Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό

Αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, που έχουν υποστεί ζημιά λόγω παράβασης του ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό

Δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η αποζημίωση, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία (διαφυγόντα κέρδη) καθώς και τους τόκους.

www.PharmaManage.gr 

 

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.