fbpx

Πώς Μπορεί να Γίνει πιο Εύκολη η Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού στο Φαρμακείο;

Επενδύοντας χρόνο και δίνοντας προσοχή στη διαδικασία της πρόσληψης, επιτυγχάνουμε όχι μόνο την επιλογή του κατάλληλου ατόμου για μία θέση, αλλά και τη μείωση των εξόδων που μπορεί να επιφέρει η απώλεια ενός μέλους από το προσωπικό.Πρόσληψη Προσωπικού στο Φαρμακείο - 6 Σημαντικά Βήματα.

Σε ένα φαρμακείο, μια κενή θέση στο προσωπικό, μπορεί να είναι σημαντικό πρόβλημα. Ειδικά κατά τη διάρκεια ημερών που είναι γεμάτες και συχνά ταραχώδεις, η απουσία ενός ατόμου, θα αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.

Οι πελάτες, θα αναμείνουν πολύ μέχρι να εξυπηρετηθούν. Η πρώτη σας ενέργεια πρέπει να είναι η πρόσληψη ενός ατόμου ώστε να μην υπάρχει έλλειψη. Δεν πρέπει να εφησυχάζετε.

Ακόμη και μία βραχυπρόθεσμη απώλεια από τον πάγκο του φαρμακείου , μπορεί να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα και να οδηγήσει στην καθυστέρηση της εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και να σας επιβαρύνει οικονομικά.

Τα στοιχεία ποικίλλουν σημαντικά, γενικά όμως είναι παραδεκτό πως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρωση μιας κενής θέσης στο προσωπικό, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από έναν ετήσιο μισθό.

Η έλλειψη ενός ατόμου, έχει άμεσο αντίκτυπο και στη δουλειά, γεγονός που φαίνεται από τα εξής σημεία:

- Την απώλεια παραγωγικότητας και αυξημένες υπερωρίες των ατόμων που ήδη εργάζονται στο φαρμακείο, όταν μία θέση είναι κενή.

- Τον πολύτιμο χρόνο που καταναλώνεται για τη συνέντευξη των υποψηφίων.

- Τη μειωμένη παραγωγικότητα και αυξημένες υπερωρίες αυτών που ήδη εργάζονται, κατά την περίοδο που το νέο άτομο που έχετε προσλάβει, μαθαίνει τη δουλειά.

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των νέων ατόμων του προσωπικού σας. Η προσεκτική πρόσληψη αξίζει την επένδυση. Ακολουθούν έξι σημαντικά βήματα για να βελτιώσετε τη διαδικασία της πρόσληψης:

Βήμα 1: Καθορίστε τις απαιτήσεις σας

Η περιγραφή των απαιτήσεων στον συνεντευξιαζόμενο, είναι αρκετά σημαντική. Συνήθως, οι πιο σημαντικές απαιτήσεις είναι αυτές που δεν είναι εμφανείς και δεν περιλαμβάνονται σ’ ένα βιογραφικό. Αυτές περιλαμβάνουν:

Την προσωπικότητα: Αναλόγως τη θέση και την εργασία, διαμορφώνονται και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την προσωπικότητα. Το άτομο θα πρέπει να είναι για παράδειγμα, χαρούμενο; Αισιόδοξο; Να έχει ενέργεια, κατανόηση;

Την εργασιακή ηθική: Χρειάζεστε κάποιον ο οποίος θα παίρνει πρωτοβουλίες; Ή κάποιον ο οποίος θα είναι μέρος μιας ομάδας; Κάποιον ο οποίος θα δίνει βάση στη λεπτομέρεια;

Την εμφάνιση και τον τρόπο: Πρέπει να είναι ένα άτομο κοινωνικό; Νεανικό εμφανισιακά; Ώριμο;

Βήμα 2: Περιγράψτε τον ιδανικό υποψήφιο

Είναι καλύτερο να αναφέρετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς θα αντιδρούσε ο ιδανικός υποψήφιος σε δύο ή τρεις υποθετικές καταστάσεις. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υποθέσεις στις ενδεχόμενες συνεντεύξεις.)

Αναφερθείτε στη θέση και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει, από την πλευρά του υποψηφίου. Θα ήταν γι αυτόν μία ελκυστική δουλειά; Σε ποιον θα μπορούσε να φανεί ως μία θέση χωρίς εξέλιξη;

Η καλύτερη πηγή αυτών των πληροφοριών είναι και η αναφορά στο ήδη υπάρχον προσωπικό ή σε αυτό που υπήρχε.

Τι είδους άνθρωπος, σε ποια ηλικία και στάδιο είχε καλύτερη απόδοση στη συγκεκριμένη θέση; ήταν ικανοποιημένος; Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν λειτούργησαν καλά;

Στόχος είναι να έχετε συγκεκριμένα κριτήρια και σαφείς απαιτήσεις ώστε να αξιολογείτε τους υποψηφίους. Είναι απίθανο να βρείτε τον ιδανικό υποψήφιο, όμως μπορείτε να φτάσετε πολύ πιο κοντά αν ξέρετε τι θέλετε και τι περιμένετε.

Βήμα 3: Κάντε προσαρμογές

Μπορεί να ανακαλύψετε πως ο εξαιρετικός επαγγελματίας, ο προσηλωμένος, ώριμος άνθρωπος που θα θέλετε να προσλάβετε, δεν ενδιαφέρεται για τα καθήκοντα της θέσης αυτής και βρίσκει τα οικονομικά οφέλη ανεπαρκή.

Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου με μακροπρόθεσμη προοπτική, απαιτεί προσαρμογές στις απαιτήσεις σας, στη δουλειά ή και στα δύο.

Πιο ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα μάθησης, τα εκπαιδευτικά οφέλη και ο ευχάριστος χώρος εργασίας, είναι όλα παραδείγματα πλεονεκτημάτων που έχουν πραγματική αξία για τους υποψηφίους χωρίς απαραίτητα να αυξάνουν το κόστος. Γνωρίζοντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, γίνεται σχετικά εύκολο να προσαρμόσετε τη δουλειά με στόχο να προσελκύσετε τον ιδανικό υποψήφιο.

Βήμα 4: Δημιουργήστε μια διαδικασία για περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων

Πριν εξετάσετε τις αιτήσεις των υποψηφίων, αναθέστε σε κάποιον να απαντήσει σε κάθε έναν ξεχωριστά, ζητώντας τους να κάνουν κάποια εργασία, για παράδειγμα ένα γρήγορο τεστ ερωτήσεων.

Η εργασία αυτή θα πρέπει να σχετίζεται με τη θέση, έτσι ώστε το αίτημα να διατηρεί την αξιοπιστία, ωστόσο η ίδια η εργασία που ζητάτε από τον υποψήφιο, να είναι εύκολη.

Στόχος είναι να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός και αποκλεισμός των περιστασιακών υποψηφίων, μέσω της διαδικασίας αυτής.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε πάρα πολλούς υποψηφίους που θέλετε να εξετάσετε σοβαρά, αναθέστε ακόμη μια εργασία. Περίπου το 90% των υποψηφίων, θα εγκαταλείψει στη πορεία την διαδικασία.

Βήμα 5: Επαλήθευση επιλεγμένων στοιχείων του βιογραφικού

Εάν κάποιο στοιχείο που περιλαμβάνεται στο βιογραφικό είναι σημαντικό για εσάς, επαληθεύστε πως είναι αληθές, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς του υποψηφίου.

Βήμα 6: Δώστε τη δυνατότητα στα νέα μέλη του προσωπικού να μπορούν σταματήσουν μετά από μια σύντομη δοκιμαστική περίοδο

Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για έναν νεοπροσλαμβανόμενο να ανακαλύψει πως η αποδοχή της συγκεκριμένης δουλειάς ήταν λάθος.

Όσο πιο γρήγορα η νέα πρόσληψη μπορεί να το παραδεχτεί και να προχωρήσει, τόσο λιγότερα θα έχετε χάσει από την ενσωμάτωση του νέου ατόμου.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της τακτικής αυτής, είναι ότι η δεύτερη επιλογή σας μπορεί να εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και πρόθυμη.

Οι προσλήψεις είναι κάτι αναγκαίο. Η επένδυση χρόνου και προσοχής στη διαδικασία, έτσι ώστε οι προσλήψεις σας να είναι κατάλληλες, μειώνει σημαντικά το κόστος.

 

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων