fbpx

Πτώση του Τζίρου και Μείωση της Δραστηριότητας – Πως θα τα Καταφέρετε

Πολλοί επαγγελματίες του κλάδου αναρωτιούνται: Τι πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί;

Κατά τεκμήριο, τις πιθανές λύσεις τις έχει ο καθένας στο μυαλό του.

Όμως, επειδή συνήθως αποτελεί ο ίδιος μέρος του προβλήματος, δεν μπορεί να σκεφθεί καθαρά και να "τακτοποιήσει" όλες αυτές τις ιδέες, ώστε να καταλήξει σ' ένα αποτελεσματικό πλάνο δράσης.

Πτώση του Τζίρου και Μείωση της Δραστηριότητας Πως θα τα Καταφέρετε

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν "οδικό χάρτη’’ ενεργειών ή ένα σύνολο "διαγνωστικών εργαλείων" με απλά και πρακτικά βήματα που θα βοηθήσει στα παραπάνω.

Η Διάγνωση της Θέσης στην Αγορά

Η πρώτη διάγνωση είναι να τοποθετήσει το φαρμακείο στο μικροπεριβάλλον του.

Να ελεγχθεί η κατάσταση της τοπικής αγοράς, η ιστορία του φαρμακείου, καθώς και η ταυτότητα του φαρμακοποιού σε σχέση με την εικόνα του.

Σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να συσχετίσουμε τη δυναμική του φαρμακείου σε σχέση με την υπόλοιπη τοπική αγορά και να χαρακτηρίσουμε εάν ένα φαρμακείο είναι αναπτυσσόμενο, στάσιμο ή πτωτικό.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η κατανομή των πελατών που βρίσκονται στην περιοχή της λεκάνης επιρροής του και να έχουμε μια καλή γνώση του ηλικιακού τους προφίλ, της αναλογίας του φύλλου τους , της αγοραστικής τους δύναμης κλπ.

Είναι επίσης απαραίτητο να αναλύσουμε το ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται το φαρμακείο, είτε στο ίδιο κανάλι αγοράς, είτε σε άλλα.

Η Εμπορική Διάγνωση

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εντοπίσει τους ανταγωνιστές του, τα εμπορικά κέντρα, τα διοικητικά κέντρα, τα ιατρεία, να μελετήσει τις προοπτικές της συνολικής δραστηριότητας της πόλης, πεζών και αυτοκινήτων.

Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σημείο πώλησης σε σχέση με την ποιότητα και την εικόνα του φαρμακείου.

β) Την ελκυστικότητα του φαρμακείου σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πρόσβασης, τη σήμανση, την εμπορική θέση, την κατάσταση της βιτρίνας.

γ) Τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων αγορών και νέων κατηγοριών.

δ) Την κυκλοφοριακή ταχύτητα που πρέπει να έχουν τα αποθέματα και να προγραμματιστούν οι ανάλογες αλλαγές.

ε) Τα στοιχεία διαφοροποίησης, είτε στα προβαλλόμενα προϊόντα, είτε στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

Η Οικονομική Διάγνωση

Η οικονομική διάγνωση πρέπει να αποτυπώσει με σαφήνεια το μεικτό κέρδος που δουλεύει το φαρμακείο, το λειτουργικό κέρδος, καθώς και το καθαρό.

Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε το "νεκρό σημείο" της οικονομικής δραστηριότητας και να συνταχθεί ένα πλάνο ταμειακών ροών.

Με άλλα λόγια πρέπει να ξέρουμε από ποιές δραστηριότητες μοχλεύουμε την κερδοφορία, πόση είναι αυτή και αν φτάνει για να λειτουργήσει σωστά το φαρμακείο.

Επίσης πρέπει να έχουμε ακριβή εικόνα των ταμειακών ροών (cash flow) για να δούμε τι κεφάλαια κίνησης απαιτούνται και σε ποια χρονική στιγμή.

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη μορφή της χρηματοδότησης, την επαφή με τις τράπεζες, τις επενδύσεις (δανεισμός, μίσθωση, προσωπική εγγύηση), την οικονομική υγεία της λειτουργίας (πιστωτικών καρτών , μετρητών, υπερανάληψης) και το ποσό των τρεχούμενων λογαριασμών των εταίρων.

Η Διάγνωση Προσωπικού

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πλέον τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση.

Κάποτε λέγαμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση, σήμερα λέμε ότι αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα!

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί γνώση και ενασχόληση με θέματα όπως η σωστή επιλογή των ατόμων και η τοποθέτηση τους στις κατάλληλες θέσεις, η πολιτική μισθών και επιβραβεύσεων καθώς και η τακτική αξιολόγηση τους.

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραλείπεται η συνεχής εκπαίδευση των ατόμων που δουλεύουμε μαζί.

Η εξειδικευμένη γνώση θα διαφοροποιήσει το φαρμακείο.

Συνεπώς το μήνυμα είναι: Συνεχής αναβάθμιση προσωπικού!

Η Διάγνωση του Εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός που χρειάζεται το φαρμακείο για να λειτουργήσει πρέπει να είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός.

Ο τακτικός εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του φαρμακείου αποτελεί επένδυση και δεν πρέπει να παραλείπεται.

Ο φαρμακοποιός πρέπει να δίνει προσοχή σε θέματα όπως:

• Είναι ο εξοπλισμός που έχει στην κατοχή του κατάλληλος για επαγγελματική χρήση;

• Θα ήταν συμφέρουσα η χρηματοδοτική μίσθωση;

• Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εξοπλισμός;

• Μπορεί να αποσβεσθεί ο εξοπλισμός;

• Χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του;

Πολλές επενδύσεις σε εξοπλισμό δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα λόγω κακής εκτίμησης, ελλιπούς γνώσης και λάθος διάγνωσης των προτεραιοτήτων του φαρμακείου τη δεδομένη στιγμή.

Ο Νομικός Έλεγχος

Απαιτείται η μελέτη των χαρακτηριστικών της μίσθωσης του ακινήτου (ημερομηνία ανανέωσης, ενοίκιο, πιθανή μείωση), άλλων χρηματοδοτικών μισθώσεων και συμβάσεων μίσθωσης, όπως επίσης και ότι αφορά την εταιρική μορφή της επιχείρησης.

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να έχει γνώση βασικών εννοιολογικών και μεθοδολογικών νομικών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο του.

Η απόκτηση γνώσης θεμελιωδών θεμάτων του νομικού πλαισίου θα βοηθήσει στην πρακτική αξιοποίηση, στην παρακολούθηση και κατανόηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και κυρίως στο χειρισμό ζητημάτων της εργασιακής καθημερινότητας.

Πτώση του Τζίρου και Μείωση της Δραστηριότητας Πως θα τα Καταφέρετε 2

Μηνιαίος Λογιστικός και Φορολογικός Έλεγχος

Ο μηνιαίος λογιστικός έλεγχος καθιστά δυνατή την κατανόηση σχετικά με το περιθώριο κέρδους, τη διαχείριση των αγορών, των γενικών εξόδων καθώς και του αποθέματος.

Σκοπός του ελέγχου αυτού θα είναι να κατευθύνει τις δραστηριότητες του φαρμακείου, αποφεύγοντας τα χαμηλά περιθώρια κέρδους, την υψηλή φορολογία, τις αυξημένες αγορές και έξοδα, καθώς και την εξέλιξη του αποθέματος.

Με αυτό τον τρόπο ο φαρμακοποιός έχει μια συνεχή εικόνα του φαρμακείου του και όχι μια φωτογραφία τριμήνου.

Έτσι μπορεί να προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους, αλλά και τον τρόπο ανάκαμψης της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Με το στενό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που υπάρχει, χρειάζεται μια μεθοδική και αναλυτική εξέταση αυτών των θεμάτων.

Πολλές φορές η αριστοποίηση του λογιστικού αποτελέσματος επηρεάζει την επιχειρησιακή ικανότητα του φαρμακείου και το αντίστροφο.

Απαιτείται λοιπόν, συνεχής παρακολούθηση και ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρησιακή και λογιστική δραστηριότητα.

Επενδύοντας σε 5 Βασικά Σημεία

1. Στη φήμη του φαρμακείου

Παράλληλα με τις εμπορικές δραστηριότητες, ο φαρμακοποιός οφείλει να εκφράζει την κοινωνική του ευαισθησία, ενισχύοντας το έργο φορέων που βοηθούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Με άλλα λόγια ν' αναπτύξει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

2. Στην επιστημονική συμβουλή

Εξετάζοντας τις συνταγογραφούμενες ποσότητες, ο φαρμακοποιός μπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν την ενημέρωση των πελατών του καθώς και την εξειδικευμένη γνώση και την κριτική του ικανότητα στην εκτίμηση των φαρμακοθεραπειών.

3. Στο ανθρώπινο δυναμικό

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί αναγκαιότητα σε κάθε χώρο υγείας.

Ο φαρμακοποιός δεν πρέπει να παραλείπει να ενθαρρύνει το προσωπικό να λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση.

4. Στις μελετημένες αγορές και την τιμολογιακή πολιτική

Τι είδους ανταγωνισμό έχω (εσωτερικό εντός του κλάδου ή εξωτερικό);

Ποιά είναι η κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης τους;

Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική μου;

Έχω καλές συμφωνίες με τους προμηθευτές μου;

Ποιά είναι η μέση πίστωση που έχω;

5. Στην ενδελεχή ανάλυση των οικονομικών στοιχείων

Ποιό είναι το μεικτό μου κέρδος, ποιά είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του φαρμάκου και του παραφαρμάκου μου, ποιά είναι η καθαρή κερδοφορία μου, πόσος είναι ο δανεισμός μου, ποιά είναι τα πάγια λειτουργικά μου έξοδα, πόσο τζίρο χρειάζομαι για να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου, τι απόδοση έχουν οι επενδύσεις μου;

Τέλος, είναι πολύ χρήσιμο να μελετηθεί από την αρχή , όλη η δομή του φαρμακείου όπως το ωράριο λειτουργίας, τα συστήματα και οι διαδικασίες, οι ενέργειες εξωστρέφειας, τα διαθέσιμα κεφάλαια, οι ανθρώπινοι πόροι, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, η κερδοφορία και η ρευστότητα έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι... Αν δεν επενδύσω σε χρόνο και χρήμα, δεν ανακάμπτω!

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων