fbpx

Τα Mοναδικά Xαρακτηριστικά Ενός Kορτικοστεροειδούς που το Kάνουν Iδιαίτερα Eύχρηστο σε Kάθε Περιστατικό Εκζέματος

Τα κορτικοστεροειδή, δρώντας μέσω μιας σειράς οδών για τη μείωση της φλεγμονής1-2 είναι φάρμακα πρώτης γραμμής σε όλα τα είδη εκζέματος. Ο τριπλός συνδυασμός βέλτιστης αποτελεσματικότητας, υψηλής ασφάλειας και λήψης 1 φορά/ημέρα είναι ιδανικός, ιδιαίτερα για εκτεταμένες βλάβες, ευαίσθητες περιοχές και χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε ενήλικες και παιδιά.

Τα Mοναδικά Xαρακτηριστικά ενός Kορτικοστεροειδούς που το Kάνουν Iδιαίτερα Eύχρηστο σε Kάθε Περιστατικό Εκζέματος

Τα κορτικοστεροειδή αν και έχουν κοινό τρόπο δράσης, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε επιμέρους χαρακτηριστικά, που κρίνουν την ευχρηστία τους στην καθ’ ημέρα πράξη. Π.χ. στην ισχύ, στη συχνότητα εφαρμογής ή στο προφίλ ασφάλειας 3-8. Η πιο πρόσφατη γενιά κορτικοστεροειδών αποτελείται από μη αλογονωμένα μόρια και εξισορροπεί την υψηλή αντι φλεγμονώδη δραστικότητα με μειωμένη συχνότητα, τόσο τοπικών όσο και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών 9-10.

Το Methyl Prednisolone Aceponate (MPA) είναι ένα ισχυρό κορτικοστεροειδές που ανήκει στην τελευταία αυτή γενιά και προσφέρει κάποια επιπλέον οφέλη στους ασθενείς. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μορίου διαφοροποιούν την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του MPA από άλλα κορτικοστεροειδή τάξης ΙΙΙ:

1. έχει μια ομάδα μεθυλίου στο C-6, η οποία αυξάνει τη δραστικότητά του,

2. έχει 2 εστέρες στο μόριο, γεγονός που το καθιστά σημαντικά περισσότερο λιπόφιλο από άλλα μόρια και επιταχύνει τη διείσδυσή του στην κεράτινη στιβάδα. Ως εκ τούτου έχει αυξημένη βιοδιαθεσιμότητά11-12.

3. ταυτόχρονα, έχει έναν «έξυπνο» τρόπο δράσης που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών: Μέσω των εστερασών του δέρματος, που βρίσκονται κυρίως στο σημείο της βλάβης, μετατρέπεται από MPA σε ένα μεταβολίτη πιο ισχυρό, τον MPP, ο οποίος έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής, δηλαδή απενεργοποιείται γρήγορα στην κυκλοφορία 13,14

Σε ό,τι αφορά το προφίλ ασφάλειας, συγκριτικά με άλλα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή, το MPA παρουσιάζει πολύ λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ).

Έχει φανεί σε μελέτες, ότι οι ΑΕ του είναι παρόμοιες με αυτές των πιο ήπιων κορτικοστεροειδών 15-18.

Γενικά, το MPA δεν παρουσιάζει αντιδράσεις ευαισθησίας ούτε ατροφία, ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ καλή αποδοχή από τους ασθενείς19,12.

Για τους παραπάνω λόγους, το γαλάκτωμα έχει έγκριση και για χρήση σε βρέφη από 4 μηνών 19.

Θεραπευτική χρήση

Πέραν της ασφάλειας, το MPA χορηγείται 1 φορά/ ημέρα, αντίθετα με άλλα κορτικοστεροειδή που είναι 2 φορές/ημέρα, έχει ταχεία έναρξη δράσης και οδηγεί σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας19.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε: αλλεργικά εκζέματα εξ επαφής, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκό έκζεμα, δισκοειδές έκζεμα, δυσιδρωτικό έκζεμα, κοινό έκζεμα, ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ), νευροδερματίτιδα, φλεγμαίνουσες και κνησμώδεις δερματοπάθειες του τριχωτού της κεφαλής και νομισματοειδές έκζεμα.

Μορφές

Για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε εκζέματος, ανάλογα με την υγρασία, τη θέση ή την έκταση της βλάβης, το MPA κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές μορφές, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο εύχρηστο: αλοιφή, κρέμα, γαλάκτωμα και διάλυμα.

Αποτελεσματικότητα

Η ταχεία δράση του MPA αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 50-80% των ασθενών με ΑΔ εμφανίζουν βελτίωση των συμπτωμάτων εντός 1 εβδομάδας από την έναρξη της θεραπείας20-21. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε >90% έως και 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας20, 22.

Ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από τον κνησμό και την ερυθρότητα 21,23-25.

Σε βρέφη ηλικίας <18 μηνών, το 85% των οποίων έλαβαν θεραπεία με γαλάκτωμα MPA παρουσίασε πλήρη ή σχεδόν πλήρη ύφεση της AΔ μέσα σε 3 εβδομάδες23.

Το διάλυμα MPA 0,1% μία φορά την ημέρα οδήγησε σε πλήρη ή σχεδόν ύφεση των συμπτωμάτων μετά από 2 εβδομάδες θεραπείας σε περισσότερους από 90% των ασθενών με AΔ στο τριχωτό της κεφαλής 25.

Αναφορικά με τη συστηματική απορρόφηση, σε μελέτη ασθενών με ΑΔ που έλαβαν θεραπεία με αλοιφή MPA 0,1% σε μεγάλες δόσεις για 3 με 4 μήνες, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα συμβάντα και δεν παρουσιάστηκε καμία επίδραση στον άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (ΥΥΕ)18. Επίσης, τα επίπεδα κορτιζόλης παρέμειναν στις αρχικές συγκεντρώσεις σε παιδιά που έλαβαν MPA για 1 εβδομάδα16.

Συμπερασματικά, το MPA είναι ένα ισχυρό κορτικοστεροειδές, που χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπορεί να αποτελέσει καθημερινή επιλογή για την αντιμετώπιση κάθε τύπου εκζέματος για ασθενείς από την ηλικία των 4 μηνών.

1 Fokkens WJ, et al. Am J Rhinol 1998; 12: 21–26.

2 Almawi W, et al. Clin Transplant 1999; 13: 365–374.

3 Mori M, et al. Drug Saf 1994; 10: 406–412.

4 Kao JS, et al. J Invest Dermatol 2003; 120:456–464.

5 Jensen JM, et al. J Allerg Clin Immunol 2009; 123: 1124–1133.

6 Hengge UR, et al. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 1–15.

7 Woz´niacka A & Sysa-Je˛drzejowska A. Med Sci Monit 2001; 7: 539–544.

8 Falus A, et al. Ann N Y Acad Sci 1995; 762: 71–77.c

9 Brazzini B & Pimpinelli N. Am J Clin Dermatol 2002; 3: 47–58.

10 Greaves MW & Gatti S. J Dermatol Treat 1999; 10: 83–91.

11 Tauber U. J Eur Acad Dermatol Venereol 1994; 3(Suppl 1): S23–S31.

12 Zaumseil R-P, et al. J Dermatol Treat 1992; 3(Suppl 2): 3–7.

13 Luger TA. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25: 251-258.

14 Ruzicka T. Int J Clin Pract 2006;60(1):85–92.

15 Kecske´s A, et al. J Am Acad Dermatol 1993; 29: 576–580.

16 Rampini E. J Dermatol Treat 1992; 3(Suppl 2): 27–29.

17 Zaumseil R-P, et al.. Jahrbuch der Dermatologie Biermann-Verlag, Zulpich, Germany, 1992 ⁄ 93:247–263

18 Ortonne J-P. J Dermatol Treat 1992; 3(Suppl 2): 21–25.

19 Advantan. Summary of Product Characteristics

20 Albrecht G. J Eur Acad Dermatol Venereol 1994; 3(Suppl 1): S42–S48.

21 Mensing H & Lorenz B. Z Hautkrankh 1998; 73: 281–285.

22 Fritsch P. J Dermatol Treat 1992; 3(Suppl 2): 17–19.

23 Casano AV & Cavalle´ JR. Monografı´a de Dermatologı´a 2002; 15: 399–408.

24 Bieber T, et al. Allergy 2007; 62: 184–189.

25 Sonnichsen N & Zaumseil R-P. Dermatology 1999; 5: 317–324.

Από τη ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ, Δερματολόγο- Αφροδισιολόγο, Επιμ. A’, Παν. Κλινική
Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.