fbpx

Η Τέχνη της Διοίκησης - Οργάνωση Φαρμακείου με Στόχο την Εξέλιξη

Μια οργάνωση στηρίζεται σε 3 προτεραιότητες του φαρμακοποιού manager:

1. Στους πελάτες του, με στόχο την ικανοποίηση τους, την αύξηση της πιστότητας τους και γιατί όχι και την αύξηση του αριθμού τους.

2. Στην ομάδα των ανθρώπων του φαρμακείου του, με στόχο τη σωστή διοίκηση και κατεύθυνση τους, αλλά και την συνεχή εκπαίδευση και κινητοποίησή τους.

3. Στο φαρμακείο του σαν επιχείρηση, με στόχο τον προσδιορισμό ενός επιχειρηματικού πλάνου, την οργάνωση εργασίας και την διαχείριση αλλά και την καινοτομία και ελκυστικότητα για το φαρμακείο του.

Εξετάζοντας τις συνθήκες και το περιβάλλον που ζούμε, βλέπουμε ότι τίποτε δεν είναι σταθερό παρά μόνο η αλλαγή!

Αλλαγές λοιπόν πολιτικές, κοινωνικές, νέες εξελίξεις για νέα μέτρα και νέα νομοσχέδια, που άλλοτε μας θίγουν και άλλοτε μας ευνοούν σαν πολίτες και σαν επιχειρηματίες.

Απέναντι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον που αλλάζει, ο φαρμακοποιός δεν έχει καμιά σχεδόν επιρροή.

Όλοι μας όμως υιοθετούμε μια συμπεριφορά, με κινήσεις διαμαρτυρίας πολλές φορές ή σε ατομικό αλλά κυρίως μέσα από τα συλλογικά μας όργανα και εδώ η ζώνη επιρροής μας είναι 100%.

Παράλληλα αναπτύσσουμε ορισμένες ικανότητες.

Τι ικανότητες πρέπει να αναπτύξω λοιπόν για να ανταποκριθώ καλύτερα στους δύσκολους καιρούς;

Τι θέλω να κάνω; Και εδώ η ζώνη επιρροής είναι 100% δική μου.

Αλλά και ο καθένας μας έχει τις αξίες και τα πιστεύω του, που είτε τον υποκινούν προς ενέργειες, είτε τον περιορίζουν.

Τελικά τι εικόνα θέλω να δώσω προς τα έξω, προς τους πελάτες μου, προς την ομάδα μου; Κατορθώνω να δώσω τη σωστή κατεύθυνση και αποστολή στην ομάδα μου;

Και στις 3 αυτές θέσεις η ζώνη επιρροής είναι 100% δική μας.

1. Κατάρτηση Επιχειρηματικού Πλάνου

Τα απαραίτητα βήματα:

• Προσδιορισμός: Τζίρου, Περιθωρίου Κέρδους ανά κατηγορία, Μ.Ο αγορών/ πελάτη, συχνότητα πελατείας

• Ανάλυση: Δυνατά/Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες /Κίνδυνοι

• Στόχοι: Θέτω στόχους βραχυπρόθεσμους- αυτό που θέλω να αναπτύξω(νέα προϊόντα, προβολές, νέες υπηρεσίες…) αλλά και μακροπρόθεσμους- τι εικόνα θέλω να δημιουργήσω προς τα έξω.

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι: Απλοί, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί, και να έχουν ένα Χρονικό Όριο

Με ποιο τρόπο καταρτίζω το επιχειρηματικό πλάνο:

► Οργανώνοντας ενέργειες, Δίνοντας υπευθυνότητες, Αναδεικνύοντας τις ικανότητες, Αναγνωρίζοντας, Επιβραβεύοντας

► Προγραμματίζοντας ένα ετήσιο πλάνο προβολών ή άλλων ενεργειών και παρακολουθώντας τη σωστή εφαρμογή του

► Κάνοντας συχνά μια απλή οικονομική ανάλυση εσόδων – εξόδων

► Επικοινωνώντας, κάνοντας συναντήσεις εργασίας, ζητώντας την γνώμη των άλλων

2. Οργάνωση Εργασίας

Προσδιορίστε γραπτά: Ποιος κάνει Τι, Πού, Πότε, Πώς, & Γιατί

Διαδικασίες:

Δίνω παραγγελία, παραλαμβάνω, ελέγχω, καταγράφω στο σύστημα, απογραφή, διευθέτηση ληγμένων, έλεγχος ταμείου, άνοιγμα-κλείσιμο φαρμακείου, μηχανοργάνωση

Στην αρχή είναι όγκος δουλειάς, στη συνέχεια κέρδος χρόνου!

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:

♦ Προσδιορίζω το διαπραγματεύσιμο από το μη διαπραγματεύσιμο

♦ Γράφω έναν Εσωτερικό κανονισμό εργασίας, Υποχρεώσεων, Κανόνων συνεργασίας & Συμπεριφοράς

Θέστε Προτεραιότητες

Η εξυπηρέτηση πελάτη πάνω απ’όλα!

Προσδιορίστε τις σχέσεις μεταξύ Φαρμακοποιού –Υπαλλήλου και μεταξύ ομάδας και πελάτη.

Εφαρμόστε τις συναντήσεις εργασίας για ανταλλαγή πληροφόρησης και ανεύρεση λύσεων από κοινού.

Οι συναντήσεις εργασίας πρέπει να γίνονται σε θετικό κλίμα και όχι μόνο για να λέμε τα «στραβά»

Διευθετήστε τον χρόνο:1/3 για να δίνουμε πληροφόρηση,1/3 για να λαμβάνουμε πληροφόρηση και 1/3 για να παίρνουμε όλοι μαζί αποφάσεις με γραπτά συμπεράσματα.

Η Τέχνη της Διοίκησης - Οργάνωση Φαρμακείου με Στόχο την Εξέλιξη

3. Διαχείριση

Αγορές

Η «τέχνη των αγορών» στηρίζεται:

• Στους στόχους του φαρμακείου

• Στο δυναμικό του (stock/πίστωση)

• Στις ανάγκες των πελατών του

• Στην εποχικότητα

• Στις σχέσεις συνεργασίας με τον προμηθευτή

• Στη δυνατότητα χώρου έκθεσης και αποθήκευσης

Πωλήσεις

Η «τέχνη των πωλήσεων» στηρίζεται:

• Στην θετική επικοινωνία με τον πελάτη

• Σε ένα λεξιλόγιο προσαρμοσμένο στον πελάτη

• Στη συμπληρωματική πρόταση προϊόντων

• Στις γνώσεις και ικανότητες επικοινωνίας της ομάδας

4. Καινοτομία

Ανακαλύψτε νέες τάσεις και νέες κατηγορίες προϊόντων (βιολογικά, οικολογικά….).

Δημιουργείστε νέο και ευχάριστο περιβάλλον στο φαρμακείο (ένα βάζο με λουλούδια, μια απαλή μουσική, διάχυση αιθερίων ελαίων).

Εφαρμόστε νέα μέσα επικοινωνίας (Οθόνες LCD με μηνύματα, μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, mailing με SMS στους πελάτες σας με ευχές ή έντυπα των υπηρεσιών σας).

Εφαρμόστε καινοτόμες προβολές (π.χ για τη διακοπή καπνίσματος, για τον έλεγχο του διαβήτη, για τη πρόληψη της οστεοπόρωσης).

5. Ελκυστικότητα

Δημιουργήστε βιτρίνες πρωτότυπες που τραβούν τη προσοχή.

• Φροντίστε το μήνυμα στη βιτρίνα να είναι ελκυστικό.

• Φροντίστε η βιτρίνα να συνάδει με αντίστοιχη προβολή στο χώρο πώλησης.

• Ανανεώστε τη βιτρίνα κάθε 20 μέρες.

• Δημιουργείστε τις δικές σας θεματικές βιτρίνες.

Επιμελημένο Merchandizing

• Οργάνωση των κατηγοριών και των προϊόντων στον χώρο (συρταριέρες, ραφιέρες, γόνδολες).

• Ανάδειξη των προϊόντων με μεγάλη ανακύκλωση.

• Εμφανείς σημάνσεις στα ράφια, ανά κατηγορία ή ανά ανάγκη πελάτη.

• Επωφεληθείτε με μέτρο την πληθώρα των stands.

• Αναρτήστε τιμές σε όλα τα προϊόντα.

Εγκάρδια Υποδοχή και Φροντίδα του Πελάτη

• Χαμόγελο: το «κλειδί» της σωστής υποδοχής.

• Φροντίστε την εμπιστευτικότητα στην επαφή σας με τον πελάτη.

• Καλλιεργείστε ένα κλίμα εν-συναίσθησης προς τον πελάτη. Κατανοήστε το πρόβλημα του, προσεγγίστε τον σαν άνθρωπο.

• Μην αμελείτε την εγκάρδια τηλεφωνική επικοινωνία.

Συμπεράσματα

Σε κάθε επίπεδο είμαι εγώ ο φαρμακοποιός που αποφασίζω και έχω τον πλήρη έλεγχο του φαρμακείου μου...

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και όλοι οι επαγγελματίες επηρεάζονται από το Επιχειρηματικό Περιβάλλον που αλλάζει!

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων