fbpx

Ανακαλύπτοντας την Εμπορική Αρχιτεκτονική στο Φαρμακείο

Το σύγχρονο φαρμακείο είναι ένα κατάστημα που χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική προσέγγιση που συνδυάζει την εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας του πελάτη, με την ικανοποίηση της αναζήτησης της ευχαρίστησης.

Ας σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η εμπορική αρχιτεκτονική δεν σχετίζεται μόνο με τη χωροταξία μίας επιφάνειας πωλήσεων, αλλά και με την υιοθέτηση και επέκταση των νέων συμπεριφορών των καταναλωτών.

Ενσωματώνει την αρχιτεκτονική με τον τρόπο, τον σχεδιασμό με την οπτική επικοινωνία, το marketing με το συναίσθημα, την κίνηση με τον ορθολογισμό.

Πολλές φορές την ταυτίζουμε με τα στοιχεία του εξοπλισμού – εκθετήρια, συρταριέρες φαρμάκων ή ρομποτικά συστήματα, θέσεις ταμείων και εξυπηρέτησης, γόνδολες κλπ- τον φωτισμό και τη διακόσμηση, ξεχνώντας ότι αυτά είναι τα μέσα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του φαρμακείου.

Κάποια ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν είναι και τα ακόλουθα:

  • Γιατί επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο σημείο πώλησης και όχι κάποιο άλλο όταν και τα δυο προτείνουν τα ίδια προϊόντα;
  • Γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε έναν συγκεκριμένο χώρο, να αλληλεπιδρούμε με τα στοιχεία του, για να έχουμε την αίσθηση του προϊόντος;
  • Πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε ένα μήνυμα στους πελάτες μας;
  • Ποια είναι η επίδραση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού πάνω στις πωλήσεις μας;
  • Οι πελάτες μας κατανοούν πλήρως τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε;

Θέλοντας να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω, κωδικοποιήσαμε σε ένα γλωσσάριο τις έννοιες της εμπορικής αρχιτεκτονικής αλλά και των εργαλείων που σήμερα χρησιμοποιεί, δημιουργώντας το σύγχρονο φαρμακείο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«Η αρχιτεκτονική είναι μια ευρεία έννοια επειδή αγκαλιάζει ολόκληρο το περιβάλλον της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από την αρχιτεκτονική ενώ είμαστε μέρος του πολιτισμού, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει όλες τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη γήινη επιφάνεια με εξαίρεση την καθαρή έρημο».
William Morris.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η αρχιτεκτονική ενός σημείου πώλησης συμβάλλει με μια προστιθέμενη αξία που καθορίζει τη διαφορά του από τα άλλα ομοειδή καταστήματα και προσδιορίζει την εικόνα που η επιχείρηση θέλει να δώσει για τον εαυτό της.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη αρχιτεκτονική, προσφέρει τη δυνατότητα για ενσωμάτωση αφηρημένων εννοιών όπως οι αξίες των μαρκών που προβάλλει και άλλων εργαλείων που προκαλούν συναισθήματα μέσω του σχεδιασμού, όπως η διαφήμιση.

Η αρχιτεκτονική τότε γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μετάδοση της εταιρικής ταυτότητας.

BRANDING

Αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας και διαχείρισης ενός brand (μίας μάρκας). Είναι μια πειθαρχία που απορρέει από την ανάγκη να χειριστεί στρατηγικές έννοιες που διαρκούν περισσότερο από τις επικοινωνιακές εκστρατείες.

Η αξία από την καλή διαχείριση μίας μάρκας συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου σε διαδοχικές αλληλεπιδράσεις με την αγορά.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CONCEPT

Επιτρέπει την τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς της, μέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία.

DESIGN

Ο σχεδιασμός ορίζεται ως μια προκαταρκτική διαδικασία της διανοητικής διαμόρφωσης για αναζήτηση μιας λύσης. Ετυμολογικά προέρχεται από την ιταλική λέξη disegno: ζωγραφική, σχέδιο, όραμα, γραφική παράσταση.

Ο σχεδιασμός απαιτεί κυρίως λειτουργικές και αισθητικές εκτιμήσεις, δηλαδή πολλές φάσεις έρευνας, ανάλυσης, μοντελοποίησης, προσαρμογής και ρύθμισης, πριν από την τελική παραγωγή.

Ο σύγχρονος φιλόσοφος Vilem Flusser σημειώνει στο βιβλίο του «Φιλοσοφία του σχεδιασμού», ότι το μέλλον εξαρτάται από τον σχεδιασμό.

MULTIMEDIA DESIGN

Ο σχεδιασμός συνδυάζει μια πληθώρα multimedia εργαλείων επικοινωνίας όπως κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, video, μουσική κλπ, που επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέγει τις ενέργειες που θα εκτελούνται.

Αυτή η ικανότητα να παράγει διαδραστικότητα είναι η μεγάλη διαφορά του graphic design και μπορεί να αλληλεπιδράσει με οποιαδήποτε ανταπόκριση του κοινού.

2D ή 3D animations, διαδραστικές παρουσιάσεις, internet κλπ είναι κάποιες μόνο εφαρμογές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική ως επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνει την ανάλυση και την επιλογή των αγορών, τον ορισμό των επιχειρηματικών στόχων και των μέσων του marketing.

VISUAL IDENDITY

Η οπτική ταυτότητα αποτελεί τη φυσική εκδήλωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναπτύσσεται μέσω ενός προσεκτικά μελετημένου προγράμματος που μεταφράζει το χαρακτήρα του καταστήματος, επικοινωνεί τις αξίες του και εξασφαλίζει τη συνέπεια των μηνυμάτων προς τον καταναλωτή.

LOGO

Λογότυπο είναι το γραφικό εκείνο σχέδιο που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την ιδιότητα, το όνομα ή και τα δυο, από επιχειρήσεις που θέλουν εύκολο και γρήγορο αυτοπροσδιορισμό.

Αποτελεί ένα σύντομο γραφικό μήνυμα που περιέχει όλες τις αξίες κάθε είδους επιχείρησης όπως και του φαρμακείου.

Ανακαλύπτοντας την Εμπορική Αρχιτεκτονική στο Φαρμακείο

BRAND NAME

Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λεκτική περιγραφή, διακριτικό γραφικό ή συνδυασμός των δυο στοιχείων, του οποίου σκοπός είναι η διαφοροποίηση στην αγορά.

Η «μάρκα» είναι η υποδήλωση μιας υπόσχεσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ιδιαίτερης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθιστώντας τη μοναδική. Επιτρέπει όχι μόνο την ταυτοποίηση των αγαθών ή των υπηρεσιών, αλλά αντιπροσωπεύει και την αίγλη των κατασκευαστών τους.

MARKETING

Σύμφωνα με τον Philip Kotler (θεωρείται ο πατέρας του marketing) είναι «η κοινωνική και διοικητική διαδικασία μέσω της οποίας οι ομάδες και τα άτομα ικανοποιούν τις ανάγκες τους με τη δημιουργία και την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών».

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ορισμοί ,όπως ότι το marketing είναι η τέχνη, η επιστήμη για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και την πραγματοποίηση πωλήσεων.

Περιλαμβάνει σύνολο ενεργειών όπως μελέτες ,στρατηγικές, positioning κλπ. Συχνά συγχέεται με τον όρο διαφήμιση, η οποία όμως αποτελεί απλώς ένα εργαλείο marketing.

MERCHANDISING

Το merchandising περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε έναν εμπορικό χώρο και έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει ή να αλλάξει τη συμπεριφορά της αγοράς προς όφελος των πιο κερδοφόρων στοιχείων για την επιχείρηση.

Περιλαμβάνει όλες τις μελέτες και τις τεχνικές του marketing που επιτρέπουν την προβολή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τις καλύτερες συνθήκες στον τελικό καταναλωτή.

Οι βασικοί στόχοι του merchandising είναι: η δημιουργία ενδιαφέροντος για το προϊόν, η κατεύθυνση του πελάτη προς το προϊόν, η διευκόλυνση της διαδικασίας αγοράς του προϊόντος.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O εξοπλισμός και η διάταξη του στον χώρο αποσκοπεί στην καλύτερη απεικόνιση του προϊόντος ώστε να γίνει ελκυστικότερο.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ του πελάτη, των προϊόντων και του φαρμακοποιού, με σκοπό τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των πωλήσεων.

Όλες αυτές οι παραπάνω έννοιες και τα εργαλεία, συνθέτουν τον γενικό προσδιορισμό της Εμπορικής Αρχιτεκτονικής του σημείου πώλησης.

Πρόκειται λοιπόν για μια πολύπλευρη διαδικασία και πολυδιαδραστική, που στόχο έχει να κάνει το φαρμακείο όχι μόνο ένα πιο εμπορικά ελκυστικό κατάστημα, αλλά κυρίως έναν χώρο που εξυπηρετεί τον πελάτη και την προσέγγιση του φαρμακοποιού σε αυτόν.

Φιλοδοξεί να του προσφέρει έναν χώρο άνετο που θα τον κάνει να θέλει να παραμείνει, ενώ παράλληλα στοχεύει και στη δημιουργία ενός ευχάριστου και πρακτικού χώρου εργασίας, αφιερωμένο στην ψυχή του φαρμακείου που δεν είναι άλλη από το προσωπικό του.

ΘΑΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, Φαρμακοποιός, A.C.A.D. ΕΕ
www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων