fbpx

Αποτελεσματικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Φαρμακείου

Σήμερα το ελληνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό και προκειμένου να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να λειτουργεί έχοντας προγραμματίσει πολύ καλά όλες τις δραστηριότητές του.

Χρήσιμο εργαλείο προγραμματισμού της καθημερινής δράσης του φαρμακείου είναι η δημιουργία αποτελεσματικών επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα χρηστικό εργαλείο προγραμματισμού και μπορεί να εκπονηθεί είτε πριν την έναρξη του Φαρμακείου, είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι καλό να δώσετε απαντήσεις σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα,

• Που είμαστε τώρα;

• Που θέλουμε να πάμε;

• Πως θα πάμε στο σημείο αυτό;

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο είναι το θεμέλιο για το δικό σας, προσωπικό ταξίδι, στην επιχειρηματικότητα.

Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς πως θα επιτύχετε τους στόχους σας για ένα βιώσιμο και κερδοφόρο Φαρμακείο.

Επισημαίνεται ότι παρά την ποικιλομορφία που υπάρχει σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο επιχειρηματικού σχεδίου, μια τυπική δομή περιλαμβάνει τα εξής:

• Σελίδα Τίτλου

• Πίνακας Περιεχομένων

• Σύνοψη - Συμπεράσματα

o Είναι μια συνοπτική περίληψη των κεφαλαίων του σχεδίου

o Δεν πρέπει να δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν αναλύονται στο κύριο μέρος του σχεδίου

• Οι Στόχοι του Φαρμακείου

o Οι στόχοι είναι οι προορισμοί στους οποίους θέλετε να φθάσετε

o Οι στόχοι πρέπει να είναι

Συγκεκριμένοι

 Μετρήσιμοι

 Επιτεύξιμοι

 Ρεαλιστικοί

 Χρονικά Προσδιορισμένοι

• Περιγραφή του Φαρμακείου

o Μια συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη περιγραφή του Φαρμακείου.

• Ανάλυση του Κλάδου και της Αγοράς

o Είναι πολύ σημαντικό για το Φαρμακοποιό

 να κατανοεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται

 να γνωρίζει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία του Φαρμακείου του

o Παρουσιάζονται

 Τάσεις του κλάδου

 Προϊόντα & Υπηρεσίες

 Αγορά - Στόχος

 Ανάλυση ανταγωνισμού

• Στρατηγική Μάρκετινγκ

o Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προσδιορίζεται πως το φαρμακείο θα προσεγγίσει την αγορά - στόχο

 Τιμολογιακή Πολιτική

 Στρατηγική Προώθησης

 Θέση/Διανομή

• Σχέδιο Λειτουργίας

o Όπως και το σχέδιο μάρκετινγκ, έτσι και το σχέδιο λειτουργίας είναι αναγκαίο για την επιτυχημένη πορεία του Φαρμακείου

o Η ενότητα αυτή διασφαλίζει ότι έχουν εξετασθεί όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του Φαρμακείου

o Προσδιορίζεται

 Ποιος κάνει Τι,

 Πού,

 Πότε,

 Πώς, &

 Γιατί

o Η διαχείριση των αποθεμάτων τόσο των φαρμακευτικών σκευασμάτων όσο και των παραφαρμάκων αποτελεί σημαντικό παράγοντα λειτουργίας και θα πρέπει να εξετάζεται συστηματικά

• Χρηματοοικονομική Ανάλυση

o Στην ενότητα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη που είναι αναγκαία για τη δημιουργία των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να παρουσιάζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο

 Για ένα νέο φαρμακείο η συγκεκριμένη ενότητα είναι μία πρόκληση καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο προβλέψεις

o Εκτιμώνται η ρευστότητα του φαρμακείου, η κερδοφορία, η απόδοση λειτουργίας, οι ταμειακές ροές και η αποτίμηση επενδύσεων μέσω δεικτών.

o Δημιουργία Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης

o Εκτίμηση Νεκρού Σημείου

 Το ποσό ακριβώς των πωλήσεων (τζίρος), με το οποίο το Φαρμακείο καλύπτει το σύνολο των εξόδων του, σταθερών και μεταβλητών, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος, ούτε ζημία.

• Χρηματοδότηση

o Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση ενός έργου (project) ή έναρξη ενός νέου Φαρμακείου.

• Συμπεράσματα

Επισημαίνεται πως το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) δεν είναι κάτι στατικό.

Το κάθε Φαρμακείο πρέπει να δημιουργήσει το δικό του σχέδιο, και σε ετήσια βάση να παρακολουθεί τι έχει πετύχει και τι έχει βελτιώσει στη λειτουργία του.

Ελένη Διδασκάλου, Phd in Business Administration, Συνεργάτης του προγράμματος e-learning στη Διοίκηση Φαρμακείου του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων