fbpx

Δημιουργήστε Ένα Καλό Κλίμα Συνεργασίας στο Φαρμακείο

Η ζωή μιας ομάδας εργασίας στο φαρμακείο είναι σαν τη ζωή στην οικογένεια. Τα φαρμακεία είναι μικρές επιχειρήσεις και συνήθως έχουν λίγα άτομα προσωπικό.

Υπάρχουν στιγμές ενθουσιασμού και ικανοποίησης από μέρους σας, στιγμές απογοήτευσης ή και θυμού.

Η δική σας αντίδραση στις διάφορες καταστάσεις απέναντι στους συνεργάτες σας, μπορεί να απογοητεύσει και να φρενάρει την απόδοσή τους ή αντίθετα να κινητοποιήσει.

Για να δημιουργήσετε λοιπόν ένα καλό κλίμα συνεργασίας μάθετε μερικούς επιτυχημένους τρόπους συμπεριφοράς.

Δημιουργήστε Ένα Καλό Κλίμα Συνεργασίας στο Φαρμακείο.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού απέναντι στους υπαλλήλους του συνήθως περιορίζεται στην πίεση της εκτέλεσης καθηκόντων και στις παρατηρήσεις πάνω σε σφάλματα εργασίας.

Αυτή η συμπεριφορά του δικαιολογείται από την πίεση του χρόνου, τις πολλές αρμοδιότητες που συνήθως έχει και τις «κρατά» για τον εαυτό του, καθώς και από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει να «σπάσει» τη ρουτίνα και να ξεπεράσει το στάδιο του «εγώ» και του ηγέτη.

Και όμως οι υπάλληλοι και η διάθεσή τους απέναντι στον φαρμακοποιό και στην επιχείρηση του, είναι το ίδιο σημαντικά όσο και οι πελάτες του φαρμακείου!

Θα πρέπει να πάρουμε ως αρχικό δεδομένο πως σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο σε μια επιχείρηση, δεν είναι ούτε αδιάφοροι, ούτε αρνητικοί απέναντι στις ανάγκες της επιχείρησης.

Γίνονται αδιάφοροι και αρνητικοί κάθε φορά που οι εμπειρίες τους εκ των έσω τους αναγκάζουν ή κάθε φορά που η ηγεσία αδυνατεί να τους κατευθύνει ορθολογικά.

Ένας τρόπος για να κάνεις τους ανθρώπους να έχουν διάθεση, να θέλουν να κάνουν κάτι, είναι να γνωρίζεις να επικοινωνείς μαζί τους.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα λοιπόν τα παραπάνω, ας αναφέρουμε μερικά σημεία της σωστής επικοινωνίας σας με το προσωπικό στην καθημερινότητα.

Κάνετε μια παρατήρηση με ηρεμία και στάση θετική

«Θετική εσωτερική συμπεριφορά» είναι η διάθεση να ξεκινάμε πάντα την κρίση μας για τον άλλον ή για τα πράγματα γενικά, με αυτό που είναι θετικό, μ’ αυτό που είναι καλό και στη συνέχεια αναφέρουμε το σφάλμα.

Δεν θα πρέπει βέβαια πάντα να λέμε ότι όλα είναι καλά γιατί δεν θα υπάρξει βελτίωση, αλλά να ξεκινάμε την εισήγησή μας στον άλλον, μ’ αυτό που είναι σε αυτόν είναι καλό.

Σημαντικό είναι η αρνητική κριτική μας και αξιολόγηση, ή η αντίθετη γνώμη μας, να αφορούν και να απευθύνονται μόνο στη συγκεκριμένη δουλειά ή λειτουργία και όχι στο άτομο.

Θα πρέπει η στάση μας απέναντι στο συγκεκριμένο άτομο να μην είναι επικριτική, αλλά να του δώσουμε από την αρχή να καταλάβει πως σκοπός μας δεν είναι η επίπληξή του, αλλά η επισήμανση του λάθους του, ώστε να μην επαναληφθεί.

Η συζήτηση αυτή μαζί του πρέπει να γίνει, ώστε να βρεθεί η αιτία του σφάλματος (π.χ. ελλιπής ενημέρωση ή εκπαίδευση, πίεση χρόνου, τυχαίο λάθος) και να διορθωθεί.

Ένα σφάλμα συνήθως δεν γίνεται ηθελημένα και ο τρόπος που θα γίνει μια παρατήρηση έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του εργαζομένου.

Γι’ αυτό, σε καμία περίπτωση η παρατήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται μπροστά σε τρίτους πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων, ούτε με την επίκληση ενός τρίτου ατόμου, ενός μεσολαβητή, προκειμένου να λυθεί η διαφωνία.

Πρόκειται στην ουσία για μια προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης με την προσφυγή σε ένα τρίτο πρόσωπο, ενώ το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί απευθείας μεταξύ των δύο εμπλεκομένων.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να ενημερώσουμε τον εργαζόμενο πως θέλουμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως μαζί του μετά το τέλος της εργασίας του, εξηγώντας του συνοπτικά το αντικείμενο συζήτησης, ώστε να μην δημιουργεί στο μυαλό του αρνητικά σενάρια και να προετοιμαστεί και εκείνος ψυχολογικά.

Ένα σφάλμα συνήθως δεν γίνεται ηθελημένα και ο τρόπος που θα γίνει μια παρατήρηση έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του εργαζομένου.

Επικοινωνείτε με διαφάνεια

H οργανωτική δομή του συγκεντρωτικού φαρμακείου θέλει τον φαρμακοποιό Manager ως αποκλειστικό υπεύθυνο της δημιουργίας συμφωνιών με τις εταιρίες, της κατάρτισης των στόχων και της παρακολούθησης της πορείας των πωλήσεων.

Αυτή η πρακτική η οποία εναποθέτει όλη σχεδόν την εξουσία και την ευθύνη στα χέρια ενός και μόνο ατόμου στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, μεταβάλλεται πλέον σήμερα με ταχείς ρυθμούς.

Έτσι, το υπόδειγμα το οποίο συνιστούν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι καθηγητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, είναι αυτό που αποκαλούν «επιχείρηση με ιδιαίτερα αφοσιωμένο προσωπικό».

Αυτό προϋποθέτει ότι η επιχείρηση αναθέτει ευθύνες στις κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχικής κλίμακας και βασίζεται πολύ περισσότερο στην ενεργητικότητα και στις ικανότητες ολόκληρου του εργατικού της δυναμικού.

Επίσης, θέλει τον Manager να μοιράζεται τις πληροφορίες, δίνοντας στους υπαλλήλους όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους της επιχείρησης.

Το γεγονός ότι μερικές φορές το προσωπικό δεν επιδεικνύει ενεργητικότητα ή τις αναμενόμενες ικανότητες, μπορεί να οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να πιστεύουν ότι η επιχείρηση δεν θα ανταμείψει τα προσόντα αυτά.

Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβαίνει ακριβώς γιατί ο Manager δεν εμπιστεύεται τους υπαλλήλους του και δεν πιστεύει ότι θα επιδείξουν τέτοιες ικανότητες.

Οι ειδικοί του μάνατζμεντ τονίζουν ότι το κλειδί για να καλλιεργηθεί υψηλός βαθμός αφοσίωσης του προσωπικού μέσα σε μια επιχείρηση είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαφάνεια μεταξύ του φαρμακοποιού Manager και των υπαλλήλων του.

Ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να δοθεί περισσότερη διαφάνεια στους υπαλλήλους είναι να τους επιτραπεί να παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων.

Βέβαια, το να δοθεί στους υπαλλήλους κάποια ελευθερία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επικρατήσει ασυδοσία στην επιχείρηση. Αυτό μπορεί να γίνει κοινοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα πωλήσεων ανά κατηγορία, τους στόχους που έχουν οριστεί με τις εταιρίες- προμηθευτές καθώς και τις αναμενόμενες αποδόσεις αυτών των στόχων και φυσικά την ανταμοιβή του κάθε υπαλλήλου σε περίπτωση πραγματοποίησης των.

Αυτό που θα πρέπει ο κάθε φαρμακοποιός να κάνει και είναι πολύ σημαντικό, είναι να αποδείξει με στοιχεία «εσόδων-εξόδων» στους υπαλλήλους του, πως το τελικό ποσό που μπαίνει στο ταμείο κάθε βράδυ καθώς και τα έσοδα από τις στοχοποιήσεις των προμηθευτών, δεν αποτελούν καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ο φαινομενικά μεγάλος τζίρος (τον οποίο οι υπάλληλοι θεωρούν λανθασμένα ως εισόδημα για τον φαρμακοποιό), μπορεί απλώς να καλύπτει τα βασικά έξοδα του φαρμακείου.

Με αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι αισθάνονται πιο ενεργά μέλη στη διαχείριση του φαρμακείου, προσπαθούν περισσότερο και δεν βλέπουν τον φαρμακοποιό ως επιχειρηματία που κρατάει τα κέρδη για τον εαυτό του, ενώ δίνει σε αυτούς ένα μεροκάματο.

Κρατήστε τις αποστάσεις στην ιεραρχία και καλλιεργήστε τον σεβασμό από τους υπαλλήλους σας

Από τη στιγμή της πρόσληψης, όσα θετικά στοιχεία κι αν έχετε βρει με τους υπαλλήλους σας, καθιερώστε τον πληθυντικό ιδίως εν ώρα εργασίας μπροστά σε πελάτες.

Μπορεί οι σχέσεις σας με τους υπαλλήλους εκτός ώρας εργασίας να είναι πολύ φιλικές ή να έχετε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς, όμως ο επαγγελματικός χώρος απαιτεί την τήρηση αποστάσεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, ενώ βοηθάει στη διατήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Όσο καλές και αν είναι οι σχέσεις σας με το προσωπικό δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως θα πρέπει να αποτελείτε για αυτούς υπόδειγμα συμπεριφοράς και ηγεσίας.

Αυτό που δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει όμως, είναι ίσως λόγω του φιλελεύθερου χαρακτήρα σας, να φτάσετε στο σημείο να σας διοικούν οι υπάλληλοί σας αντί να διοικείτε εσείς αυτούς!

Δώστε σε όλους να καταλάβουν πως εσείς είστε ο αρχηγός της ομάδας και αποτελέστε πρότυπο εμφάνισης και συμπεριφοράς για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Αποφύγετε κατεβασμένους ώμους, την κυρτή πλάτη, το κατεβασμένο κεφάλι, τις σπασμωδικές κινήσεις, το απλανές βλέμμα και τον διστακτικό λόγο.

Να διοικείτε όντας αυθεντικός

Η διοίκηση προσωπικού δεν είναι κάτι εύκολο και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες διοικητικές ικανότητες.

Όμως τo χαμόγελο, το γέλιο, ο τόνος της φωνής σας, η θέση του σώματος, οι απαλές κινήσεις, το ευθύ και τίμιο βλέμμα και το κατάλληλο λεξιλόγιο με θετικές λέξεις, βελτιώνουν την εικόνα σας απέναντι στους άλλους.

Δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να βγάλετε την εικόνα του αυστηρού ή απότομου εργοδότη, αν αυτό δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ψεύτικο και περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα έχει θετική επίδραση στο προσωπικό.

Θα πρέπει να προσαρμόσετε τους κανόνες ηγεσίας στο δικό σας χαρακτήρα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι φυσικό και να πηγάζει από μέσα σας.

Εάν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε κανόνες ηγεσίες πού ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύετε κατά βάθος, μπορεί να δημιουργήσετε αρνητικό κλίμα.

Μάθετε ν’ ακούτε

Δώστε την ευκαιρία στους υπαλλήλους σας να εκφράζονται και να προτείνουν ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη πάρει μια απόφαση.

Μια επιχείρηση, η οποία διοικείται από έναν ικανό ηγέτη, αποτελεί ένα χώρο στον οποίο οι διαφωνίες είναι επιθυμητές.

Ενθαρρύνετε τις αμφισβητήσεις, άλλωστε, ένας ηγέτης προτρέπει ουσιαστικά τα στελέχη του να μην φοβούνται να λένε ακριβώς αυτό που σκέφτονται.

Αν μάλιστα διαπιστώσετε ότι οι απόψεις τους συγκλίνουν με τη δική σας, κάντε να φανεί ότι είναι δική τους ιδέα!

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την εμπλοκή και την ενεργοποίηση των υπαλλήλων σας είναι να τους ζητήσετε τις δικές τους ιδέες και να ακούσετε τις απόψεις τους.

Για τον σκοπό αυτό προετοιμάστε ένα «brainstorming» παρουσίασης ιδεών σε ένα θέμα ή ένα πρόβλημα, κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης εργασίας.

Οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προτάσεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και ότι μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές.

Εξετάζοντας λοιπόν με προσοχή τις προτάσεις των υπαλλήλων σας και εφαρμόζοντας άμεσα αυτές που αξίζουν, τους στέλνετε το μήνυμα ότι τους υπολογίζετε!

Ένας από τους ισχυρότερους τρόπους για να δείξετε σε κάποιον πως τον ακούτε είναι η καθημερινή σας γλώσσα του σώματος.

Οι άνθρωποι σας παρατηρούν ψάχνοντας ενδείξεις για το πώς να αντιδράσουν. Όταν πιστέψουν ότι τους επιδοκιμάζετε, θα συνεχίσουν να κάνουν σωστά αυτό που κάνουν.

Η επιδοκιμασία, όπως τα περισσότερα συναισθήματα, εκφράζεται με τον τόνο της φωνής, την έκφραση του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος.

Οξύνετε τις αντιδράσεις σας και προσέξτε τι μεταδίδουν. Χαμόγελα, σκυθρωπό ύφος, απότομες απορρίψεις, προσεκτικές ερωτήσεις;

Όλα αυτά μαρτυρούν στους άλλους ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά και ποια όχι.

Όταν μάλιστα δείτε κάποιον να κάνει κάτι ή να προτείνει κάτι που υποστηρίζει την κουλτούρα του φαρμακείου, χαμογελάστε του, κάντε του ένα νόημα, προσέξτε τον. Δείξτε του πως τον «ακούτε», είσαστε μαζί του!

Να κρατάτε πάντα τις υποσχέσεις σας

Το κλειδί για να καλλιεργηθεί υψηλός βαθμός αφοσίωσης του προσωπικού μέσα στο φαρμακείο είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του φαρμακοποιού και των υπαλλήλων του.

Ως «εμπιστοσύνη» αναφέρεται η προσδοκία ότι ο Manager θα φανεί συνεπής στη δέσμευσή του να είναι ειλικρινής και ανοιχτός μαζί τους, να επενδύσει επάνω τους, να τους φερθεί δίκαια, και να τους ανταμείψει έγκαιρα και σύμφωνα με το έργο που παράγουν.

Ποτέ μην αφήνετε εκκρεμότητες σε ζητήματα πληρωμών και επιβραβεύσεων.

Ορίζετε από την αρχή τους στόχους και τα ζητούμενα στην εργασία, καθώς και τον τρόπο επιβράβευσης και μην αποκλίνετε για κανέναν λόγο.

Εάν η μνήμη δεν σας βοηθάει φροντίστε να κρατάτε σημειώσεις για τα λεγόμενά σας και τις συμφωνίες που κάνετε.

Να είστε δίκαιοι στον τρόπο ανταμοιβών (ο υπάλληλος που προσφέρει περισσότερο, κερδίζει περισσότερο) και να έχετε ένα ενιαίο τρόπο ανταμοιβής.

Αρκετοί εργαζόμενοι αναζητούν μόνο τη χρηματική ανταμοιβή, ενώ πολλοί αποζητούν κυρίως την ηθική επιβράβευση και το «ευχαριστώ». Συζητήστε μαζί τους, ώστε να ανακαλύψετε τις ανάγκες τους και να πράττετε ανάλογα.

Βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και ο υπάλληλος «εξαίρεση» που παρ’ όλη τη δική σας σωστή συμπεριφορά, είναι αναξιόπιστος και τελικά μη αποδοτικός.

Μην απογοητεύεστε, απομακρύνετέ τον από την επιχείρησή σας. Θα βρείτε πάντα κάτι καλύτερο!

 

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων