fbpx

5 Κριτήρια για να Αξιολογήσετε το Νέο σας Συνεργάτη

Μόλις έχετε προσλάβει ένα νέο υπάλληλο και έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις ώστε η ενσωμάτωσή του στην ομάδα εργασίας να είναι επιτυχής.

Τώρα πρέπει να προχωρήσετε σε ένα δεύτερο βήμα: την αξιολόγησή του.

Παρατηρήστε τη στάση του και αξιολογήστε τον με συγκεκριμένα κριτήρια!

5 Κριτήρια για να Αξιολογήσετε το Νέο σας Συνεργάτη.

Η περίοδος προσαρμογής αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο, τόσο για τον εργοδότη όσο και για το νεοπροσληφθέντα.

Επιτρέπει στον πρώτο να ελέγξει τις ικανότητες, τις επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και τη γενική συμπεριφορά του τελευταίου, ο οποίος με τη σειρά του θα αξιολογήσει τις συνθήκες εργασίας και το ενδιαφέρον της θέσης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εργοδότης θα αξιολογήσει το νέο συνεργάτη σαν άτομο, θα ελέγξει τις δεξιότητές του, θα αναλύσει τα επιτεύγματά του, καθώς και τις δυνατότητές του και την ικανότητά του να εξελίσσεται, και θα μετρήσει τον βαθμό των κινήτρων του από μια δέσμη δεικτών.

Κριτήριο 1ο : Η ικανότητά του για ενσωμάτωση στην ομάδα

Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να το επαναλαμβάνουμε: εναπόκειται στο νέο υπάλληλο να προσαρμοστεί στην κουλτούρα της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο.

Από τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες, η στάση του θα αποκαλύψει την πραγματική του προσωπικότητα.

Είναι ανοιχτός στους άλλους; Χαιρετά τους συναδέλφους του αυθόρμητα και φιλικά; Ή αντίθετα, είναι μάλλον απόμακρος;

Ο ανοιχτός χαρακτήρας του νέου συνεργάτη δείχνει τόσο τις δυνατότητές του για προσαρμογή στο φαρμακείο, καθώς και την επιθυμία του να ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα, ακόμα και τον ενθουσιασμό του για τη θέση.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο σημάδι: η δυνατότητα σεβασμού των εσωτερικών κανόνων και πρακτικών της επιχείρησης:

Ωράρια, ένδυση, συμπεριφορά, διαδικασίες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του φαρμακείου.

Τέλος, ορισμένες στάσεις είναι σημάδια για το ενδιαφέρον του υπαλλήλου για τη θέση και το φαρμακείο σας.

Για παράδειγμα, η περιέργειά του για την οργάνωση εργασίας, η προφορική του ευχέρεια, η διαθεσιμότητα και ο ενθουσιασμός του.

Να ξέρετε ότι μέσα σε λίγο χρόνο θα διαπιστώστε αν είναι τελικά κατάλληλος για τη θέση, αφού στο φαρμακείο δουλεύετε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον.

Ο ανοιχτός χαρακτήρας του νέου συνεργάτη δείχνει τόσο τις δυνατότητές του για προσαρμογή στο φαρμακείο, καθώς και την επιθυμία του να ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα, ακόμα και τον ενθουσιασμό του για τη θέση.

Κριτήριο 2ο : Η στάση του απέναντι στον πελάτη

Για έναν βοηθό ή έναν φαρμακοποιό που θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στον πάγκο, η ποιότητα της επαφής, της επικοινωνίας, και η ενεργή ακρόαση του πελάτη είναι απαραίτητα.

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στον πελάτη μπορεί να φανεί με την πρώτη ματιά. Αλλά είναι, επίσης, απαραίτητο να αξιολογηθεί και ο βαθμός σεβασμού προς τους άλλους συνεργάτες αλλά και προς τον μάνατζερ.

Μετά από μια εβδομάδα, είναι απαραίτητο να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση με το νέο συνεργάτη, σχολιάζοντας τη στάση του απέναντι στους πελάτες.

Κριτήριο 3ο : Η ταχύτητα προσαρμογής στις μεθόδους εργασίας

Η περίοδος προσαρμογής είναι κατάλληλη για να κρίνουμε το άτομο.

Μην διστάσετε να ορίσετε στον εαυτό σας τη μέγιστη διάρκεια που θα δώσετε την ευκαιρία στο νέο συνεργάτη να προσαρμοστεί, αν νομίζετε ότι ο υπάλληλος σας χρειάζεται χρόνο για να αποδείξει τον εαυτό του.

Πρέπει να δοθεί ο χρόνος σε κάποιον που έχει καλές προοπτικές να βελτιωθεί και όχι σε κάποιον που έχει σοβαρά ελαττώματα, σοβαρές ελλείψεις ικανοτήτων και κακές συνήθειες που είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν.

Κριτήριο 4ο : Το πνεύμα πρωτοβουλίας του

Εκτός από τις ικανότητες επικοινωνίας με τους πελάτες, θα χρειαστεί επίσης να αξιολογήσετε το πνεύμα πρωτοβουλίας του νέου σας συνεργάτη.

Σας εκφράζει εποικοδομητικά σχόλια; Κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης του φαρμακείου; Προτείνει εμπορικές ιδέες για αύξηση των πωλήσεων; Είναι ένας «ενεργός» υπάλληλος ο οποίος δεν λειτουργεί μόνο παθητικά;

Χωρίς να διαταράσσετε η υπάρχουσα οργάνωση, οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να προτείνουν θετικές αλλαγές.

Μια συνάντηση με όλη την ομάδα σας δίνει επίσης μια καλύτερη ιδέα για το επίπεδο συμμετοχής του.

Κριτήριο 5ο : Τα αποτελέσματά του στην εργασία

Η αξιολόγηση του υπαλλήλου σε σχέση με τα πέντε καθορισμένα κριτήρια πρέπει να πραγματοποιηθεί στο τέλος της περιόδου προσαρμογής που δώσατε στον εαυτό σας και στον συνεργάτη σας.

Εκτός από τις ικανότητες επικοινωνίας με τους πελάτες, θα χρειαστεί επίσης να αξιολογήσετε το πνεύμα πρωτοβουλίας του νέου σας συνεργάτη.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ενδιάμεσων ατομικών συνεντεύξεων, ο μάνατζερ πρέπει να προσπαθήσει να υπενθυμίσει τις ανάγκες του φαρμακείου που οδήγησαν στην πρόσληψή του, να επαναπροσδιορίσει τις λειτουργίες και τις αποστολές του.

Επίσης, χωρίς να περιμένετε πολύ χρόνο, πρέπει να εκφραστείτε για τα αποτελέσματά του στην εργασία και σε περίπτωση ελλείψεων, να υπενθυμίσετε διαδικασίες και τρόπους βελτίωσης, εάν είναι απαραίτητο, σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα της υπηρεσίας.

Εάν ο πρωταρχικός στόχος της πρόσληψης του νέου συνεργάτη είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις σας σε μια κατηγορία, π.χ. στα παραφάρμακα και στα καλλυντικά, στους πρώτους μήνες πρέπει να επικρατήσουν τα ποιοτικά κριτήρια του ατόμου.

Αυτό δεν σας εμποδίζει, φυσικά, να θέσετε ρεαλιστικούς ποσοτικούς στόχους και να τον κάνετε να βλέπει μια εξέλιξη των ευθυνών του σύμφωνα με τα αποτελέσματά του και τις δεξιότητές του.

Στο τέλος του χρόνου που θέσατε για αυτή την περίοδο προσαρμογής, θα πρέπει να κάνετε μία τελευταία συνέντευξη για να εξηγήσετε τους λόγους της ικανοποίησής σας αλλά και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, να θέσετε στόχους βελτίωσης και ενδεχομένως να συζητήσετε και τα prim του.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Συνδυάστε προσοχή και κατανόηση

Δεν έχει νόημα να αξιολογήσετε ένα νέο συνεργάτη, αν δεν έχετε προγραμματίσει τις πρώτες εργασίες που θα του ανατεθούν.

Μια ανάθεση εργασίας καθιστά δυνατή την ενεργό ενσωμάτωσή του στην επιχείρηση. Στη συνέχεια, θα τον αξιολογήσετε, δίνοντας τις πρώτες κατευθύνσεις για βελτίωση.

Σημειώστε ότι δεν είναι όλοι τέλειοι στην περίοδο προσαρμογής! Πρέπει να δώσουμε χρόνο για να συνηθίσει κάποιος το νέο φαρμακείο και να γνωρίσει την υπόλοιπη ομάδα.

Ως εκ τούτου, να αποφύγουμε να βάλουμε το νέο συνεργάτη από την αρχή στα δύσκολα για να δούμε πώς θα αντιδράσει.

Είναι προφανώς απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και η ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Πιέζοντας κάποιον ντροπαλό μπορεί να τον κάνει να αποδίδει χειρότερα από ό,τι μπορεί πραγματικά.

Αντίθετα, υπάρχουν εργαζόμενοι που δίνουν τα πάντα και είναι «σπίρτα» στην αρχή και μετά αφήνονται.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, είναι σίγουρα απαραίτητο να τον υποστηρίξουμε και να τον εμπιστευτούμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια «κακή επιλογή» ενός νέου συνεργάτη είτε για να διευρυνθεί η ομάδα ή για να αναπληρωθεί κάποια κενή θέση, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον εργασίας και την απόδοση του φαρμακείου.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων