fbpx

12η Health Expo

12η Health Expo Athens


Video Ομιλιών

ΕΝΟΤΗΤΑ: COVID-19 και Ιώσεις

1/29 Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Δεμέτζου, Προέδρου ΕΦΕ - Σκοποί του Συνεδρίου

Ομιλητής: ∆εµέτζος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ∆Σ ΕΦΕ.

ADELCO


2/29 Χαιρετισμός Μάλο Ντανιέλλας, Προέδρου ΔΣ της Ε.Ε.Φα.Μ.

Ομιλήτρια: Μάλο Ντανιέλλα, Πρόεδρος ∆Σ της Ε.Ε.Φα.Μ, Μέλος της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, Marketing Manager της ΒΙΑΝ.

EpsilonCSA


3/29 ∆ιευρύνοντας το θεραπευτικό οπλοστάσιο κατά της Covid-19: Αντι-ιικοί παράγοντες και βιολογικές θεραπείες

Περιγραφή: ∆ύο χρόνια µετά την έναρξη της πανδηµίας, ο SARS-CoV-2 συνεχίζει την επέλασή του στον πλανήτη, αφήνοντας πίσω του εκατοµµύρια νεκρούς. Οι ανθρώπινες απώλειες θα ήταν σίγουρα περισσότερες χωρίς την ύπαρξη των εµβολίων. Σηµαντικό όµως ρόλο για την εξάλειψη της νόσου και των επιπτώσεών της, θα παίξουν νεότερες θεραπείες που βασίζονται σε αντι-ιικά και βιοτεχνολογικά φάρµακα.

Ομιλητής: Τοπούζης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας-Τοξικολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Πατρών.

Frezyderm

Frezyderm Sunscreen.jpg


4/29 Ο ρόλος των επαγγελµατιών υγείας στην προαγωγή του εµβολιασµού της κοινότητας:
Η συµβολή των φαρµακοποιών - Ανασκόπηση & Προοπτικές

Περιγραφή: Στην παρούσα οµιλία θα συζητηθεί η συµβολή των φαρµακοποιών της κοινότητας στην προαγωγή του εµβολιασµού. Ο σχετικά περιορισµένος αριθµός διαθέσιµων µελετών, καθιστούν δύσκολη την άµεση σύγκριση των παρεµβάσεων των φαρµακοποιών µε άλλες στρατηγικές για τη βελτίωση της εµβολιαστικής κάλυψης. Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι οι φαρµακοποιοί συµβάλλουν ποικιλοτρόπως στην ενίσχυση των προγραµµάτων ανοσοποίησης της κοινότητας.

Ομιλητής: Λιάρας Κωνσταντίνος, Φαρµακοποιός, MSc, PhD Φαρµακευτικής Χηµείας ΑΠΘ, Adjunct Faculty UNIC, Τεχνικός Σύµβουλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην PGEU.

Pfizer

Prevenar


5/29 Ενίσχυση του ανοσοποιητικού κατά των ιώσεων µέσω της διατροφής

Περιγραφή: Ένας σηµαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι το είδος και η ποσότητα της τροφής που λαµβάνουµε καθηµερινά. Για να θωρακίσουµε την άµυνα του οργανισµού µας θα πρέπει να υιοθετήσουµε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι η υποθερµιδική δίαιτα φθίνει την ανοσολογική λειτουργία, ενώ και η υπερκατανάλωση θερµίδων καθιστά τον οργανισµό ευπαθή στις µολύνσεις.

Ομιλήτρια: Κούτρη Κατερίνα, ∆ιατροφολόγος ∆ιαιτολόγος, Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστήριξης και ∆ιαιτολογίας, Γενική Κλινική Ιασώ.

Liafarm

Liafarm


6/29 Τιµητική εκδήλωση από την Ελληνική Φαρµακευτική Εταιρεία προς την Οµότιµη Καθηγήτρια Τοµέα Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµατος Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, κα Άννα Τσαντίλη

Pierre Fabre

ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Φαρµακευτικής Φροντίδας Α’ Μέρος

7/29 Υπηρεσία φαρµακευτικής παρακολούθησης από τον φαρµακοποιό κοινότητας σε 5 βήµατα

Περιγραφή: Στόχος της οµιλίας είναι να περιγράψει τη διαδικασία της υπηρεσίας χορήγησης και παρακολούθησης της φαρµακευτικής αγωγής από τους κοινοτικούς φαρµακοποιούς, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Ομιλήτρια: ∆ρ. Πελετίδη Αλίκη, Λέκτορας Φαρµακευτικής Πρακτικής και Κλινικής Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, ∆ιδάσκουσα Πρακτική Άσκηση-Φαρµακευτική ΑΠΘ, Ακαδηµαϊκή Υπεύθυνη ΟΣΦΕ

PMI Science


8/29 Ιατρογενείς παρενέργειες φαρµάκων: Η διαχείριση των συχνότερων περιπτώσεων στον πάγκο του φαρµακείου

Περιγραφή: Τα αντιδιαβητικά, τα αντιβιοτικά και τα αναλγητικά-αντιφλεγµονώδη, είναι κατηγορίες φαρµάκων που χορηγούνται καθηµερινά από τα φαρµακεία. Ποιες είναι οι συχνότερες παρενέργειες που εµφανίζουν; Πως µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη συµβολή του φαρµακοποιού αναδεικνύοντας τον επιστηµονικό µας ρόλο και εξασφαλίζοντας την βέλτιστη συµµόρφωση του ασθενή στη θεραπεία;

Ομιλητής: Μανέτας Νικόλαος, Φαρµακοποιός , MSc International Health Management.

Spartan Secret


9/29 Αλληλεπιδράσεις από συγχορήγηση φαρµάκων. Πως µπορεί να συνεισφέρει ο φαρµακοποιός στην αποτροπή του φαινοµένου αυτού;

Περιγραφή: Οι αλληλεπιδράσεις φαρµάκων λόγω συγχορήγησης αποκτούν τα τελευταία χρόνια ολοένα αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή κλινική πρακτική. Οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν τις κλινικές επιπτώσεις όλων των ισχυρών αλληλεπιδράσεων µεταξύ φαρµακευτικών ουσιών. Για το λόγο αυτό, γίνεται µια προσπάθεια παροχής βασικών πληροφοριών και γνώσεων στο θέµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών φαρµάκων.

Ομιλήτρια: Φουστέρη Μαρίνα-Ζωή, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, PhD, ∆ιδάσκουσα Φαρµακευτικής Φροντίδας, Τµήµα Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Προϊσταµένη τµήµατος Φαρµακαποθήκης ΕΟΠΥΥ Πειραιά.

ΣΥΦΑΚ


10/29 Πώς η εκπαίδευση των ασθενών από τον επαγγελµατία υγείας µπορεί να βελτιώσει τη συµµόρφωση στη θεραπεία;

Περιγραφή: Περίπου το 50% των αποτυχιών της θεραπείας οφείλονται σε κακή συµµόρφωση στην αγωγή µε αποτέλεσµα σηµαντική νοσηρότητα και θνησιµότητα. Στην εισήγηση αυτή, θα δοθεί ο ορισµός της συµµόρφωσης στη θεραπεία και θα διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε µη συµµόρφωση, σχετιζόµενοι µεταξύ των άλλων µε τους επαγγελµατίες υγείας αλλά και µε τους ασθενείς. Θα παρουσιαστούν επίσης τρόποι που µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση της συµµόρφωσης στη θεραπεία.

Ομιλητής: Λιονής Χρήστος, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης.

ΒΙΑΝ

ΒΙΑΝ


11/29 Στρογγυλό Τραπέζι: Τα φυσικά προϊόντα στην καθηµερινότητα του φαρµακοποιού.
Ο σχεδιασµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύµφωνα µε τις ανάγκες του

Περιγραφή: Θα αναλυθούν οι ανάγκες του κοινοτικού φαρµακοποιού σε σχέση µε την ορθή διαχείριση των φυσικών προϊόντων (φυτικών φαρµάκων, συµπληρωµάτων διατροφής, ειδικών προϊόντων διατροφής, βιταµινών, ιχνοστοιχείων κλπ.) στο φαρµακείο. Θα συζητηθεί η ανάγκη του σχεδιασµού ενός ΠΜΣ (Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) σε αυτή τη κατεύθυνση, από το Φαρµακευτικό Τµήµα του ΕΚΠΑ και τον Ι∆ΕΕΑΦ, καθώς και η τοποθέτηση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας για τα οφέλη αυτού του εγχειρήµατος.

Συντονιστής: Χαραµή Πόπη, Φαρµακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμμετέχουν: - Ζήκας Σεραφείµ, Πρόεδρος ΦΣ Θήβας, Πρόεδρος Ι∆ΕΕΑΦ, Γεν. Γραµµατέας ΠΦΣ
- Πενταφράγκας Βασίλης, Φαρµακοποιός, Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΕΦ
- Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ
- Χήνου Ιωάννα, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MLWP, EMA, Γεν. Γραµµατέας ΕΦΕ.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Φαρμακαποθήκη ΑΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Φαρµακευτικής Φροντίδας Β’ Μέρος

12/29 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρµακευτική Φροντίδα» Τµήµα Ιατρικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περιγραφή: Το τµήµα Ιατρικής του ∆ΠΘ, δηµιούργησε το ΜΠΣ µε στόχο την εκπαίδευση των µεταπτυχιακών Φοιτητών σε όλα τα πεδία της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, σχετικά µε τον σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, αναλύοντας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιστήµονες υγείας (Γιατροί, Οδοντίατροι, Φαρµακοποιοί, Νοσηλευτές, ∆ιαιτολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι κ.α.).

Ομιλητής: Κοντογιώργης Χρίστος, Επ. Καθηγητής, Τµήµα Ιατρικής ∆ΠΘ.

Παπανικολόπουλος Φαρμακαποθήκη ΑΕ


13/29 Η προσφορά του κλινικού φαρµακοποιού προς την κοινότητα και η θέση του σε αυτήν

Περιγραφή: Ο κλινικός φαρµακοποιός, µέσα από τις ακαδηµαϊκές του γνώσεις αλλά και την εµπειρία του πίσω από τον πάγκο, αποτέλεσε το ανάχωµα της ιατρικής κοινότητας στην αρχή της πανδηµίας, όταν ήµασταν όλοι σε αχαρτογράφητα νερά και κατάφερε να ανατρέψει την απαρχαιωµένη εικόνα του φαρµακοποιού - διανοµέα φαρµάκων. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από κάθε κοινοτικό φαρµακοποιό, αλλά και την πολιτεία, ώστε να κινηθούµε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση της κλινικής φαρµακευτικής;

Ομιλητές: - Ηλιάδου Ολίνα, MSc Clinical Pharmacologist, MBA in Pharmacy Management, MPharm.
- Κληµεντίδης ∆ιαµαντής, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Υπεύθυνος Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στην Κλινική Αγία Αικατερίνη, Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Συµβουλές Υγείας και Πρόληψη

14/29 Συµβουλευτική και υποστηρικτική φροντίδα του καρκινοπαθή ασθενή στο φαρµακείο

Περιγραφή: Στον καρκινοπαθή ασθενή απαιτείται µια ιδιαίτερη συµβουλευτική και υποστηρικτική φροντίδα, τόσο για την κάλυψη των αναγκών του ως προς την φαρµακοθεραπεία, τα συµπληρώµατα διατροφής/βιταµίνες, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συσκευές που χρειάζεται. Παράλληλα, αναγκαία και η βοήθεια στη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας που συχνά υποµένει, όσο και στη προαγωγή της ψυχικής και συναισθηµατικής του υγείας, πάντα µε οδηγό την ενσυναίσθηση και την επιστηµονική γνώση.

Ομιλητής: Περαντζάκης Κωνσταντίνος, Φαρµακοποιός, M.Sc Κλινικής Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ, Ειδικότητα Φαρµακευτική Φροντίδα, Πανεπιστήµιο Μινεσότα, ΗΠΑ.

Medical Manage


15/29 Οι πρόσφατες δράσεις των Φαρµακοποιών του Κόσµου στην Ελληνική Επικράτεια και η παροχή βοήθειας προς τη δοκιµαζόµενη Ουκρανία

Ομιλήτρια: Μανωλάκου ∆ώρα, Φαρµακοποιός, Πρόεδρος ΦΤΚ.

elearning PharmaManage


16/29 Φαρµακευτική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Πώς ο φαρµακοποιός µπορεί να βοηθήσει;

Περιγραφή: Η παχυσαρκία αποτελεί µία ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από την υπερτροφία και την υπερπλασία του λιπώδους ιστού και συνοδεύεται από µεγάλο αριθµό συννοσηροτήτων, όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η ανάπτυξη ορισµένων τύπων καρκίνου, που οδηγούν σε αυξηµένη θνητότητα. Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας περιλαµβάνει δίαιτα, άσκηση, χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, καθώς και τη βαριατρική χειρουργική.

Ομιλήτρια: Κωνσταντινίδου Σίσσυ, Κλινικός Φαρµακοποιός, MSc Clinical Pharmacy, International Practice and Policy, MPharm, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Τµήµατος Κλινικής Φαρµακευτικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

NOVO NORDISK


17/29 Ιατρική Ακριβείας και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Περιγραφή: Η παραδοσιακή ιατρική έχει την βασική παραδοχή ότι άτοµα µε τον ίδιο φαινότυπο θα ανταποκριθούν µε τον ίδιο περίπου τρόπο σε µια θεραπεία. Η νέα προσέγγιση της ιατρικής ακριβείας λαµβάνει υπόψη πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά και κυρίως το γονιδίωµα που µπορεί να µεταβάλλει την ανταπόκριση σε ορισµένες θεραπείες. Τέτοιες θεραπείες είναι η αγωγή µε κλοπιδογρέλη, βαρφαρίνη, στατίνες και αναστολείς των β-αδρενεργικών υποδοχέων.

Ομιλητής: Λεκάκης Ιωάννης, Οµότιµος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Προέδρος ΕΕΨΙ, ∆ιευθυντής Καρδιολογικού Τοµέα, Κεντρική Κλινική Αθηνών.

Υγεία & Ομορφιά


18/29 Το Εργαστήριο του φαρµακείου εξελίσσεται σε µια πραγµατική καινοτόµο υπηρεσία

Περιγραφή: ∆ιαδραστική οµιλία µε στόχο να αναδειχθούν οι δυσκολίες της ανάπτυξης του εργαστηρίου αλλά και τα οφέλη από τη σωστή λειτουργία του.

Ομιλήτριες: - Χατζηαντωνίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών.
- Αντωνίνη Ανδριάνα, Φαρµακοποιός.

Greek Shares - Learn How to Invest


19/29 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HARMONΥ: Πιλοτική χρήση Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ (Drones) για µεταφορά φαρµάκων στην πόλη των Τρικάλων

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα HARMONY εντάσσεται στο πρόγραµµα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτοµία 'Ορίζοντας' και την κοινοπραξία αποτελούν 21 εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές χώρες. Η πιλοτική δράση στην πόλη των Τρικάλων αφορά τη µεταφορά φαρµάκων από τον Συνεταιρισµό Φαρµακοποιών Τρικάλων σε περιφερειακά φαρµακεία. Ο σχεδιασµός υλοποιείται µε διαδικασίες συµµετοχικού σχεδιασµού, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία κοινωνική αποδοχή του νέου µέσου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση ανθρώπων σε επείγουσες καταστάσεις και στη φαρµακευτική κάλυψη αποµακρυσµένων περιοχών, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε φαρµακείο.

Ομιλήτρια: Πατατούκα Έλενα, MSc, PhD, e-trikala ∆ήµου Τρικκαίων- Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Χαραμή ΑΕ

Ενότητα Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών

20/29 ∆ιαπραγµατεύσεις τιµών φαρµάκων

Περιγραφή: Σε µία εποχή που ο εξορθολογισµός της φαρµακευτικής δαπάνης µε την ανάγκη πρόσβασης των ασθενών σε νέες καινοτόµες θεραπείες συνυπάρχουν, στοχεύοντας σε κατηγορίες νόσων για τις οποίες υφίσταται υψηλή ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, η διαπραγµάτευση τιµών φαρµάκων αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο.

Ομιλήτρια: Γκογκοζώτου Βασιλική - Κωνσταντίνα, Φαρµακοποιός, MBA, MSc, PhD, Μέλος της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων ΕΟΦ.

TAKEDA


21/29 Ο ρόλος του νοσοκοµειακού φαρµακοποιού στα οικονοµικά της υγείας

Περιγραφή: Ο Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός αποτελεί θεµατοφύλακα του συστήµατος υγείας µε ρόλο διττό και κοµβικό, αφενός ως επιστήµονας υγείας, ειδικός στα θέµατα της φαρµακευτικής αγωγής, και αφετέρου ως υπεύθυνος της διαχείρισης του κλειστού προϋπολογισµού των φαρµάκων του Νοσοκοµείου. Είναι ο επιστήµονας υγείας, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει τόσο το κόστος, όσο και την αποτελεσµατικότητα της φαρµακοθεραπείας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων, προς όφελος του ασθενή, στο κλειστό κύκλωµα του Νοσοκοµείου.

Ομιλήτρια: Παπανδρέου Βασιλική, MSc, PhD, Νοσοκοµειακός Φαρµακοποιός, ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

TAKEDA


22/29 Ο ρόλος του φαρµακοποιού στην άµεση θεραπευτική αντιµετώπιση φαρµακευτικών δηλητηριάσεων

Περιγραφή: Οι φαρµακευτικές δηλητηριάσεις αποτελούν ένα παγκόσµιο πρόβληµα νοσηρότητας και θνητότητας, τόσο σε περιβάλλον νοσοκοµείου όσο και σε φαρµακείο κοινότητας. Ο ρόλος του φαρµακοποιού είναι κρίσιµος στο επίπεδο λήψης ιστορικού, καθώς µπορεί να αξιολογήσει το είδος και τις ποσότητες φαρµάκων που έχουν καταναλωθεί και να κατευθύνει το θεραπευτικό µοτίβο. Επίσης, µπορεί να βοηθήσει στο επίπεδο άµεσης θεραπευτικής αντιµετώπισης, καθώς έχει άριστη γνώση παρενεργειών φαρµάκων, χρόνων ηµιζωής, αλληλεπιδράσεων διαφορετικών δραστικών ουσιών αλλά και χρήσης εξειδικευµένων αντιδότων.

Ομιλητής: Αντωνέλλος Νίκος, Αντιπλοίαρχος (ΥΦ) ΠΝ, Κλινικός Φαρµακοποιός MSc, Τµηµατάρχης Νοσοκοµειακού Φαρµακείου ΝΝΑ, Κλινικός Φαρµακοποιός ΜΕΘ ΝΝΑ.

TAKEDA


23/29 Νεότερες εξελίξεις στα ραδιοφάρµακα SPECT/ PET - Θεραπευτικές προσεγγίσεις - Theragnostics

Περιγραφή: Οι θεραπευτικές εφαρµογές των ραδιοσκευασµάτων, µπαίνουν όλο και περισσότερο στην κλινική πράξη. Η παρούσα οµιλία αναφέρεται σε ραδιοφάρµακα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πρόκειται να αποκτήσουν ΜΑ (Marketing Authorization) σε Ευρώπη και Αµερική και αφορούν ογκολογικές και νευρολογικές διαγνώσεις, µε τις ενδείξεις και την παρασκευή τους. Η ανάπτυξη ραδιοφαρµάκων µε καλύτερα χαρακτηριστικά, προσφέρει καλύτερη διάγνωση, ορθή σταδιοποίηση νόσου, συντελεί στην καλύτερη ή στοχευµένη φαρµακοθεραπεία, στην παρακολούθηση θεραπείας µε δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, προλαµβάνοντας ή/και βελτιώνοντας τις προγνώσεις των ασθενών.

Ομιλήτρια: Παπαχρίστου Μαρία, MSc, PhD, Ραδιοφαρµακοποιός. Εργαστήριο Παρασκευής Ραδιοφαρµάκων, Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής – PET/CT, ΓΝΑ «Ευαγγελισµός»

TAKEDA

Ενότητα: ∆ορυφορικές Οµιλίες Εταιρειών

24/29 Το αγοραστικό ταξίδι στο φαρµακείο - Η επόµενη µέρα

Ομιλητές: - Γιώργος Μπιτσάνης, Business Development Director.
- Στάθης Γραµµένος, Category Manager.
- Τόλης Γιακουµάκης, Scientific & Education Manager.

XOΡΗΓΟΣ L’OREAL HELLAS, Active Cosmetics Academy.

L'OREAL


25/29 Cetaphil: Η Ολοκληρωµένη σειρά περιποίησης για το δέρµα

Περιγραφή: Η συχνότητα του «ευαίσθητου δέρµατος» ολοένα και αυξάνεται. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ρύποι των αστικών κέντρων συµβάλλουν σε αυτό. Η σειρά Cetaphil της εταιρείας Galderma, η οποία διανέµεται στην ελληνική αγορά από την Φαρµασερβ-Λίλλυ, έχει τις απαντήσεις σε όλα τα πιθανά προβλήµατα του δέρµατος του σύγχρονου ανθρώπου.

Ομιλήτρια: Ελευθερία Κριτσωτάκη, MD, MSc , ∆ερµατολόγος- Αφροδισιολόγος.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

Lilly Pharmaserve


26/29 Ο ρόλος της φαρµακευτικής κάνναβης στη σύγχρονη ιατρική

Περιγραφή: Πολλά φάρµακα που χρησιµοποιούνται σήµερα, µπορούν να προκαλέσουν εθισµό και να γίνει κατάχρηση τους (οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες, κ.α.). Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντικό µέρος της διεθνούς φαρµακοποιίας. Η κάνναβη χρησιµοποιήθηκε για αιώνες ως φαρµακευτικό φυτό, αλλά κατά τον περασµένο αιώνα, λόγω της κατάχρησής της αφαιρέθηκε από την κλινική πρακτική. Τώρα, η ιατρική κοινότητα έχει ισχυρά επιστηµονικά δεδοµένα ότι τα συστατικά της θα πρέπει να επανέλθουν σε θεραπευτική χρήση.

Ομιλήτρια: Σωτηρλή Στεφανία, Νευρολόγος, ∆/α κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και ειδικών νευρολογικών θεραπειών Metropolitan General.

ΧΟΡΗΓΟΣ TiKun Europe

Tikun


27/29 Κλιµακτήριος-Εµµηνόπαυση: ∆ιάγνωση και θεραπεία

Περιγραφή: Σε ποιες ηλικίες κυρίως αφορούν αυτές οι δύο καταστάσεις; Ποια είναι τα πρώτα σηµάδια και συµπτώµατα τους; Ποια εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση τους; Τέλος, θα γίνει αναφορά στους τρόπους και τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορούν να κάνουν τη µετάβαση από την κλιµακτήριο στην εµµηνόπαυση όσο πιο οµαλή γίνεται, πάντα µε γνώµονα τις εξατοµικευµένες ανάγκες και τις προτιµήσεις της κάθε γυναίκας.

Ομιλήτρια: Ιβανίδου Σοφία MD, MSc, IFEPAG, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος,Εξειδίκευση στην Παιδική-Εφηβική Γυναικολογία, Επιστηµονικός Συνεργάτης Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα» Τµήµα Κλιµακτηρίου Εµµηνόπαυσης

ΧΟΡΗΓΟΣ Prisum

Prisum


28/29 Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του νέου, πρωτότυπου, σταθερού συνδυασµού σκευάσµατος Παρακεταµόλης 500mg και Ιβουπροφαίνης 150 mg

Ομιλήτρια: Ιωάννα Σιαφάκα, Οµότιµη καθηγήτρια αναισθησιολογίας θεραπείας πόνου, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Αντιπρ. Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου Παρηγορικής Φροντίδας, Μέλος ∆Σ Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕLPEN

Elpen


29/29 ΑΓΙΟΥΡΒΕ∆Α, η σχέση της µε την αρχαιοελληνική θεραπευτική παράδοση και η συµβολή της στην πρωτοβάθµια περίθαλψη

Περιγραφή: Η Αγιουρβέδα, η «Ιατρική Νου-Σώµατος» όπως συνήθως αποκαλείται, πέρα από ένα πανάρχαιο παραδοσιακό σύστηµα ολιστικής υγείας, αναγνωρισµένο από τον ΠΟΥ, σηµατοδοτεί και ένα lifestyle µε στόχο την Εξέλιξη, τόσο την προσωπική ζωή του καθένα, όσο και του περιβάλλοντος που µπορεί να επηρεάσει. Έχει πολλές κοινές αρχές µε όλα τα θεραπευτικά συστήµατα και ιδίως µε την Αρχαιοελληνική θεραπευτική παράδοση. ∆ιατροφή, Κίνηση, Περιβάλλον, Τρόπος ζωής, Τρόπος σκέψης (παράγοντες αυτοθεραπείας του Ιπποκράτη), σε συνδυασµό µε βότανα, ειδικές κούρες, τεχνικές αναπνοής, γιόγκα, µουσικό- θεραπεία κ.ά., προσαρµοσµένα στην ιδιαίτερη Αγιουρβεδική φιλοσοφία, αποτελούν κοµµάτια του παζλ µιας υγιούς και ευτυχισµένης ζωής, µε επίγνωση και σοφότερες επιλογές!

Ομιλητές: - Σοφία Παπαδοπούλου, Χηµικός, Researcher Of Ayurveda, Πρόεδρος Αγιουρβέδα Ελλάς.
- Βασίλης Τριτάκης, Ιατρός Βελονιστής.
- Dr Vellapillil Achuthan Venugopal, Ιδιοκτήτης Αγιουρβεδικής κλινικής στην Κεράλα της Ινδίας.
- Ajay George Varghese, CEO της Bipha (BIoPHArmateutical) Drug Laboratories Pvt Ltd.

ΧΟΡΗΓΟΣ Ayurveda Hellas

Ayurveda Hellas

Aeolus

Workshops - Συνεντεύξεις

Workshop: Εντερική υγεία - O συµβουλευτικός ρόλος του φαρµακοποιού

Ομιλητές: ∆ρ. Κωνσταντίνος Καλλίγερος, ∆ηµήτρης Καλλιάφας, Μίνα Μωραΐτη(ZARBIS) - ΧΟΡΗΓΟΣ ZARBIS

Συνέντευξη: Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδάκης

Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Συμμετέχοντες:

Με την Αιγίδα των:

Χορηγοί Επικοινωνίας:


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων