fbpx

Business Analytics - Η Συνταγή μιας Επιτυχημένης Αλλαγής στο Επιχειρείν

Πώς να προβούμε σε μια πλήρη ανάλυση της λειτουργίας του φαρμακείου και να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των δεδομένων που συλλέγουμε με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης;

Απλές λύσεις και διαδικασίες είναι πλέον ρεαλιστικές!

Οι θεσμικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επιφέρει σημαντική οικονομική πίεση στη λειτουργία του φαρμακείου, η οποία συνεχίζει να εντείνεται εξαιτίας των αλλαγών που συνεχώς διαταράσσουν τις συνθήκες εμπορίου.

Business Analytics - Η Συνταγή μιας Επιτυχημένης Αλλαγής στο Επιχειρείν

Οι πωλήσεις ειδών φαρμακείου από κανάλια εντατικής λιανικής, η εισαγωγή των γενοσήμων, η διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε προϊόντα φαρμακείου, οι επενδύσεις σε μεγάλα φαρμακεία και οι συνεργασίες ομάδων φαρμακείων, δημιουργούν ένα περιβάλλον δυσμενές για το παραδοσιακό φαρμακείο, σε βαθμό που δύσκολα πλέον επιβιώνει με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι χθες.

Η εκτέλεση συνταγών από μόνη της δεν μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία του φαρμακείου.

Πρέπει να λειτουργήσει με άλλον τρόπο, να πράξει διαφορετικά από το χθες, να αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να διεκδικήσει με ρεαλιστικές πιθανότητες την κερδοφορία του. 

Οι συνθήκες ανταγωνισμού μάλιστα είναι τόσο έντονες, που στην πραγματικότητα καλούν τον φαρμακοποιό να αποφασίσει και να αξιοποιήσει εντελώς, όλα εκείνα τα στοιχεία που διαθέτει και που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική αξία στο φαρμακείο του. 

Τίποτα το διαφορετικό από την κατάσταση την οποία βιώνουν τα φαρμακεία, κατά το μάλλον ή ήττον, σε όλον τον κόσμο!

Η συνταγή της αλλαγής βέβαια, δεν είναι ίδια για όλα τα φαρμακεία. 

Κάθε ένα πρέπει να εξακριβώσει και να αξιοποιήσει τις ανταγωνιστικές του δυνατότητες από μόνο του.

«Και πως μπορεί να το κάνει αυτό;»

Με την εμπειρία και τη σκέψη του φαρμακοποιού, αλλά και με τη λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας του. 

Το πρώτο είναι εύλογο και συνιστά την παραδοσιακή πρακτική. 

Το δεύτερο αναδύεται ως μία ευκαιρία μέσα από πλήθος κινδύνων και έχει αξία να συζητηθεί περισσότερο.

Αξιοποιώντας τα Δεδομένα των Προγραμμάτων Διαχείρισης

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είναι το ότι πλέον όλα τα φαρμακεία διαθέτουν υπολογιστικά συστήματα και εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης. 

Η εισαγωγή αυτών έγινε για να μπορέσει το φαρμακείο να ανταποκριθεί στις θεσμικές του υποχρεώσεις. 

Όμως, εξυπηρέτησε και στην εξοικείωση του φαρμακείου με την πληροφορική, ώστε σήμερα, όλα τα φαρμακεία να αξιοποιούν σε κάποια μικρή έως μεγάλη έκταση τις πρόσθετες δυνατότητες που διαθέτουν τα προγράμματά τους.

Πέρα από την εκτέλεση συνταγής, άλλοι προσπαθούν να καταχωρούν σωστά όλες τις αγορές και πωλήσεις, άλλοι πηγαίνουν παραπέρα και προσπαθούν να τηρήσουν σωστή αποθήκη, άλλοι ακόμα παραπέρα, για να μελετήσουν την κινητικότητα των ειδών τους και άλλοι θέτουν επί πλέον σε λειτουργία συστήματα πιστότητας του πελατολογίου τους...

Για όλους όμως ένα είναι βέβαιο: έχουν συσσωρεύσει πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων στους υπολογιστές τους και κυρίως συνεχίζουν να συσσωρεύουν ακόμα μεγαλύτερο και θα συνεχίσουν να συσσωρεύουν ασταμάτητα. 

Ακριβώς αυτός ο όγκος δεδομένων αποτελεί ένα φυσικό πλούτο και μία αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τη διοίκηση του φαρμακείου, που εν πολλοίς παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Η Λιανική γενικά είναι ένας εμπορικός τομέας που εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων. 

Εάν προστεθούν σε αυτόν τα δεδομένα που συσσωρεύονται από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, εύκολα γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του όγκου δεδομένων κάθε φαρμακείου. 

Εκεί κρύβονται οικονομικά στοιχεία, εμπορικά στοιχεία, συνθήκες αγοράς, δημογραφικά δεδομένα και κυρίως συμπεριφορές πελατολογίου!

Η αξιοποίηση του πλούτου που περικλείουν αυτά τα δεδομένα είναι ένα αιτούμενο, που το φαρμακείο δεν είναι σε θέση να αγνοήσει. 

Το πώς αυτά τα δεδομένα έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν την κερδοφορία της ιδιαίτερης αυτής επιχείρησης είναι ένα επιτακτικό αιτούμενο χωρίς εύλογη απάντηση.

Η αξιοποίηση του πλούτου που περικλείουν αυτά τα δεδομένα είναι ένα αιτούμενο, που το φαρμακείο δεν είναι σε θέση να αγνοήσει. 

Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Ανάλυσης της Πληροφορίας

Η διαχείριση και η αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να είναι νέα ανάγκη για το φαρμακείο, αλλά είναι παλιά πλέον για άλλους κλάδους της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. 

Ειδικά στη Λιανική, η ανάγκη εντάθηκε σε υπερμεγέθη κλίμακα με την εισαγωγή του Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας, προώθησης και πραγματοποίησης συναλλαγών. 

Οι επιχειρήσεις, μετά την πρωτοεμφάνισή του, αναγκάστηκαν να αξιοποιήσουν τα συσσωρευόμενα δεδομένα τους για να κάνουν πιο αποτελεσματική και αποδοτική τη λειτουργία τους, για να προλάβουν να φτάσουν στον πελάτη πριν τον ανταγωνισμό, για να βελτιώσουν το καλάθι προϊόντων τους και για να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία συναλλαγής στον πελάτη τους. 

Δηλαδή, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης και κερδοφορίας.

Στη διαδικασία αυτή ήρθε αρωγός η τεχνολογία, η οποία άρχισε να μιλάει για Big Data, Business Intelligence, Data Analytics, για να δημιουργεί συστήματα διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, τα οποία συνθέτουν την έννοια του Business Analytics και υπηρετούν την εξής διαδικασία:

Δεδομένα > Πληροφορία > Βαθιά Γνώση
> Απόφαση > Δράση

Αυτή η διαδικασία, η εξαγωγή της πληροφορίας από μεγάλο όγκο συχνά ετερογενών δεδομένων, με περαιτέρω ανάλυση για τη βαθιά κατανόηση φαινομένων που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων και την επακόλουθη πραγματοποίηση δράσεων, είναι αυτό που εννοεί ο όρος Business Analytics.

Για να περιλάβει και τον σκοπό ύπαρξής του για το φαρμακείο, θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

Business Analytics είναι η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης του φαρμακείου.

Συχνά, ο όρος συγχέεται από σφάλμα ή και σκοπό με τα reports, τους report generators, τις γραφικές απεικονίσεις, τα προγράμματα επεξεργασίας πινάκων και άλλα, τα οποία όμως είναι συνοδευτικά των «διαχειριστικών προγραμμάτων». 

Τα προγράμματα που πραγματοποιούν business analysis είναι διαφορετικά και πραγματεύονται τη μετατροπή των δεδομένων σε «actionable information», όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει εισαγάγει νέες διαδικασίες στη διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, σε βαθμό που έχει επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας ολόκληρων επιχειρήσεων, μέχρι το σημείο, σήμερα να μιλάμε για data-driven processes και data-driven businesses.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Φαρμακείο;

Τώρα λοιπόν, θα μου πείτε, και το ελληνικό φαρμακείο θα γίνει data-driven business από τη μια μέρα στην άλλη;

Θα ήταν ουτοπία να το ισχυριστώ.

Όμως, αυτή είναι η κατεύθυνση και το φαρμακείο μας συσσωρεύει έναν όγκο δεδομένων, που ποιοτικά και ποσοτικά μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο τη διοίκησή του.

Τα business analytics μπορούν να υποστηρίξουν το φαρμακείο σε πολλαπλούς τομείς με εύκολη, άμεση, διαδραστική και συνδυαστική πληροφόρηση όπως ενδεικτικά:

1. Ανάλυση πωλήσεων
o Ανάλυση τζίρου, κόστους, περιθωρίου κέρδους, ποσοτήτων ανά προϊόν, κατηγορία και Οίκο.
o Στατιστικά κίνησης ανά ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνα κλπ.
o Σύγκριση τρέχοντος και περασμένων ετών.
o Σύγκριση τρέχουσας περιόδου με αντίστοιχες περασμένες περιόδους, ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους.

2. Ανάλυση αγορών
o Ανάλυση τιμής κτήσης και τελευταίας τιμής αγοράς ανά προμηθευτή.
o Χαμηλότερη τιμή αγοράς από οποιονδήποτε προμηθευτή.
o Βελτιστοποίηση προγραμματισμού αγορών.

3. Ανάλυση αποθήκης εμπορευμάτων
o Ανάλυση αποθήκης σε αξίες και ποσότητες ανά είδος, κατηγορία, Οίκο.
o ABC ανάλυση ειδών για τον γρήγορο προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών.
o Ανάλυση κινητικότητας ειδών για τη βελτιστοποίηση της συχνότητας αγορών και του χρονισμού αναπλήρωσης.

4. Ανάλυση πελατολογίου:
o Στοιχεία αγοραστικού προφίλ.
o Μελέτη συμπεριφορών, αγοραστικής δύναμης και συχνότητας αγορών.

5. Ανάλυση κάλυψης τοπικής κοινωνίας από ιατρική κοινότητα
o Ανάλυση ιατρού, συνταγογράφησης, ασθενούς, Ταμείου.

6. Marketing
o Ανάλυση αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων κατηγοριών.
o Ανάλυση απόδοσης δράσεων προώθησης.

Και κάτι περισσότερο...

Ο βαθμός ανάλυσης των business analytics φθάνει σε τέτοιο προχωρημένο σημείο, που πέρα της ανάλυσης, επιτρέπει και νέους τρόπους εργασίας μέχρι σήμερα, διαθέσιμους στις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο.

Παραδείγματος χάρη:

1. Διαχείριση προσωπικού, εύκολα, αυτόματα, χωρίς διαχειριστικό φόρτο εργασίας
o Στοχοθέτηση και διαχείριση στόχων πωλήσεων.
o Ανάλυση πωλήσεων προσωπικού.
o Υπολογισμός και διαχείριση κινήτρων παραγωγικότητας.

2. Διαχείριση ετήσιων πιστωτικών συμφωνιών με Οίκους
o Ευέλικτη, απλή καταχώρηση συμφωνιών.
o Παρακολούθηση πραγματοποίησης συμφωνιών μέρα με τη μέρα.
o Ανάλυση προσδοκώμενης κερδοφορίας.
o Επιμερισμός κερδοφορίας ανά είδος, κατηγορία, Οίκο συμφωνίας.

Και βέβαια αυτό δεν είναι το τέλος!

Tα business analytics θα προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στη διαχείριση της θεραπευτικής συμμόρφωσης, όταν αυτή εισαχθεί στο φαρμακείο μας.

Συνοψίζοντας, θα τονίσω ότι τα business analytics είναι το εύλογο συμπλήρωμα της διαχειριστικής μηχανογράφησης, που εξυπηρετεί στη μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία, επάνω στην οποία μπορεί να αναληφθεί δράση. 

Και ως τέτοιο, προσφέρει ανεξάντλητες δυνατότητες, εφ’ όσον οι επιστήμονες πληροφορικής δημιουργήσουν εστιασμένες εφαρμογές για άμεση εκμετάλλευση από το φαρμακείο, για τα φαρμακεία που εφαρμόζουν σύγχρονες αρχές και πρακτικές διοίκησης επιχείρησης και επιθυμούν μια επιτυχημένη αλλαγή στο επιχειρείν!

Κώστας Δημητρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της CSA
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων