Δώστε κίνητρα στο προσωπικό σας, ακολουθώντας τα παρακάτω, πέντε βήματα:

1ο Βήμα: Μοιράστε αρμοδιότητες

Καθορίστε στόχους

Για να λειτουργεί καλά μια ομάδα, κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια ποιος είναι ο ρόλος του και τι αναμένεται από αυτόν, όσον αφορά τις ευθύνες του.

Το γεγονός ότι ο μάνατζερ αναθέτει σε κάθε μέλος της ομάδας αρμοδιότητες για τη διαχείριση μιας κατηγορίας προϊόντων, ενός τμήματος ή ενός τομέα, καθιστά δυνατή την ανάληψη ευθύνης για τον κύκλο εργασιών που επιτυγχάνεται, αλλά και για αγορές, merchandising, και προβολές…

Υπό αυτή την έννοια, η ανάθεση αρμοδιοτήτων συνιστά σημαντικό στοιχείο δημιουργίας κινήτρων! Σε ένα φαρμακείο που απασχολεί πάνω από 2 ή περισσότερα άτομα, είναι λογικό πως δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα.

Πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένες αποστολές στον καθένα, αλλά και να γνωρίζουν πως να εκτελέσουν μια εργασία, αν απαιτηθεί να αντικαταστήσουν κάποιον. Καλό είναι να έχουν οριστεί υπεύθυνοι κατηγοριών, όσον αφορά τις αγορές και παραγγελίες, τα αποθέματα και φυσικά το εργαστήριο.

Οι βοηθοί ή οι φαρμακοποιοί, έχουν φυσικά παράλληλα και την ευθύνη για την εξυπηρέτηση πελατών στον πάγκο, αλλά και τον έλεγχο των συνταγών.

Για να αισθάνονται όλοι άνετα με τις εργασίες τους, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς περιγραφές θέσεων εργασίας, καθώς και πρωτόκολλα (για αποθέματα, υποδοχή πελατών, επαλήθευση παραγγελιών κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες του καθένα.

Για παράδειγμα, ένας από τους βοηθούς σας μπορεί να μην είναι τόσο καλός στις πωλήσεις, αλλά να είναι δημιουργικός και να έχει πάντα έξυπνες ιδέες για προβολές.

Πιο ρεαλιστής, ένας άλλος συνεργάτης σας, μπορεί να είναι άριστος σε επιχειρησιακά καθήκοντα, όπως η διαχείριση των αγορών και αποθεμάτων, ή η ενημέρωση των διαδικασιών ποιότητας.

Όσο για μια βοηθό σας στον πάγκο εξυπηρέτησης, εκείνη ίσως να είναι ανοργάνωτη σε θέματα του back-office, ωστόσο η ευαισθησία της, σε συνδυασμό με την εμπειρία της στην προσφορά συμβουλών, της επιτρέπουν να δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τους ασθενείς-πελάτες, γεγονός που ενισχύει την πιστότητα και εμπιστοσύνη των πελατών.

Αποτέλεσμα; Ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τις ικανότητές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, στο φαρμακείο.

Ως καλός μάνατζερ, οφείλετε να ξέρετε πώς μπορεί να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Αυτό, σας επιτρέπει την εκτίμηση των δεξιοτήτων τους, χωρίς τη δημιουργία δυσμενών και αντιπαραγωγικών συνθηκών ανταγωνισμού.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων γίνεται μετά από ατομικές συναντήσεις, που ακολουθούνται ωστόσο και από ομαδικές, όπου όλοι συμμετέχουν και αισθάνονται υποχρεωμένοι να σεβαστούν το καθορισμένο πλαίσιο εργασίας.

Για να τους παρακινήσετε, φυσικά, πρέπει να ορίσετε στόχους που οφείλουν να επιτύχουν! Μπορείτε κάλλιστα να θέσετε έναν στόχο για τον τζίρο του έτους, ενώ ταυτόχρονα, να θέσετε και πιο βραχυπρόθεσμους στόχους, μέσα στον μήνα ή το τρίμηνο, σε έναν τομέα δραστηριότητας, ή σε 1-2 κατηγορίες.

Και μην ξεχνάτε: κοινοποιήστε σε όλους τα αποτελέσματα!

Εφαρμόστε την ατομική αξιολόγηση

Στην ατομική αξιολόγηση, είναι σημαντικό να επανεισαχθεί ένα συλλογικό κριτήριο, που ανταμείβει την ικανότητα κάθε ατόμου να εργάζεται μέσα στην ομάδα, τη διαθεσιμότητα του προς τους συνεργάτες του και τη συνολική συμβολή του στο καλό κλίμα εργασίας.

Συνιστάται λοιπόν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης ατομικής αξιολόγησης, να καθοριστούν στόχοι που σχετίζονται με την τεχνογνωσία, αλλά και με τις προσωπικές δεξιότητες.

Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει πηγή κινήτρων και αφοσίωσης, με την επιβράβευση των καλύτερων. Αποτελεί επίσης ένα εργαλείο προόδου, για την υποστήριξη και την εκπαίδευση των λιγότερο καλών.

Και αναμφισβήτητα, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση των δυνατοτήτων και ανάπτυξης του καθενός.

Δημιουργώντας Κίνητρα στην Ομάδα

Κατά τις κατ΄ιδίαν ατομικές αξιολογήσεις λοιπόν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ο φαρμακοποιός-μάνατζερ, οφείλει να θέσει τα κάτωθι κριτήρια για τον συνεργάτη του:

- Μεταφέρει μια θετική εικόνα του φαρμακείου (υποδοχή, τηλέφωνο, εμφάνιση κ.λπ.);

- Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του;

- Εργάζεται και οργανώνεται αποτελεσματικά;

- Συμβουλεύει τους ασθενείς και μετατρέπει τις συμβουλές σε σχετικές πωλήσεις;

- Διαχειρίζεται αποτελεσματικά αντικρουόμενες καταστάσεις με ασθενείς;

- Είναι διαθέσιμος κατά τις περιόδους αιχμής;

- Εκφράζει και αναφέρει με θετικό τρόπο τα προβλήματα του φαρμακείου (οργάνωση, χρονοδιαγράμματα, εργασιακές σχέσεις);

- Είναι σχετικός και δημιουργικός στα σχόλιά του, έχει αίσθημα αλληλεγγύης;

- Εξομαλύνει και βρίσκει λύσεις στις δύσκολες καταστάσεις;

2ο Βήμα: Επικοινωνήστε

Ζήτω η διαφάνεια!

Για να ανακτήσει μια ομάδα τη ζωτικότητά της, ο μάνατζερ πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να επικοινωνεί. Στο επίκεντρο κάθε επικοινωνίας, βρίσκεται το επιχειρηματικό σχέδιο που πρέπει να μοιραστεί ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός.

Ακόμη, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία και διαφάνεια σχετικά με τα βασικά αποτελέσματα, καθώς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν αν το φαρμακείο είναι μια υγιής επιχείρηση ή όχι.

Μια καλή λύση είναι να ανακοινώνεται κάθε μήνα ο τζίρος που επιτυγχάνεται, ο αριθμός πελατών, η αξία του μέσου καλαθιού αγοράς, η δραστηριότητα ανά συντελεστή ΦΠΑ…

Σε όλα τα επίπεδα, εκτός από την δική σας αμοιβή, προσπαθήστε να είστε διαφανής με την ομάδα και να τους θυμίζετε ότι αν σταματήσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο και να προχωράμε, δεν θα φτάσουμε πολύ μακριά...

Για να περάσετε το μήνυμα αυτό, μπορείτε επίσης να οργανώσετε ενδιάμεσες συναντήσεις, κάθε δύο μήνες, ώστε να συζητήσετε περισσότερα λειτουργικά θέματα.

Χωρίς να πέσετε στο άλλο άκρο των συχνών συναντήσεων, η διεξαγωγή σύντομων «πρωινών ενημερώσεων» δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα.

Σε γενικές γραμμές, σε αυτές τις «πρωινές ενημερώσεις» μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, υπενθυμίστε την κατανομή των εργασιών και τις προτεραιότητες της ημέρας.

Ακούστε

Η ικανότητα της ακρόασης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της επικοινωνίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μονομερώς, χωρίς σκοπό ή χωρίς καμία εξήγηση.

Θα πρέπει πάντα να παρουσιάζουμε τις επιλογές που εξετάζουμε και να τις συζητάμε με την ομάδα, πριν πάρουμε μια απόφαση. Ομοίως, η πόρτα του φαρμακοποιού μάνατζερ, θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να τον δουν, μόλις αντιμετωπίσουν κάποιο επαγγελματικό ή ιδιωτικό πρόβλημα.

Επίσης, απαραίτητη είναι και η ανατροφοδότηση από τους αρμόδιους των κατηγοριών, για τα αποτελέσματά τους. Για να βελτιστοποιήσετε τη ροή των πληροφοριών, αν έχετε μια μεγάλη ομάδα, δημιουργήστε ένα εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων και ένα intranet, όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες, τις προκλήσεις του μήνα, τους στόχους των πωλήσεων...

Ο χρόνος επικοινωνίας δεν είναι ποτέ μάταιος, αντίθετα δίνει τη δυνατότητα να κάνει την ομάδα πιο εμπλεκόμενη, πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική.

3ο Βήμα: Η Ανταμοιβή

Πληρώστε δίκαια

Η ανταμοιβή ενός εργαζόμενου, είναι πολύ σημαντική για μία επιχείρηση. Θα πρέπει να διαμορφώσετε τους μισθούς των υπαλλήλων σας, ανάλογα με την αξία και προσφορά τους, ώστε να μην υπάρχει κανένα αίσθημα απογοήτευσης.

Οι αυξήσεις μισθού και τα bonus, αποτελούν μέρος του οπλοστασίου που έχει στη διάθεσή του ο μάνατζερ, για να ανταμείψει τα καλά αποτελέσματα της ομάδας του.

Πριν όμως εφαρμόσετε όλα αυτά, προσέξτε τα εξής: εάν δώσετε αύξηση σε έναν εργαζόμενο και όχι στους άλλους, πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά αυτή του μισθού.

Επίσης, οι τακτικές αυξήσεις μισθών και τα καθιερωμένα bonus, μετατρέπονται σε κατοχυρωμένες παροχές. Μόλις απονεμηθούν, θεωρούνται μόνιμα και ο εργοδότης δεν μπορεί πλέον να επιστρέψει πίσω.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο φόβος αποσύνδεσης από την κινητοποίηση και την απόδοση, διότι η ομάδα θα δει το bonus ως μόνιμη ανταμοιβή.

Τότε, το αποτέλεσμα του κινήτρου θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου, ενώ η αύξηση μισθού ή το bonus, θα φτάσουν στο σημείο να θεωρηθούν ως οφειλόμενα!

Θέσατε στόχους με μεταβλητή αποζημίωση

Η κουλτούρα της επίτευξης αποτελεσμάτων κερδίζει στο φαρμακείο, όπως και σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Και μαζί της, η θεσμοθέτηση μιας επιπλέον ανταμοιβής στο σταθερό μισθό των εργαζομένων.

Μεταξύ συλλογικών και πιο εξατομικευμένων στόχων, το εργαλείο αυτό της ανταμοιβής, θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμο.

Τα σημεία προσοχής για τα πριμ

- Το μεταβλητό τμήμα αποζημίωσης δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ο εργαζόμενος να παραμελήσει ορισμένους τομείς της εργασίας του, προκειμένου να επικεντρωθεί στον επίμαχο στόχο.

- Ακατάλληλοι και μη ρεαλιστικοί στόχοι, αποτελούν σημαντική πηγή άγχους.

- Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί πρέπει να είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, να συνδέεται με έναν γενικό προσανατολισμό και τελικά να ορίζεται χρονικά. Η αύξηση του μέσου καλαθιού αγοράς των πελατών κατά 1 ευρώ σε ένα τρίμηνο, ή η πραγματοποίηση 10 φαρμακευτικών συνεντεύξεων, εάν είστε πιο επικεντρωμένοι σε νέες υπηρεσίες, είναι δύο παραδείγματα.

- Ο φαρμακοποιός μάνατζερ θα πρέπει να παρέχει τους απαραίτητους τεχνικούς, εμπορικούς ή εκπαιδευτικούς πόρους.

- Τα χρονικά πλαίσια των στόχων θα πρέπει να είναι εύλογα για τη διατήρηση των κινήτρων, που κυμαίνονται από ένα μήνα έως ένα τρίμηνο, για παράδειγμα, για επιχειρηματικούς στόχους και μεταξύ ενός τριμήνου και ενός έτους, για πιο υψηλούς.

- Οι συλλογικοί στόχοι, έχουν μια ενοποιητική διάσταση και ταιριάζουν καλύτερα για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Μπορούν όμως να προκαλέσουν απογοήτευση, εάν μεταξύ των εργαζομένων υπάρχουν σημαντικά κενά στην απόδοση.

- Αντίθετα, οι ατομικοί στόχοι μπορούν να οδηγήσουν στην ιεράρχηση προσωπικών συμφερόντων, εις βάρος της ομαδικότητας.

Εξ ου και το πλεονέκτημα του συνδυασμού ή της εναλλαγής των δύο.

- Μακροπρόθεσμα, είναι σημαντικό να επανεξετάζετε τακτικά τους στόχους και τους παράγοντες αποζημίωσης, για να διατηρείται μια ουσιαστική διαδικασία.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο αντί για αύξηση μισθού, διότι όσον αφορά την επιβράβευση της γενικής απόδοσης, το ζητούμενο είναι ο σταθερός μισθός.

Επιμερισμός κερδών, η σωστή φόρμουλα

Για να ανταμείψετε τις προσπάθειες των εργαζομένων σας, είναι καλή ιδέα να τις συνδέσετε με την απόδοση της επιχείρησής σας.

Ο επιμερισμός κερδών είναι ένα πρόγραμμα αποζημίωσης εργαζομένων, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογική σύνδεση των εργαζομένων σας, με την απόδοση του φαρμακείου.

Δημιουργώντας Κίνητρα στην Ομάδα

Το σύστημα αυτό, καθιστά δυνατή την ευθύνη των εργαζομένων για συγκεκριμένους στόχους και την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί.

Εάν επιτευχθεί, καταβάλλεται το bonus.

Ο τύπος κατανομής των κερδών πρέπει να είναι απλός και ευανάγνωστος από τους εργαζόμενους.

Πέρα από τους επιμέρους στόχους που ορίζονται κατά τις ετήσιες συνεντεύξεις, είναι σημαντικό να καθοριστούν συλλογικοί στόχοι με βάση την κερδοφορία και να εμπλακεί ολόκληρη η ομάδα σε αυτούς.

Τα στοιχεία της εταιρείας αποκαλύπτονται, αλλά όχι όλα.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποφασίσει να ενεργοποιήσει ένα κίνητρο, πέρα ​​από ένα επίπεδο κερδοφορίας που πρέπει να επιτευχθεί, με αναφορά στις εμπορικές και διαχειριστικές επιδόσεις.

Σε αντίθεση με το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα, οι επιδόσεις πωλήσεων και διαχείρισης δεν αποκαλύπτουν τις αμοιβές και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών.

Τέλος, η φόρμουλα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εταιρεία, διότι το κίνητρο ενεργοποιείται μόνο εάν το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της.

Αυτό είναι και όλο το νόημα μιας καλά σχεδιασμένης πολιτικής αποδοχών!

4ο Βήμα: Η εκπαίδευση

Είναι ζήτημα επιβίωσης

Η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος μιας διαδικασίας παρακίνησης. Τα οφέλη της δεν περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Αποτελεί επίσης έναν μοχλό για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη στρατηγική ανάπτυξης του φαρμακείου, καθώς όλα, θα πρέπει να ξεκινούν από την επιθυμία βελτιστοποίησης της υπηρεσίας που παρέχεται στους πελάτες.

Η φιλοσοφία αυτή είναι που θα σας οδηγήσει να επενδύσετε στην εκπαίδευση.

Για να ταιριάξετε καλύτερα τις ατομικές επιθυμίες των εργαζομένων σας και την ανάγκη τους να ασχοληθούν με την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα, καταστρώστε ένα πραγματικό σχέδιο εκπαίδευσης, που να υποστηρίζεται από το επιχειρηματικό σας σχέδιο ανάπτυξης κατηγοριών.

Στο τέλος, κάντε έναν απολογισμό της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε και φτιάξτε τον προγραμματισμό για το επόμενο εξάμηνο.

Η εκπαίδευση είναι μέρος της εικόνας που θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες: αυτήν ενός σύγχρονου φαρμακείου υπηρεσιών σε διαρκή εξέλιξη...

Βοηθά επίσης στη δημιουργία ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα στην ομάδα.

Η εκπαίδευση είναι θέμα προόδου του φαρμακείου. Παρακινήστε λοιπόν τους υπαλλήλους σας να «παίξουν το παιχνίδι» της εκπαίδευσης, δίνοντας τους ακόμη και ένα πριμ εκπαίδευσης.

Μόλις υπάρχει ένα κενό χρόνου ή ανάπαυλας στον πάγκο, μπορείτε να εναλλάσσεστε, προσκαλώντας τον βοηθό σας να πάει και να εκπαιδευτεί στον υπολογιστή του γραφείου πάνω σε ένα θέμα, μια παθολογία...

Σήμερα, πρέπει να έχετε μια ομάδα που να είναι πιο πάνω από ό,τι έχει να κάνει με την εκτέλεση συνταγών και τις συμβουλές.

Να έχετε συνεργάτες που έχουν επίσης δεχτεί να είναι υπεύθυνοι και να εξελίσσονται.

Έτσι, ο υπάλληλος σας που έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση στην κοσμητολογία, για παράδειγμα, θα μπορεί να διαχειριστεί όλο το τμήμα των καλλυντικών, την οργάνωση προωθητικών ενεργειών, ακόμη και επαναληπτικών αγορών, καθώς και τις σχέσεις με τους πωλητές των εταιρειών.

Και φυσικά, να έχει και μια υλική ανταμοιβή αν καταφέρει να αναπτύξει την κατηγορία.

5ο Βήμα: Φροντίστε την ατμόσφαιρα και το «κλίμα» συνεργασίας

Προτεραιότητα στον άνθρωπο

Σε μια εποχή που οι έρευνες κινήτρων υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία του κοινωνικού κλίματος και της ευημερίας στην εργασία, η ατμόσφαιρα μέσα σε μια επιχείρηση έχει προτεραιότητα.

Το στοιχείο της ενότητας, είναι η καλή ατμόσφαιρα.

Είναι αυτό που κάνει τους πελάτες να είναι πιστοί και τους εργαζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Να επιδιώκετε πάντα έναν και μόνο στόχο: προτεραιότητα στον άνθρωπο.

Μια φιλοσοφία που μεταφράζεται σε ένα θερμό καλωσόρισμα, μόνιμη υποστήριξη στους πελάτες και ανάπτυξη ενός ευχάριστου περιβάλλοντος.

Είναι πραγματικά η συμπεριφορά των συνεργατών σας προς τους πελάτες, που κάνει τη διαφορά και όχι μόνο τα ωραία έπιπλα και οι προσφορές!

Ελευθερία με σαφή όρια

Για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα συνεργασίας, είναι απαραίτητο να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ σαφώς προσδιορισμένων κανόνων, που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να εξελίσσονται έχοντας ελευθερία, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού προς τους ανωτέρους, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία τους, τις προτάσεις τους κ.λπ.

Για να είστε κοντά και να υποστηρίζετε τους υπαλλήλους σας, πρέπει να δημιουργήσετε διαδικασίες, ετήσιες συνεντεύξεις αξιολόγησης, πρόγραμμα κατάρτισης και περιγραφές θέσεων εργασίας, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Χάρη σε όλα αυτά τα εργαλεία, θα έχετε μια πλήρως κινητοποιημένη ομάδα, η οποία μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και υπεύθυνα.

Απαραίτητη είναι και η στάση του μάνατζερ.

Ένας μάνατζερ ο οποίος θα πει καλημέρα με χαμόγελο σε όλη την ομάδα το πρωί, που δεν επιπλήττει κανέναν μπροστά σε άλλους και που ξέρει να ακούει, εμπνέει σεβασμό.

Και αυτή η έννοια του σεβασμού, συχνά δεν έχει να κάνει με την πλήρη εξοικείωση των εργαζομένων μαζί του.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων