fbpx

Προστασία και Ασφάλεια στο Φαρμακείο σας

Η προστασία του φαρμακείου σας συνίσταται πρώτα απ’ όλα στον περιορισμό του κινδύνου της ληστείας ή διάρρηξης, τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή μακρόχρονης διακοπής ρεύματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες για τα περιεχόμενα των ψυγείων ή καταψυκτών.

Τέλος, ο φαρμακοποιός οφείλει να προστατεύσει τα ευαίσθητα δεδομένα του υπολογιστή του από πιθανή πειρατεία.

Για την κύρια είσοδο και τα παράθυρα, μπορεί να τοποθετηθεί μηχανική προστασία, όπως μεταλλικό ρολό με κλειδαριές ασφαλείας.

Προστασία κατά της κλοπής και διάρρηξης

Για τη φυσική προστασία του φαρμακείου σας και του περιεχομένου του, είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε όλες τις εξόδους.

Για την κύρια είσοδο και τα παράθυρα, μπορεί να τοποθετηθεί μηχανική προστασία, όπως μεταλλικό ρολό με κλειδαριές ασφαλείας.

Ενώ το εξωτερικό ρολό είναι ιδανικό για την προστασία της βιτρίνας/του παραθύρου, το εσωτερικό είναι πιο αποτελεσματικό κατά της διάρρηξης, καθώς με το σπάσιμο της βιτρίνας ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Από την άλλη, ένα εξωτερικό μεταλλικό ρολό είναι απαραίτητο για την προστασία της πόρτας, που είναι σχετικά εύκολο να παραβιαστεί.

Η προστασία λοιπών σημείων εισόδου στο φαρμακείο, όπως είσοδος εμπορευμάτων, τυχόν παράθυρα κ.λπ δεν πρέπει να παραμεληθεί.

Λογικό είναι να εξοπλιστούν με επιπλέον προστασία όπως εσωτερικά παντζούρια ή μπάρες ασφαλείας.

Η πόρτα επικοινωνίας δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, ιδιαίτερα αν το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να μετακινείται σε αυτούς τους χώρους.

Για περισσότερη ασφάλεια, τα φαρμακεία μπορούν να εξοπλιστούν με συστήματα βίντεο παρακολούθησης, ελεγχόμενα από απόσταση.

Ο φαρμακοποιός μπορεί να το ελέγχει από απόσταση π.χ. με το κινητό του ή μέσω σύνδεσης με ένα απομακρυσμένο σύστημα επιτήρησης με συναγερμό, που ελέγχεται από εταιρία security.

Όπου υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρχει και έξοδος κινδύνου.

Προστασία από πυρκαγιά

Σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια, τα φαρμακεία έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν πυροσβεστήρες που συντηρούνται ετησίως.

Όπου υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρχει και έξοδος κινδύνου.

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως και οι αυτόματες πόρτες επίσης, θα πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο.

Επιπλέον, οι χώροι που περιέχουν εύφλεκτα υγρά θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς.

Προστασία των ηλεκτρικών συσκευών: υπολογιστής, ψυγεία-καταψύκτες

Κάθε ηλεκτρική συσκευή, ειδικά υπολογιστές, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με έναν εξομοιωτή τάσης, προκειμένου να προφυλαχθεί από βραχυκύκλωμα.

Επιπλέον, απαιτείται η προστασία των ψυγείων-καταψυκτών του φαρμακείου, όπου φυλάσσονται ακριβά φάρμακα, αξίας χιλιάδων ευρώ.

Το φαρμακείο πρέπει να έχει έναν επαγγελματικό ψυγείο-καταψύκτη και όχι ένα οικιακό ψυγείο.

Ιδανικά, θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι θερμοκρασίες και οι αποκλίσεις τους, από απόσταση.

Ανιχνευτές θερμοκρασιών, κατάλληλα συνδεδεμένοι με έναν υπολογιστή ή ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο, απεικονίζουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Προστασία των ευαίσθητων δεδομένων

Ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των αρχείων του υπολογιστή του και πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων δεδομένων.

Ο σταθμός εργασίας πρέπει να είναι ασφαλής όπως με χρήση κωδικών και προγράμματα καταπολέμησης ιών.

Επίσης, οι τακτικά λαμβανόμενες αποθηκεύσεις αρχείων να φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία μακριά από το φαρμακείο.

Αν τα ευαίσθητα δεδομένα τηρούνται σε έναν εξωτερικό κεντρικό υπολογιστή, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών, εγκεκριμένος από τις κανονιστικές αρχές.

Τέλος, emails με ευαίσθητα δεδομένα υγείας θα πρέπει να προστατεύονται με επιπλέον κωδικούς ασφαλείας ή με σύστημα κρυπτογράφησης.

Επίσης, οι τακτικά λαμβανόμενες αποθηκεύσεις αρχείων να φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία μακριά από το φαρμακείο.

Βεβαιωθείτε ότι…

Στα φαρμακεία, η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι η μόνη υποχρεωτική ασφάλιση.

Αυτή προορίζεται να καλύψει πράξεις ή παραλείψεις του φαρμακοποιού ή συνεργάτη του κατά τη νόμιμη άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Παρ' όλα αυτά, οι φαρμακοποιοί επιλέγουν συχνά περισσότερες ασφαλιστικές καλύψεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την γενική αστική ευθύνη προς τρίτους, που προστατεύει από ατυχήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του φαρμακείου ή την εργασία, καλύψεις για φωτιά, σεισμό, φυσικά φαινόμενα, κλοπές και διαρρήξεις, περιεχόμενο φαρμακείου και άλλες.

Πώς να καταπολεμήσετε περιστατικά κλοπής

Σήμερα οι αντικλεπτικές τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Συστήματα βιντεοπαρακολούθησης πολύ υψηλής ευκρίνεια, εποπτεύουν χώρους με μεγαλύτερη ακρίβεια και συχνά είναι συνδεδεμένα με σύστημα συναγερμού στην είσοδο του φαρμακείου.

Tο πρόβλημα των φαρμακοποιών για την καταπολέμηση της κλοπής δεν είναι τόσο η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, όσο η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων να τα αξιοποιήσει.

Συχνά οι συνεργάτες στον πάγκο ή στο εργαστήριο δεν έχουν χρόνο, πολύ περισσότερο δε ο φαρμακοποιός.

Εκεί ακριβώς συμβάλλει η τεχνολογία με ειδικά «έξυπνες» κάμερες, που «καταλαβαίνουν» ότι κάτι συμβαίνει και προειδοποιούν.

Η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει υψηλής ευκρίνειας προβολή, καλύτερη όραση νύκτας και εγγραφή βίντεο.

Οι κάμερες αυτές «ξέρουν» πώς να αναγνωρίσουν ένα πραγματικό κίνδυνο από ασυνήθιστες κινήσεις μέσα στο φαρμακείο.

Βιντεοπαρακολούθηση για καλύτερη δράση

Η ευφυΐα των συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης δεν έγκειται μόνο να ειδοποιεί όταν είναι απαραίτητο, αλλά και να προσαρμόζει τη διαχείριση και μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία και από εκεί σε αντίληψη και γνώση.

Ενώ η διαχείριση σε πραγματικό χρόνο είναι σημαντική, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και μετά, προκειμένου να σχεδιάσουμε μια πιο αποτελεσματική πρόληψη.

Για παράδειγμα, ποιοι οι χώροι του φαρμακείου που εποπτεύονται λιγότερο;

Η βιντεοπαρακολούθηση είναι εργαλείο τόσο για πρόληψη όσο και την αποτροπή κλοπής.

Η επιτήρηση είναι επαρκής μόνο όταν μπορεί να ανατεθεί σε μέλος της ομάδας του φαρμακείου για ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση του συστήματος.

Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο το βράδυ π.χ. με έλεγχο από ένα «έξυπνο» κινητό, αν είναι απαραίτητο, και ο κάτοχος μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση σχετικά με συγκεκριμένο είδος κίνησης από συγκεκριμένο χώρο του φαρμακείου.

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων