fbpx

Συστήματα Απασχόλησης Προσωπικού

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πλήρης απασχόληση είναι η καθημερινή και σε πλήρες ωράριο παροχή εργασίας.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μερική απασχόληση είναι η παροχή εργασίας μικρότερης σε χρόνο από την πλήρη με καταβολή μειωμένου μισθού.

Η μερική απασχόληση εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως:

  • Καθημερινή απασχόληση με μειωμένο ωράριο 
  • Απασχόληση για λιγότερες από 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα με μειωμένο ωράριο 
  • Απασχόληση για λιγότερες από 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ωράριο 
  • Εκ περιτροπής εργασία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Υποχρεωτικά, η μερική απασχόληση, πρέπει να γίνει με γραπτή συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, που καθορίζει το μισθό και το χρόνο απασχόλησης.

Αν ο εργαζόμενος δεν συναινέσει στη μερική απασχόληση και ο εργοδότης τον απολύσει για τον λόγο αυτό, τότε η απόλυση είναι άκυρη.

Συστήματα Απασχόλησης Προσωπικού

ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

Οι αποδοχές του εργαζόμενου δεν μπορεί να είναι κατώτερε από τις νόμιμες για τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται για τυχόν απασχόληση τις Κυριακές, αργίες ή νύκτα.

ΟΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ;

Οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας.

ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ;

Η ασφάλιση των εργαζομένων γίνεται για όλες τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν.

Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για αναγνώριση περισσοτέρων ημερών εργασίας στη πενθήμερη εβδομάδα, όπως αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο της ασφάλισης.

Δηλαδή , από 3 ημέρες εργασίας και πάνω προστίθεται 1 ακόμα ημέρα ασφάλισης.

Για τους μερικά απασχολούμενους, τέλος, ισχύει η ειδική 1η ασφαλιστική κλάση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΡΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί ο εργαζόμενος σε σύστημα τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, είναι η συγκατάθεσή του.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέσσερις βάρδιες, πρέπει να είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ;

Η αμοιβή των εργαζομένων που απασχολούνται σε δύο εναλλασσόμενες βάρδιες επί 12 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της υπερωρίας, της νυκτερινής εργασίας, της εργασίας Κυριακής - αργίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αμοιβή της απασχόλησης για 40 ώρες.

Επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες την εβδομάδα.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

Ο εργαζόμενος που θα ειδοποιηθεί ότι πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιμότητα και η συνδικαλιστική του οργάνωση, πρέπει να διασταυρώσουν στοιχεία για την αντικειμενικότητα των οικονομικών λόγων που προβάλλει η επιχείρηση.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

α. Όταν ο εργοδότης δεν προβεί σε έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του εργαζομένου.

β. Όταν δεν υπάρχει πράγματι περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όταν η διαθεσιμότητα είναι άκυρη, ο εργοδότης οφείλει πλήρεις αποδοχές.

ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας, τμηματικά ή συνολικά είναι κατ΄ανώτατο όριο 3 μήνες το χρόνο.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δικαιούται το ½ των αποδοχών που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά.

Σαν αποδοχές για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας λαμβάνεται ο μέσος όρος των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών.

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εργαζόμενου.

Κατά τη διάρκειά της παραμένει σε ισχύ η εργασιακή σχέση.

Ο εργαζόμενος συνεχίζει κανονικά την ασφάλισή του στο ΙΚΑ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας προσμετράται επίσης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας, την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης.

Συστήματα Απασχόλησης Προσωπικού 2

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ;

Στην περίπτωση της πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος παρέχει στην ίδια χρονική περίοδο την εργασία του σε πολλούς εργοδότες με καθένα από τους οποίους συνδέεται με αυτοτελή σύμβαση εργασίας.

Οι πολλαπλά απασχολούμενοι δικαιούνται από όλους τους εργοδότες, εκτός από τον μηνιαίο μισθό, τη νόμιμη άδεια, ανάλογο επίδομα αδείας, δώρα εορτών.

Σε περίπτωση απόλυσης από κάποιον εργοδότη δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως , ανεξάρτητα από την εργασία του στους υπόλοιπους.

Τέλος , για τους πολλαπλά απασχολούμενος, ισχύον ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση στο ΙΚΑ, όπως αναλύθηκε στο σχετικό κεφάλαιο.

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων