fbpx

Κάνοντας Οικονομίες στο Φαρμακείο μου

Ανακαλύπτοντας νέες πηγές για να κάνουμε οικονομία στις διάφορες κατηγορίες δαπανών, μπορεί να αναδείξουμε οικονομίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε καν υποψιαστεί.

Ενώ τα έσοδα του Φαρμακοποιού συνεχίζουν να πέφτουν, η ανάλυση των διαφόρων λειτουργιών του Φαρμακείου μπορεί να σας βοηθήσει στο να αντισταθμίσετε τους λογαριασμούς.

Αυτό δεν συνιστάται μόνο στο να κυνηγήσουμε τις σπατάλες, αλλά και να εντοπίσουμε νέες δυνατότητες για εξοικονόμηση πόρων με μακροπρόθεσμο όφελος.

1. Βελτιστοποίηση Αγορών και Μείωση του Λανθάνοντος Στοκ

Ο πρώτος τομέας των δαπανών ενός Φαρμακείου έγκειται τις αγορές.

Πρέπει να αναλύουμε και να αξιολογούμε ρεαλιστικά και με δεδομένα, τις υπερ-υποσχέσεις των προμηθευτών.

Το θέμα δεν είναι ότι λένε ψέματα και δεν είναι ότι δεν θα τις τηρήσουνε, αλλά πολλές φορές δεν είναι σίγουρο ότι οι προωθητικές ενέργειες που σας παρουσιάζουν ότι θα επενδύσουν, θα φέρουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες στο εξωτερικό περιβάλλον ιδιαίτερα στη εποχή που διανύουμε.

Ο Φαρμακοποιός λοιπόν πρέπει να αποφεύγει το υπέρμετρο απόθεμα που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ρευστότητα του.

Οι ειδικοί λένε ότι για ένα Φαρμακείο με ετήσιο κύκλο εργασιών 750.000 ευρώ, αν μία μέρα μείνει παραπάνω το συνολικό του απόθεμα και δεν πουληθεί, πέρα από την ημερομηνία εξόφλησης στους προμηθευτές, ακινητοποιεί περίπου € 2.000 σε μετρητά καθημερινά.

Συνεπώς πέντε ημέρες που κερδίζουμε σε ένα απόθεμα 46 ημερών, επιτρέπει σε ένα Φαρμακείο με κύκλο εργασιών ύψους 750.000 ευρώ, 10.000 ευρώ κέρδος σε ρευστότητα.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν, και για δεδομένο χρονικό διάστημα, το απόθεμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% των καθαρών πωλήσεων προ ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μείωση του αποθέματος που είναι άνω από αυτή την αναλογία, παρέχει εξοικονόμηση στα χρηματοοικονομικά έξοδα και κέρδη σε ρευστότητα.

Για τον προσδιορισμό των προϊόντων που πωλούνται λίγο ή λιγότερο καλά, πρέπει να καταγραφεί το απόθεμα της τελευταίας απογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, το να νοικοκυρέψουμε όλα τα παραπάνω είναι κερδοφόρο.

2. Να Μελετήσουμε τα Εξοδα Μισθοδοσίας

Για να βελτιστοποιήσουμε αυτόν τον δεύτερο τομέα εξόδων του Φαρμακείου μετά τις αγορές, και που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10 έως 12% του τζίρου της επιχείρησης χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τα καθήκοντα του που ανταποκρίνονται στην προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην επιχείρηση (δημιουργία γραπτών περιγραφών θέσεων εργασίας) και την ροή πελατών.

Με μια καλύτερη προσαρμογή των θέσεων εργασίας και των αρμοδιοτήτων με τις ανάγκες του Φαρμακείου, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια μείωση των εξόδων της μισθοδοσίας κατά μια ή δυο ποσοστιαίες μονάδες, με απόλυση υπαλλήλου ή συμφωνία για εργασία part time.

3. Να Συμπιέσουμε τα Γενικά Εξοδα

Αυτές είναι οι πηγές εξοικονόμησης χρημάτων που φαίνονται πιο ρεαλιστικές.

Αυτές οι εξωτερικές επιβαρύνσεις από πολλές διαφορετικές πηγές, ανάλογα με τον τύπο του Φαρμακείου, κατέχουν συνήθως ένα μέσο όρο 4,8% του κύκλου εργασιών που μπορεί να αναθεωρηθεί για τον εντοπισμό δυνητικών κερδών.

Εδώ βρίσκουμε: ενοίκιο, έξοδα συντήρησης καταστήματος, υλικά συσκευασίας, τραπεζικές υπηρεσίες, leasing εξοπλισμού… κ.λπ.

Αν κατορθώσουμε και συμπιέσουμε αυτά τα έξοδα μπορούμε να φέρουμε πίσω ένα κέρδος στο κόστος του προσωπικού.

Η αναθεώρηση των γενικών εξόδων μπορεί να αφήσει την ελπίδα για ένα κέρδος της τάξης του 0,5% επί των καθαρών πωλήσεων.

4. Απλοποιήστε τη Διαχείριση Φαρμακείου

Αυτό ο τομέας πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να διερευνηθεί για να βελτιώσουμε την οργάνωση και τη λειτουργία του Φαρμακείου, που αποτελούν δύο παράγοντες κερδοφορίας.

Για να έχουμε αντικειμενικά στοιχεία, μπορούμε να βασιστούμε στο λογισμικό μας, που συνήθως δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις δυνατότητές του σαν πηγή πληροφοριών.

Έτσι, η ανάλυση των αριθμών, για παράδειγμα, θα βοηθήσει στην προσαρμογή των ωρών λειτουργίας του Φαρμακείου μας στην περιοχή του, με στόχο την αυξημένη δραστηριότητα.

5. Εξοικονόμηση Φόρων και Εισφορών

Εξέταση με τον λογιστή μας των ενδεχομένων φοροαπαλλαγών ή επιδοτήσεων, αλλά και της δυνατότητας δημιουργίας εταιρείας ή συστέγασης που είναι μια πηγή εξοικονόμησης φόρου και των κοινωνικών εισφορών.

6. Κυνηγώντας τα Χρέη των Πελατών

Το να κυνηγήσουμε τα απλήρωτα χρέη των πελατών είναι μια διαδικασία συχνά κουραστική και πολύ ευαίσθητη, αλλά μπορεί να είναι επικερδής.

Το πρώτο βήμα είναι να ταξινομήστε τα χρέη ανάλογα με το ύψος τους και ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης τους.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί τους ακόμη και επανειλημμένα για να τους πιέσετε να τα εξοφλήσουν.

Για ένα Φαρμακείο με τζίρο € 750.000, τα χρέη πελατών μπορεί να φτάσουν έως και 2000 ευρώ!

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.