fbpx

Το Καθεστώς του Φαρμακείου στην Ελλάδα

8 Ερωτήματα, που Συχνά Σας Απασχολούν

1. Συστέγαση: Είναι πράγματι μία ευκαιρία για δύο μικρά σε τζίρο φαρμακεία που δεν έχουν τους πόρους να εξελιχθούν σε μια περιοχή; Γιατί όμως δεν γίνεται αυτή η διαδικασία συχνά και τι φοβούνται οι φαρμακοποιοί;

Τι σημαίνει συστέγαση, ποια τα οφέλη για τα μέλη, ποια η διαδικασία και ποιους κυρίως φαρμακοποιούς ενδιαφέρει μια τέτοια κίνηση;

Η αστυφιλία οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε υπέρ-ανάπτυξη του αριθμού των φαρμακείων στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, με αποτέλεσμα να έχουμε φαρμακείο σχεδόν σε κάθε γωνία.

pharmacy in greece

Φαρμακεία συνήθως μικρά με ένα άτομο, με τον ίδιο τον φαρμακοποιό να αποτελεί “one man show”, καλούμενος να αντιμετωπίσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και υπηρεσίες του επαγγέλματος.

Η συστέγαση λοιπόν δύο φαρμακοποιών σε ένα φαρμακείο, αποτελεί όντως μία λύση ανάγκης για την εξεύρεση κεφαλαίου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, αλλά και για την ομαλή λειτουργία ενός φαρμακείου με τάση ή ευκαιρίες αύξησης του τζίρου.

Υπάρχει όχι μόνο το κέρδος της διπλής εκπροσώπησης των αδειών, αλλά και της καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων του φαρμακείου αλλά και αναμφισβήτητα της καλύτερης ποιότητας ζωής των ιδιοκτητών.

Δυστυχώς όμως η παρ’ όλη τη πληθώρα των φαρμακείων στην Ελλάδα, 11.400 φαρμακεία σε λειτουργία, κυρίως η μέχρι τώρα η έλλειψη σοβαρών οικονομικών κινήτρων, γιατί όλα λίγο-πολύ καλά δουλεύουν, αποτρέπουν την δημιουργία συστεγασμένων φαρμακείων.

Για αυτό και τα περισσότερα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις μεταξύ συζύγων φαρμακοποιών.

Ο αγώνας του ΠΦΣ επί πολλά χρόνια ήταν προς την κατεύθυνση δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου για συστεγάσεις φαρμακείων σε πολύ- μετοχικές εταιρίες πολλών φαρμακοποιών.

Ο βασικός στόχος είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, η ανάπτυξη διαφορετικών τομέων οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής.

Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μία αντίστοιχη προοπτική ανάπτυξης.

2. Υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης φαρμακείου λόγω συνταξιοδότησης σε έναν άλλο φαρμακοποιό συγγενή ή μη;

Πώς γίνεται αυτό; Υπάρχουν οφέλη πχ. Φορολογικές ελαφρύνσεις;

pharmacy in Greece

Ναι υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης του φαρμακείου λόγω συνταξιοδότησης α) σε κληρονόμους A βαθμού αλλά και β) σε φαρμακοποιό πτυχιούχο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Αυτό γίνεται όταν ο αδειούχος φαρμακοποιός, που λειτουργεί νομίμως φαρμακείο για 35 χρόνια και συνταξιοδοτείται, έξι μήνες πριν την συνταξιοδότησή του μπορεί να συστεγαστεί με τον κληρονόμο ή τον αδειούχο φαρμακοποιό.

Στην συνέχεια πρέπει να από-συστεγασθεί και να συνταξιοδοτηθεί υποχρεωτικώς, αφήνοντας στο πόστο του τον συστεγασμένο αδειούχο φαρμακοποιό.

Όσο αφορά τα οφέλη από φορολογικές ελαφρύνσεις αυτό έχει να κάνει μόνο με το κλείσιμο της επιχείρησης φαρμακείου στην περίπτωση της συστέγασης με αδειούχο φαρμακοποιό και όχι με κληρονόμο, με την υποβολή φόρου υπεραξίας, που προκύπτει από ποσοστό επί τοις % του τζίρου των πέντε τελευταίων ετών.

3. Μπορεί ένας φαρμακοποιός υπεύθυνος και ιδιοκτήτης φαρμακείου να είναι μέτοχος σε άλλο ή σε άλλα φαρμακεία;

Ένας φαρμακοποιός ιδιοκτήτης φαρμακείου μπορεί να είναι μέτοχος σε άλλη επιχείρηση, μία όμως στον αριθμό και με ποσοστό μικρότερο του 49%, χωρίς όμως να έχει τη διοίκηση δηλαδή το management και την επωνυμία, είτε αυτή η επιχείρηση είναι φαρμακείο, είτε άλλη εμπορική δραστηριότητα.

4. Υπάρχει δυνατότητα να προτείνει ένας φαρμακοποιός ιδιοκτήτης φαρμακείου, σε ένα φαρμακοποιό υπάλληλο του φαρμακείου ή όχι, να μπει μέτοχος στο φαρμακείο του και με τι μορφή εταιρείας; Με συστέγαση; Με τι ποσοστό συμμετοχής;

pharmacy in Greece 3

Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φαρμακοποιός ιδιοκτήτης φαρμακείου να συστεγασθεί ή να δημιουργήσει ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταιρεία με υπάλληλο του φαρμακείου του μη φαρμακοποιό ή με οποιονδήποτε άλλο, που θα επιθυμούσε να αγοράσει μερίδιο ή μετοχή ή ποσοστό από την επιχείρηση φαρμακείου.

5. Τι μορφή εταιρείας μπορεί να υπάρχει σε ένα φαρμακείο; O.E, Ε.Π.Ε., Α.Ε.; Ποια τα οφέλη από τη κάθε μία;

Οι μορφές που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα φαρμακείο είναι οι Ο.Ε. και οι Ε.Π.Ε. Δεν επιτρέπεται από τη φαρμακευτική νομοθεσία η εταιρική μορφή της Α.Ε. Τα οφέλη είναι κυρίως φορολογικά, διότι επιμερίζεται ο τζίρος ανά εταίρο και μειώνεται το τελικό ποσό της φορολογητέας ύλης.

6. Ένας φαρμακοποιός υπεύθυνος και ιδιοκτήτης φαρμακείου μπορεί να κάνει συνέταιρο μέλος της οικογένειάς του και μη φαρμακοποιό;

Φαρμακοποιός ιδιοκτήτης φαρμακείου μπορεί να συνεταιρισθεί με μορφή Ο.Ε. με μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και παιδιά)

7. Ένα παντρεμένο ζευγάρι φαρμακοποιών έχουν μαζί ένα φαρμακείο με τη μορφή Ο.Ε. ή συστεγασμένα και αποφασίζουν να χωρίσουν. Μπορεί ο ένας να πουλήσει το μερίδιό του στον άλλον και πως θα γίνει αυτή η διαδικασία;

Ένα ζευγάρι φαρμακοποιών που λειτουργεί με τη μορφή Ο.Ε. φαρμακείο μπορούν να χωρίσουν τη συστεγασμένη επιχείρησή τους και να δημιουργήσουν δύο νέα ατομικά φαρμακεία. Οφείλουν βέβαια να εξοφλήσουν την αναλογία στην εφορία για την υπεραξία λειτουργίας των τελευταίων πέντε ετών, πληρώνοντας τον αντίστοιχο φόρο.

Όσο αναφορά την μετοχική μερίδα, μπορεί να πουληθεί στον ένα εκ των δύο και να αποχωρίσει της επιχείρησης, διατηρώντας την δυνατότητα της άσκησης λειτουργίας του επαγγέλματος σε ένα άλλο πόστο.

pharmacy in Greece 4

8. Ποιες οι ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ενός νέου φαρμακοποιού, που βγαίνει από το πανεπιστήμιο;

Οι ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ενός πτυχιούχου φαρμακοποιού είναι φυσικά η δημιουργία φαρμακείου εκεί όπου η νομοθεσία περί πληθυσμιακών κριτηρίων το επιτρέπει, όπου η αντιστοιχία πληθυσμού ανά φαρμακείο είναι 1500 κάτοικοι για ένα φαρμακείο, 3.001 κάτοικοι για δεύτερο φαρμακείο, 4.501 κάτοικοι για τρίτο φαρμακείο κ.ο.κ

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συστέγασης σε φαρμακείο, που λειτουργεί ή συνταξιοδοτείται με τη μορφή συστέγασης και από-συστέγασης και φυσικά ίδρυσης φαρμακείου σε πρώην κοινότητες όπου δε λειτουργεί φαρμακείο.

Παράλληλα, μπορεί να επιλέξει να πάει υπάλληλος σε φαρμακείο με σύμβαση φαρμακοποιού και καθαρό εισόδημα 1.400 ευρώ το μήνα.

Τέλος, υπάρχουν και οι επιλογές να πάει υπάλληλος σε φαρμακευτική εταιρία αλλά και να προσληφθεί στο δημόσιο, σε νοσοκομεία ή ασφαλιστικά ταμεία.

Μακρυγιάννης Ιωάννης
Φαρμακοποιός
Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων