fbpx

Περιθώρια Κέρδους και Οικονομική Διαχείριση

Οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία επιβάλλουν αποφασιστικούς χειρισμούς, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακών λειτουργιών.

Τελικά, με τι ποσοστό κέρδους λειτουργεί το φαρμακείο σας;

Μήπως το ποσοστό κέρδους σας ροκανίζεται καθημερινά;

Ποιες διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν για τη διασφάλισή του στο επιθυμητό επίπεδο;

Περιθώρια Κέρδους και Οικονομική Διαχείριση.

Αβεβαιότητα είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τη φάση που διανύει η παγκόσμια κοινότητα.

Αβεβαιότητα για το βάθος, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που κάνει αισθητή την παρουσία της με τους ρυθμούς της οικονομικής δραστηριότητας να επιβραδύνονται και τις χρηματιστηριακές αξίες να δέχονται ισχυρά πλήγματα.

Η σύγχρονη επιχείρηση, που στην περίπτωσή μας δεν είναι άλλη από το φαρμακείο, οφείλει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον που λειτουργεί, κυρίως όταν αυτό γίνεται λιγότερο ευνοϊκό.

Διαφορετικά οικονομικά μεγέθη

Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, ας κάνουμε μια ενδοσκόπηση και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στον υπολογισμό του κέρδους της επιχείρησής μας, θα πρέπει να κάνουμε 2 σημαντικές παραδοχές:

1η Παραδοχή: Όλα τα φαρμακεία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Είναι επιχειρήσεις και επομένως παράλληλα με τον θεσμικό τους ρόλο στη δημόσια υγεία, ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος.

2η Παραδοχή: Δεν είναι όλα τα φαρμακεία ίδια όσον αφορά την οικονομική τους ανάλυση.

Παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα έσοδα, στις δαπάνες και στους φόρους που πληρώνουν.

Στα έσοδα, είναι ευνόητο ότι συναντάμε φαρμακεία με μηνιαίο τζίρο αρκετών χιλιάδων ευρώ έως κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Διαφέρουν επίσης, στο ποσοστό του τζίρου τους που οφείλεται σε πώληση παραφαρμάκων (μπορεί να κυμαίνεται από 3-50%).

Στις δαπάνες διαφέρουν τόσο στις σταθερές όσο και στις μεταβλητές.

Για παράδειγμα, το ενοίκιο καταστήματος (σταθερή δαπάνη) που στεγάζει φαρμακείο σε κεντρικό δρόμο μεγάλης πόλης μπορεί να αγγίζει τα 4.000€, αντίθετα το ενοίκιο καταστήματος που στεγάζει φαρμακείο σε χωριό της επαρχίας μπορεί να περιορίζεται στα 400€.

Επίσης, οι δαπάνες για το προσωπικό (μεταβλητή δαπάνη) διαφέρουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στο φαρμακείο και τα προσόντα τους.

Τέλος, ο φόρος που επιβαρύνει τα φαρμακεία δεν είναι ενιαίος.

Κυμαίνεται από περίπου 20% έως 40%, αναλόγως με τη νομική μορφή της επιχείρησης (εταιρεία ή ατομική επιχείρηση).

Μπορεί να διαφέρει ακόμα και ο Φ.Π.Α., ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται το φαρμακείο.

Επομένως, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι μάλλον δεν ταιριάζει στην περίπτωση του φαρμακείου ένας γενικευμένος τύπος προσδιορισμού του κέρδους, διότι οι διαφορές στα οικονομικά μεγέθη που παρατηρούνται ανάμεσά τους δεν το επιτρέπουν.

Ωστόσο, ο κάθε φαρμακοποιός - μάνατζερ αξιοποιώντας βασικές αρχές και τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, είναι δυνατό να υπολογίσει το κέρδος του δικού του φαρμακείου.

Όταν μιλάμε για κέρδος, σε ποιον οικονομικό όρο αναφερόμαστε;

Μιλώντας για κέρδος

Όταν μιλάμε για κέρδος, σε ποιον οικονομικό όρο αναφερόμαστε;

Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στο καθαρό κέρδος, το οποίο είναι ένα μέγεθος διαφορετικό από το περιθώριο κέρδους, το mark-up, το ποσοστό μικτού κέρδους, το λειτουργικό κέρδος και το κέρδος προ φόρων.

Περιθώριο κέρδους

Για να υπολογίσουμε το περιθώριο κέρδους, αρκεί να αφαιρέσουμε από την καθαρή τιμή πώλησης το κόστος κτήσης προϊόντος:

Περιθώριο κέρδους = Καθαρή τιμή Πώλησης - Κόστος κτήσης

(Στα μεγέθη αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Ποσοστό Mark-up

Περιθώριο κέρδους διατυπωμένο ως % του Κόστους κτήσης

Παράδειγμα: Τιμή Αγοράς: 20 €, Τιμή Πώλησης: 25 €, Περιθώριο κέρδους: 5 €

% mark-up: 5 Χ (100/20) = 25%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

Περιθώριο κέρδους διατυπωμένο ως % της λιανικής τιμής πώλησης

Παράδειγμα: Τιμή Αγοράς: 20 €, Τιμή Πώλησης: 25 €, Περιθώριο κέρδους: 5 €

Ποσοστό μικτού κέρδους: 5 Χ (100/25) = 20%

Λειτουργικό κέρδος

Μικτό Κέρδος - Συνολικές Δαπάνες (χωρίς αποσβέσεις και φόρους)

Κέρδος προ φόρων

Λειτουργικό κέρδος - αποσβέσεις

Καθαρό κέρδος

Κέρδος προ φόρων - φόροι

Αφού πραγματοποιήσουμε τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους της επιχείρησής μας, το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσουμε τις συνθήκες μεγιστοποίησής του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την αξία των πωλήσεων, το κόστος κτήσης προϊόντων, τις δαπάνες και τους φόρους που επιβαρύνουν την επιχείρηση.

Αφού πραγματοποιήσουμε τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους της επιχείρησής μας, το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσουμε τις συνθήκες μεγιστοποίησής του.

Η παρακάτω εξίσωση φανερώνει πως μπορεί να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση του κέρδους:

[Πωλήσεις x Μικτό Ποσοστό Κέρδους] - [Δαπάνες + Φόροι]

= Καθαρό Κέρδος

Για τη μεγιστοποίηση του καθαρού κέρδους θα πρέπει:

Α. Να επιδιώξουμε αύξηση των πωλήσεών μας.

Β. Να στοχεύσουμε στη μεγιστοποίηση του % ποσοστού μικτού κέρδους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με μείωση του κόστους κτήσης ή με αύξηση της λιανικής τιμής πώλησης.

Το κόστος κτήσης μειώνεται όταν διαπραγματευόμαστε καλύτερα με τους προμηθευτές μας τις εκπτώσεις και την πιστωτική πολιτική.

Η αύξηση της λιανικής τιμής πώλησης είναι ικανή να μεγιστοποιήσει το % ποσοστό μικτού κέρδους και εφαρμόζεται κυρίως όταν η ζήτηση των προϊόντων δεν είναι ελαστική.

Γ. Να περιορίσουμε τις δαπάνες και όπου είναι εφικτό (μετά από συμβουλή φοροτεχνικού) τους φόρους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σταθερές Δαπάνες μη ελεγχόμενες

Δαπάνες που υφίστανται σε προκαθορισμένα ποσά και δεν συνδέονται με τις πωλήσεις:

- Ενοίκια,

- Κοινόχρηστα,

- Δημοτικά τέλη,

- Απόσβεση,

- Τόκοι και

- Επαγγελματική ασφάλιση (πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης).

Το κόστος κτήσης μειώνεται όταν διαπραγματευόμαστε καλύτερα με τους προμηθευτές μας τις εκπτώσεις και την πιστωτική πολιτική.

Σταθερές Δαπάνες ελεγχόμενες

Αυτές οι δαπάνες δεν αυξάνονται με τις πωλήσεις, αλλά μπορούν να ελεγχθούν:

- Ενέργεια (ΔΕΗ, υγραέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο),

- Τηλέφωνο,

- Ύδρευση και αποχέτευση,

- Επισκευές και συντήρηση,

- Οδοιπορικά,

- Εισφορές και συνδρομές,

- Δωρεές και χορηγίες και

- Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόρος).

Μεταβλητές δαπάνες

Αυξάνονται με τον τζίρο της επιχείρησης, αλλά όχι με σταθερή αναλογία.

Εντάσσονται σε 2 κατηγορίες:

1. Δαπάνες Προσωπικού και

2. Άλλες μεταβλητές δαπάνες (Διαφήμιση & Προβολή, Υλικά συσκευασίας, Μεταφορικά, Προμήθειες Πιστωτικών Καρτών, Γραφική Ύλη).

Αυξάνοντας την κερδοφορία

Έχοντας στα χέρια μας χρήσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του κέρδους της επιχείρησής μας, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να διερευνήσουμε την κερδοφορία της και να τη μεγιστοποιήσουμε.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κερδοφορία της επιχείρησής μας εξαρτάται, όχι μόνο από το ονομαστικό μικτό κέρδος (ποσοστό κέρδους που προκύπτει από την πώληση μιας μονάδας προϊόντος), αλλά και από την ταχύτητα ανακύκλωσης (πόσες φορές ανακυκλώνεται το εμπόρευμα που διατηρούμε).

Συμφέρον της επιχείρησης είναι να πουλάει ταχυκίνητα προϊόντα με χαμηλό μικτό κέρδος, αντί για αργοκίνητα προϊόντα με σχετικά υψηλό μικτό κέρδος.

Ο ιδανικός συνδυασμός, φυσικά, είναι η πώληση ταχυκίνητων προϊόντων με μεγάλο περιθώριο μικτού κέρδους.

Η οικονομική διαχείριση του φαρμακείου απαιτεί στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις ειδικά στις ημέρες μας που το κέρδος μας ροκανίζεται καθημερινά με μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, τη μη αποζημίωση όλο και περισσότερων φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία, μεγαλύτερες συσκευασίες, μικρότερες εκπτώσεις από τους προμηθευτές και αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα.

Και ενώ τα μηνύματα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι δυσοίωνα με έντονη κινδυνολογία για μείωση του ποσοστού κέρδους του φαρμακοποιού, ας είμαστε έτοιμοι για διορθωτικές κινήσεις.

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων