fbpx

Στάση και Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή προς τα Φυτικά Καλλυντικά

Η Ελληνική αγορά των φυτικών καλλυντικών, παρόλο που σημειώνει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς, καθώς αυξάνει ο αριθμός των ελληνικών και εισαγόμενων μαρκών που διαθέτουν φυτικά ή βιολογικά καλλυντικά, στερείται αποτελεσμάτων έρευνας της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Η έλλειψη αυτή αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, το κίνητρο της έρευνας με τίτλο "Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών", η οποία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ALARM, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας CSE σε πανελλαδικό δείγμα 706 καταναλωτών.

Αναλυτικότερα, σκοπός της έρευνας, η οποία διεξάγεται κατά τα 3 τελευταία χρόνια, είναι να μελετήσει την στάση των Ελλήνων καταναλωτών προς τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και τον βαθμό υιοθέτησης διαφόρων "πράσινων" προϊοντικών κατηγοριών. 

Σχετικά με τα φυτικά καλλυντικά συγκεκριμένα, θελήσαμε να διερευνήσουμε τον αγοραστή φυτικών καλλυντικών ως προς ένα σύνολο επιμέρους συμπεριφορών όπως: συχνότητα αγοράς, προτίμηση στα σημεία διάθεσης, πηγές ενημέρωσης, εξέλιξη των αγορών και συμμετοχή σε άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν έναν ευαισθητοποιημένο καταναλωτή, ο οποίος διευρύνει την περιβαλλοντική του συνείδηση καθώς και την αυτοπεποίθηση στην αποτελεσματικότητα της προσωπικής του δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο σύνολο του πανελλαδικού δείγματος 706 καταναλωτών, ένα ποσοστό της τάξης του 30,2% αγοράζει φυτικά καλλυντικά.

Ο αγοραστής φυτικών καλλυντικών είναι κυρίως γυναίκα, ηλικίας 35-44 ετών, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, ιδιωτικός υπάλληλος, οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος 2.000 – 3.000€.

Το Προφίλ του Καταναλωτή Φυτικών Καλλυντικών

Ο αγοραστής φυτικών καλλυντικών:

- Θεωρεί σημαντική την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

- Νιώθει ηθικά υποχρεωμένος να υποστηρίξει την αγορά φιλικών και να αποφύγει την αγορά μη-φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

- Θεωρεί σημαντική την πιστοποίηση ενός προϊόντος, ώστε να το προτιμήσει από τα ανταγωνιστικά, και μπορεί να αναγνωρίσει διαφορετικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.

- Θεωρεί ότι διαθέτει αρκετή γνώση για να πάρει σωστές αποφάσεις για περιβαλλοντικά θέματα.

- Ενημερώνεται κυρίως μέσω ίντερνετ και εκδόσεων για το περιβάλλον. 

Εκτός από τα παραπάνω ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, ο αγοραστής φυτικών καλλυντικών συμμετέχει σε ένα εύρος δράσεων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ανακύκλωση και συλλογικές προσπάθειες δεντροφύτευσης.

Σε ότι αφορά την αγοραστική του συμπεριφορά, δηλώνει ότι:

► Έχει ήδη αλλάξει την προηγούμενη μάρκα που αγόραζε για να προτιμήσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα (52,3% του δείγματος), 

► Πληρώνει υψηλότερη τιμή για φιλικές προς το περιβάλλον μάρκες (40,9%), 

► Προτιμά προϊόντα με ανακυκλώσιμη συσκευασία (55,4%) και συστήνει σε φίλους και συγγενείς φιλικές προς το περιβάλλον επωνυμίες (43,9%).

Ωστόσο, παρόλη την έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση του Έλληνα καταναλωτή, σε ότι αφορά τις αγορές φυτικών καλλυντικών, ο κυριότερος λόγος προτίμησης αυτών σε σχέση με τα μη-φυτικά είναι η σύνθεση τους (αναφέρθηκε από το 78,4% των αγοραστών. 

Άλλοι λόγοι προτίμησης που αναφέρθηκαν αφορούν στα καλύτερα αποτελέσματα και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αποφυγή πειραμάτων στα ζώα, οι οποίοι συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά (9,4% και 7,5% των αγοραστών αντίστοιχα). 

Επομένως, το σημείο διαφοροποίησης των φυτικών καλλυντικών είναι ότι θεωρούνται πιο αγνά και φιλικά για τον οργανισμό/δέρμα.

Η πλειοψηφία (71% των καταναλωτών που δήλωσαν ότι αγοράζουν φυτικά καλλυντικά) μπορεί να χαρακτηριστεί ως τακτικοί πελάτες που αγοράζουν συστηματικά, ενώ το υπόλοιπο 29% αγοράζει σε μικρότερη συχνότητα.

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ερώτημα της επίδρασης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στη συγκεκριμένη αγορά, οι ερωτώμενοι δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό (26,8% για το 2010 έναντι 22% για το 2009) ότι οι προσωπικές αγορές φυτικών καλλυντικών έχουν αυξηθεί κατά τον τελευταίο χρόνο.

Παρατηρείται λοιπόν ότι οι αγοραστές φυτικών καλλυντικών αποτελούν ένα σταθερό κοινό, το οποίο στην πλειοψηφία του έχει διατηρήσει σε ίδια επίπεδα ή έχει αυξήσει τις ποσότητες φυτικών καλλυντικών που καταναλώνει κατά τα τελευταία 2 χρόνια.

Τέλος, η έρευνα αποσκοπούσε στη μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών φυτικών προϊόντων σχετικά με τα σημεία διάθεσης αυτών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σαν κυριότερα κανάλια διανομής των φυτικών καλλυντικών αναδεικνύονται τα φαρμακεία (προτιμώνται από το 56,3% των αγοραστών) και τα καταστήματα καλλυντικών (29,1% των αγοραστών). 

Εναλλακτικά κανάλια, όπως οι dealers προσωπικής πώλησης, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και τα super markets, συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά προτίμησης (5%, 3% και 2,8% αντίστοιχα).

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναδεικνύουν την έντονη ευαισθητοποίηση του Έλληνα καταναλωτή, η οποία καθρεφτίζεται και στην αγοραστική συμπεριφορά του, εφόσον ο ίδιος δηλώνει πρόθυμος να συλλέξει πληροφορίες, να πληρώσει υψηλότερες τιμές και να αναζητήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν σε περισσότερα του ενός καταστήματα. 

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική διαφαίνεται η δράση των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό για την περιβαλλοντική τους δράση καθώς και για οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις διαθέτουν. 

Σε μια αγορά η οποία βαίνει ανοδική, ο σύγχρονος αγοραστής φυτικών καλλυντικών είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις δράσεις των εταιριών και πρόθυμος να αλλάξει την αγοραστική του συμπεριφορά, προκειμένου να υποστηρίξει φιλικές προς το περιβάλλον εταιρίες και μάρκες.

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή "Charami SA" στο κινητό σας και πάντοτε θα έχετε άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα του κλάδου της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας. Επιλέξτε το αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά σας "κουμπί" και περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του!

Με την περιήγησή σας στο pharmamanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.