fbpx

Αξιολόγηση Προσωπικού

Για κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό να έχει προσωπικό ικανό και κινητοποιημένο.

Μια από τις πλέον σημαντικές πρακτικές της διοίκησης είναι, λοιπόν, η περιοδική αξιολόγηση της εξέλιξής τους και η διάγνωση των δυνατοτήτων βελτίωσης τους.

Αυτός είναι και σκοπός της συνάντησης αξιολόγησης, μιας ενέργειας που ο σύγχρονος Φαρμακοποιός οφείλει να κάνει με κάθε συνεργάτη του, τώρα στο τέλος της χρονιάς και στην αρχή μιας νέας .

Αν ρωτήσετε έναν Φαρμακοποιό τι τον απασχολεί περισσότερο από όλα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα σας αναφέρει το θέμα του προσωπικού του.

Και δεν έχουν άδικο.

Μην ξεχνάμε ότι το Φαρμακείο, πέρα και πάνω από όλα, είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσιών υγείας, παροχής συμβουλής ακόμα και ψυχολογικής στήριξης στους ασθενείς-πελάτες που το χρειάζονται.

Αξιολόγηση προσωπικού

Το πόσο καλά εξυπηρετεί ένα Φαρμακείο είναι πλέον και το μοναδικό σημείο διαφοροποίησης απέναντι στον ανταγωνισμό που έχει δημιουργήσει το «κυνήγι» της έκπτωσης σε φυσικά ή σε ηλεκτρονικά Φαρμακεία.

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κύριο λόγο έχει το ανθρώπινο δυναμικό.

Όλοι οι Φαρμακοποιοί στα Φαρμακεία τους θέλουν συνεργάτες που να συνδυάζουν γνώσεις, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και οργάνωση και μεθοδικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι σπανίως βρίσκουμε κάποιον που να τα συνδυάζει όλα αυτά.

Τις περισσότερες φορές καλούμαστε να «πλάσουμε» εμείς τον εργαζόμενο, παρέχοντάς του τόσο επιστημονικές όσο και τεχνικές γνώσεις διαχείρισης της εργασίας του , αλλά και γνώσεις επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Όμως τελικά φτάνει μόνο αυτή η «εκπαίδευση»;

Τελειώνει εκεί το «χρέος» μας;

Μήπως οι ρυθμοί της καθημερινότητας μάς παρασύρουν και χάνουμε επαφή με τον υπάλληλό μας, φτάνοντας τις περισσότερες φορές στο σημείο, όπου χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έχουμε έρθει σε ρήξη μαζί του και μοναδική λύση είναι η διακοπή συνεργασίας;

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι «τακτικός έλεγχος και η αξιολόγηση».

Με τον όρο αυτό δεν εννοούμε τις αποσπασματικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται, κυρίως, σε επισημάνσεις λαθών, αλλά τις καλά οργανωμένες προσωπικές συναντήσεις με κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.

Η επιλογή της προσωπικής συνάντησης, σε χρόνο πέρα από το ωράριο εργασίας, ως μέθοδο αξιολόγησης, μπορεί να φαίνεται «υπερβολικά τυπική» για κάποια Φαρμακεία, ιδιαίτερα για αυτά με έναν ή δύο εργαζόμενους.

Μπορεί μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να τρομάζει τον εργαζόμενο.

Αναμφίβολα όμως, αν γίνει με το σωστό τρόπο, αποτελεί μια επιτυχημένη μέθοδο αξιολόγησης που μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, κινητοποιώντας τους συνεργάτες σας, και να βελτιώσει αισθητά τη λειτουργία του φαρμακείου σας .

Οι Στόχοι και για τα Δυο Μέρη

Σκοπός των προσωπικών αυτών συναντήσεων, που πρέπει να γίνονται 2 ή 3 φορές το χρόνο και να διαρκούν από 30 έως 90 λεπτά, είναι:

Για τον Φαρμακοποιό

• Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων που από κοινού έχουν συμφωνήσει εξ αρχής με τον υπάλληλο.

• Να παρακινήσει τον υπάλληλο αλλά και να εξετάσει το βαθμό συμμετοχής του στην ομάδα του φαρμακείου.

• Να προσδιορίσει τις «ατέλειες» και να εντοπίσει σημεία που πρέπει να βελτιωθούν ή χρήζουν περαιτέρω εκπαίδευσης.

• Να εντοπίσει σημεία ή διαδικασίες που δυσκολεύουν τον υπάλληλο στο έργο του.

• Να αναθέσει νέα καθήκοντα αν χρειάζεται.

• Να εντοπίσει προβλήματα συμπεριφοράς (αργοπορία, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή κλπ).

• Να επιβραβεύσει και να δώσει κουράγιο για να συνεχιστούν τα καλά αποτελέσματα.

Για τον Υπάλληλο

• Να μιλήσει ανοικτά για τα αποτελέσματα και την εμπειρία του, δουλεύοντας στους στόχους που του έχουν ανατεθεί.

• Να παραθέσει τα δικά του αποτελέσματα και εμπειρίες.

• Να προσδιορίσει τα θέματα που τον δυσκολεύουν.

• Να μοιραστεί αλλά και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την δουλειά του.

• Να προτείνει νέες ενέργειες ή εναλλακτικές διαδικασίες βελτίωσης.

• Να επαναεπιβεβαιώσει ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις για τα καθήκοντα του.

personal

Μια Συνάντηση Ξεχωριστή

Χρειάζεται προσοχή ώστε οι συναντήσεις αυτές να μην γίνονται για να επικρίνουν ή να τιμωρήσουν τον υπάλληλο, ούτε για να συζητηθούν προβλήματα προσωπικά ή οικονομικά.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις ομαδικές συναντήσεις εργασίας όλων των υπαλλήλων μαζί, που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στις οποίες αναλύονται θέματα λειτουργίας του Φαρμακείου και καθημερινών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συναντήσεων, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να έχει μια θετική στάση, να είναι συγκεκριμένος και ακριβής στα λεγόμενα του, να κάνει ανοικτού τύπου ερωτήσεις και, κυρίως, να αφήνει τον άλλον να μιλάει και να μην κάνει μονόλογο.

Μόνο τότε ο εργαζόμενος θα μπορέσει να κάνει προτάσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την «εμπλοκή» του στα κοινά.

Από την άλλη, υιοθετώντας θετική στάση είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε την θετική παρακίνηση του εργαζομένου.

Επίσης πάντα να θυμάστε ότι κάθε συνάντηση είναι ξεχωριστή.

Ο Φαρμακοποιός θα πρέπει να προσαρμόζει το ύφος και τον λόγο του, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υπαλλήλου, τις ικανότητες του, αλλά και το τι τον παρακινεί.

Παρακολούθηση και Σχεδιασμός

Μετά το πέρας κάθε συνάντησης, ο Φαρμακοποιός πρέπει να καταγράφει μια μικρή περίληψη της συζήτησης και να δίνει στον υπάλληλο ένα αντίγραφο πάνω σε αυτά που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αμοιβαία.

Να θυμάστε ότι η απόδοση ενός εργαζόμενου μπορεί να αλλάξει ή προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, ανάλογα των συνθηκών, και θα πρέπει να έχετε καταγεγραμμένο όλο το ιστορικό των συναντήσεών σας.

Αφού λοιπόν συγκεντρώσετε όλα τα δεδομένα με κάθε έναν από τους συνεργάτες σας, καλό είναι να προετοιμάσετε μια ομαδική συνάντηση στην οποία θα αναφέρετε τα γενικά σας συμπεράσματα από τις συναντήσεις αυτές καθώς και να συζητήσετε πλέον με όλη την ομάδα τις αλλαγές που σκέφτεται να εφαρμόσετε.

Αναφέραμε παραπάνω ως δεδομένο, ότι από την αρχή της συνεργασίας είναι σημαντικό να έχουν καθοριστεί από κοινού οι στόχοι, καθώς και να έχει γίνει αναλυτική περιγραφή της θέσεως εργασίας και των καθηκόντων αυτής στον εργαζόμενο.

Συχνά όμως, οι απαιτήσεις στην εργασία αλλάζουν και είναι εύλογο να επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες καμιά φορά, ανάλογα με τις ικανότητες του υπαλλήλου και φυσικά αν η ανάγκη ανάπτυξης ή ακόμη και επιβίωσης της επιχείρησης το επιβάλει.

Εξίσου σημαντικό και απαραίτητο είναι να έχουν αποσαφηνιστεί σε όλη την ομάδα οι αξίες του φαρμακείου, το όραμα , οι διαδικασίες εξυπηρέτησης και οργάνωσης καθώς και οι επιμέρους στόχοι και τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.

Ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τον εργαζόμενο που πλέον ξέρει πως μπορεί να «αναπτυχθεί» μέσα σε αυτό, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά.

Η φράση «αξιολόγηση προσωπικού» ίσως σε κάποιους από εσάς, ιδιαίτερα σε όσους συνεργάζονται με τους ίδιους υπαλλήλους πολλά χρόνια, ακούγεται λίγο αυστηρή ή και άχρηστη, μιας και το προσωπικό σας έχει αποδείξει στο χρόνο την αξία του.

Θα ήθελα όμως να το σκεφτείτε διαφορετικά, ως «περιοδική εκτίμηση ικανοτήτων» που τελικά κινητοποιεί τον υπάλληλό σας.

Πιστεύω ότι αν το δείτε έτσι, εύκολα θα αντιληφθείτε πόσο απαραίτητο είναι να ενταχθούν στις διαδικασίες του φαρμακείου αυτές οι προσωπικές συναντήσεις, και πως μέσα από αυτές, μόνο οφέλη για όλους μπορούν να προκύψουν.

Θάνος Χατζηγαλάνης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Δικτύου ADVANCE PHARMACIES SA

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων