fbpx

Piktocare: Ενισχύοντας τον Φαρμακοποιό στην Παροχή Οδηγιών Ορθής Χρήσης των Φαρμάκων!

Με επίκεντρο την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής στον χώρο της υγείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing Partner της GET2WORK μας μιλάει για την πορεία της εταιρίας και για την καινοτόμο υπηρεσία Piktocare.

Piktocare: Ενισχύοντας τον φαρμακοποιό στην παροχή οδηγιών ορθής χρήσης των φαρμάκων!

Μια πρωτοπόρο υπηρεσία που οφείλει να υιοθετήσει ο κάθε σύγχρονος φαρμακοποιός που ενδιαφέρεται να παρέχει φροντίδα αιχμής στους πελάτες του.

PHARMACY Management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ποια είναι η GET2WORK και ποια η πορεία της μέχρι σήμερα στην Ελληνική αγορά της υγείας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ: Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2013 έχοντας ως επίκεντρο την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής στον χώρο της υγείας.

Στην πορεία της, εντάχθηκαν στελέχη με συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία, συνάφθηκαν αποκλειστικές εμπορικές συνεργασίες και διευρύνθηκε σημαντικά το πελατολόγιο, μέσω συνεργασιών με πάνω από 50 εταιρίες στον χώρο του φαρμάκου και του ευρύτερου χώρου της υγείας.

Σήμερα, κατέχει πρωτοποριακό και αναγνωρισμένο ρόλο στην καθοδήγηση και ανάπτυξη εταιριών και επαγγελματιών υγείας προς την καινοτομία.

P.M & E: Ποιος είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού στην προσήλωση του ασθενούς στις ιατρικές συστάσεις σχετικά με την ορθή λήψη του φαρμάκου και την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας του;

Κ.Β.: Το μεγαλύτερο εμπόδιο που περιορίζει τη σωστή χρήση των φαρμάκων φαίνεται πως είναι η έλλειψη σημαντικών πληροφοριών και αποτελεσματικών συμβουλών για τη θεραπεία.

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς, ότι λιγότεροι από τους μισούς επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου παρέχουν στους ασθενείς ολοκληρωμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων.

Επιπλέον, το 70% των προφορικών οδηγιών που δίνονται κατά την επίσκεψη στον γιατρό δεν απομνημονεύονται τελικώς από τον ασθενή.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της φαρμακευτικής μέριμνας προς τον ασθενή, ο φαρμακοποιός καλείται να επιβεβαιώσει την κατανόηση των ιατρικών πληροφοριών και να παρέχει επιπρόσθετες εξειδικευμένες συμβουλές.

Ο ασθενής δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει το φαρμακείο χωρίς να γνωρίζει τον ορθό τρόπο λήψης, εφαρμογής ή φύλαξης του χορηγούμενου φαρμάκου.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι να βοηθήσει τον ασθενή εν γένει, να αποκτήσει εμπιστοσύνη και προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή για τη βελτίωση της υγείας του.

P.M & E: Πώς συμβάλλετε στην ενίσχυση και διευκόλυνση του φαρμακοποιού στην αποτελεσματική παροχή οδηγιών χρήσης των φαρμάκων;

Κ.Β.: Από τις αρχές του έτους, ξεκινήσαμε τη διάθεση στην ελληνική αγορά της υπηρεσίας Piktocare, την ολοκληρωμένη λύση σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων με τη χρήση εικονογραμμάτων σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών.

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες είναι ειδικά σχεδιασμένες να επικοινωνούν πληροφορίες για την ορθή χρήση των φαρμάκων, με εύκολο, γρήγορο και ευρύ τρόπο για τους φαρμακοποιούς και απλό, ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους ασθενείς.

Η σήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων έχει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση βασικών πληροφοριών σχετικά με τον σωστό τρόπο χρήσης των φαρμάκων.

Πληροφορίες, σχετικά με την εφαρμογή ή τη φύλαξη, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα συστατικά και τη συστηνόμενη δοσολογία, περιγράφονται πλέον με τη μορφή εικονογραμμάτων.

Η επιστημονική έρευνα σε βασικές σειρές των εικονογραμμάτων, επικυρώνει την κατανόηση, αποδοχή και αποτελεσματικότητά τους στους ασθενείς.

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες είναι ειδικά σχεδιασμένες να επικοινωνούν πληροφορίες για την ορθή χρήση των φαρμάκων

P.M & E: Τι ακριβώς περιλαμβάνει η λύση Piktocare και ποια είναι τα οφέλη των φαρμακοποιών από την αξιοποίησή της;

Κ.Β.: Η ολοκληρωμένη λύση σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων Piktocare που διατίθεται σήμερα στα φαρμακεία, περιλαμβάνει:

  • 16 σειρές των 300 έγχρωμων αυτοκόλλητων ετικετών με φαρμακευτικά εικονογράμματα,
  • Συνοδευτικό λογισμικό που εγκαθίστανται στα τερματικά του φαρμακείου για την προβολή προτεινόμενων εικονογραμμάτων προς επικόλληση στην συσκευασία του εκάστοτε φαρμάκου και
  • Την υπηρεσία συνεχούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων των εικονογραμμάτων.

Η αξιοποίηση της λύσης Piktocare από τους φαρμακοποιούς, προάγει τον επαγγελματικό και επιστημονικό ρόλο των φαρμακοποιών, εισάγει καινοτόμες εμπειρίες φαρμακευτικής φροντίδας για τους πελάτες του φαρμακείου, ενδυναμώνει την επικοινωνία με τον ασθενή και την καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης, υποστηρίζει την αξιόπιστη ροή πληροφόρησης των ασθενών από το προσωπικό του φαρμακείου και αυξάνει την ικανοποίηση των ασθενών και την αφοσίωσή τους στο φαρμακείο.

P.M & E: Ποια είναι η χρησιμότητα της φαρμακευτικής σήμανσης Piktocare και τα οφέλη της για τον ασθενή;

Κ.Β.: Οι ασθενείς κατά την παραλαβή του εκάστοτε σκευάσματος από τον φαρμακοποιό, αποδέχονται, λαμβάνουν και διατηρούν επικολλημένα στη συσκευασία του φαρμάκου, έγχρωμα εικονογράμματα σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών, σχετικά με οδηγίες ορθού τρόπου λήψης, ειδικής φύλαξης, βασικών προφυλάξεων, σημαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα συστατικά, τροφές, ποτά και αύξησης της αποτελεσματικότητας της αγωγής.

Η εφαρμογή των εικονογραμμάτων μειώνει τη λανθασμένη χρήση των φαρμάκων, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας και αυξάνει την πρόληψη έναντι τυχόν επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία.

Το στυλ και η γλώσσα των εικονογραμμάτων είναι επιλεγμένα, έτσι ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι κατανοητές για το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ασθενών.

Μην ξεχνάμε, ότι οι ασθενείς είναι άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, διαφορετικής ηλικίας, με διαφορετική εκπαίδευση, άτομα που λαμβάνουν παράλληλα πολλαπλές θεραπευτικές αγωγές ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες λόγω της βεβαρημένης υγείας τους.

Τα εικονογράμματα, όπως προείπα, έχουν ήδη δοκιμαστεί για την πρακτική χρησιμότητά τους.

Αυτές οι δοκιμές σε ομάδες ασθενών, έλεγξαν και συμπέραναν 90% ικανοποίηση των ασθενών, 23% βελτίωση της προσήλωσής τους στη φαρμακευτική αγωγή και 16% αύξηση επισκέψεων στο φαρμακείο.

Piktocare: Ενισχύοντας τον φαρμακοποιό στην παροχή οδηγιών ορθής χρήσης των φαρμάκων!

P.M & E: Οι φαρμακοποιοί που ενδιαφέρονται, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας;

Κ.Β.: Οι φαρμακοποιοί που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν με την ολοκληρωμένη λύση σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων, Piktocare, μπορούν να μας καλέσουν στο 211 1069373, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@piktocare.com ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα piktocare.gr, για να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπηρεσίας και πώς να την αποκτήσουν.

www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων