fbpx

Φαρμακοποιός και Ιατρικός Επισκέπτης - Μία Σχέση Αγαστής Συνεργασίας

Oι ιατρικοί επισκέπτες, εκτός από γιατρούς, επισκέπτονται και φαρμακεία. Στόχος τους δεν είναι μόνο να μάθουν πληροφορίες για τη συνταγογράφηση των προϊόντων της εταιρείας τους στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και να προσφέρουν σωστή και έγκυρη ενημέρωση στον φαρμακοποιό σχετικά με νέα προϊόντα.

Η φαρμακευτική βιομηχανία συνεχώς αλλάζει, σε μια προσπάθεια να αντεπεξέλθει στα δεδομένα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Φαρμακοποιός και Ιατρικός Επισκέπτης - Μία Σχέση Αγαστής Συνεργασίας.

Η εμφάνιση και η εξάπλωση νέων πολύπλοκων παθολογικών ασθενειών, όπως του καρκίνου και του AIDS/HIV, έχουν αυξήσει την πίεση προς τις εταιρείες για την ανακάλυψη πιο αποτελεσματικών φαρμάκων.

Ωστόσο, η έρευνα και η προώθηση των νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελεί μια αρκετά δαπανηρή διαδικασία, που ούτε λίγο ούτε πολύ στοιχίζει στην εταιρεία γύρω στα 895 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο.

Φυσικά, τα έξοδα αυτά συχνά αντισταθμίζονται από τις πωλήσεις. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών σήμερα έχει αυξηθεί.

Ο μικρός αριθμός των υπό δοκιμή φαρμάκων δεν είναι ικανός να δώσει μια νέα ώθηση στον τομέα των πωλήσεων και να καλύψει τα έξοδα της έρευνας.

Η σωστή εφαρμογή των τεχνικών του marketing συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Κάτι φυσικά που επιβεβαιώνεται μέσω μιας έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία Accenture το 2001, όπου διαπιστώθηκε ότι φαρμακευτικές εταιρείες με καλή οργάνωση των τμημάτων του marketing και των πωλήσεων μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα νέα δεδομένα και να παρουσιάσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Για την επιτυχή προώθηση ενός φαρμάκου, οι άνθρωποι του marketing χρησιμοποιούν μια σειρά τεχνικών επικοινωνίας, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ιατρικοί επισκέπτες, τα έντυπα σκευασμάτων, τα συνέδρια/ημερίδες και η βιβλιογραφική υποστήριξη, καθώς και μεθόδους επικοινωνίας που απευθύνονται κατευθείαν στον καταναλωτή και το διαδίκτυο.

Η βασικότερη όμως μέθοδος επικοινωνίας δεν είναι άλλη από την προσωπική «πώληση» μέσω των ιατρικών επισκεπτών, αφού η προσωπική επαφή με τους επιστήμονες υγείας αποτελεί ένα από τα θεμέλια για την επιτυχημένη προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αγορά.

Μέσω της τεχνικής αυτής, ασκείται επιρροή τόσο στους γιατρούς που συνταγογραφούν όσο και στους φαρμακοποιούς, τους οποίους οι ασθενείς συχνά συμβουλεύονται.

Για τον σκοπό αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά τόσο για την αύξηση του αριθμού των ιατρικών επισκεπτών τους όσο και για την εκπαίδευσή τους.

Η επίσκεψη στο φαρμακείο

Συχνά, οι ιατρικοί επισκέπτες εκτός από τους γιατρούς επισκέπτονται και τα φαρμακεία.

Εκτός από τη διερεύνηση της συνταγογραφίας των γιατρών της συγκεκριμένης περιοχής για τα προϊόντα της εταιρείας τους, έχουν ως στόχο και την ενημέρωση του φαρμακοποιού σχετικά με νέα ή στρατηγικής σημασίας σκευάσματα.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι και συμβουλευτικός προς τον ασθενή-πελάτη, κάτι που επιτάσσει τη σωστή και έγκυρη ενημέρωσή του σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας όμως είναι ραγδαίες. Ο φαρμακοποιός, λόγω του πιεσμένου χρόνου του, είναι δύσκολο να γνωρίζει όλα τα νέα δεδομένα.

Γι’ αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη μιας αγαστής συνεργασίας με τον εκάστοτε ιατρικό επισκέπτη.

Με τον ερχομό του επιστημονικού αντιπροσώπου στο φαρμακείο, είναι απαραίτητο ο φαρμακοποιός να αφιερώσει ένα μέρος από τον χρόνο του με σκοπό την ανάπτυξη προσωπικής επαφής.

Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται ένας αμοιβαίος σεβασμός πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η περαιτέρω συνεργασία τους, ενώ ο αντιπρόσωπος αισθάνεται πιο άνετα και φιλικά μέσα στον χώρο του φαρμακείου, πράγμα απαραίτητο για μια αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή πληροφόρησης.

Ο φαρμακοποιός, μετά την ανάπτυξη προσωπικής επαφής με τον επιστημονικό αντιπρόσωπο, οφείλει να του επιτρέψει να τον ενημερώσει σύντομα και περιεκτικά για όλα τα σχετικά με τα φάρμακα θέματα και τα νέα στοιχεία που υπάρχουν.

Ωστόσο, είναι σκόπιμο ο φαρμακοποιός, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης να έχει κριτική σκέψη και να ακούει προσεκτικά τις πληροφορίες που του μεταφέρονται, προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες μέσα από μελέτες.

Έτσι, θα είναι σε θέση να παρέχει πιο αξιόπιστες συμβουλές προς τον ασθενή-πελάτη του.

Στο τέλος της παρουσίασης, ο φαρμακοποιός οφείλει να ευχαριστήσει τον ιατρικό επισκέπτη για τις χρήσιμες πληροφορίες που του μετέφερε, θέτοντας τις βάσεις για τη ανάπτυξη μιας άριστης συνεργασίας μαζί του.

Μέσω αυτής της συνεργασίας ο φαρμακοποιός αποκτά έμμεσα πρόσβαση στην εταιρεία, αφού έχει τη δυνατότητα να βρίσκει απαντήσεις για θέματα που αφορούν φάρμακα της εταιρείας, εκτός από την ενημέρωση που του παρέχεται.

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αγαστής συνεργασίας.

Σύμφωνα με μια έρευνα που παρουσιάστηκε από τη Medi Mark, οι φαρμακοποιοί ως επιστήμονες υγείας επιθυμούν μια τακτική, τεκμηριωμένη, αλλά και συνάμα σύντομη ενημέρωση.

Φυσικά, αυτό προϋποθέτει καλές διαπροσωπικές σχέσεις και καλά καταρτισμένους ιατρικούς επισκέπτες, ενώ η συχνότητα επίσκεψης των αντιπροσώπων κρίνεται ως επί το πλείστον αρκετά ικανοποιητική μέσα από τα στοιχεία της έρευνας.

Αξιολόγηση της συχνότητας επίσκεψης των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω των ιατρικών επισκεπτών από τους φαρμακοποιούς.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι αυτοί που θα σκεφτούν ότι η ανάπτυξη μιας άριστης συνεργασίας μεταξύ του φαρμακοποιού και του ιατρικού επισκέπτη δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει και, πιο συγκεκριμένα, ότι τα οφέλη του φαρμακοποιού δεν είναι σημαντικά.

Διαπιστώνουμε όμως, αναμφισβήτητα, ότι μέσω αυτής της σχέσης ο φαρμακοποιός ενημερώνεται χωρίς να δαπανήσει πολύ χρόνο για θέματα που αφορούν στα φαρμακευτικά προϊόντα, κάτι που φυσικά τον βοηθάει να συμβουλεύει πιο σωστά τον ασθενή όσον αφορά στη χρήση των φαρμάκων και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η παροχή φαρμακευτικής φροντίδας βελτιώνεται σημαντικά.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ασθενείς σήμερα αναζητούν την ενημέρωση, η οποία βοηθάει τόσο στην καλύτερη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία, όσο και στην καλύτερη συνεργασία τους με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Το αποτέλεσμα φυσικά είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Επομένως, φαρμακοποιός και ιατρικός επισκέπτης οφείλουν να έχουν μια αγαστή συνεργασία.

Γιάννης Παπαδόπουλος, Φαρμακοποιός, Οικονομολόγος Υγείας
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων