fbpx

Συνένωση/Συστέγαση Φαρμακείων - Βρείτε τον Ιδανικό Συνεργάτη

Σε όλα τα οικονομικά fora γίνεται ευρεία αναφορά στις συνεργασίες κάθε μορφής. Η Ελλάδα δε, πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη σε αριθμό αυτοαπασχολούμενων αλλά και σε αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων των 1-2 απασχολούμενων.

Ίσως γι’ αυτό αρχίζει η συνένωση/συστέγαση φαρμακείων να εμφανίζει αυξητικό ενδιαφέρον στην αγορά.

Όμως για να ζήσετε μια μακρά και υγιή συνεργασία, πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες.

Για να μην φτάσετε λοιπόν στο δυσάρεστο σημείο να διακόψετε τη συνεργασία σας, ας δούμε ορισμένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξετε.

Συνένωση/Συστέγαση Φαρμακείων- Βρείτε τον Ιδανικό Συνεργάτη.

Το κίνητρο για μία συνεργασία είναι κυρίως η δημιουργία μίας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας, που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα τους αλλά και την ανάπτυξή τους στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε.

Εκτός όμως από το κίνητρο, θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και ο τρόπος λειτουργίας του νέου συνεργαζόμενου σχήματος.

Συνεργασία με ποιον;

Στις συνεργασίες αυτές είναι επιβεβλημένη η αύξηση του βαθμού ελέγχου και οργάνωσης της νέας εταιρείας.

Είναι το 1ο μεγάλο βήμα για να επιτευχθεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ σας, το οποίο δεν πρέπει να καθυστερήσει πολύ.

Αφού λοιπόν συμφωνηθεί ο νέος τρόπος λειτουργίας του φαρμακείου, θα πρέπει να μοιραστούν και οι νέες αρμοδιότητες.

Η επιθυμία συνεργασίας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την προθυμία αλλαγής του σημερινού τρόπου εργασίας. Ακόμα δε και αν υπάρχει η ανάλογη προθυμία, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ικανότητες και γνώσεις.

Θα πρέπει λοιπόν να μοιράσετε μεταξύ σας τις αρμοδιότητες (για παράδειγμα ο ένας να είναι στον πάγκο εξυπηρέτησης και ο άλλος περισσότερο στο «back-office») και όπου υπάρχουν κενά να τα καλύψετε, είτε από το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό σας είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να φέρετε εις πέρας τον επιθυμητό νέο τρόπο διαχείρισης.

Εάν δεν συμμετέχετε το ίδιο ενεργά όλοι οι φαρμακοποιοί – μέτοχοι στις ανάγκες της νέας εταιρείας, πολύ πιθανόν να υπάρξει «κόπωση» στη συνεργασία σας.

Εκτός από τον τρόπο διαχείρισης, εξίσου σημαντικό είναι οι φαρμακοποιοί συνιδιοκτήτες, να συμφωνήσουν στο ίδιο όραμα του επαγγέλματος και της ανάπτυξής του, στον καθορισμό των ίδιων στόχων, στον σεβασμό και στην εμπιστοσύνη του άλλου, στην συμπληρωματικότητα όσον αφορά τις προσωπικότητες και τις δεξιότητες, κ.λπ.

Με απλά λόγια μία συνεργασία που ξεκινά στις σωστές βάσεις.

Όσα περισσότερα θέματα ξεκαθαρίσετε και συμφωνήσετε από την αρχή πριν την συνεργασία σας, τόσα λιγότερα σημεία ενδεχόμενης προστριβής θα αντιμετωπίσετε στο μέλλον.

Προσοχή όμως, η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη δεν είναι μόνο τα παραπάνω, θα πρέπει πρώτα εσείς να αξιολογήσετε το προφίλ του. Εάν σας κάνει για συνεργάτης.

Εάν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Εάν έχετε καλή χημεία μεταξύ σας. Οι όροι συνεργασίας σας θα περιγράφονται στα καταστατικά σας ή ενδεχομένως και σε συμπληρωματικές εμπορικές συμβάσεις και υπάρχουν και νόμοι που καθορίζουν τα δικαιώματά σας.

Μία λάθος όμως επιλογή συνεργάτη δεν θα σας απαλλάξει από τυχόν περιπέτειες.

Κανένα καταστατικό ή εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα. Ούτε για την ορθή λειτουργία της εταιρείας θα πρέπει να ανατρέχετε συνεχώς στα έγγραφα και να ερμηνεύετε τα συμφωνηθέντα.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται μετά από συζήτηση με όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες απόψεις (ακόμα και με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών) και με έναν και μοναδικό σκοπό, την επίτευξη του κοινού σας στόχου.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η σωστή επιλογή συνεργάτη!

Συνεργασία με επενδυτή: ένα ντουέτο που μπορεί να κερδίσει

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια να δημιουργούνται εταιρείες φαρμακείων, οι οποίες δεν προέκυψαν από τη Συστέγαση 2 φαρμακοποιών αλλά από τη συνεργασία φαρμακοποιού και επενδυτή. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας απουσίας κεφαλαίου, είτε πρόκειται για εν ενεργεία φαρμακείο, είτε για νεοιδρυθέν.

Οι επενδυτές σε κάποιες περιπτώσεις είναι φαρμακοποιοί που ήδη διατηρούν κάποιο άλλο φαρμακείο και θέλουν να αναπτυχθούν, αλλά είναι και επενδυτές-ιδιώτες που επιλέγουν τον κλάδο σας για να αυξήσουν το κεφάλαιό τους.

Το προφίλ των συγκεκριμένων επενδυτών-ιδιωτών είναι ότι προτιμούν το περιορισμένο ρίσκο που προσφέρει το φαρμακείο, αλλά με τις χαμηλότερες αποδόσεις από τις μεγαλύτερες που σχεδόν πάντα συνοδεύονται και από ανάλογο ρίσκο της επένδυσής τους.

Είναι άνθρωποι πιο σταθεροί που θα τοποθετήσουν το κεφάλαιο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί προσδοκούν σε σταθερή και μακροχρόνια απόδοση του κεφαλαίου τους.

Και στις 2 περιπτώσεις των επενδυτών θα πρέπει να γίνουν όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η απόλυτη διαφάνεια είναι το κλειδί για κάθε συνεργασία αλλά και ο προσδιορισμός των κοινών στόχων.

Ειδικότερα ο επενδυτής – ιδιώτης θα πρέπει να γνωρίζει τι θα του αποφέρει η επένδυσή του και πότε θα την αποσβέσει.

Ο ρόλος σας σε αυτές τις 2 περιπτώσεις διαφέρει. Στη μεν 1η που επενδύει ένας συνάδελφος σας, θα πρέπει από κοινού να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του φαρμακείου.

Ωστόσο το βάρος της καθημερινής λειτουργίας του θα βαρύνει εσάς, αφού ο φαρμακοποιός-επενδυτής θα βρίσκεται στο δικό του φαρμακείο.

Στη 2η περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι θα έχετε αυξημένες αρμοδιότητες. Πάντως και στις 2 περιπτώσεις θα πρέπει να προσμετρηθεί στην εμπορική σας συμφωνία η προσφορά ατομικής εργασίας σας.

Τα βασικά σημεία για να κρατήσετε

Εν κατακλείδι το μυστικό για μία επιτυχημένη συνεργασία έγκειται σε μεγάλο βαθμό στη σωστή επιλογή των συνεργατών της.

Οι συμβάσεις (καταστατικό, εσωτερικοί κανονισμοί, σύμφωνο συνεργατών, κλπ) διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ένωσή τους.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι η εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τους βραχυπρόθεσμους αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους της συνεργασίας σας.

Εάν δεν γίνουν αυτά σωστά από την αρχή, η συνεργασία χτίζεται σε σαθρά θεμέλια και κινδυνεύει.

Στις συμβάσεις της συνεργασίας σας που θα υπογράψετε, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε σε θέματα όπως, στη λήψη αποφάσεων, στα δικαιώματα διαχειριστών, στην προσφορά εργασίας ή ανικανότητα εργασίας, στους όρους αποχώρησης, στην αποτίμηση μερίδας σε περίπτωση αποχώρησης, στις μεταβιβάσεις μεριδίων, κλπ.

Έχει παρατηρηθεί ότι υποχωρήσεις σε βασικά θέματα συνεργασίας, στις αρχικές συνεννοήσεις, μπορούν να εμφανίσουν στο μέλλον δυσάρεστες εκπλήξεις σε περιπτώσεις διαφωνίας.

Συνεργασία: όρια και συμφέροντα

Το εγχείρημα της συνεργασίας έχει τις δυσκολίες του, όπως και κάθε άλλη αλλαγή στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η συλλογική προσπάθεια έναντι της ατομικής.

Πότε πρέπει να είναι επιλογή μας η συνεργασία;

Όταν οι στόχοι μας υπερτερούν των πιθανών δυσκολιών του εγχειρήματος της συνεργασίας και η επίτευξή τους υπερβαίνει τις δυνάμεις μας.

Ευάγγελος Παϊδούσης, Οικονομικός Σύμβουλος Φαρμακείων

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων