fbpx

Αναπτύξτε τις Δεξιότητες της Ομάδας σας στο Φαρμακείο

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στα πλάνα της επιχείρησης και στις ανάγκες των εργαζομένων, είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε μια ομάδα που να έχει σαν στόχο την εξέλιξη της εργασίας και των αποστολών της!

Είναι σημαντικό οι ομάδες να συμμετέχουν σε ένα κίνημα μόνιμης ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και οι φαρμακοποιοί managers να διατηρούν την ευελιξία των υπαλλήλων τους στην υποστήριξη και παροχή συμβουλών στους ασθενείς.

Το ομαδικό πνεύμα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που ένας πελάτης αντιλαμβάνεται όταν μπαίνει σε ένα φαρμακείο. Τα χαμόγελα, η καλή ατμόσφαιρα ή η απουσία άγχους, θα του δώσουν μια καλή εικόνα.

Αυτό δεν συμβαίνει όταν όλοι είναι σκυθρωποί ή όταν οι εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων αντανακλούν στην υποδοχή των πελατών. Εξ ου και η ανάγκη οικοδόμησης μιας πραγματικής συλλογικής συμπεριφοράς.

Αναπτύξτε τις Δεξιότητες της Ομάδας σας στο Φαρμακείο.

Δημιουργήστε πραγματική συνοχή

Η πρώτη προτεραιότητα είναι να ορίσουν μαζί, ο φαρμακοποιός και το προσωπικό, την αποστολή της επιχείρησης.

Να επισημάνουν την κοινωνική χρησιμότητά της, τις αξίες που θα επιτρέψουν να εκπληρώσει αυτήν την αποστολή και τους κανόνες της ζωής που πρέπει να σέβεται ο καθένας.

Αν θέλουμε να αναπτύξουμε συλλογική νοημοσύνη, είναι επομένως καλύτερο να υιοθετήσουμε ως βασικές αξίες το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, παρά την ατομική εμπειρογνωμοσύνη ή τη γραφειοκρατία.

Ένας κοινός στόχος για όλους

Οι φαρμακοποιοί managers και οι ομάδες τους οφείλουν να θέσουν έναν κοινό στόχο για κάθε επόμενο χρόνο.

Για να λειτουργήσει αυτό, όλοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την εργασία που τους έχει ανατεθεί και με την κατάλληλη προσωπική συμβολή να έχουν μια κοινή φιλοδοξία. Αυτό πρέπει επομένως να εφαρμοστεί σε ατομικό επίπεδο.

Ο manager πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια σε όλους ποιος θα είναι ο ρόλος και οι προσωπικοί στόχοι του καθένα, αφήνοντας παράλληλα την πλήρη αυτονομία για την επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους.

Για να διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η ομάδα παραμένει σε φάση με τον χάρτη πορείας, είναι απαραίτητο να διοργανώνονται μηνιαίες συναντήσεις κατά τις οποίες όλοι θα παρουσιάζουν την πρόοδό τους ή πιθανές δυσκολίες και να αναζητούνται λύσεις.

Δημιουργήστε μια καλή ατμόσφαιρα

Οι στιγμές αναψυχής, όπως ένα δείπνο, ή ο εορτασμός των γενεθλίων, προορίζονται επίσης για να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα.

Όλες αυτές οι ενέργειες ομαδικού πνεύματος έχουν διπλό όφελος: φέρνουν σε επαφή τους συνεργάτες και τους επιτρέπουν να γνωριστούν καλύτερα έξω από το χώρο εργασίας.

Ο φαρμακοποιός πρέπει να επενδύσει πλήρως στον ρόλο του διευθυντή, οργανώνοντας ομαδικές συναντήσεις, αλλά και πιο οικείες στιγμές συζήτησης με κάθε υπάλληλο για να δείξει ότι ακούει και ότι ενδιαφέρεται επίσης για την προσωπική του ζωή.

Γνωρίζοντας τους ανθρώπους σας και τι τους κάνει να εξελίσσονται, μπορείτε να τους εμπλέξετε πραγματικά.

Βρείτε τις σωστές λέξεις

Η επικοινωνία από τον manager πρέπει επίσης να είναι ειλικρινής. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, ή όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά, πρέπει να ειπωθεί, κάνοντας τους υπαλλήλους να καταλάβουν ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη και ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για αυτούς.

Δεν πρέπει να διστάσετε να ευχαριστήσετε ή να επιβραβεύσετε κάποιον μετά από μια επιτυχία. Αλλά για να είστε δίκαιοι πρέπει να αποφύγετε να το κάνετε πάντα με τους ίδιους ανθρώπους, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσεις με τους άλλους.

Το ίδιο να ισχύει και σε περίπτωση σύγκρουσης ή όταν κάποιος σπέρνει διαφωνίες μεταξύ των συναδέλφων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο manager πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια συμβιβαστική λύση.

Ορίστε τις ανάγκες

Για να καταρτίσετε ένα σχέδιο ανάπτυξης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε καλά την ομάδα σας και τον τρόπο λειτουργίας της, προκειμένου να προσπαθήσετε να την εξελίξετε. Ποιες είναι οι αξίες του κάθε συνεργάτη μου;

Ποιες είναι οι πεποιθήσεις του, τα κίνητρά του; Ποιο ρόλο θέλει να έχει στο φαρμακείο; Ποιες είναι οι ιδέες του για την ανάπτυξη του φαρμακείου;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις διαφορετικές ερωτήσεις καθιστούν δυνατή τη χαρτογράφηση των αναγκών και των ταλέντων κάθε ατόμου, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να συνάδουν με τις άμεσες και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες σας.

Είναι απαραίτητο να είσαστε σε θέση να έχετε συνεργάτες, ευέλικτους και ειδικούς για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, όπως το φαρμακείο!

Προσαρμόστε την εκπαίδευση στην εργασία

Ο πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να διατηρήσει το εγγενές κίνητρο με την πάροδο του χρόνου, εξελίσσοντας τις δεξιότητες, την αυτονομία και την ικανότητα των μελών της ομάδας του φαρμακείου, να αναλάβουν νέες ευθύνες.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να καταρτιστεί για ένα έτος ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων και η απόδοσή τους πρέπει να αξιολογείται ως μέρος της συνεχούς διαχειριστικής υποστήριξης, μία φορά το τρίμηνο.

Αυτή η αξιολόγηση καθιστά δυνατή τη μέτρηση του επιπέδου ικανοτήτων που επιτεύχθηκε, των περιθωρίων προόδου και του εντοπισμού νέων αναγκών κατάρτισης για τη συνέχεια.

Η ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης, είναι επομένως μια προνομιακή στιγμή για ανταλλαγές μεταξύ του manager και του υπαλλήλου του, για να αποτιμηθεί το προηγούμενο έτος: αποστολές και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους, δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, επαγγελματικοί στόχοι που πρέπει να καθοριστούν και τα μέσα που πρέπει να εφαρμοστούν για το επόμενο έτος.

Για να εξελιχθεί, ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκεται, πού πρέπει να φτάσει και πώς μπορεί να το επιτύχει.

Όταν η αναγνώριση συνάδει με ανταμοιβή

Σε κάθε υπάλληλο πρέπει να δοθεί η αναγνώριση που χρειάζεται. Το μπόνους είναι τόσο ατομικός όσο και συλλογικός μοχλός κινήτρου. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο μέγεθος και τον τύπο του φαρμακείου.

Εάν το προσωπικό είναι μικρό, το συλλογικό μπόνους πρέπει να προτιμάται. Εάν υπάρχουν πολλά άτομα τότε κατάλληλο είναι το ατομικό μπόνους.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να υπολογιστεί, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του υπαλλήλου με το μέσο αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από ολόκληρη την ομάδα.

Όμως, για να είναι πηγή προόδου, η ανταμοιβή πρέπει να θέσει τη συλλογική επιβράβευση πάνω από την ατομική, για να υπάρχει μια συνοχή λειτουργίας στην ομάδα.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων