fbpx

Η Ασπιρίνη

Γιορτάζοντας 120 χρόνια παροχής μιας υγιέστερης ζωής

Η εμπνευσμένη ιστορία του ακετυλοσαλικυλικού οξέος, του ενεργού συστατικού της Ασπιρίνης®, ξεκίνησε το 1897 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα...

Η Ασπιρίνη®, με ενεργό συστατικό το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA), λαμβάνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους, αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές, τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας ως ένα υποδειγματικό φάρμακο για την ανακούφιση του πόνου και της αγωγής πρόληψης καρδιαγγειακών συμβάντων όπως το έμφραγμα.

ASPIRIN

Το 2017, γιορτάζουμε κάτι για το οποίο λίγα φάρμακα μπορούν να υπερηφανευτούν – μια μακρόχρονη ιστορία κλινικής έρευνας και χρήσης, συνοδευόμενη από ιατρικές εξελίξεις και καινοτομία.

Πράγματι, η Ασπιρίνη® όχι μόνο εκτίθεται στο Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Smithsonian στην Ουάσινγκτον μαζί με ιστορικές ιατρικές καινοτομίες όπως το στηθοσκόπιο,1 αλλά το ενεργό της συστατικό, το ASA, συνεχίζει να διατηρεί μια θέση στον Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.2

Ο πόνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας καθώς επηρεάζουν δυσμενώς εκατομμύρια ζωές κάθε μέρα.

Στο τομέα αυτό η μακρόχρονη και συνεχιζόμενη ιστορία έρευνας και χρήσης του ASA έχει οδηγήσει στο να αναγνωρίζεται και να χαίρει εμπιστοσύνης ως ασφαλές και αποτελεσματικό, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Η πλούσια και διαρκώς εξελισσόμενη ιστορία της Ασπιρίνης® ξεκίνησε με έναν νέο χημικό που αναζητούσε ανακούφιση για τον πόνο του πατέρα του.

Το 1897, ο Dr. Felix Hoffmann κατάφερε να συνθέσει μια χημικά καθαρή και σταθερή μορφή ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ASA) για πρώτη φορά στα εργαστήρια της Bayer.

Έτσι γεννήθηκε ένα πολύπλευρο αναλγητικό και, λέγεται ότι, χρησιμοποιήθηκε αμέσως προς όφελος του πατέρα του Hoffmann, ο οποίος υπέφερε από ρευματοπάθεια.3

Σήμερα το ASA , με τη μορφή που υπάρχει στην Ασπιρίνη®, παραμένει εξίσου σημαντικό, παίζοντας ρόλο στη σύγχρονη ιατρική έρευνα που διερευνά πρόσθετες χρήσεις του.

ASPIRIN C

Μάλιστα, μόνο το 2016 το ASA ήταν το επίκεντρο περισσοτέρων από 1.900 δημοσιεύσεων.4

Στην πάροδο των χρόνων, και η Bayer έχει χρηματοδοτήσει πολλές έρευνες και καινοτομίες στους τομείς των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της ανακούφισης του πόνου.

Η Bayer έχει χρηματοδοτήσει ή/και προσφέρει φάρμακα για έναν αριθμό σημαντικών κατά το παρελθόν ή/και συνεχιζόμενων επιστημονικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των: Women’s Health Study (Μελέτη Γυνακείας Υγείας),5 Primary Prevention Project (Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Πρόληψης),6 ARRIVE,7 ASPREE8 και ASCEND.9

Οι καταναλωτές και οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων και ενδείξεων, όταν κάνουν χρήση ASA είτε βραχυχρόνια για ανακούφιση από τον πόνο είτε μακροχρόνια για λόγους καρδιολογικής πρόληψης, κατόπιν οδηγιών γιατρού.

Όταν το ASA λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, οι σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες σε βραχυχρόνια χρήση είναι σπάνιες,10 11 12 13 και όχι συχνές σε μακροχρόνια χρήση που γίνεται κατόπιν οδηγιών γιατρού.14 15 16 17

Ορισμένες παθήσεις, ή η χρήση του ASA σε συνδυασμό με άλλα αναλγητικά, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών γαστρεντερικών συμβάντων.

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι σε χρήση χαμηλής δόσης ASA με σκοπό την πρόληψη επανάληψης καρδιαγγειακού επεισοδίου, γαστρεντερική αιμορραγία εκδηλώθηκε σε λιγότερο από το 1% (41 από 6.300) των ασθενών.14

Όταν χρησιμοποιείται χαμηλή δόση ASA για την πρόληψη πρωτοεμφανιζόμενου καρδιαγγειακού επεισοδίου, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων σε αναλογία 2:1.18

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασπιρίνη®, επισκεφθείτε το www.aspirin.gr 

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης.

Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

Κατά το οικονομικό έτος 2016, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 115.200 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 46,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,6 δις ενώ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,7 δις.

Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Τομέα Πολυμερών, ο οποίος εισήλθε στο χρηματιστήριο στις 6 Οκτωβρίου 2015, ως ανεξάρτητη εταιρεία με την επωνυμία Covestro.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr 

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.

Βιβλιογραφία:
1http://journaltimes.com/news/national/aspirin-becomes-artifact-in-smithsonian-museum/article_0e6074ce-3dc1-5537-afda-8ec8c3af3e94.html, and, http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_730633.
2WHO. Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines List from 1977- 2011 [Internet]. Genf:
WHO;[updated 2011; cited 2013 June 11]. Available from http://www.who.int/selection_medicines/list/en/.
3Bayer Archives Leverkusen, BAL 166/3, Pharma, Aspirin/1899-1909
4Pubmed.gov, search conducted 14 Dec., 2016 for articles with aspirin mentioned in the title or abstract showed more than 1950 citations.
5Ridker PM, et al. A Randomized Trial of Low-Dose Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Women. New Engl J Med 2005; 352(13):1293-1304.
6Collaborative Group of the Primary Prevention Project (PPP). Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in general practice. Lancet 2001; 357: 89–95.
7ARRIVE- “A Study to Assess the Efficacy and Safety of Enteric-Coated Acetylsalicylic Acid in Patients at Moderate Risk of Cardiovascular Disease” (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00501059, accessed Jan., 2017).
8ASPREE- “Aspirin in Reducing Events in the Elderly” (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01038583?term=ASPREE+and+Aspirin&rank=1, accessed Jan., 2017).
9ASCEND- “A Study of Cardiovascular Events in Diabetes” (http://rum.ctsu.ox.ac.uk/~ascend/, and http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00135226?term=ASCEND+AND+Aspirin&rank=1, accessed Jan., 2017)
10Fries JF, Bruce B. Rates of serious gastrointestinal events from low dose use of acetylsalicylic acid, acetaminophen, and ibuprofen in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2003; 30:2226-2233
11Lanas A, et al. Short-Term Aspirin Use for Pain and Cold: Gastrointestinal Adverse Effects. Drugs in R&D 2011; Drugs in R&D 2011; 11: 277-288.
12Steiner TJ, et al. Gastrointestinal tolerability of aspirin and the choice of over-the-counter analgesia for short-lasting acute pain. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2009: 34, 177–186.
13Baron JA, et al. Gastrointestinal Adverse Effects of Short term Aspirin Use: A Meta-analysis of Published Randomized Controlled Trials. Drugs in R&D 2013; 13(1):9-16
14Weisman SM and Graham DY. Evaluation of the benefits and risks of low-dose aspirin in the secondary prevention of cardiovascular and cerebrovascular events. Arch Intern Med 2002; 162:2197-2202.
15Gorelick PG and Weisman SM. Risk of Hemorrhagic Stroke With Aspirin Use: An Update. Stroke 2005;36;1801-1807.
16Garcia Rodriguez LA, et al. Bleeding Risk with Long-Term Low-Dose Aspirin: A Systematic Review of Observational Studies. PLoS One 2016; 11(8): e0160046. doi:10.1371/journal.pone.0160046.
17Elwood PC, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Trials to Ascertain Fatal Gastrointestinal Bleeding Events Attributable to Preventive Low-Dose Aspirin: No Evidence of Increased Risk. PLoS One 2016; 11(11): e0166166.doi:10.1371/journal.pone.0166166.
18Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative metaanalysis of individual participant data from randomised clinical trials. The Lancet 2009; 373:1849-1860.

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων