fbpx

Πώς να Επιλέξετε τα Προϊόντα και να Μειώσετε το Στοκ σας

Η συνεχής εξέλιξη της μηχανογράφησης στο φαρμακείο τα τελευταία χρόνια φέρνει στην επιφάνεια θέματα διαχείρισης, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και μειώνουν την απόδοσή του ως επιχείρηση.

Πώς να μειώσετε το στοκ σας.

Ένα πολύ σύνηθες θέμα αφορά την αποθήκη και συγκεκριμένα, τόσο το υπερβολικό επίπεδο αποθεμάτων σε αξία, όσο και το εσφαλμένο μίγμα προϊόντων.

Το τελικό διακύβευμα είναι η κερδοφορία και η βιωσιμότητα του φαρμακείου!

Πώς δημιουργείται μία υπερμεγέθης αποθήκη;

Με τον αλόγιστο τρόπο παραγγελιών!

Η τοποθέτηση παραγγελιών με μόνο κριτήριο την εμπορική πολιτική και τις προσφορές των προμηθευτών, χωρίς συνεκτίμηση της εμπορικής δυνατότητας και στόχευσης του φαρμακείου είναι η συνήθης αιτία.

Αλλά αν είναι τόσο απλά κατανοητό, γιατί συμβαίνει στην πράξη;

Γιατί ο υπεύθυνος παραγγελιών του φαρμακείου δεν μεριμνά ώστε να συνεκτιμήσει τις άλλες παραμέτρους και τελικά κάνει μεγάλες παραγγελίες;

Δεν υπάρχει η δυνατότητα ειδικού συνεργάτη προμηθειών, αλλά ο ίδιος ο φαρμακοποιός λειτουργεί σε πολλούς παράλληλους ρόλους ταυτόχρονα, κάτω από την πίεση των οποίων πρέπει να κάνει και τις παραγγελίες του.

Έτσι, δυσκολεύεται να κάνει πρόγραμμα παραγγελιών και να μελετήσει την κάθε παραγγελία σε βάθος.

Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του θέματος;

Μία ορθόδοξη διαδικασία βελτιστοποίησης της επιλογής προϊόντων στο φαρμακείο και εξορθολογισμού της αναπλήρωσης των αποθεμάτων είναι η λύση.

Βέβαια, «ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους», πόσο μάλλον στο εμπόριο.

Δεν υπάρχει μόνο μία σωστή διαδικασία.

Αλλά, αυτό δεν εμποδίζει την υιοθέτηση καλών επιχειρηματικών πρακτικών, που συνδυαστικά και με ποσόστωση προσαρμοσμένη στο κάθε φαρμακείο ξεχωριστά, συντείνουν στην επιτυχή διάρθρωση της αποθήκης και προβολή των ειδών.

Γενικό σχέδιο κατηγοριών οίκων και προϊόντων

Η επιλογή κατηγοριών, προϊόντων και οίκων γίνεται αρχικά από τα βασικά και με μεγάλη ζήτηση προϊόντα, τα οποία δεν πρέπει να λείπουν από τα ράφια του φαρμακείου.

Αυτή η βασική επιλογή συνήθως αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό μόνο των προϊόντων, που όμως αποδίδουν το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων. 

Αυτά τα βασικά προϊόντα ανήκουν σε ένα πλήθος κατηγοριών και προέρχονται από ένα πλήθος οίκων, που συνήθως έχουν όλα τα φαρμακεία.

Σε αυτά, το κάθε φαρμακείο συμπληρώνει μία ιδιαίτερη επιλογή πρόσθετων προϊόντων, ανάλογα με τον ιδιαίτερο εμπορικό χαρακτήρα του.

Γενικά, ένα μεσαίο φαρμακείο διακινεί περίπου 5.500 παραφάρμακα, 2.300 φάρμακα, 300 ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και 250 οίκους παραφαρμάκων.

Μία πιο προσεκτική επιλογή θα μπορούσε να του επιτρέψει λειτουργία με λιγότερο από τα μισά παραφάρμακα και οίκους, χωρίς ουσιαστική μείωση της εμπορικής επίδοσής του.

Επιλέξτε κατάλληλα προϊόντα για την αποθήκη σας

Τοποθέτηση στα ράφια

Σαν βασική αρχή, τα ράφια πρέπει να είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες προϊόντων.

Η θέση και ο χώρος που θα δοθεί σε κάθε προϊόν είναι ανάλογα των πωλήσεών του. Βεβαίως, η απλή αυτή προσέγγιση πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλες παραμέτρους, όπως ενίσχυση κατηγοριών υψηλής κερδοφορίας, διαδρομές που ακολουθούν οι πελάτες μέσα στον χώρο, εμπορική πολιτική ανά εποχή κλπ.

Το μεγάλο φυσικό μέγεθος του φαρμακείου, συχνά οδηγεί σε μεγάλα αποθέματα.

Τα ράφια είναι πολλά με πλήθος προϊόντων να στοιβάζονται επάνω τους, για να φαίνονται γεμάτα.

Σωστό είναι αυτό, αλλά, αν δεν πραγματοποιούνται ενέργειες προώθησης που να αυξήσουν κατ’ αναλογία τις πωλήσεις, τότε, επηρεάζεται αρνητικά η ρευστότητα και η συνολική εμπορική επίδοση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρειάζεται προσεκτικός εμπορικός σχεδιασμός για την υποστήριξη του μεγέθους του χώρου με αποφυγή υπερ-αποθήκευσης προϊόντων.

Εκπτωτικές πολιτικές οίκων

Οι οίκοι, στην προσπάθειά τους να πωλήσουν μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, παρέχουν δελεαστικές προσφορές έναντι μεγάλων παραγγελιών.

Μέσω αυτών, το φαρμακείο μπορεί να επιτύχει μείωση του κόστους κτήσης και συνεπώς περισσότερο ανταγωνιστική τιμή πώλησης ή μεγαλύτερη κερδοφορία.

Η, κατά τα άλλα, θεμιτή αυτή διαδικασία συχνά οδηγεί σε μεγάλες παραγγελίες, χωρίς πραγματική δυνατότητα προώθησης.

Η αξιοποίηση των προσφορών των οίκων απαιτεί πιο προσεκτική αντιμετώπιση.

Η αποσπασματική προσέγγιση, οδηγεί με βεβαιότητα σε «βαριά» αποθήκη.

Απαιτεί ετήσιο σχεδιασμό, συνδεδεμένο με ένα λεπτομερειακό πρόγραμμα πωλήσεων και ενεργειών προώθησης προς υποστήριξή του.

Επίσης, απαιτεί συνεχή στενή διαχείριση του σχεδιασμού αυτού.

Επίπεδο αποθεμάτων

Οι χρόνοι παράδοσης των φαρμακαποθηκών και των διάφορων οίκων, δείχνουν ότι μία τήρηση αποθεμάτων για κάλυψη πωλήσεων 15 ημερών στα φάρμακα και 45 ημερών στα παραφάρμακα, είναι ένας καλός στόχος.

Επακόλουθα, ένα λογικό επίπεδο αποθεμάτων υπολογίζεται στο 4% των ετήσιων καθαρών πωλήσεων σε φάρμακα και στο 12% των ετήσιων καθαρών πωλήσεων σε παραφάρμακα. Κάποιες μικρές προσωρινές εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν για εποχικά προϊόντα.

Οργάνωση παραγγελιών

Το κομβικό σημείο ελέγχου της αποθήκης και αντιμετώπισης των κινδύνων που επισημάνθηκαν παραπάνω είναι η τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η συμπλήρωση της παραγγελίας γίνεται με γνώμονα τα ιστορικά στοιχεία κίνησης κάθε προϊόντος ως προς τις πωλήσεις του, την κυκλοφοριακή ταχύτητα, το υπόλοιπο αποθήκης και την εποχικότητα.

Όποια από τις τέσσερεις παραμέτρους παραγνωρίζεται, δημιουργεί και ένα πρόβλημα.

Τα προβλήματα συσσωρεύονται και δημιουργούν παθητικό από πολύ αργά κινούμενα έως και λιμνάζοντα αποθέματα.

Μία καλή παραγγελία πρέπει να διασφαλίζει επαρκή διαθεσιμότητα προϊόντων για κάθε περίοδο, αλλά και την εξορθολογισμένη αναπλήρωση της αποθήκης, με μείωση ή αύξηση των αποθεμάτων σε ένα λογικό επίπεδο ανά προϊόν.

Κώστας Δημητρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CSA
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων