fbpx

Restarting ενός Φαρμακείου Μετά από 5 Χρόνια Λειτουργίας

«Το Μάρκετινγκ είναι τόσο βασικό που δε μπορεί να θεωρηθεί μία ξεχωριστή λειτουργία της επιχείρησης.

Είναι ολόκληρη η επιχείρηση από την οπτική γωνία του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή, από την οπτική γωνία του πελάτη.

Η επιτυχία της επιχείρησης δεν καθορίζεται από τον παραγωγό, αλλά από τον πελάτη», Drucker, 1945.

Restarting ενός Φαρμακείου μετά από 5 Χρόνια Λειτουργίας

2013: Σημείο εκκίνησης

2018: Σημείο επανεκκίνησης

Παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών στις Φαρμακευτικές σχολές είναι απαιτητικό και προσφέρει γνωστικά εφόδια σε ευρύτητα επιστημονικών πεδίων με σημαντική εμβάθυνση σε πολλά από αυτά, ωστόσο, τίποτα δεν προετοιμάζει τους φοιτητές για τη διαχείριση ενός φαρμακείου, παρά μόνο η πρακτική άσκηση που λαμβάνει χώρα στο πέμπτο έτος, όπου για δύο εξάμηνα τουλάχιστον οι φοιτητές είναι ασκούμενοι σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.

Εγώ είχα την τύχη ως φοιτήτρια να βρεθώ κατά την πρακτική μου άσκηση, αλλά και αργότερα στον επαγγελματικό μου βίο, δίπλα σε φαρμακοποιούς που μοιράστηκαν μαζί μου με γενναιοδωρία τη γνώση και την εμπειρία τους.

Συνέβαλαν σημαντικά στο να πάρω τις ορθές αποφάσεις κατά τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, όταν ξεκίνησα την ίδρυση του φαρμακείου μου το 2013.

Επιπλέον, σημαντική υπήρξε και η γνώση από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Συνεπώς, η θεωρητική γνώση από ένα πρόγραμμα σπουδών σχετικό με το management και η πρακτική εξάσκηση δίπλα σε έναν μέντορα, με εμπειρία, ο οποίος διευθύνει ένα επιτυχημένο φαρμακείο, μας βοηθούν να αποκτήσουμε δεξιότητες που θα μας κάνουν ικανούς να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του επαγγέλματός μας.

Μετά από πέντε χρόνια πορείας και εμπειρίας, με το δικό μου φαρμακείο, έχω μάθει από τα λάθη μου και θα μοιραστώ μαζί σας διορθωτικές κινήσεις και προτάσεις.

SWOT Analysis

Όταν θέλουμε να χαράξουμε νέα στρατηγική για την επιχείρησή μας, το πρώτο βήμα είναι να συντάξουμε μία SWOT ανάλυση.

Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας ή με τη βοήθεια ενός ειδικού συμβούλου επιχειρήσεων.

Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησής μας, αλλά και από τη γνώση μας σε θέματα διοίκησης.

Π.χ., ένα μεταπτυχιακό ή ένα σεμινάριο στο management, θα μας προσθέσουν σχετικές δεξιότητες.

Η SWOT Analysis αποτελεί μια σχετικά απλή και πολύ διαδεδομένη στη χρήση της μέθοδο, με την οποία επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε τους παράγοντες και τις καταστάσεις που πιθανόν μπορούν να επηρεάσουν μια επιχείρηση και να έχουν επιπτώσεις στο μέλλον της.

Η επιχείρηση έχει πάντα μπροστά της τους στόχους που επιδιώκει, και για να κινηθεί προς την επίτευξη αυτών πρέπει:

• να γνωρίζει τις δυνατότητες (Strenghts) και τις αδυναμίες (Weaknesses) της (εσωτερικό περιβάλλον),

• να αναλύει τις ευκαιρίες (Ορροrtunities) και τις απειλές (Threats ) που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η εξέταση των παραπάνω παραγόντων στα αγγλικά ονομάζεται ανάλυση S.W.Ο.Τ., από τα αρχικά των αντίστοιχων αγγλικών λέξεων.

Πρωταρχική επιδίωξη της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της και να μειώσει, όσο είναι δυνατό, τις απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον.

Παράλληλα, επιδιώκει να ισχυροποιήσει τα δυνατά της σημεία και να αξιοποιήσει τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.

Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται καλύτερα από έναν έμπειρο σύμβουλο που γνωρίζει τον χώρο του φαρμακείου, αλλά δεν εργάζεται μέσα στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ικανό να προσδιορίζει ποια είναι τα δυνατά σημεία του υπό εξέταση φαρμακείου, σε ποιους τομείς βρίσκονται οι αδυναμίες του, ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές απειλές που μπορεί να υπάρξουν.

Παρακάτω θα δείτε τα συμπεράσματα μετά από μια SWOT ανάλυση που έκανα στο δικό μου φαρμακείο.

Πιστεύω ότι θα μπορούσατε να αντλήσετε στοιχεία για να κάνετε την αντίστοιχη ανάλυση για το δικό σας φαρμακείο και τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.

Λειτουργία

Όλα αυτά τα χρόνια εργάζομαι στο φαρμακείο μου, μόνη μου, με το ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο φαρμακευτικός σύλλογος.

Σήμερα θεωρώ, ότι ένα φαρμακείο για να λειτουργήσει σωστά απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον δύο ατόμων στον χώρο.

Μην διστάσετε να προσλάβετε έναν βοηθό φαρμακείου ή ακόμη και έναν φαρμακοποιό.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες στη δυνατότητά σας να αντεπεξέλθετε στα έξοδα μισθοδοσίας, αναζητήστε με το λογιστή σας επιδοτούμενα προγράμματα, ώστε να περιοριστεί το κόστος και επιλέξτε με ορθολογικά κριτήρια έναν υπάλληλο.

Restarting ενός Φαρμακείου μετά από 5 Χρόνια Λειτουργίας 1

Ο χώρος

Η ανανέωση του εξοπλισμού και η διευθέτηση του χώρου κατά τρόπο που να διευκολύνονται οι λειτουργίες του φαρμακείου και να προωθούνται οι πωλήσεις είναι κρίσιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας.

Ένα ποσοστό των κερδών πρέπει να επανεπενδύεται στην επιχείρηση, διαφορετικά η ανάπτυξή μας θα είναι περιορισμένη, καθώς οι ανταγωνιστές μας εξελίσσονται και κερδίζουν έδαφος.

Αν και οι συνεχείς μειώσεις σε κάθε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων περιορίζουν τον τζίρο και την κερδοφορία μας και δημιουργούν ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, αν θέλουμε να επικρατήσουμε στην αγορά επιβάλλεται να επενδύσουμε.

Τολμήστε λοιπόν και ανακαινίστε τον χώρο του φαρμακείου σας.

Το απόθεμα

Η διαχείριση του αποθέματος είναι σημαντική ώστε να εξασφαλίσουμε επάρκεια προϊόντων, αλλά και να αποφύγουμε ζημία από ληγμένα προϊόντα και δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν κινείται στα ράφια μας.

Επιλέγουμε brands και προϊόντα με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της περιοχής μας, την ποιότητα, αλλά και τη συνεργασία με τους προμηθευτές.

Όλες οι συνεργασίες δοκιμάζονται συνεχώς, το ίδιο και η σχέση μας με τους προμηθευτές μας.

Τα λογιστικά

Η επιμελής λογιστική παρακολούθηση μας δίνει τη δυνατότητα του πλήρους οικονομικού ελέγχου της επιχείρησής μας.

Επομένως, η επιλογή ενός λογιστή, που μας ενημερώνει, είναι ευρηματικός και μας προστατεύει από λανθασμένες επιλογές και σφάλματα, και δεν διεκπεραιώνει απλώς την τήρηση των λογιστικών μας βιβλίων, είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη του φαρμακείου μας.

Καινοτομίες και Προβολή

Μία επιχείρηση για να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της πρέπει να αναζητά διαρκώς την καινοτομία.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, αποτελούν τους πυλώνες διαφοροποίησης στο φαρμακείο του σήμερα και όποιος τολμήσει να επενδύσει εδώ, είναι δεδομένο ότι θα βγει κερδισμένος.

Σημαντική επίσης είναι η προβολή του φαρμακείου μας και η εικόνα μας προς τον καταναλωτή.

Ένα λογότυπο που εκφράζει συνοπτικά το εταιρικό μας όραμα και η εμφάνισή του σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι επιβεβλημένη.

Επίσης, η εικόνα της επιχείρησής μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η ηλεκτρονική μας παρουσία μέσω μιας ιστοσελίδας, είναι παράμετροι ανάπτυξης που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθούν.

Συνοψίζοντας

Οι παραπάνω προτάσεις που προήλθαν από τις εμπειρίες μου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από οποιοδήποτε φαρμακείο.

Ο επιχειρηματίας-φαρμακοποιός όμως θα κρίνει ποια στρατηγική θα εφαρμόσει τελικά ,πώς, και πότε.

Θα τονίσω κλείνοντας, ότι πρέπει να επιλέγουμε με προσοχή τους συνεργάτες μας και κυρίως να αναζητούμε ευκαιρίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης οι ίδιοι.

Οι γνώσεις πρέπει να επικαιροποιούνται και να πολλαπλασιάζονται στην εποχή της πληροφορίας.

Πέννυ Λαζογεώργου, Φαρμακοποιός με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας
www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.