Η Υγεία Πηγή Εξέλιξης του Φαρμακείου

Η γήρανση του πληθυσμού και η πλειοψηφία ηλικιωμένων που τείνει να επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μία ευκαιρία ανάπτυξης του φαρμακείου, που μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις πηγές εσόδων της επιχείρησης.

Υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί άμυνας μέσα στην κρίση, που μπορεί να υιοθετήσει το ελληνικό φαρμακείο, ώστε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο κοινωνικό του έργο αλλά και στον τομέα υγείας.

Θα αναφερθούμε σε κάποιους από αυτούς, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο προς μελέτη και σκέψη όλων των φαρμακοποιών για περαιτέρω εξέλιξη κι ανάπτυξη αυτών, και ελπίζω ακόμα περισσότερων.

Η Διαχείριση της Φαρμακευτικής Αγωγής του Ασθενή

Τα τελευταία χρόνια το φαρμακείο, από χώρο πώλησης προϊόντων, έχει αναβαθμιστεί σε χώρο προσφοράς υπηρεσιών που στοχεύουν σε περισσότερη και ποιοτικότερη υγεία, με σκοπό την αύξηση του επιπέδου ζωής για όλους, αλλά και κυρίως ανθρώπων που καλούνται να λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή, ίσως και για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Ας αναφερθούμε σε ορισμένα σημαντικά δεδομένα:

• Το 80% των ηλικιωμένων ακολουθεί λανθασμένα τη θεραπευτική του αγωγή, που μπορεί να οδηγήσει σε υπερ- αγωγή, υπό-αγωγή και πιθανώς ανεπιθύμητες ενέργειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

• Μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν κατανοούν το πρόβλημα υγείας τους και τον λόγο της θεραπευτικής αγωγής, αψηφώντας τους κινδύνους της παραμέλησης της και της λάθος συμμόρφωσης σε αυτήν. Αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα το αντίθετο από ότι ο κλάδος υγείας προσπαθεί να επιτύχει, στοχεύοντας την καλύτερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

• Συνήθως οι ηλικιωμένοι χαρακτηρίζονται από συνωδά νοσήματα, οδηγώντας σε πολλαπλές θεραπευτικές αγωγές που απαιτούν τον κατάλληλο συγχρονισμό αγωγής. Αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε να κατανοηθεί, ούτε να εκτελεστεί από τους ασθενείς.

• Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούνται λάθη στο συνδυασμό των διαφορετικών αυτών αγωγών, λόγω των διαφορετικών αρμόδιων γιατρών (ειδικοτήτων), που αγνοούν την ύπαρξη κι άλλης αγωγής, με αποτέλεσμα τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την επιδείνωση πολλές φορές της νόσου έναντι της καλυτέρευσης ή επιβράδυνσης.

Σε αυτό λοιπόν που μπορεί να επέμβει ο φαρμακοποιός είναι στο λεγόμενο «medicines management».

Η διαχείριση αυτή της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά εδώ θα αναφερθούμε στον έλεγχο που μπορεί ο φαρμακοποιός να κάνει, για το αν η αγωγή είναι πρέπουσα για τον συγκεκριμένο ασθενή, με βάση πάντα το ιστορικό και τη διάγνωση που δίνει ο γιατρός.

Φυσικά, δε μιλούμε για πράξη ενάντια της εντολής του γιατρού. Μιλάμε για συνεργασία με τον γιατρό.

Η συνεργασία αυτών των δύο είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Με σωστή ενημέρωση και έλεγχο, πέρα από τον ελεγχόμενο τρόπο συνταγογράφησης και πιθανότατα των έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών, ο φαρμακοποιός μπορεί να επέμβει δραστικά στη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, την καλύτερη ενημέρωση του ασθενή για το πρόβλημα υγείας του, την καλύτερη προσαρμογή του στις αλλαγές στον τρόπο ζωής του και την ορθότερη συμμόρφωσή του στη θεραπευτική αγωγή.

Η Υγεία Πηγή Εξέλιξης του Φαρμακείου

Όλα αυτά οδηγούν στον απώτερο σκοπό του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του φαρμακοποιού σαν επάγγελμα: την ποιότητα ζωής του πελάτη.

Ο φαρμακοποιός λοιπόν μπορεί να δράσει στα έξης σημεία:

• την ορθότητα της συνταγής, σε σκευάσματα, δοσολογία κ.ά, που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνεται από τους φαρμακοποιούς,

• τη γνώση και κατανόηση των ασθενών για την ίδια τους την ασθένειά τους,

• τη συμμόρφωσή τους στην πρέπουσα θεραπευτική αγωγή,

• τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να έχουν εμφανιστεί (κι ίσως δεν θα έπρεπε),

• και τέλος, πώς ο ίδιος αισθάνεται, τι παρατηρεί καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής

Με απλές ερωτήσεις λοιπόν σε επίπεδο συζήτησης, ο φαρμακοποιός μπορεί να βγάλει απλά, αλλά σημαντικά συμπεράσματα για τον πελάτη του.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας ή έλλειψης συμμόρφωσης του ασθενή, ο ρόλος του μπορεί να είναι καταλυτικός στη μετέπειτα πορεία του ασθενή.

Σημαντικό επίσης είναι και η γνώση και κατανόηση του ασθενή για την ασθένειά του, που συμβάλλει στην καλύτερη συμμόρφωση.

Χωρίς αυτά είναι φυσικό και επόμενο ο ασθενής να μην δώσει την αρμόζουσα προσοχή στη θεραπευτική του αγωγή κάνοντας κακό στην υγεία του.

Η κατανόηση λοιπόν και η συμμόρφωση του ασθενή, είναι δύο πολύ βασικά βήματα στα οποία ο φαρμακοποιός μπορεί να επέμβει, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις σχέσεις με τον πελάτη του.

Υπηρεσίες Πάνω Απ' όλα

Με βάσει τα ανωτέρω διαμορφώνονται και τα πεδία των υπηρεσιών που μπορούν να αναπτύξουν οι φαρμακοποιοί, όπως:

• Πρόληψη: εμβολιασμός, χρήση αυτοδιαγνωστικών τεστ (διαβήτης, χοληστερίνη, αρτηριακή πίεση...),

• Φαρμακευτική φροντίδα, (οδηγίες για τη σωστή λήψη των φαρμάκων και γενικά όλης της αγωγής),

• Φαρμακευτική επιμόρφωση του ασθενή στην πάθηση και Συμμόρφωση στη θεραπεία,

• Φαρμακοεπαγρύπνηση (έλεγχος και καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών ),

Συμβουλή υγείας στην καθημερινότητα (διατροφή, τρόπος ζωής...),

• Θεραπευτική παρακολούθηση (έλεγχος της θεραπευτικής αγωγής και προόδου του ασθενούς σε συνεργασία και με τους ειδικούς γιατρούς και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς- πελάτη).

Οι βασικές Προϋποθέσεις Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υγείας

Ας μην ξεχνάμε τις προϋποθέσεις για να γίνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες πόλος έλξης για τους ασθενείς πελάτες μας:

- Η επί πλέον επιμόρφωση του φαρμακοποιού και της ομάδας του. Το καλό marketing δεν είναι αρκετό για να προωθήσει αυτού του είδους τις νέες υπηρεσίες που το φαρμακείο μπορεί να παρέχει.

Η επιστημονική γνώση είναι απαραίτητη για την εδραίωση ενός υγειοκεντρικού χαρακτήρα που πρέπει να διέπει αυτές τις δραστηριότητες.

- Η οικειότητα που μπορεί να αποκτήσει ο φαρμακοποιός με τον ασθενή/πελάτη του.

Για τη διάδοση της γνώσης και την προσφορά μιας πολύτιμης για τους ασθενείς, βοήθειας στην κατανόηση και συμμόρφωση, ο ασθενής πρέπει να νιώσει άνετα για να μιλήσει για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το πως αισθάνεται ο ίδιος και τί αλλαγές έχει παρατηρήσει στη ζωή του.

Η εμπιστοσύνη και το επαγγελματικό απόρρητο είναι "σήμα κατά τεθέν".

Ένα πρώτο λοιπόν βήμα που θα βοηθήσει να χαραχτεί αυτή η κατεύθυνση, είναι η δημιουργία ενός χώρου που να εξασφαλίζει τον διάλογο στο φαρμακείο, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας μικρού εργαστηρίου, όπου τεστ και έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τους φαρμακοποιούς.

Όπως μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε, δυστυχώς η Ελλάδα δεν πρωτοπορεί στην εφαρμογή τέτοιου είδους στρατηγικών.

Ας δούμε λοιπόν αυτό το άρθρο σαν ένα αφυπνιστικό σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του επαγγέλματος και την καινοτομική του δράση προς όφελος της κοινωνίας και του κλάδου υγείας.

Ας κάνουμε μια προσπάθεια και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό μέσω των συνδικαλιστικών μας φορέων, που μπορεί να εισηγηθούν ακόμη και νομοθετικές αλλαγές και βελτιώσεις για το επάγγελμά μας.

Αλλά ακόμη και αν για ορισμένες υπηρεσίες υπάρχουν εμπόδια λόγω νομοθεσίας ακόμη, ο κάθε φαρμακοποιός μπορεί να εφαρμόσει τακτικές που στοχεύουν σε νέες δραστηριότητες επικεντρωμένες σε συμβατές υπηρεσίες υγείας προς τον πελάτη του.

Ο καθένας μας μπορεί να αναλογιστεί τη δύναμη που έχει στα χέρια του, αν συνειδητοποιήσει το ποιοί είναι και τι θέλουν οι πελάτες του, και αν την εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει ένα υγειοκεντρικό χαρακτήρα στον επαγγελματικό του χώρο.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες αποτελούν όχι μόνο πηγή αντιστάθμισης των εσόδων του, διότι κερδίζει περισσότερους πιστούς πελάτες, ακόμη και αν δεν αμείβεται ακόμη γι' αυτές, αλλά και ευκαιρία μεγαλύτερης ανάδειξης του επιστημονικού και κοινωνικού του ρόλου.

Ιωάννης - Ευάγγελος Χαραμής
Χαραμή ΑΕ
www.PharmaManage.gr

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.