fbpx

Εκμεταλλευτείτε την Τεχνολογία και Βελτιώστε τη Διοίκηση του Φαρμακείου σας

Η τεχνολογία είναι κοινά αποδεκτό πως αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο κάθε επιχείρησης.

Όμως στο φαρμακείο υπάρχουν ιδιαιτερότητες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν πρόκειται για ολοκληρωτικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία των φαρμακείων, αλλά για ψηφιακές εξελίξεις, με στόχο την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα!

Εκμεταλλευτείτε την Τεχνολογία και Βελτιώστε τη Διοίκηση του Φαρμακείου σας

Ο κάθε φαρμακοποιός, είτε εργάζεται μόνος του, είτε με διψήφιο αριθμό ατόμων, είναι συνεχώς συνδεδεμένος με διάφορες πλατφόρμες.

Από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έως τα προγράμματα μέτρησης αποδοτικότητας, είναι αναγκαία η χρήση τεχνολογίας αιχμής ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αρχικά, τα θετικά μηνύματα δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον των φαρμακοποιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες, στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς, αλλά και για όλα όσα σχετίζονται με την εμπορική διαχείριση της επιχείρησής τους.

Δεν έχουν δώσει όμως την απαραίτητη προσοχή στη χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα φαρμακεία τείνουν να υποτιμούν τη σημασία της κινητοποίησης του προσωπικού τους.

Η ικανοποίηση, μέσα από την ενεργό συμμετοχή και επιβράβευση των εργαζομένων είναι ικανή να αποδώσει πέρα από κάθε προσδοκία.

Οι ανθρώπινες σχέσεις οφείλουν να είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να φανεί χρήσιμη στη διοίκηση, προκειμένου οι φαρμακοποιοί να διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ίδιων αλλά και των συνεργατών τους.

Ασφαλώς, διαθέτουν ήδη στο λογισμικό διαχείρισης τους αρκετά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να τους βοηθήσουν στην εξέλιξη και την πρόοδο των συνεργατών τους, αλλά υπάρχουν ακόμη και άλλες πολλές ενέργειες που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν.

Για παράδειγμα, μια καλή αρχή είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για τον τζίρο που επιτυγχάνεται στα παραφάρμακα ή στον τομέα των ΜΗΣΥΦΑ ανά υπάλληλο, προκειμένου να προσδιοριστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του καθενός ξεχωριστά.

Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence)

Ο νέος αυτός όρος στην καθημερινότητά μας, είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας.

Η ψηφιοποίηση δεν αντικαθιστά εργαλεία που επιτρέπουν την αναζήτηση και την ερμηνεία των δεδομένων, αλλά διευκολύνει σημαντικά στην κατανόηση και επομένως στην αξιοποίησή τους.

Ειδικότερα, διευρύνει σημαντικά τον ορίζοντα του φαρμακοποιού, ο οποίος μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα παρόχων λογισμικού και άλλων ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης.

Διαχειριστείτε τις επιδόσεις των συνεργατών σας

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διαχείριση του φαρμακείου με τη βοήθεια της πληροφορικής αφορά μόνο στα φαρμακεία που απασχολούν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων.

Συνεπώς, αν ένα φαρμακείο απαρτίζεται από μια μικρή ομάδα, δεν υπάρχει λόγος άγχους και ψυχολογικής πίεσης του φαρμακοποιού.

Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν ότι όλα τα φαρμακεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να συγκεντρώνουν και να εξετάζουν διεξοδικά και με κριτικό πνεύμα τις παραμέτρους του φαρμακείου τους, για να οδηγηθούν σε αύξηση των πωλήσεων και καλύτερη διαχείριση των συνεργατών τους.

Ξεκινήστε συγκεντρώνοντας στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών-προϊόντων ανά εβδομάδα αρχικά και έπειτα ανά μήνα.

Με αυτό τον τρόπο θα έχετε ακριβή εικόνα των πωλήσεων της ομάδας σας και πλήρη έλεγχο των αποτελεσμάτων, τα οποία θα σας βοηθήσουν να την εκπαιδεύσετε και να την καθοδηγήσετε με σωστό και στοχευμένο τρόπο σε κάθε περίπτωση.

Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις, η κάθε ομάδα και ο κάθε εργαζόμενος είναι ξεχωριστός!

Ο έλεγχος της απόδοσης των συνεργατών σας είναι ένας παράγοντας πρόκλησης και για τους ίδιους τους συνεργάτες σας.

Αυτά τα στοιχεία θα σας βοηθήσουν, για παράδειγμα, όταν ένας συνεργάτης σας ζητήσει αύξηση.

Έτσι θα μπορείτε να καθορίσετε το ποσό της αύξησης ή του bonus, μέσα από τα αρχεία αποδοτικότητάς του, τα οποία θα συγκεντρώνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εκμεταλλευτείτε την Τεχνολογία και Βελτιώστε τo Φαρμακείο σας

Μετρήστε το άυλο κεφάλαιο του φαρμακείου

Ο ρόλος της πληροφορικής στον τρόπο διαχείρισης του φαρμακείου είναι εξαιρετικά σημαντικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο επίπεδα:

1. Στη γενική διοίκηση του φαρμακείου (μηχανοργάνωση διαδικασιών ποιότητας εργασίας, χρονοδιαγράμματα ενεργειών, αρχειοθέτηση).

Οι παραπάνω διαδικασίες, όταν δεν γίνονται οργανωμένα και με συνεχή παρακολούθηση, καταναλώνουν περισσότερο από το 15% του υπερπολύτιμου χρόνου σας.

2. Στην ατομική διαχείριση των συνεργατών, με βάση μετρήσιμα και κοινά αποδεκτά κριτήρια (π.χ. μελέτη εξέλιξης των πωλήσεων ανά συνεργάτη).

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε είναι να θέσετε μη ρεαλιστικούς και μη επιτεύξιμους στόχους στους συνεργάτες σας.

Το αποτέλεσμα δεν θα είναι μόνο να μην καταφέρνουν να ανταποκριθούν, αλλά αυτό θα λειτουργήσει σαν ένα σοβαρό αντικίνητρο.

Εφόσον πρώτα γίνει αποτελεσματική θέσπιση κριτηρίων και παρακολούθησης απόδοσης των συνεργατών, ανάλογα με το γενικό προφίλ του φαρμακείου, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια βελτίωσης του κάθε συνεργάτη με την ανάλογη εκπαίδευση.

Ο στόχος είναι να δοθούν τα μέσα, ώστε κάθε συνεργάτης να είναι σε θέση να βελτιωθεί.

Στη συνέχεια, να ορίσετε παραμέτρους που επιτρέπουν να προσδιορίσετε την απόδοση, όχι μόνο στον κύκλο εργασιών αλλά και στην παραγωγικότητα της ομάδας.

Ψηφιακή δύναμη πρόσληψης

Ένα θέμα διαχείρισης, που σήμερα σχετίζεται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, είναι η πρόσληψη.

Η δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας μας επιτρέπει να εστιάσουμε στο τι θέλουμε από έναν υποψήφιο συνεργάτη και στο γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε υποψήφιους εκτός της δικής μας περιφέρειας.

Επιπλέον, συμβάλλουν στον εντοπισμό ατόμων με ειδικές δεξιότητες, όπως ειδικούς σε θέματα διατροφής, σε δερμοκαλλυντικά προϊόντα, σε συμπληρώματα διατροφής ή και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πειθαρχία και η αυτονομία

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η διαχείριση του πλάνου εργασιών, η οποία πρέπει να είναι ορατή από όλους, με όλες τις πληροφορίες: διακοπές, απουσίες, η ατζέντα ενεργειών του φαρμακείου, οι διάφορες συναντήσεις με τους προμηθευτές, τους ασθενείς κ.α.

Συνεπώς, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων επιβάλλει τη δημιουργία ενός πλαισίου που είναι κοντά σε όσα φαρμακεία έχουν διαλέξει να ακολουθήσουν τον δρόμο της ποιότητας εργασίας, να εντοπίσουν τα σημερινά προβλήματα και να είναι προετοιμασμένα για κάθε αλλαγή.

Το αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και της προσαρμογής των φαρμακείων στα νέα δεδομένα, είναι η εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι οδηγούν σε μια εργασία που χρειάζεται ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, αλλά και περισσότερη αυτονομία.

Εργαστείτε δημιουργικά, δοκιμάστε νέες ιδέες, βελτιώστε την καθημερινότητά σας και … απολαύστε τα αποτελέσματα!

Ευθύμιος Βογιατζής, Φαρμακοποιός, MPharm, MBA, MSc
www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων