Μοριοδότηση Φαρμακοποιών - ΙΔΕΕΑΦ

ΙΔΕΕΑΦ

Ισχύοντα σχετικά με τη μοριοδότηση, για τα επόμενα μέχρι το 2020 έτη:

Απαιτούμενος Αριθμός Μορίων

Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής μοριοδότησης, ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός μορίων ανά φαρμακοποιό, είναι 100 μόρια.

Συλλογή Μορίων

Τα μόρια συλλέγονται κατά τη συμμετοχή σε μοριοδοτούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ.).

Για τον αριθμό μορίων κάθε εκδήλωσης αποφασίζει η επιτροπή μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, ανάλογα με τη χρονική διάρκειά της και την εγκυρότητα των ομιλητών.

Μόρια ανά Φαρμακοποιό

Από τις αρχές του 2017, θα λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ, η οποία θα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές καρτέλες προσμέτρησης των μορίων για κάθε φαρμακοποιό. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύστημα είναι η εκ νέου εγγραφή όλων των φαρμακοποιών στο ΙΔΕΕΑΦ, προκειμένου να λάβουν έναν μοναδικό κωδικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Με βάση αυτόν τον κωδικό θα πιστοποιείται η συμμετοχή του φαρμακοποιού σε επιστημονικές εκδηλώσεις και θα γίνεται η σχετική καταγραφή στην καρτέλα του.

Κατεβάστε τώρα το Application!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.