fbpx

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση Αλλάζει τις Δραστηριότητες του Φαρμακείου

Η τυπολογία της κρίσης ορίζει μία μεταβατική περίοδο που θα οδηγήσει το φαρμακείο σε μία άλλη πραγματικότητα.

Για να κατανοήσουμε τα αίτια, τις δυνάμεις δηλαδή που επενεργούν στην αλλαγή αυτή, θα πρέπει να εξετάσουμε τα φαινόμενα και τα γεγονότα, όχι μόνο περιγράφοντας την παρούσα κατάσταση, αλλά εξετάζοντας τη φύση τους, καθώς και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδρομή σε αυτό που σήμερα βιώνουμε.

Το δίδυμο ζεύγος, προϊόν και επικοινωνία, μετασχηματίζεται σε δίδυμο ζεύγος, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Τι σημαίνει 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4η Β.Ε.)

Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές/ανατροπές στην παραγωγή, στις μεταφορές, στις συναλλαγές, στους κανόνες εργασίας, στις υπηρεσίες υγείας και στον τρόπο της προσωπικής μας ζωής.

Συνεπώς διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον γενικά, αλλά και ειδικότερα στη δραστηριότητα του φαρμακείου.

Το δίδυμο ζεύγος, προϊόν και επικοινωνία, μετασχηματίζεται σε δίδυμο ζεύγος, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Τα στοιχεία προϊόν και επικοινωνία δεν παύουν φυσικά να υπάρχουν, αλλά ενσωματώνονται στο νέο δίδυμο τεχνολογίες και υπηρεσίες που τα υπερβαίνει και τα μετασχηματίζει.

Οι τρείς βασικοί πυλώνες της 4ης Β.Ε.

Ο τεράστιος αριθμός δεδομένων – bigdata που παράγουμε.

- Η τεράστια υπολογιστική δύναμη των σύγχρονων υπολογιστών.

- Τεχνητή νοημοσύνη.

Οι 10 συνιστώσες της 4ης Β.Ε

Παραγωγή δεδομένων Big Data – Datafication

Κάθε πράξη που εγγράφεται στο διαδίκτυο αφήνει και ένα ψηφιακό ίχνος, δηλαδή μία πληροφορία.

Η λήψη των αποφάσεων βασίζεται στις πληροφορίες και στην επεξεργασία τους.

Το 2015 καταγράφονταν 3.5 εκ. μηνύματα ανά λεπτό, ενώ το 2016 αυξήθηκαν σε 16 εκ. το λεπτό.

Το 90% των δεδομένων έχουν παραχθεί την τελευταία διετία.

Internet of Things

Όλες οι μηχανές μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, π.χ. ένα πιεσόμετρο, το ψυγείο, διαμορφωμένα ψηφιακά ράφια προϊόντων κ.λπ.

Μέχρι το 2020 η Intel εκτιμά ότι 200δις συσκευές θα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Αύξηση ισχύος υπολογιστών

Το IPhone 6 έχει την ίδια υπολογιστική ισχύ με τους υπολογιστές που είχε η NASA το 1969.

Οι κβαντικοί υπολογιστές λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Με βάση την υπέρθεση και τη διεμπλοκή, θα είναι 100 εκ. φορές ταχύτεροι από τους συμβατικούς.

Ήδη η IBM παρουσίασε τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος προς εμπορική χρήση την προσεχή διετία.

Ήδη η IBM παρουσίασε τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος προς εμπορική χρήση την προσεχή διετία.

Cloud Computing – Distributing Computing

Εναπόθεση Servers στο cloud που φιλοξενούν τεράστια δεδομένα, με τη δυνατότητα σύνδεσης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Τρισδιάστατος εκτυπωτής φαρμάκου

Έλαβε έγκριση από τον FDA το πρώτο φάρμακο τρισδιάστατης εκτύπωσης, το Spritam για την επιληψία από την εταιρία Apesia.

Το νέο φάρμακο είναι άμεσα διαλυτό και απευθύνεται σε ανθρώπους με δυσφαγία.

Προς το παρόν λειτουργεί σε χώρο παραγωγής και όχι σε χώρο φαρμακείου.

Σύντομα αναμένεται η έγκριση και άλλων τέτοιων σκευασμάτων από τον FDA.

Block chain

Αξιοπιστία συναλλαγών χωρίς μεσολάβηση τρίτου.

Η ταυτότητα των χρηστών εγγράφεται σε πολλαπλά πεδία και οποιαδήποτε συναλλαγή ταυτοποιείται άμεσα.

Στο Block Chain, η ισχυρή αλγοριθμοποίηση και εγγραφή σε πολλαπλά πεδία της ταυτότητας του χρήστη, καθιστά απαγορευτική τη παρέμβαση για αλλοίωση των στοιχείων.

Έτσι, με συνδυασμό της χρήσης των ανωτέρω συνιστωσών (internet of things, Cloud computing, Block chain, Big data, Datafication) ένας πολίτης από χώρα της Ε.Ε. μπορεί να εκτελέσει τη συνταγή του σε φαρμακείο στην Ελλάδα και σε δύο με τρία λεπτά να έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό του φαρμακείου τα χρήματα από το ασφαλιστικό ταμείο του εν λόγω ασθενή.

Τεχνητή νοημοσύνη ΑΙ (Artificial intelligence)

Πρόκειται για αλγοριθμοποίηση άτυπων νευρονικών δικτύων που προσομοιάζουν με τη λειτουργία του εγκεφάλου και εγκατάστασή τους σε υπολογιστές που εκπαιδεύονται και μαθαίνουν ώστε να επεξεργάζονται τεράστια δεδομένα, που δεν είναι εύκολο να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τα ιατρικά δεδομένα διπλασιάζονται κάθε τριετία.

Η εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστές με AI μπορεί να γίνει όχι μόνο με αριθμητικά δεδομένα αλλά με εικόνες, κείμενα, βίντεο, ομιλίες.

Οικονομία της πλατφόρμας

Ο κάτοχος της πλατφόρμας δεν έχει δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Για παράδειγμα η Uber είναι η μεγαλύτερη εταιρία μετακινήσεων και δεν διαθέτει ούτε ένα όχημα.

Βασίζεται στη δύναμη του πλήθους και η περιουσία της είναι η πλατφόρμα.

Η φιλοσοφία είναι η μόχλευση ενός οικοσυστήματος για τη δημιουργία αξίας.

Διανομή φαρμάκων με drones

Στις ΗΠΑ, η πρώτη μεταφορά φαρμάκων σε μια κλινική μέσω drone είναι πλέον γεγονός.

H UPS η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Zipline, κατασκεύασαν drones ανθεκτικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

To πολυτεχνείο Κρήτης απέσπασε το gold βραβείο «Health Care Business Awards 2016» για τη μελέτη και πειραματική εφαρμογή μεταφοράς φαρμάκων με drone.

Νέα αντίληψη δαπανών υγείας

Το νέο οικονομικό μοντέλο αναγνωρίζει δύο κατηγορίες δαπανών, τις παραγωγικές και τις καταναλωτικές, κατατάσσοντας τις δαπάνες υγείας, συμπεριλαμβανομένου του φαρμάκου, στις καταναλωτικές και ως εκ τούτου επιχειρεί να εισάγει κανόνες ελεύθερης αγοράς.

Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο οικονομικό μοντέλο που αναγνώριζε και μία τρίτη κατηγορία δαπανών, τις αναπαραγωγικές, στην οποία και κατέτασσε τις δαπάνες υγείας (κοινωνικό κράτος-κεϋνσιανισμός).

Η 4η Β.Ε. τείνει να αφαιρέσει τη χορήγηση φαρμάκου από το φαρμακείο;

Οι ανωτέρω δυνάμεις διεκδικούν τη χορήγηση του φαρμάκου όπως οι δυνάμεις της 2ης Β.Ε. αφαίρεσαν την παραγωγή του φαρμάκου από το φαρμακείο.

Επίσης τείνουν να καταργήσουν και υφιστάμενους οργανισμούς.

Γιατί να υπάρχει ο ΕΟΠΥΥ (Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη, Block Chain, Cloud Computing);

Ηλεκτρονικά, η συνταγή θα φθάνει από τον γιατρό στο φαρμακείο που επιλέγει ο ασθενής, ο φαρμακοποιός θα εκτελεί τη συνταγή, η συνταγή θα ελέγχεται από υπολογιστές με ΑΙ και μέσω του Block Chain θα πληρώνεται ο φαρμακοποιός.

Άρα ο ΕΟΠΥΥ θα απορροφηθεί εντός των δομών του υπουργείου.

Πώς τελικά το φαρμακείο θα καταστεί αναγκαίο στην πολιτεία;

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υγείας προκύπτει από τη μη πρόληψη και τη μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, με βασική αναφορά εκτός των άλλων τις χρόνιες παθήσεις.

Η ανάγκη αυτή της πολιτείας συνιστά και την ευκαιρία του φαρμακείου!

Από τη «μαγική» δύναμη που απελευθερώνει η εφαρμογή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ωφελούνται:

- ο πολίτης,

- το σύστημα υγείας,

- ο φαρμακοποιός,

- ο γιατρός,

- οι εταιρίες με τα ανάλογα προϊόντα.

Ο ρόλος αυτός συνάδει με τη φύση του φαρμακείου, καθιστώντας το αναγκαίο και είναι αποδεκτός από όλο το φάσμα των πολιτικών πεποιθήσεων.

Μπορεί λοιπόν να μεταβάλλονται οι δραστηριότητες του φαρμακείου, αλλά ο λόγος ύπαρξής του παραμένει ισχυρός.

Οι Προϋποθέσεις

- Να κατανοήσουμε αυτό που είμαστε.

- Να αντιληφθούμε ποιες είναι οι δυνάμεις που κινούν τις εξελίξεις.

- Διαμόρφωση στρατηγικής με βάση νέους ρόλους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

- Χρήση νέων τεχνολογιών και όχι δαιμονοποίηση.

- Διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου Marketing προσανατολισμένο στον άνθρωπο.

Κώστας Δούνας, Γενικός Διευθυντής της LOGISCOOP
www.PharmaManage.gr

e-learning-pharmamanage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων