fbpx

Η Νέα Οικονομία του Φαρμακείου

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να σκεφτούμε λύσεις για να προχωρήσει το φαρμακείο στην ανοικοδόμηση μιας υγιούς προσφοράς, προσαρμοσμένης στις ανάγκες υγείας των πελατών του.

Πρέπει να προβληματιστούμε για το αύριο, σε μια περίοδο όπου το οικονομικό πλαίσιο και οι πολιτικές αποφάσεις αναστατώνουν τον τρόπο που λειτουργούμε, εστιάζοντας κυρίως στην οικονομία του φαρμακείου, που αποτελεί και την μεγαλύτερη ανησυχία του επαγγέλματος.

Ο Φαρμακοποιός Οφείλει να Επανασχεδιάσει ένα Νέο Οικονομικό Μοντέλο

Εξετάζοντας αυτά που συμβαίνουν στον τομέα της υγείας σχετικά με την περικοπή δαπανών και παράλληλα αξιολογώντας τις προφανείς τάσεις στην αγορά, μπορούμε να δούμε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθήσουμε στο επάγγελμα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την διαχείριση του φαρμακείου μας, υιοθετώντας μια νέα επιχειρηματική πολιτική με στόχο τα υγιή οικονομικά του.

Φυσικά δεν έχουμε ακόμα καταγεγραμμένη εικόνα σήμερα που θα μας επέτρεπε να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο φαρμακείο (φαρμακευτική φροντίδα), ούτε γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον σχετικά με το σύστημα ανταμοιβής τους, όπως αρχίζει να εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Εξάλλου οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν ή έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν το φαρμακείο τους σε τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι σπάνιοι.

Στοιχεία της Αγοράς

Για να εξετάσουμε την εξέλιξη της οικονομίας του φαρμακείου επιβάλλεται να έχουμε κατά νου συγκεκριμένα στοιχεία της αγοράς και να απαντήσουμε σε ορισμένες βασικές ερωτήσεις.

• Πού πάει ο προϋπολογισμός της υγείας των Ελλήνων;

• Ποια η αγοραστική δύναμη των «νοικοκυριών»;

• Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την οικονομία του φαρμακείου.

• Κίνδυνοι και ευκαιρίες;

• Πώς θα εξελιχθούν οι αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία;

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Οικονομία του Φαρμακείου

Οι Κίνδυνοι

• Ο τζίρος στα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε κάθετη πτώση.

• Μείωση περιθωρίου κέρδους στις καθαρές αξίες λόγω μείωσης τιμών.

• Η μέση αγοραστική δυνατότητα του καταναλωτή μειώνεται.

• Οι δαπάνες του προσωπικού και τα γενικά έξοδα σχεδόν αμετάβλητα.

• Η επιχειρηματική απόδοση αλλά και η ρευστότητα σε πτώση.

• Το κλείσιμο των φαρμακείων: μια πραγματικότητα!

Οι Ευκαιρίες

• Η αγορά των γενοσήμων ενισχύεται.

• Νέες καινοτόμες θεραπείες έρχονται.

• Η αγορά της αυτοθεραπείας έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

• Η αγορά των παραφαρμακευτικών προϊόντων έχει δυναμική.

• Οι πελάτες αναζητούν από το φαρμακοποιό όλο και περισσότερο λύσεις και συμβουλές για την υγεία τους.

Το Σύστημα Υγείας στο Μικροσκόπιο

Η κατανάλωση φαρμάκων σε τεμάχια παραμένει ακόμα αρκετά σημαντική και ετερογενής.

Στην Ελλάδα δεν αναλύουμε μέχρι στιγμής τις κλινικές πρακτικές των γιατρών που διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό κατά μήκος της επικράτειας (μη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων).

Συνεπώς οι δαπάνες και κυρίως η συνταγογράφηση δεν συνάδει δυστυχώς με τις ρεαλιστικές ανάγκες των ασθενών.

Σε πολλές χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, ιδιωτικές εταιρείες πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελέγξουν την ορθότητα των συνταγογραφήσεων των φαρμάκων.

Βέβαια τα φάρμακα δεν είναι είδος προς εξαφάνιση και ο ρόλος του φαρμακοποιού παραμένει σημαντικός.

Αντίθετα μάλιστα, με την εξέλιξη της γονιδιακής επιστήμης, οι φαρμακοποιοί θα διαφοροποιηθούν και θα γίνει πιο πολυσύνθετη η συμβουλή τους προς τον ασθενή.

Βρισκόμαστε σήμερα στην αυγή μιας νέας αλλαγής. Στην επόμενη δεκαετία, από ότι προβλέπουν οι ειδικοί, η πλειοψηφία του πληθυσμού, θα φέρει μαζί του το γονιδίωμά του σε ένα USB ή στο κινητό του.

Έτσι το φάρμακο θα είναι εξατομικευμένο για τον κάθε ασθενή και θα έχουμε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη από τις γνώσεις του φαρμακοποιού για τα φάρμακα.

New economy

Η Διαχείριση, "Κλειδί" στη Βιωσιμότητα του Φαρμακείου

Σήμερα περίπου το 80 % του τζίρου του φαρμακείου κατά ΜΟ απορρέει από τα αποζημιούμενα φάρμακα και σχηματικά, ο βασικός «Πελάτης» του είναι ο ΕΟΠΥY.

Ο ΕΟΠΥΥ θέλει να μειώσει τις δαπάνες υγείας, και ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί αποτελεί η μείωση των τιμών αλλά και του κόστους διανομής των φαρμάκων σε όλο το κύκλωμα διανομής (χονδρεμπόριο + φαρμακεία).

Αυτή η τάση θα οδηγήσει αναμφισβήτητα σε συρρίκνωση του χονδρεμπορίου και θα προκαλέσει μια μείωση του αριθμού των σημείων πώλησης.

Αν ήδη άρχισαν να κλείνουν φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, τα επόμενα έτη αυτό θα ενταθεί.

Έτσι, φαρμακεία που δεν εφαρμόζουν τους σωστούς κανόνες της διαχείρισης και μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν η φαρμακευτική δαπάνη ήταν στα ύφη, κατόρθωναν να έχουν κέρδη, κινδυνεύουν από εδώ και στο εξής.

Τα φαρμακεία σήμερα βρίσκονται σε μια εύθραυστη οικονομική κατάσταση, καθώς η πλειοψηφία των κερδών τους βασίζεται μόνο στο ποσοστό κέρδους από τη διανομή.

Ιδιαίτερα στο φάρμακο, τα κέρδη τους εξαρτώνται από τις τιμές και το ποσοστό περιθωρίου κέρδους που καθορίζονται από τις αρχές.

Λόγω των μέτρων στο φάρμακο, τα περιθώρια κέρδους σε αξίες επηρεάζονται άμεσα.

Είναι λοιπόν σημαντικό, για το φαρμακείο του αύριο, να εξεταστεί σε συνεργασία των συλλογικών φορέων με τους κρατικούς παράγοντες, ένα νέο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο σε δραστηριότητες και αποζημιώσεις ανεξάρτητες με τις τιμές των φαρμάκων και τα περιθώρια κέρδους.

Αναγκαστικά όμως, στο τρέχων σύστημα και περιμένοντας άλλες αντισταθμιστικές πηγές εσόδων, ο φαρμακοποιός πρέπει να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των αγορών και των εξόδων του.

Εάν παρατηρήσουμε το εύρος της προσφοράς προϊόντων σε ένα φαρμακείο, το εύρος των σειρών προϊόντων, μπορούμε να προβληματιστούμε πάνω σε μια εύλογη βελτίωση: βελτιστοποιώντας την επιλογή, την ποιότητα και την εκλεκτικότητα των σειρών προϊόντων, ένα φαρμακείο μπορεί να βελτιστοποιήσει την εξίσωση κόστος/όγκος σε μία κατηγορία και φυσικά να μειώσει το στοκ του.

Το Όραμα Μιας Νέας Οικονομίας

Ορισμένα φαρμακεία κλείνουν σήμερα τις πόρτες τους, λόγω έλλειψης κερδοφορίας.

Το κράτος φυσικά προγραμματίζει αυτές τις "απώλειες"!

Υπό ποιες συνθήκες λοιπόν ένα φαρμακείο μπορεί να προσφέρει ένα μέλλον σε κάποιον που επενδύει στην εκπαίδευσή του, στην κατάρτιση του, στη ζωή του;

Ο τομέας της υγείας και αυτοί που έχουν πρωταρχικό ρόλο σε αυτόν, αλλάζουν.

Πως να προσαρμοστούμε σε αυτές τις καινούριες συνθήκες;

Πάνω σε αυτούς λοιπόν τους προβληματισμούς παραθέτουμε μερικές δυνατές ιδέες, πραγματικά "κλειδιά "για το μέλλον, που τις έχουμε συλλέξει από γνώμες και εμπειρίες φαρμακοποιών και ανθρώπων της αγοράς.

Η οικονομική ύφεση, θέτει σε κίνδυνο τις απολαβές μας!

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να βγάλει τα προς το ζην διαφορετικά.

Οι απολαβές του δεν θα πρέπει πλέον να συνδέονται αποκλειστικά με τα φάρμακα που πωλούνται.

Υπάρχει ένα όφελος που μπορούμε να λάβουμε από αυτόν τον προβληματισμό: αυτό της αναβάθμισης του επαγγέλματος μας και στη στροφή στις πραγματικές αξίες και τις ρίζες του επαγγέλματός μας.

9 Κλειδιά για μια ΝΕΑ Οικονομία στο Φαρμακείο που θα Αναδείξουν την Προστιθέμενη Αξία του Φαρμακοποιού

Κλειδί Νο 1: Ανανεωθείτε σε μια οικονομία βασισμένη στην προστιθέμενη αξία του επιστήμονα φαρμακοποιού
Κλειδί Νο 2: Το ελεύθερο επάγγελμα πρέπει να είναι κερδοφόρο
Κλειδί Νο 3: Αναζητήστε μια στρατηγική θέση για το φαρμακείο σας
Κλειδί Νο 4: Ελευθερώστε χρόνο για ενέργειες και δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα κέρδη σας
Κλειδί Νο 5: Αναδιοργανώστε το σημείο πώλησής σας
Κλειδί Νο 6: Μην συγχέετε αγορές με προμήθειες
Κλειδί Νο 7: Επαναπροσδιορίστε τη σχέση σας με τον ασθενή- πελάτη σας
Κλειδί Νο 8: Για ένα στέρεο μέλλον, επενδύστε στην εκπαίδευση και στις συνεργασίες
Κλειδί Νο 9: Η κινητοποίηση του προσωπικού, το σημαντικότερο "κλειδί" για την οικονομία του φαρμακείου

Κλειδί Νο 1: Ανανεωθείτε σε μια Οικονομία Βασισμένη στην Προστιθέμενη Αξία του Επιστήμονα Φαρμακοποιού

Δεοντολογικά η αμοιβή του φαρμακοποιού θα πρέπει να απορρέει από την προστιθέμενη αξία των πράξεών του!

Οι γνώσεις του συνάδουν με τη ενεργό διανομή των φαρμάκων. Η ικανότητά του, του εξασφαλίζει μια σημαντική θέση στην αλυσίδα της υγείας.

Μέχρι τη θεσμοθέτηση όμως αυτής της αμοιβής, κάντε εσείς το πρώτο βήμα για ένα άνοιγμα προς τις υπηρεσίες υγείας και τη συμβουλή προς τον ασθενή, που απαιτεί επένδυση χρόνου, κατανόηση των προσδοκιών του πελάτη και ενέργειες βασισμένες πάνω σε αυτές τις προσδοκίες για την υγεία του.

Πρέπει να επενδύσετε σε υπηρεσίες όπως η θεραπευτική επιμόρφωση, η συμμόρφωση στη θεραπεία, η φαρμακοεπαγρύπνηση, συναντήσεις με χρόνιους ασθενείς και με πολύπλοκα φαρμακευτικά σχήματα, μετρήσεις και παρακολούθηση, ενέργειες πρόληψης (εμβολιασμός, διατροφικές συνήθειες, κανόνες υγιεινής ζωής).

Τόσες υπηρεσίες υγείας που θα πρέπει να αρχίστε ενεργά να θεσμοθετήστε στη καθημερινή σας πρακτική.

Κερδισμένοι θα βγείτε από τη πιστότητα του πελάτη και από τυχόν συμπληρωματικές πωλήσεις!

Αυτές οι καινοτομίες στο επάγγελμά μας είναι αναπόφευκτες αλλά δεν είναι και κάτι το εύκολο, καθώς η αντίσταση στην αλλαγή είναι σημαντική.

Αυτό ισχύει για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς, αλλά ακόμα περισσότερο για τους συνεργάτες τους, οι οποίοι είναι ακόμα λιγότερο ευαισθητοποιημένοι στις οικονομικές δυσκολίες που περνά το φαρμακείο.

Συνηθισμένοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μέχρι τώρα ήταν σταθερό και απέφερε πολλά χρήματα, λιγότερο συνυφασμένοι με την καινοτομία, καταλήγουν σε ένα μεγαλύτερο συντηρητισμό και φυσικά σε αντίσταση στην αλλαγή.

Είναι πια καιρός ο φαρμακοποιός να κτίσει μια νέα εικόνα που να στηρίζεται στη προσφορά υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο στη διανομή φαρμάκων.

Παράλληλα πρέπει να επανασχεδιάσει τη προσφορά του στα παραφάρμακα, σε ΜΗΣΥΦΑ, σε προϊόντα εργαστηρίου και σε εναλλακτικές θεραπείες, επενδύοντας σε τομείς που γνωρίζει καλά και δεν εξαρτώνται από την αποζημίωση των ταμείων.

Έχοντας να αντιμετωπίσει ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο σε μια πιο εύθραυστη οικονομία και αλλαγές στον κλάδο, θα πρέπει να ξεφύγει από τα συνηθισμένα, να ξαναπάρει στα χέρια του αυτό που έχει και γνωρίζει να προσφέρει, και να κτίσει μία σχέση με τον ασθενή στηριζόμενη σε ΝΕΕΣ προστιθέμενες αξίες.

Το μονοπώλιο του φαρμακείου απειλείται λοιπόν! Αν δεν είναι τώρα, θα είναι ίσως αργότερα.

Το επάγγελμα θα πρέπει να εστιάσει στο να ξαναβρεί την αξία του μέσα από παραγόμενες πράξεις και ενέργειες που αναδεικνύουν την επιστημοσύνη του και οδηγούν στο να προσφέρουν περισσότερα οφέλη στον πελάτη.

Κλειδί Νο 2: Το ελεύθερο Επάγγελμα Πρέπει να είναι Κερδοφόρο

Η υγεία δεν μπορεί να είναι επικερδής λένε όλοι, γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό!

Εδώ και δύο δεκαετίες η υγεία επιδοτούμενη σθεναρά από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει γίνει μια πρόσθετη επιβάρυνση για την κοινωνία, καθώς είναι ελλειμματική.

Η ιδέα ότι ένα σημαντικό μέρος της αλυσίδας της υγείας είναι επικερδές, είναι δύσκολο πλέον να αποτελεί πραγματικότητα, μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμού των εξόδων και της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, το φαρμακείο αποτελεί μια ανεξάρτητη ενότητα, που υπόκειται στις επιτακτικές ανάγκες της κάθε ιδιωτικής επιχείρησης.

Ένα καινούριο φαρμακείο που σήμερα ανοίγει, για να αποσβέσει τα έξοδά της εγκατάστασής του χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, σε αντίθεση με ένα ιδιωτικό ιατρείο.

Καμία τράπεζα δεν θα δανείσει σήμερα σε έναν επιχειρηματία που δεν εγγυάται να έχει την βασική απόδοση για να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις των δόσεων του δανείου του.

Παρατηρούμε μια πραγματική δυσκολία για τους νέους φαρμακοποιούς στο να αποκτήσουν ένα φαρμακείο. Επικρατεί προβληματισμός στην πώληση φαρμακείων και αδειών και στην διαδοχή.

Ένας νέος φαρμακοποιός, και σχετικά ακριβά αγοράζει μια άδεια, αλλά και το φαρμακείο που αγοράζει δεν έχει την ανάλογη απόδοση.

Σήμερα πράγματι ανησυχούμε για το αν θα έχουμε ένα μέλλον.

Για αυτό το φαρμακείο σαν ιδιωτική επιχείρηση πρέπει να ξαναγίνει αποδοτικό.

Μια άλλη ιδέα για οικονομία και κερδοφορία στα φαρμακεία είναι αυτή της ανταγωνιστικότητας.

Μια όχι και τόσο αποδεκτή λέξη στον κόσμο της υγείας.

Εν τούτοις σε κάποιο τομέα κοντά στο δικό μας, τα εργαστήρια ιατρικών αναλύσεων, αντιμετωπίζοντας την ύφεση των τιμών, μπόρεσαν να μεταμορφωθούν και να λειτουργούν αποδοτικά με λιγότερα έξοδα.

Ακόμη και αν αυτό το μοντέλο δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμο στα φαρμακεία, ωστόσο δίνει τροφή για σκέψη για το πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα τα έξοδα και τα έσοδά μας.

Κλειδί Νο 3: Αναζητήστε μια Στρατηγική Θέση για το Φαρμακείο σας

Ένας από τους χρυσούς κανόνες της κερδοφορίας ενός φαρμακείου και της επικράτησής του στο περιβάλλον του είναι η θέση του.

Η θέση δεν είναι μόνο η έννοια της γεωγραφικής ή της φυσικής του θέσης.

Pharmacy2

3 σημαντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο για την θέση του:

♦ η γειτονία του με καταστήματα τροφίμων και καθημερινής επίσκεψης του καταναλωτή (φούρνος, super market, καφετέρια ...κλπ),

♦ η θέση του σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο και

♦ η γειτονία του με γιατρούς ή νοσοκομεία ή κέντρα υγείας ιδιωτικά ή δημόσια.

Για παράδειγμα σε περιοχές ή χωριά που δεν υπάρχει γιατρός, μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον φαρμακοποιό για να προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν στους ασθενείς να βρουν ένα επίπεδο περίθαλψης, το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς την ύπαρξη του.

Για να έχει καλύτερη απόδοση η επιλογή της θέσης, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να βγει λίγο έξω από το φαρμακείο του.

Θα πρέπει να γίνει ένα ενεργό μέλος του τοπικού του μικρόκοσμου, να τον αναπτύξει, να συμμετέχει στην τοπική οργάνωση της υγείας.

Να μην αρκείται μόνο στη προνομιούχο θέση του, αλλά να φροντίσει να είναι ενεργός στο περιβάλλον, να συμμετέχει και να προσφέρει περίθαλψη.

Να γίνει ο άξονας στα δρώμενα περί υγείας της κοινωνίας που τον περιβάλει.

Η θέση του φαρμακείου δεν αποτελεί πλέον μια «παγιωμένη» έννοια στη γεωγραφία, έγινε "ευμετακίνητη"

Η θέση δεν Καθορίζει την Πιστότητα Πελάτη

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα οι πελάτες μας έχουν στην επιλογή τους τουλάχιστον 4 φαρμακεία!

Ένα κοντά στην κατοικία τους, ένα κοντά στην δουλειά τους, αυτό στο εξοχικό τους και αυτό που βρίσκεται κοντά στον γιατρό τους, αυτά που βρίσκονται κοντά στο σχολείο ή στο σουπερμάρκετ.

Το φαρμακείο είναι ένα κατάστημα εύκολης πρόσβασης λόγω της μεγάλης διασποράς του στην Ελλάδα.

Αυτή η έννοια της θέσης λοιπόν ανοίγει τον δρόμο για προσαρμογή σε διαφορετικές ανταγωνιστικές καταστάσεις και συνεπώς σε στρατηγικές για να κάνουμε τους πελάτες μας να είναι πιστοί σε μας.

Συνεπώς ο ασθενής συνήθως παρακινείται να μπει στο φαρμακείο από την ανάγκη της εκτέλεσης της συνταγής διότι γνωρίζει ότι θα βρει τα ίδια φάρμακα παντού.

Βλέπουμε λοιπόν να δημιουργείται μια νέα έννοια στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που βιώνουμε: αυτή της πιστότητας. Επειδή ο πελάτης μετακινείται συνέχεια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τον κερδίσουμε.

Κλειδί Νο 4: Ελευθερώστε Χρόνο για Ενέργειες και Δραστηριότητες που θα Αυξήσουν τα Κέρδη σας

Έχουμε ήδη επισημάνει τη σπουδαιότητα της μείωσης του χρόνου που καταναλώνουμε σε καθήκοντα, γραφειοκρατίες και ενέργειες που δεν μας αποφέρουν κέρδη.

Πρέπει να εφαρμόσουμε μία πρακτική οργάνωσης της δουλειάς μας στην καθημερινότητα και μιας καλύτερης εργονομίας του χρόνου και του χώρου.

Η έλλειψη της οργάνωσης είναι αξιοσημείωτη στο ελληνικό φαρμακείο!

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητας στο προσωπικό είναι σπάνια, η οργάνωση του χώρου αρκετά ελλιπής, με τη σήμανση των κατηγοριών προϊόντων να απουσιάζει από τα ράφια στα περισσότερα φαρμακεία.

Οι φαρμακοποιοί ενώ γνωρίζουν πολύ καλά να οργανώνουν το στοκ τους στα φάρμακα, δεν τα πάνε πάντα και τόσο καλά με το merchandizing των προϊόντων και την εμπορική οργάνωση του χώρου στο φαρμακοπωλείο.

Αυτή η ανάγκη της οργάνωσης είναι απαραίτητη για να βρούμε το χρόνο να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις υγείας των πελατών μας ανάλογα με την περιοχή που λειτουργούμε.

Βρείτε χρόνο για να είστε πιο κοντά στους πελάτες σας, να ανοίγετε διάλογο μαζί τους, με μια καλύτερη οργάνωση της δουλειάς στη ομάδα, αλλά και γιατί όχι εξετάζοντας το ενδεχόμενο να βάλετε ένα ρομπότ φαρμακείου που θα σας λύσει τα χέρια και θα σας κάνει να αφιερώστε περισσότερο χρόνο στον πελάτη.

Αυτή η επένδυση θα σας προσφέρει προοπτικές για ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας των οικονομικών σας, ιδιαίτερα όταν έχετε μεγάλη ροή πελατείας καθημερινά.

Σκεφτείτε πόσος πολύτιμος χρόνος θα σας μείνει όταν τα φάρμακα έρχονται αυτόματα στον πάγκο, για να προτείνετε στο πελάτη και κάτι συμπληρωματικό για την καλύτερη διαχείριση της υγείας του.

Βέβαια εδώ οι φαρμακοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο προβλήματα που σχετίζονται. με την έλλειψη χώρου και τη δυσκολία χρηματοδότησης μιας τέτοιας επένδυσης όπως ένα σύστημα αυτοματισμού.

Σε γενικές γραμμές ο κάθε φαρμακοποιός οφείλει να σκεφτεί και να κάνει λίστα με τις πιθανές βελτιώσεις που μπορεί να κάνει για να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αποδεσμευόμενος από εργασίες μη παραγωγικές που δεν του προσφέρουν επιπλέον κέρδη, και ενδίδοντας σε πιο παραγωγικές εργασίες.

Για παράδειγμα η ανάθεση αρμοδιοτήτων στη δομή της ομάδας του, θα του επιτρέψει ν' αυξήσει το χρόνο επαφής και συμβουλής του με τους ασθενείς πελάτες του.

Κλειδί Νο 5: Αναδιοργανώστε το Σημείο Πώλησής σας

Ο φαρμακοποιός συχνά αφήνει το χώρο του φαρμακείο του στη διάθεση των προμηθευτών του!

Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος το χώρο του για να δημιουργήσει προστιθέμενες αξίες που αναλογούν στο επάγγελμά του.

Αυτή η ιδέα έχει να κάνει με ένα σύγχρονο marketing προσφοράς που επιτρέπει να εξοικονομίσουμε χρόνο για συμβουλή.

Αυτή η εξέλιξη περνάει από μια βελτίωση της συλλογικής διαχείρισης των προϊόντων στο χώρο.

Ένα φαρμακείο διαθέτει περίπου7000 φάρμακα στα οποία προστίθενται 2000 προϊόντα ελεύθερης πρόσβασης και όλα αυτά σε ένα μικρό χώρο κατά ΜΟ 50 τμ.

Πόσα όμως από αυτά έχουν μια αποδοτική ανακύκλωση; Πόσα αναδεικνύονται με επιτυχία και έχουν απόδοση στις πωλήσεις;

Η αναδιοργάνωση του χώρου με μια μελετημένη εμπορική αρχιτεκτονική από ειδικούς, μπορεί να βοηθήσει τον φαρμακοποιό να κερδίσει χώρο και μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η επιλογή προϊόντων πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν το προφίλ της πελατείας ανάλογα την περιοχή.

Κλειδί Νο 6: Μην Συγχέετε Αγορές με Προμήθειες

Αναζητώντας μια αποδοτικότερη οικονομία σε όλο το εμπόριο, οι αγορές και οι προμήθειες γίνονται ολοένα και πιο επαγγελματικά.

Ο φαρμακοποιός όμως συγχέει συχνά προμήθειες με αγορές.

Για να βελτιώσουμε την οικονομική μας διαχείριση, είναι καλύτερα να αγοράζουμε λιγότερες μάρκες ή προϊόντα με το ίδιο concept.

Είναι γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί στη πλειοψηφία τους δεν ασχολούνται συστηματικά με τις απογραφές και τη στατιστική ανάλυση των πωλήσεων των παραφαρμακευτικών προϊόντων τους.

Έτσι υπό την επήρεια του αντιπροσώπου μιας μάρκας, και μιας δελεαστικής προσφοράς, παραγγέλνουν πολλά προϊόντα.

Σίγουρα, αυτό το απόθεμα αν δεν πουληθεί πριν τον χρόνο αποπληρωμής του στον προμηθευτή, υποβαθμίζει τη ρευστότητα.

Το να μην έχουν σήμερα μια επαγγελματική και προσεκτική διαχείριση, είναι μια πολυτέλεια που οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν.

Σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να ενδυναμώσουν την ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές.

Θα πρέπει όμως παράλληλα να είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα υγείας ποιοτικά, ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών τους, αλλά και σε ενδιαφέρουσες τιμές, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στο διάλογο με τον πελάτη και σε νέες υπηρεσίες.

Κλειδί Νο 7: Επαναπροσδιορίστε τη Σχέση σας με τον Ασθενή Πελάτη σας

Μια είναι η κατεύθυνση σε ότι αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα του φαρμακείου:

• Να ξανακερδίσει ο φαρμακοποιός το έδαφος της προνομιακής του δεξιότητας.

• Να κερδίσει τη θέση όπου η συμβουλή στους ασθενείς και στους πελάτες γενικώς, να είναι στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του.

Πρόκειται για τη σχέση που καλλιεργεί ο φαρμακοποιός μαζί τους.

Αυτή η σχέση είναι στην καρδία της πιστότητας και όλες μας οι ενέργειες πρέπει να συγκλίνουν στην πραγμάτωση της.

new economy

Κλειδί Νο 8: Επενδύστε στην Εκπαίδευσή σας και στις Συνεργασίες

Αυτό δεν χρειάζεται πλέον ανάλυση, γιατί είναι εύλογο ότι χωρίς τη συνεχή εκπαίδευση δεν θα ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα και δεν μπορούμε να αναλάβουμε νέους ρόλους σε νέα πεδία.

Όσο για τις συνεργασίες, αν θεωρείτε ότι όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα αναλάβετε μόνος σας επενδύοντας χρόνο και χρήμα, συνεχίστε μόνος σας, μπράβο σας που τα καταφέρνετε.

Σκεφτείτε όμως ότι οι αλυσίδες παραμονεύουν για να αναλάβουν δράση!

Κλειδί Νο 9: Η Κινητοποίηση του Προσωπικού, το Σημαντικότερο Κλειδί για την Οικονομία του Φαρμακείου

Το καλύτερο φαρμακείο, στην καλύτερη θέση, με τη πλέον άριστη επιλογή προϊόντων, με την αρτιότερη οργάνωση και εμπορική διαχείριση, δεν θα μπορέσει να βελτιώσει τα οικονομικά του σε επαρκή βαθμό, αν οι συνεργάτες του δεν είναι κινητοποιημένοι να συμβάλουν σε αυτό το σκοπό.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων, η παρακολούθηση της δουλειάς με τακτικά meeting εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση, η διαφάνεια στα οικονομικά της επιχείρησης, η ανάθεση στόχων, η επιβράβευση με υλικά και μη υλικά μέσα, αλλά και μια αρμονία στις σχέσεις μαζί τους, θα κάνουν τους ανθρώπους σας να συμμετέχουν σαν μια γροθιά, στη βελτίωση της οικονομίας του φαρμακείου σας.

Οι άνθρωποι εξάλλου κάνουν τις επιτυχημένες επιχειρήσεις!

Συμπέρασμα

Έχουμε ένα κοινό που απεγνωσμένα ψάχνει κάπου να ακουμπήσει και να εμπιστευτεί, γιατί βλέπει την υπέρτατη αξία, την υγεία του, να διαπραγματεύεται ερήμην του στη χώρα μας.

Απ ' την άλλη αυξάνει συνεχώς ένα νεώτερο ηλικιακά κοινό, ενημερωμένο και με παιδεία καλύτερη των προηγουμένων γενεών, που αναζητά λύσεις για την υγεία του πιο φυσικές, πιο εναλλακτικές.
Μήπως αυτή η νέα διάσταση είναι μια από τις ευκαιρίες μας;

Η οικονομία του φαρμακείου λοιπόν αναζητά καινοτόμες ιδέες, αυτές που απορρέουν πάντα από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ συναδέλφων αλλά και άλλων ειδικών της αγοράς.

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.