fbpx

Χαράξτε τον Δρόμο για Ένα Νέο Πλάνο

Αποφασίσατε να αλλάξετε την εικόνα του φαρμακείου σας, να ενταχθείτε σε ένα δίκτυο φαρμακείων, να εφαρμόσετε ένα δυναμικό πλάνο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες σας ή και κάποιο άλλο σχέδιο;

Για να διατρέξετε τον μακρύ δρόμο που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα, θα πρέπει να σχεδιάσετε τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί το νέο σας πλάνο και να καθοδηγείτε βήμα-βήμα την πραγματοποίησή του.

Ακόμη και η μικρότερη αλλαγή στο φαρμακείο σας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πρόγραμμα...

Χρειάζεται σκέψη και σχεδιασμός και αποτελεί πηγή ανανέωσης και καινοτομίας της επιχείρησης!

Κάθε νέο πλάνο χρειάζεται έναν στρατηγικό σχεδιασμό για να αποφέρει προστιθεμένη αξία.

Χαράξτε τον Δρόμο για Ένα Νέο Πλάνο.

Πώς να σχεδιάσετε ένα πλάνο.

Για το πώς να διαχειριστεί κάποιος ένα νέο πλάνο επαγγελματικά, χρειάζεται καθορισμός στα πέντε σημεία της έννοιας του πλάνου.

Κάθε νέο επιχειρηματικό πλάνο είναι ένα νέο διάβημα που παρουσιάζει έναν ορισμένο αριθμό ισχυρών χαρακτηριστικών.

Οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Χωρίς την έρευνα ενός καθορισμένου και συγκεκριμένου αποτελέσματος από την εφαρμογή του πλάνου, είστε μόνο στο στάδιο της ανάλυσης των προβλημάτων.

Δεν ξέρετε ακριβώς πού θέλετε να πάτε, αυτό που σας ταιριάζει για να κάνετε και πώς να το κάνετε.

Θα πρέπει τότε να αρχίσετε από να αναλύσετε το πρόβλημα και να εξετάσετε τη λύση του.

Το πλάνο θα αρχίσει όταν είστε στο σημείο να ασχοληθείτε με το «πώς» να το εφαρμόσετε.

Έχει προϋπολογισμό και χρονική διάρκεια.

Δεν αρκεί να ξεκινήσετε ένα έργο, μια μέθοδο διαχείρισης του πλάνου για μερικές ημέρες εργασίας ή μερικές εκατοντάδες των ευρώ.

«Η σημαντικότητά του» εξαρτάται, από την καινοτόμο ιδέα σας.

Πρέπει να είναι ένα πλάνο που θα κινητοποιήσει ένα όχι αμελητέο μέρος της δραστηριότητας των προσώπων που θα συμμετέχουν, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που χρειάζεται προγραμματισμό και οργάνωση.

Κινητοποιεί τα άτομα συμπληρωματικά.

Ένα πλάνο που μπορείτε να βάλετε μόνος σε εφαρμογή είναι απλά και μόνο ένα προσωπικό πλάνο και η εφαρμογή του δεν απαιτεί παρά μόνο τη δική σας οργάνωση.

Σε αντιπαράθεση, μια από τις κυριότερες δυσκολίες της διαχείρισης του πλάνου είναι όταν εμπλέκονται πολλά άτομα με άλλες απαραίτητες αρμοδιότητες.

Χρειάζεται υπευθυνότητα και πρωτοβουλία.

Η διαχείριση του πλάνου βασίζεται σε έναν δυναμισμό, μια συλλογική έρευνα των λύσεων, μια κινητοποίηση όλων των ενεργειών για να φθάσει τους στόχους του.

Χρειάζεται άτομα με χαρακτήρα, που να μπορούν να αξιοποιούν την πρωτοβουλία, αλλά επίσης και άτομα υπεύθυνα.

Και θα πρέπει να σημάνει συναγερμός όταν κάτι ολισθαίνει και η αναζήτηση της λύσης να είναι συλλογική.

Η διαχείριση του πλάνου βασίζεται σε έναν δυναμισμό, μια συλλογική έρευνα των λύσεων, μια κινητοποίηση όλων ενεργειών για να φθάσει τους στόχους του.

Η Εκτέλεση: Μια διαδικασία 5 ταχυτήτων.

Προσοχή, το να είσαι φιλόδοξος δεν σημαίνει μη ρεαλιστής.

Ο φαρμακοποιός πρέπει να ξέρει να παραμείνει απλός, πραγματικός και λειτουργικός μέσα στο πρόγραμμα του πλάνου του. Είναι αυτός που θα πρέπει «να χαράξει τον δρόμο».

Θα πρέπει όχι μόνο να δομήσει την πορεία του, να καθορίσει τα στάδια, αλλά επίσης και να τα οριοθετήσει μέσα στον χρόνο. Εδώ είναι όλη η διαφορά ανάμεσα σε ένα πλάνο και ένα όνειρο.

Φυσιολογικά δεν θα πρέπει να υπερβεί μια προθεσμία πραγματοποίησης των εννέα μηνών.

Πέρα από αυτό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ομάδα να αποπροσανατολισθεί και να χαθεί όλο το νόημα του νέου πλάνου. Βέβαια, ας μην συγχέουμε την ταχύτητα με τη βιασύνη.

Ακόμη και αν το πλάνο σας είναι βραχυπρόθεσμο είναι ανώφελο να το κάνετε βιαστικά. Για την εγγύηση της επιτυχίας σας, φροντίστε καλύτερα να κερδίσετε χρόνο.

Θα πρέπει επομένως να περάσετε από 5 στάδια:

1. Η Γνωμάτευση

Σε αυτή τη φάση, πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσετε σωστά την παρούσα κατάσταση για να ξέρετε με σαφήνεια πού θέλετε να πάτε.

Εάν αποφασίζετε παραδείγματος χάρη να ξαναδείτε τη διάταξη του φαρμακείου σας ή να κάνετε μια ανακαίνιση των επίπλων σας, κάντε μια λίστα με τα σημεία που θέλετε να διατηρήσετε και αυτά που θέλετε να βελτιώσετε μέσα στον χώρο σας.

Ενημερωθείτε τι υπάρχει στην αγορά από τέτοιου είδους εταιρείες που αναλαμβάνουν το έργο, κάντε ραντεβού με 2-3 από αυτές για προσφορές και μη διστάσετε να επισκεφτείτε άλλα φαρμακεία που σας αρέσουν.

Προσοχή, αυτό το στάδιο του αρχικού προσδιορισμού του πλάνου, δηλαδή της γνωμάτευσης, συμβάλλει κατά μεγάλο ποσοστό στην επιτυχή περαίωσή του.

Ενημερωθείτε τι υπάρχει στην αγορά από τέτοιου είδους εταιρείες που αναλαμβάνουν το έργο, κάντε ραντεβού με 2-3 από αυτές για προσφορές και μη διστάσετε να επισκεφτείτε άλλα φαρμακεία που σας αρέσουν.

2. Η Επιλογή

Προσοχή. Είναι η στιγμή της επιλογής που θα κάνετε. Είναι η στιγμή που συγκεκριμενοποιείτε αυτό που θέλετε να αναπτύξετε και πώς επιθυμείτε να το κάνετε.

Είναι, παραδείγματος χάρη, σε αυτό το στάδιο που θα διαλέξετε ένα σχέδιο του αρχιτέκτονα ανάμεσα στα διαφορετικά που σας προτάθηκαν και εδώ θα καταρτίσετε τις προδιαγραφές και τις υπευθυνότητες στα άτομα που θα συμμετέχουν.

3. Η Πραγματοποίηση

Εδώ, θα μπείτε στα δύσκολα! Σε περίπτωση μιας ανακαίνισης, αυτό το στάδιο καλύπτει τις εργασίες από την αρχή της διαδικασίας αλλαγής του φαρμακείου στη νέα μορφή του.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας.

Αφορά την περίοδο που ακολουθεί από το ξεκίνημα της πραγματοποίησης του πλάνου.

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα ανάλογα με τις προβλεπόμενες δυσκολίες που θα συναντήσατε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, π.χ. μια κακή τοποθέτηση φωτισμού, ένα ράφι απρόσιτο, ένα συρτάρι που δεν κλείνει καλά…

4. Ο Απολογισμός

Είναι η ώρα του απολογισμού. Είναι η στιγμή που θα αναρωτηθούμε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά!

Εξετάζοντας βήμα-βήμα ότι έγινε, θα πρέπει να σημειώσετε τα θετικά σημεία και τα αρνητικά σημεία του προγράμματός σας.

Αυτό το στάδιο προϋποθέτει ότι έχετε πάρει τον χρόνο για να αξιολογήσετε τα πράγματα σε όλα τα στάδια της προώθησης του πλάνου.

Πρέπει να αναλύσετε και να τεκμηριώσετε τα διάφορα στάδια, έτσι ώστε να καταρτίσετε ένα σύνθετο πίνακα με τέσσερις στήλες:

1. Μια στήλη τα στάδια του πλάνου,

2. Μια στήλη τα δυνατά του σημεία,

3. Μια στήλη τα αδύνατα του σημεία και τελικά,

4. Μια στήλη με διδάγματα και εμπειρίες που αποκομίσατε.

Αφιερώστε χρόνο για να τους εξηγήσετε το νέο πλάνο, τους στόχους του, τα μέσα για να το επιτύχετε όλοι μαζί και το χρονοπλάνο της πραγματοποίησής του.

Ενεργήστε με τη δυναμική συμμετοχή της ομάδας.

Χωρίς την ένθερμη υποστήριξη της ομάδας «μπλοκάρει» ο κινητήρας σας και διακινδυνεύετε βλάβη!

Υιοθετήστε μάλλον μια μέθοδο σε τέσσερις χρόνους γι’ αυτό το νέο σας πλάνο που θα οδηγήσει στην εξέλιξη.

Εξηγήστε τον σκοπό.

Αφιερώστε χρόνο για να τους εξηγήσετε το νέο πλάνο, τους στόχους του, τα μέσα για να το επιτύχετε όλοι μαζί και το χρονοπλάνο της πραγματοποίησής του.

Αυτή η επικοινωνία είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει σε μια προγραμματισμένη συνάντηση με όλα τα μέλη την ομάδας.

Προσδιορίστε το επίπεδο της αποδοχής του καθένα για την πραγματοποίηση του πλάνου.

Μετά από την παρουσίαση του πλάνου σας κάντε την ομάδα να αντιδράσει, να πει την άποψή της.

Θα ξέρετε έτσι ποιος από αυτούς είναι «ένθερμος» και θα μπορέσει να σας βοηθήσει ενεργά, ποιος μπορεί απλά να ακολουθήσει, δηλαδή να βοηθήσει λίγο αλλά θετικά, ποιος είναι ο «δύσπιστος» ή και ποιος είναι ο «αντίπαλος», ο αρνητικός.

5. Ενεργήστε με Σύνεση

Μόλις λοιπόν έχετε προσδιορίσει τα διαφορετικά τους προφίλ αποδοχής, θα προσαρμόσετε τη συνεργασία σας ανάλογα με τον καθένα.

Προτείνετε στους ένθερμους και εμπιστευτείτε τους σημαντικές αποστολές για την επιτυχία του πλάνου.

Αυτοί θα παρασύρουν και τους λιγότερα ένθερμους στο έργο τους.

Εάν ο δύσπιστος παραμένει διστακτικός, προσδιορίστε τους παράγοντες που τον «φρενάρουν» και να τον ενθαρρύνετε.

Τέλος, απομονώστε τους «αντιπάλους» και αρνητικούς και μη χάνετε χρόνο γι’ αυτούς.

Προσοχή, ακόμα και αν αυτό είναι μερικές φορές πηγή σύγκρουσης, μην ξεχνάτε να μείνετε σταθερός στις αποφάσεις σας.

Επικοινωνείτε συνεχώς με την ομάδα.

Είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε μεταξύ σας συνεχώς για την πρόοδο του πλάνου.

Υιοθετήστε ακόμη και τη γραπτή επικοινωνία με σημειωματάκια στον καθένα ή με γραπτές ανακοινώσεις σε όλους.

Κάθε φορά να ανατρέχετε στους στόχους και τα οφέλη, να θυμίζετε σε τι στάδιο είμαστε και τι απομένει να γίνει.

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων