fbpx

Δεν Υπάρχουν Ελλείψεις σε Φάρμακα Οφειλόμενες στον Κορωνοϊό

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με τρέχουσες ελλείψεις ή διαταραχές του εφοδιασμού με φάρμακα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλόμενες στην επιδημία του κορωνοϊού.

Ωστόσο, καθώς αυτή η έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας εξελίσσεται, δεν μπορούν να αποκλειστούν μελλοντικές ελλείψεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό.

Δεν Υπάρχουν Ελλείψεις σε Φάρμακα Οφειλόμενες στον Κορωνοϊό.

Ο EMA και οι εταίροι του στο ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών αρχών για τα φάρμακα, παρακολουθούν στενά τις δυνητικές επιπτώσεις της επιδημίας της νέας νόσου του κορωνοϊού στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ο EMA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών διοργάνωσαν την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Διευθύνουσας Ομάδας της ΕΕ σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων, που προκαλούνται από σημαντικά γεγονότα για να συζητηθούν μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ.

Η ομάδα αυτή έχει την εντολή να παράσχει στρατηγική ηγεσία για επείγουσα και συντονισμένη δράση εντός της ΕΕ σε περίπτωση που μια κρίση που προκαλείται από σημαντικά γεγονότα κινδυνεύει να επηρεάσει τον εφοδιασμό φαρμάκων.

Στο πλαίσιο του κορωνοϊού, η ομάδα θα προσδιορίσει και θα συντονίσει δράσεις για την προστασία των ασθενών στην περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος ελλιπούς εφοδιασμού φαρμάκων, π.χ. λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας μονάδων παραγωγής σε περιοχές που επηρεάζονται από την επιδημία ή λόγω περιορισμών στις μεταφορές εμπορευμάτων.

Η ομάδα θα διασφαλίσει επίσης, ότι ασθενείς και επαγγελματίες υγείας σε όλη την ΕΕ ενημερώνονται με συνέπεια και διαφάνεια σχετικά με τους κινδύνους και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται.

Παρότι ο σκοπός αυτής της ομάδας είναι να αντιμετωπίσει τις διαταραχές στον εφοδιασμό φαρμάκων στην ΕΕ μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης, είναι σημαντικό να τονιστεί η ευθύνη των φαρμακευτικών εταιρειών ως προς τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού με τα προϊόντα τους.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη θέσπιση εκ μέρους των παραγωγών κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης, όπως η αύξηση των αποθεμάτων ή η προμήθεια προϊόντων και υλικών από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές.

Οι ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων λαμβάνουν ήδη μέτρα για την παρακολούθηση των δυνητικών επιπτώσεων της επιδημίας στα φάρμακα.

Ο ΕΜΑ ζήτησε από τις ενώσεις φαρμακοβιομηχανιών της ΕΕ να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη τους σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των μέτρων καραντίνας, στην Κίνα και αλλού, στον εφοδιασμό φαρμάκων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), τόσο για τα φάρμακα ανθρώπινης όσο και κτηνιατρικής χρήσης και να τους υπενθυμίσει την υποχρέωσή τους να αναφέρουν τυχόν ελλείψεις στις αρχές της ΕΕ.

Ο EMA ζήτησε επίσης από τις ενώσεις φαρμακοβιομηχανιών να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των μελών τους ως προς την πρόληψη ενδεχόμενων ελλείψεων, που μπορεί να προκύψουν από την επιδημία και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις στον EMA και για συγκεκριμένα προϊόντα στις αρμόδιες αρχές.

Οι ενώσεις των βιομηχανιών ανέφεραν ότι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί συγκεκριμένες διαταραχές στον εφοδιασμό και ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επίπτωση θα ήταν περιορισμένη, δεδομένων των σημερινών αποθεμάτων.

Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού εάν συνεχιστεί η αναστολή λειτουργίας μονάδων παραγωγής ή/και εμφανιστούν άλλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή/και περιορισμοί στις εξαγωγές.

www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.