fbpx

Δημιουργώντας Ένα Προϋπολογιστικό Πλάνο

Για να έχετε μια ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη εικόνα για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να έχετε μια ξεκάθαρη διαχείριση σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Το να ετοιμάσετε ένα budget, δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη σκέψη τι είδους φαρμακείο θέλετε να έχετε και βέβαια να κάνετε και κάποιες σημαντικές προβλέψεις.

Δημιουργώντας Ένα Προϋπολογιστικό Πλάνο.

Τι έγινε την προηγούμενη χρονιά;

Σημαντική βάση για τη δημιουργία του budget είναι η αποτύπωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρονιάς, τόσο από οικονομική πλευρά, όσο και από άποψη αποθεμάτων.

Η ύπαρξη ενός πλήρους μηχανογραφικού συστήματος και ενός αναλυτικού αρχείου ειδών ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες του ΦΠΑ, είναι τεράστια βοήθεια για να δείτε ποιες είναι οι πωλήσεις σας ανά κατηγορία.

Αυτό θα σας δώσει μία πραγματική ακτινογραφία της επιχείρησής σας.

Έχει μεγάλη διαφορά εάν οι πωλήσεις αφορούν κυρίως φάρμακο ή καλλυντικό και συμπληρώματα διατροφής.

Επίσης, εάν λόγω περιοχής για παράδειγμα, η κατηγορία των βρεφικών έχει μεγάλο μερίδιο στις πωλήσεις, είναι σημαντικό να το γνωρίζετε για να φροντίσετε να «χτίσετε» ένα σωστό budget για την επόμενη χρονιά.

Ήρθε η ώρα για τον στόχο

Ήρθε η ώρα να θέσετε τον βασικό μακροπρόθεσμο στόχο για το φαρμακείο σας.

Τι είδους φαρμακείο θέλετε να έχετε κατά προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια;

1. Φαρμακείο που εξυπηρετεί κυρίως το φάρμακο και περιστασιακά το παραφάρμακο;

2. Φαρμακείο που εξυπηρετεί το φάρμακο, αλλά θέλει να αναπτύξει στο μέγιστο τις πωλήσεις των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών;

3. Φαρμακείο που θα έχει πληρότητα και προτεραιότητα σε συμπληρώματα διατροφής, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ομοιοπαθητικά και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, που έχουν και μεγαλύτερη κερδοφορία;

4. Κάτι άλλο, που ταιριάζει στις γνώσεις σας και στην περιοχή που βρίσκεται το φαρμακείο σας;

Με βάση τον παραπάνω στόχο, ήρθε η ώρα να κατανείμετε δυνάμεις:

Στόχους πωλήσεων, ανάγκες σε προσωπικό, καταμερισμός εργασίας, εμπόρευμα, χώρος στο φαρμακείο, τυχόν επενδύσεις σε νέα ράφια, γόνδολες κ.λπ.

Με βάση τον παραπάνω στόχο, ήρθε η ώρα να κατανείμετε δυνάμεις...

Επίσης, ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής:

1. Ποια η κερδοφορία κατά μ.ο. στην κάθε κατηγορία προϊόντων;

2. Ποια είναι τα πάγια έξοδα του φαρμακείου;

3. Ποια είναι τα μεταβαλλόμενα έξοδά του;

4. Υπάρχουν δάνεια που επιβαρύνουν το φαρμακείο;

5. Έχει γίνει κάποια επένδυση (π.χ. σε νέα έπιπλα) που αποσβένεται κατά ένα ποσοστό κάθε χρόνο;

Πωλήσεις

Για να θέσετε το στόχο πωλήσεων για τη δημιουργία του budget, χρειάζεστε τα εξής:

1. Τον μακροπρόθεσμο στόχο του φαρμακείου ( που ήδη θέσατε παραπάνω),

2. Τις εξωτερικές συνθήκες της αγοράς και

3. Τις τυχόν ιδιαιτερότητες της περιοχής που βρίσκεται το φαρμακείο σας.

Φυσιολογικά όλοι θέλουμε ανάπτυξη και στοχεύουμε σε αυτήν, ιδιαίτερα στις κατηγορίες που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα. Αυτή είναι μια αισιόδοξη προοπτική.

Επομένως, δημιουργώντας το budget της επόμενης χρονιάς, βάζουμε υψηλότερους στόχους στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας και χαμηλότερους στόχους στις κατηγορίες χαμηλής προτεραιότητας.

Κόστος προϊόντων -Μεικτό κέρδος

Μετά τον στόχο των πωλήσεων, ήρθε η ώρα για τον στόχο της κερδοφορίας, που προκύπτει μέσα από τον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων.

Και σε αυτό το σημείο το να γνωρίζετε αναλυτικά τις κατηγορίες από τις οποίες έρχονται οι πωλήσεις σας είναι πολύ σημαντικό.

Για κάθε κατηγορία πρέπει να λάβετε υπόψη ποιο είναι το markup που έχετε ορίσει ότι ισχύει μεταξύ χονδρικής και λιανικής, καθώς και να υπολογίσετε τις εκπτώσεις που παίρνετε συνολικά από τους προμηθευτές σας.

Για κάθε κατηγορία πρέπει να λάβετε υπόψη ποιο είναι το markup που έχετε ορίσει ότι ισχύει μεταξύ χονδρικής και λιανικής, καθώς και να υπολογίσετε τις εκπτώσεις που παίρνετε συνολικά από τους προμηθευτές σας.

Για το φάρμακο, το markup ορίζεται από το κράτος, επομένως, αυτό που έχετε να κάνετε είναι:

1. Να ορίσετε σε ποιες κατηγορίες φαρμάκου θα στοχεύσετε, ανάλογα με τη συνταγογράφηση των ιατρών της περιοχής σας.

2. Να έρθετε σε συμφωνία με τη φαρμακαποθήκη σας για το εάν θα έχετε έκπτωση ή όχι και

3. Να αποφασίσετε εάν θα προμηθεύεστε απευθείας από κάποιες εταιρίες φαρμάκου, διεκδικώντας μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά αυξάνοντας το απόθεμα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες πρέπει:

1. Να ορίσετε το markup που θέλετε να έχετε ανά κατηγορία,

2. Να επιλέξετε τους βασικούς προμηθευτές με τους οποίους θα συνεργαστείτε και να καθορίσετε εκπτώσεις και πιστωτικά επίτευξης στόχων.

Να θεωρήσετε ότι θα καλύπτετε τα υπόλοιπα από την αποθήκη σας με κέρδος μόνο το markup,

3. Να καθορίσετε τις εκπτώσεις, με τις οποίες θα πουλάτε προς τους καλούς σας πελάτες και

4. Να καθορίσετε τι γίνεται σε περιπτώσεις επιστροφών ληγμένων προϊόντων (για ασφάλεια υπολογίστε ένα ποσοστό 1-2% επί των πωλήσεων ως κόστος απομείωσης αξίας εμπορεύματος, απωλειών λόγω κλοπών ή ληγμένων).

Με βάση τα παραπάνω, θα προκύψει το κόστος των προϊόντων για κάθε κατηγορία.

Ποιο είναι το μεικτό κέρδος με το οποίο εν τέλει δουλεύετε;

Θα το βρείτε αφαιρώντας το κόστος προϊόντων από τις πωλήσεις σας.

Συνήθως η άποψη που επικρατεί είναι ότι το μεικτό κέρδος είναι το markup.

Αυτό είναι λάθος και μπορούμε να το καταλάβουμε στο παρακάτω παράδειγμα:

Έστω ότι ένα προϊόν έχει χονδρική τιμή 10€ και mark up 35%.

Ποια είναι η κερδοφορία του;

Η Λιανική τιμή σύμφωνα με τα παραπάνω είναι 13,5€ και η κερδοφορία του (μεικτό κέρδος) 3,5€/13,5€ = 25,9%

Άρα το mark up 35% ισοδυναμεί σε αυτή την περίπτωση με κερδοφορία 25,9%.

Το κόστος προϊόντος σε αυτή την περίπτωση είναι 100%-25,9%=74,1%

Τα έξοδα κάθε επιχείρησης χωρίζονται σε πάγια (σταθερά) και σε μεταβλητά.

Έξοδα

Τα έξοδα κάθε επιχείρησης χωρίζονται σε πάγια (σταθερά) και σε μεταβλητά.

Πάγια έξοδα ορίζονται το ενοίκιο (ή το ποσό του δανείου σε περίπτωση αγοράς ενός καταστήματος), το κόστος λογιστή, οι μισθοί των υπαλλήλων, οι ασφαλιστικές εισφορές...

Μεταβλητά έξοδα είναι αυτά που μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τη λειτουργία του φαρμακείου ή όχι: π.χ. Ρεύμα, νερό, Τηλέφωνο, αναλώσιμα κ.λπ.

Στη δημιουργία του budget, όσον αφορά τα έξοδα των υπαλλήλων πρέπει να προσέξετε:

Α. Ο μισθός υπολογίζεται ως ονομαστικός (μεικτός),

Β. Να προσθέσετε τις εργοδοτικές εισφορές που προκύπτουν από τους μισθούς (θα σας βοηθήσει ο λογιστής σε αυτό),

Γ. Να υπολογίσετε 14 μισθούς ετησίως και

Δ. Να συμπεριλάβετε τυχόν bonus που θα δώσετε σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Έξοδα marketing

Δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση χωρίς έξοδα προώθησης.

Αυτά ξεκινούν από οτιδήποτε αναφέρει το όνομα του φαρμακείου, όπως υλικά συσκευασίας, κάρτες του φαρμακείου, ποδιές υπαλλήλων και περιλαμβάνουν επίσης έξοδα για βιτρίνες, σημάνσεις ραφιών, ρεγκλέτες, καθώς και κάθε είδους ενέργεια που θα σας βοηθήσει να φτάσετε στον στόχο των πωλήσεων που έχετε θέσει (αυτοκόλλητα βιτρίνας, κρεμαστά, δείκτες ραφιού, σήμανση στην πόρτα κ.λπ.).

Επίσης ένα σύγχρονο έξοδο προβολής είναι και το digital marketing (δημιουργία ενός web site…).

Άλλα έξοδα

Στα άλλα έξοδα έχετε συνήθως τα έξοδα που αφορούν την υποστήριξη του φαρμακείου (Αμοιβή σε συμβούλους, λογιστές, διακοσμητές, μηχανογράφηση… κ.λπ.).

Προϋπολογισμός του Καθαρού κέρδους προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

Το καθαρό κέρδος προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης από το μεικτό κέρδος του συνόλου των εξόδων, που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω.

Υπάρχει δάνειο προς Τράπεζα; Τότε αφαιρείτε και τους ετήσιους τόκους που πληρώνετε.

Έχετε επενδύσει σε έπιπλα, υπολογιστές κ.λπ.; Τότε αφαιρείτε την ετήσια απόσβεση όπως θα σας την ορίσει ο λογιστής σας.

Αφαιρώντας τα παραπάνω, μένει το καθαρό κέρδος προ φόρων.

Τη φορολογία που αντιστοιχεί μπορεί να σας την υπολογίσει ο λογιστής σας, τουλάχιστον ως ένα ποσοστό, με βάση την ισχύουσα κλίμακα φορολόγησης.

Παρακολούθηση

Εάν το να ετοιμάσετε ένα budget σας φαίνεται «βουνό», πρέπει να γνωρίζετε ότι αφού το ετοιμάσατε, είσαστε μόλις στο 50% της δουλειάς.

Το υπόλοιπο 50% (και για κάποιους και παραπάνω) είναι να το παρακολουθείτε κάθε μήνα.

Με την παρακολούθηση, είστε σε θέση να προλαμβάνετε και να κάνετε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Συμπέρασμα

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω, ότι όσο τα περιθώρια κέρδους και οι πωλήσεις στενεύουν, τόσο η διαχείριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Και εάν ήδη γνωρίζετε ότι η διαχείριση των αποθεμάτων είναι πολύ σημαντική για το θέμα της ρευστότητας, η δημιουργία και παρακολούθηση του budget του φαρμακείου σας είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί αποτελεί τη βάση για την λειτουργία της επιχείρησης σας με ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό να το κάνετε μόνοι σας, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα δίκτυο φαρμακείων ή σε έναν σύμβουλο φαρμακείου, που και θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τους στόχους σας και να σας δείξει τον δρόμο για ανάπτυξη και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ BUDGET

- Ξεκαθάρισε το προφίλ που θέλεις να έχει το φαρμακείο σου σε λίγα χρόνια,

- Χρησιμοποίησε ένα πλήρες μηχανογραφικό με κατηγορίες και πλήρες αρχείο ως βάση,

- Βάλε υψηλότερους στόχους στις κατηγορίες προτεραιότητας,

- Επένδυσε στο ανθρώπινο δυναμικό,

- Ενδυνάμωσε τις εμπορικές σου συμφωνίες,

- Επένδυσε στο marketing και

- Παρακολούθησέ το κάθε μήνα και κάνε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Στέλιος Μουσαμάς, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS, Ομίλου Lavipharm
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων